جستجو
برنامه بعدی
 

ویژه! / استاد اعظم چینگ های: نقل قولها

رژیم گیاهی چون كه نیكخواهانه است پس انرژی شاد به شما می دهد

2019-12-15
جزئیات
دانلود Docx
بیشتر بخوانید
When you walk into a room and somebody was hating each other or hating you, you feel the energy like the cutting edge of a knife. When you walk into a lovely, happy party you will feel the lively energy and the happy energy. That is what causes the happiness or the sorrow of our life, the energies –the negative energy or the positive energy. Now, the vegetarian diet is benevolent so it will bring you happy energy and that in turn will breed more happiness, will attract more happiness and when you’re happy everything will be better. You think better, you react better, your life becomes better, your children will be better, everything will be better.
بیشتر تماشا کنید
بهتر زندگی کنید  19 / 29
13
2020-09-09
1977 نظرات
14
2020-06-25
2059 نظرات
21
2019-04-03
6543 نظرات
22
2021-10-19
2017 نظرات
23
2021-09-14
2355 نظرات
24
2019-09-25
2392 نظرات
25
2019-08-14
3729 نظرات
26
2019-04-06
4702 نظرات
27
2018-04-18
3699 نظرات
28
2021-01-09
1870 نظرات
بیشتر تماشا کنید
آخرین ویدئوها
2023-03-27
2 نظرات
2023-03-27
1 نظرات
2023-03-27
926 نظرات
34:54
2023-03-26
132 نظرات
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید