جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
چشم انداز سینما

Get a glimpse of international films with wholesome themes and uplifting messages ranging from new releases to timeless classics.

گرامیداشت همه موجودات با ادراک: "با حیوانات صحبت کنید" و "برقرار کنندۀ ارتباط با حیوانات"

00:14:07

گرامیداشت همه موجودات با ادراک: "با حیوانات صحبت کنید" و "برقرار کنندۀ ارتباط با حیوانات"

راهی وجود دارد که از کابوس شبانه تان خارج شوید. کمی وقت بگذارید و بروید و با حیوانات صحبت کنید. برقرار کننده ارتباط با حیوانات
چشم انداز سینما
2021-01-15   159 نظرات
چشم انداز سینما
2021-01-15

«پاراماهانسا یوگاناندا» محترم (گیاهخوار): "بیدار: زندگی یوگاناندا" و "پاسخ"

00:16:21

«پاراماهانسا یوگاناندا» محترم (گیاهخوار): "بیدار: زندگی یوگاناندا" و "پاسخ"

"یوگاناندا" گفت که بین بدن و روح ارتباطی پنهانی وجود داشت. من قادر خواهم بود به بهترین شکل ممکن، به دیگران کمک کنم. بله! اما با داشتن یک گورو واقعی، که مرا به آن جواب می رساند.
چشم انداز سینما
2021-01-05   331 نظرات
چشم انداز سینما
2021-01-05

الهام طبیعی: 'معلم هشت پای من' و 'گایا'

00:16:24

الهام طبیعی: 'معلم هشت پای من' و 'گایا'

گاهی اوقات شما فقط یک حسی دریافت می کنید و می دانید که این موجود یک چیز بسیار غیر معمول دارد؛ اینجا چیزی برای یادگیری وجود دارد.
چشم انداز سینما
2021-01-01   193 نظرات
چشم انداز سینما
2021-01-01

ستایش حیوانات: "ستاره" و "رودولف، گوزن شمالی با بینی قرمز"

00:17:36

ستایش حیوانات: "ستاره" و "رودولف، گوزن شمالی با بینی قرمز"

برای پادشاه تازه متولد شده. کریسمس مبارک و شب خوشی را برای همه آرزو می کنم.
چشم انداز سینما
2020-12-24   304 نظرات
چشم انداز سینما
2020-12-24

گربه های مرموز و زیبا: 'کیدی' و 'بازگشت گربه'

00:17:12

گربه های مرموز و زیبا: 'کیدی' و 'بازگشت گربه'

صدها هزار گربه ولگرد، در خیابان های استانبول پرسه می زنند. آنها بخشی متمایز از زندگی همگان هستند. 'هارو'، لازم است درباره اینکه چگونه واقعاً میتوانید زندگی خود را سپری کنید، فکر کنید.
چشم انداز سینما
2020-12-05   481 نظرات
چشم انداز سینما
2020-12-05

یک قاشق شکر: "مری پاپینز" و "مری پاپینز برمی گردد"

00:15:52

یک قاشق شکر: "مری پاپینز" و "مری پاپینز برمی گردد"

یک قاشق پر از شکر کمک می کند که دارو پایین برود با لذت بخش ترین راه ممکن. خوب است که آمدی «مری پاپینز». چطور این کار را میکنی؟ چه کاری؟
چشم انداز سینما
2020-11-20   310 نظرات
چشم انداز سینما
2020-11-20

روز جهانی وگان: "'کاسا د کارنه'، 'رسم باکینگ' و 'مزرعه حیاط خانه ام'"

00:14:46

روز جهانی وگان: "'کاسا د کارنه'، 'رسم باکینگ' و 'مزرعه حیاط خانه ام'"

اولین بار است؟ بله. من گفتم، "مسئله اینست در این صحنه، چه اتفاقی برای حیوانات می افتد." رسم باکینگ این آب ما است. تمام آب ما اینست. مزرعه ای در حیاط خانه ام
چشم انداز سینما
2020-11-01   313 نظرات
چشم انداز سینما
2020-11-01

