جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
جستجو
دسته بندی
علم و معنویت

در این برنامه ارتباط میان مسائل مرئی و نامرئی را کشف میکنیم و فلسفه ها و نظریات پیشرفته را بررسی می نمائیم تا آگاهی مان را افزایش داده و تعالی بخشیم. همچنین از دیدگاه های جدید در مورد هاله ها، فیزیک کوانتوم، قدرت دعا، تئوری ریسمان، تجربیات نزدیک به مرگ، زندگی در سیارات دیگر و غیره آگاه می شویم.

به این صفحه بروید
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
دانلود
زیرنویسها
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در