جستجو
دسته بندی
الگوهای موفقیت

این برنامه، زندگی افراد استثنایی را دنبال میکند که استعدادهای برجسته شان را نمایان کرده تا میراثی همچون امید، خلاقیت و بشردوستی را بر جای بگذارند.

به این صفحه بروید
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
دانلود
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در