"آندرداگز": شجاعت یک سگ و یک ابرقهرمان

00:14:51

"آندرداگز": شجاعت یک سگ و یک ابرقهرمان

آیا ما هم میتوانیم در کوهها زندگی کنیم؟ من میخواهم دور کوهها بدوم. این جهان به یک قهرمان نیاز دارد. و انسان به یک بهترین دوست نیاز دارد.
چشم انداز سینما
2020-09-25   392 نظرات
چشم انداز سینما
2020-09-25

قلب فرهنگ های بومیان: «حافظان خرد، 'پاکو آندینو'» و «پوکاهانتاس ۲: سفری به دنیایی جدید»

00:14:34

قلب فرهنگ های بومیان: «حافظان خرد، 'پاکو آندینو'» و «پوکاهانتاس ۲: سفری به دنیایی جدید»

می تواند کمک کند. اما فقط روح درون می تواند شما را راهنمایی کند. به روح درون گوش دهید.
چشم انداز سینما
2020-08-09   509 نظرات
چشم انداز سینما
2020-08-09

مستندهای روشنگرانه تغییرات اقلیمی: 'بخاطر باران سپاسگزاریم' و 'عاقبتی ناخوشایند: از حقیقت تا قدرت'

00:14:41

مستندهای روشنگرانه تغییرات اقلیمی: 'بخاطر باران سپاسگزاریم' و 'عاقبتی ناخوشایند: از حقیقت تا قدرت'

فصل دیگر ما گریه می کردیم که "بارانی نیست!" اکنون ما از سیل صحبت می کنیم. همه چیز در تضاد است. این جنبش در سنت هر جنبش بزرگی میباشد که بشر را پیشرفت کرده است.
چشم انداز سینما
2020-07-31   238 نظرات
چشم انداز سینما
2020-07-31

انگیزه دادن برای تفکر در مورد فوریت های جهانی: 'واگیری' و 'سرزمین امید و افتخار'

00:17:15

انگیزه دادن برای تفکر در مورد فوریت های جهانی: 'واگیری' و 'سرزمین امید و افتخار'

در روز اول، دو نفر وجود داشتند. و سپس چهار نفر و سپس ۱۶ نفر. و در عرض سه ماه، یک میلیارد است. این جایی است که ما به سمت آن میرویم! برای شروع درک حقیقت پنهان در مورد دامپروری انگلستان، ما باید اراده کنیم پشت این دیوار را نگاه کنیم که این شرکتها برای حفظ آن بشدت جنگیده اند و چشمهایمان را به روی حقیقت باز کنیم. و هشیار باشیم. دولت و صنایع دامپروری برای حفظ محتوای فیلم ذیل مبارزه می کنند.
چشم انداز سینما
2020-05-20   727 نظرات
چشم انداز سینما
2020-05-20

تجلیل از سینما: ۷۲ امین جشنواره فیلم کن، قسمت ۵ از ۵

00:13:13

تجلیل از سینما: ۷۲ امین جشنواره فیلم کن، قسمت ۵ از ۵

من، شخصا یک وگان هستم. بنابراین در حال حاضر قدمی برداشته ام. اما این آگاهی است، و با تلاش شما و با تلاش من و هر کسی که امروز دارد این تلویزیون را نگاه میکند شروع میشود تا واقعا آگاهی را بالا ببریم برای مبارزه با این مصیبتی که در این جهان، بسیار منفی است.
چشم انداز سینما
2020-05-01   379 نظرات
چشم انداز سینما
2020-05-01

تجلیل از سینما: ۷۲ امین جشنواره فیلم کن، قسمت ۴ از ۵

00:11:52

تجلیل از سینما: ۷۲ امین جشنواره فیلم کن، قسمت ۴ از ۵

فکر میکنم همه ما خواهان یک تغییر هستیم. و امیدوارم که نسل من و نسلی که بعد از نسل من می آید آگاه باشد که تغییر کاملا ضروری است.
چشم انداز سینما
2020-04-24   345 نظرات
چشم انداز سینما
2020-04-24

تجلیل از سینما: ۷۲ امین جشنواره فیلم کن، قسمت ۳ از۵

00:11:24

تجلیل از سینما: ۷۲ امین جشنواره فیلم کن، قسمت ۳ از۵

در سال های آینده مجددا دیدار خواهیم کرد و خواهیم دید که سینما در کشورها مثبت تر و مثبت تر میشود. سزاوار چنین چیزی است و همه شرایط آنرا دارد.
چشم انداز سینما
2020-04-17   359 نظرات
چشم انداز سینما
2020-04-17

تجلیل از سینما: ۷۲ امین جشنواره فیلم کن، قسمت ۲ از ۵

00:16:16

تجلیل از سینما: ۷۲ امین جشنواره فیلم کن، قسمت ۲ از ۵

روزی که برای اولین بار یکدیگر را ملاقات کردیم، یادت میاد؟ من آن موتورسکلت را بیاد دارم. و بهترین لباسم را. یک شهر سه مذهب مرکز معنوی جهان 'بیت المقدس' را در واقعیت مجازی تجربه کنید غوطه ور شوید و تعامل داشته باشید
چشم انداز سینما
2020-04-10   541 نظرات
چشم انداز سینما
2020-04-10

تجلیل از سینما: هفتاد و دومین جشنواره فیلم کن قسمت ۱ از ۵

00:14:37

تجلیل از سینما: هفتاد و دومین جشنواره فیلم کن قسمت ۱ از ۵

من "کریس تاکر" هستم. یک بازیگر و کمدین می باشم. و من فکر می کنم نقش یک بازیگر، برای ایجاد جامعه ای بهتر از طریق هنر، از طریق ارائه داستانهای عالی، داستانهای الهام بخش که به افراد، کودکان و نسلهای جدید الهام ببخشد، مهم است. بنابراین، ما با بازیگری، نقش بزرگی ایفاء می کنیم و با کمک هواداران، میتوانیم کار بزرگی انجام دهیم.
چشم انداز سینما
2020-04-03   613 نظرات
چشم انداز سینما
2020-04-03

هدایای مغذی از طبیعت: "سیب های جادویی" و "کاه آخر: غذا، زمین، خوشبختی"

00:14:50

هدایای مغذی از طبیعت: "سیب های جادویی" و "کاه آخر: غذا، زمین، خوشبختی"

او احمق ترین فرد جهان، عجیب ترین مرد جهان، و بهترین شوهر دنیا است. عاری از مواد شیمیایی است؟ آره! کاه آخر غذا/ زمین/ شادی
چشم انداز سینما
2020-03-27   777 نظرات
چشم انداز سینما
2020-03-27

فیلم های حقوق زنان: «افراد ناپیدا» و «زنان کوچک»

00:14:10

فیلم های حقوق زنان: «افراد ناپیدا» و «زنان کوچک»

آیا شما یک کارت شناسایی دارید؟ "ناسا"، جناب. من نمیدانستم آنها استخدام شدند... تعداد کمی از خانمها در برنامه فضایی کار می کنند. "گروه کار فضایی" به یک کامپیوتر نیاز دارد. این برای دختری بنام "کاترین" خوب است. او میتواند از عهده هر شماره ای که جلوی او می گذارید برآید. چهار خواهر، بدنبال رویاهایشان رفتند... "جو"، شما استعدادهای خارق العاده بسیار زیادی دارید. چگونه شما میتوانید انتظار یک زندگی معمولی
چشم انداز سینما
2020-03-08   430 نظرات
چشم انداز سینما
2020-03-08

زندگیهای تاثیرگزار بهترین دوستان انسان: "ادبال" و "استری"

00:15:24

زندگیهای تاثیرگزار بهترین دوستان انسان: "ادبال" و "استری"

من شگفت زده میشوم. من فکر می کنم اگر "ادبال" را در آن جزیره بگذاریم، او از پنگوئن ها محافظت خواهد کرد. فکر نمی کنی بردن او به این جزیره خیلی خطرناک است؟ بیسکویت میخواهی، باید خطر آنرا بپذیری. خب، پسرها، ما گم شدیم. من فکر می کنم حس خیلی بهتری داشتم اگر که از پسرهای ۹ ساله درخواست راهنمایی نمی کردی.
چشم انداز سینما
2020-02-28   841 نظرات
چشم انداز سینما
2020-02-28

فیلمهای الهام بخش هندی: «راب نی بانا دی جودی»، و «سوپراستار مخفی»

00:14:29

فیلمهای الهام بخش هندی: «راب نی بانا دی جودی»، و «سوپراستار مخفی»

آیا کسی می تواند به من بگوید: که من کی هستم؟
چشم انداز سینما
2020-01-31   771 نظرات
چشم انداز سینما
2020-01-31
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها