صلح جهانی با ما آغاز میشود.

محقق کردن، منتظر ماندن یا لذت بردن؟

آیا شما صلح آفرین هستید یا به آن می اندیشید؟

در این کانال به ما بپیوندید تا شاهد روشها و رویدادهای صلح آمیز باشید.

 

بازدید از شبکه تلویزیونی

جایزه شفقت درخشان جهانی: ـ آقای رام بهادر نئوپان ـ فرشته محافظ دوستان گاو

00:18:24
جوایز درخشان جهانی

جایزه شفقت درخشان جهانی: ـ آقای رام بهادر نئوپان ـ فرشته محافظ دوستان گاو

معتقد هستم که زمین خانه ایی مشترک برای همگان است. همه باید مجاز به زندگی باشند. میخواهیم پناهگاه و حفاظت برای هر کس ایجاد کنیم، از پدران پیر، مادران، افرادی با مشگل ذهنی، از برادران و خواهران مان که در خیابانها زندگی می کنند گرفته تا سگهای خیابانی و تمامی موجودات. این چشم انداز گسترده تر ما است.
جوایز درخشان جهانی
2019-11-30   767 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2019-11-30

فلسفه گیاهخواری: جستجویی منطقی برای هستی صلح آمیز

00:13:42
کلام حکمت

فلسفه گیاهخواری: جستجویی منطقی برای هستی صلح آمیز

Today, in celebrating November 1, World Vegan Day, we invite you to hear what the great philosophers and ethicists have to say about the life choices concerning food, animal rights, and the vegetarian/vegan lifestyle. "To affirm life is to deepen, to make more inward, and to exalt the will-to-live. At the same time, the man who has become a thinking being feels a compulsion to give to every will-to-live the same reverence for life that he gives to his own." "That a man was not born a carnivorous animal but born to live on the fruits and herbs that the earth grows…. The basis of my vegetarianism is not physical, but moral."
کلام حکمت
2019-11-01   274 نظرات
کلام حکمت
2019-11-01

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: 'گروه پناهگاههای حیات وحش سرفکوست'

00:15:02
جوایز درخشان جهانی

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: 'گروه پناهگاههای حیات وحش سرفکوست'

تک تک گونه های حیات وحش مان بسیار مهم اند و در اکوسیستم های ما یک عملکرد اساسی انجام میدهند. استاد اعظم چینگ های با تواضع و با مهربانی جایزه درخشان شفقت جهانی همراه با دو کمک مالی، جمعا به مبلغ ۳۵ هزار دلار به "گروه پناهگاههای حیات وحش سرفکوست" اهداء نمودند. حیات وحش دریا کنار'، اهداء نمودند.
جوایز درخشان جهانی
2020-09-02   343 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-09-02

پناهجویان و مهاجران موفق پیشتازان راه، قسمت ۲: سوپر مدل 'آلک وک'

00:15:07
افراد خوب، اعمال خوب

پناهجویان و مهاجران موفق پیشتازان راه، قسمت ۲: سوپر مدل 'آلک وک'

مدل های تیره پوست در صنعت مد مدرن، نادر هستند. با این حال، بخاطر اعتماد به نفس، خوش بینی، متکی بخود بودن اش، 'آلک وک'، یک پناهنده سابق، فرتر از بسیاری از کلیشه های سنتی و استانداردهای مربوط به زنانی که در این زمینه کار می کنند، رفته است.
افراد خوب، اعمال خوب
2020-08-31   415 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-08-31

ولادیمیر مگره' و "سروهای طنین انداز روسیه"، قسمت ۱ از ۲

00:16:45
الگوهای موفقیت

ولادیمیر مگره' و "سروهای طنین انداز روسیه"، قسمت ۱ از ۲

ولادیمیر مگره' به 'آناستازیا'، یک زن گوشه نشین در جنگل سیبری، خرد بی انتها می دهد که شامل زندگی، طبیعت و جهان میباشد.
الگوهای موفقیت
2020-08-30   370 نظرات
الگوهای موفقیت
2020-08-30

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: خانم 'گیا ترن' - پخش شادی از طریق اعمال خیرخواهانه

00:14:25
جوایز درخشان جهانی

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: خانم 'گیا ترن' - پخش شادی از طریق اعمال خیرخواهانه

من میخواهم به مردم کمک کنم. من عاشق مردم هستم. من به بیمارستان بزرگ کمک می کنم، من به بیمارستان کودکان کمک می کنم. من میخواهم به افراد [بی خانمان] کمک کنم. استاد اعظم چینگ های 'جایزه درخشان شفقت جهانی'، و یک کمک مهرآمیز ۲۰ هزار دلاری را به خانم 'گیا ترن' اهداء نمودند.
جوایز درخشان جهانی
2020-08-26   181 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-08-26

درک بهتر حیوانات: «ماری-نوئل بارونی» و رابط تله پاتی با حیوانات 'لایلا دل مونته' (گیاهخوار)، قسمت ۳ از ۳

00:12:43
دنیای حیوانات: همزیستان ما

درک بهتر حیوانات: «ماری-نوئل بارونی» و رابط تله پاتی با حیوانات 'لایلا دل مونته' (گیاهخوار)، قسمت ۳ از ۳

آنها همه افکار را می گیرند. موضوع اینست. این همان چیزی است که من همیشه سعی می کنم برای سوارکاران توضیح دهم زیرا آنها متوجه آن نیستند. آنها متوجه چیزهایی که در جلوی اسبها می گویند، نیستند.
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2020-08-21   191 نظرات
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2020-08-21

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: 'نجات و پناهگاه حیوانات اسکای لندز'

00:13:54
جوایز درخشان جهانی

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: 'نجات و پناهگاه حیوانات اسکای لندز'

تنها پشیمانی ام درباره تبدیل شدن به یک وگان یا فعال حقوق حیوانات، این بود که چرا این کار را زودتر انجام ندادم. برای شروع کار درست هیچ موقع، خیلی زود نیست. استاد اعظم چینگ های "جایزه درخشان شفقت جهانی به اضافه یک کمک ناقابل مالی ۱۵ هزار دلاری به 'مایک استورا' و 'پناهگاه و نجات حیوانات اسکای لندز' اهداء نمودند، با همه عشق و قدردانی در سایه رحمت خداوند."
جوایز درخشان جهانی
2020-08-19   169 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-08-19

قهرمانان تمجید نشده - آتش نشانان داوطلب 'خدمات آتش نشانی روستایی نیو ساوت ولز'

00:14:21
افراد خوب، اعمال خوب

قهرمانان تمجید نشده - آتش نشانان داوطلب 'خدمات آتش نشانی روستایی نیو ساوت ولز'

"خدمات آتش نشانی روستایی نیو ساوت ولز" یا (ان اس دبلیو آر اف اس) نهاد اصلی است که با آتش سوزیها در طبیعت در ایالت 'نیو ساوت ولز' استرالیا مقابله می کند و بزرگترین سازمان آتش نشانی داوطلبانه در جهان میباشد. استاد اعظم چینگ های: "با قدردانی، جایزه درخشان قهرمان جهانی به 'خدمات آتش نشانی روستایی نیو ساوت ولز' به همراه یک هدیه مالی مهرآمیز ۱۰ هزار دلاری جهت پیشبرد این کار حیاتی سازمان ش
افراد خوب، اعمال خوب
2020-08-17   160 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-08-17

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۰۳ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

00:29:23
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۰۳ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

چونفنگ گفت:"... مگر اینکه پروردگار واقعی (ناجی) بیاید، وگرنه جهان چگونه می تواند تمدن داشته باشد؟ " تایزونگ گفت: "تمدن چیست؟" چونفنگ گفت: "این شخص یک گلدان روی سر خود دارد، دو دست در آسمان، دو پا روی زمین، کمربندی به وزن نه جین دور کمر خود می بندد و یک لباس هشت جانگ پوشیده است... "
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-08-16   660 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-08-16

اس او اس مدیترینین: فرشته نگهبان دریا

00:15:02
افراد خوب، اعمال خوب

اس او اس مدیترینین: فرشته نگهبان دریا

"اس او اس مدیترینین"، از طریق دریای مدیترانه به افراد درمانده آبهای بین المللی، مخصوصا پناهجویان که به اروپا میروند، کمک رسانی می کند. استاد اعظم چینگ های: "با خوشحالی، جایزه درخشان شفقت جهانی، به علاوه کمک مالی محبت آمیز ۲۰ هزار دلاری در حمایت متواضعانه از کار حیات بخش و خیرخواهانه اش، همراه با عشق، قدردانی و احترام، به اس او اس مدیترینین، اهداء میشود. باشد که همه دست اندرکاران، به
افراد خوب، اعمال خوب
2020-08-10   219 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-08-10

دکتر آلبرت شوایتزر ارجمند (گیاهخوار): نابغه صلح جو، قسمت ۲ از ۲

00:17:34
الگوهای موفقیت

دکتر آلبرت شوایتزر ارجمند (گیاهخوار): نابغه صلح جو، قسمت ۲ از ۲

"ابعدا واقعی [شفقت]، که اخلاقیات در آن ریشه دارد را نمیشود حدس زد مگر زمانیکه نه تنها انسان، بلکه هر موجود زنده دیگر را در برگیرد." - دکتر آلبرت شوایتزر ارجمند
الگوهای موفقیت
2020-08-07   269 نظرات
الگوهای موفقیت
2020-08-07

درک بهتر حیوانات: «ماری-نوئل بارونی» و رابط تله پاتی با حیوانات 'لایلا دل مونته' (گیاهخوار)، قسمت ۱ از ۳

00:12:36
دنیای حیوانات: همزیستان ما

درک بهتر حیوانات: «ماری-نوئل بارونی» و رابط تله پاتی با حیوانات 'لایلا دل مونته' (گیاهخوار)، قسمت ۱ از ۳

اسم من 'لایلا دل مونته' است، من با حیوانات ارتباط برقرار می کنم. و بنابراین، این یک پروسه طولانی ۲۵ ساله است که از طریق آموزش و سمینارها در سراسر جهان، اطلاعاتی را درباره آگاهی حیوانات به مردم انتقال دهم.
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2020-08-07   438 نظرات
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2020-08-07

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: 'انجمن دوستان وفادار حیوانات'

00:13:32
جوایز درخشان جهانی

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: 'انجمن دوستان وفادار حیوانات'

"انجمن دوستان وفادار حیوانات"، همانطور که می دانید، ما ۲۰ سال پیش شروع به کار کردیم، تا به کشتار جمعی سگ ها و گربه ها در پناهگاههای ایالت مان، پایان دهیم که ۹۰ ٪ از حیوانات را می کشتند. استاد اعظم چینگ های "با قدردانی، جایزه درخشان شفقت جهانی، به 'انجمن دوستان وفادار حیوانات'، بعلاوه کمک مالی ناقابل ۱۵ هزار دلاری برای این انجمن شریف تقدیم می شود. باشد که همه شما در آنجا، در حمایت خداوند
جوایز درخشان جهانی
2020-08-05   169 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-08-05

ایجاد سیاره ای صلح آمیز برای همه موجودات: مشعل داران جنبش اقلیمی جوانان 'کلایمت ناو' و 'سانرایز موومنت'، قسمت ۴ از ۴

00:17:12
وگانیسم: روش شریف زندگی

ایجاد سیاره ای صلح آمیز برای همه موجودات: مشعل داران جنبش اقلیمی جوانان 'کلایمت ناو' و 'سانرایز موومنت'، قسمت ۴ از ۴

فکر کنم یک جنبه مهم برای اندیشیدن وقتیکه در مورد تغییرات اقلیمی صحبت می کنیم یا در مورد دامپروری صحبت می کنیم اینست که چطور آنها اینهمه به همدیگر مرتبط هستند.
وگانیسم: روش شریف زندگی
2020-08-04   267 نظرات
وگانیسم: روش شریف زندگی
2020-08-04

فناوریهای مبتکرانه، حیوانات در معرض خطر ارزشمندمان را نجات میدهد، قسمت ۲ از ۲

00:16:55
دنیای حیوانات: همزیستان ما

فناوریهای مبتکرانه، حیوانات در معرض خطر ارزشمندمان را نجات میدهد، قسمت ۲ از ۲

مهمتر از همه، حضور یک پهپاد، اغلب شکارچیان را دور می کند، و برای جنگلبانان محافظت بیشتری فراهم می سازد و همینطور درگیری با این جنایتکاران را کاهش می دهد. استاد اعظم چینگ های: "شادمانه، جایزه درخشان شفقت جهانی و قهرمانی جهانی همراه با یک هدیه ی مهرآمیز ۱۰ هزار دلاری به 'ایر شپرد' و همه دست اندرکاران، در جهت کار شریفتان، اهداء میگردد. با عشق، تمجیدات و دعاهای فراوان برای موفقیت شما، در
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2020-07-24   591 نظرات
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2020-07-24

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: اهداف شریف 'شفقت برای حیوانات' قسمت ۱ از ۲

00:14:56
جوایز درخشان جهانی

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: اهداف شریف 'شفقت برای حیوانات' قسمت ۱ از ۲

همه ما، مهم نیست چه کسی هستیم و در واقع، مهم نیست چه دیدگاه اخلاقی یا سیاسی درمورد اغلب موضوع ها داشته باشیم، تقریباً همه در حال حاضر تشخیص میدهند که آسیب رساندن، و موجب درد و رنج شدن، چیز بدی است. با قدردانی، استاد اعظم چینگ های "مبلغ ۲۰ هزار دلار، به اضافه جایزه درخشان شفقت جهانی را بخاطر کار شریفشان، به سازمان 'شفقت برای حیوانات' اهداء کردند، همراه با تمام عشق و قدردانی.
جوایز درخشان جهانی
2020-07-08   418 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-07-08

پناهندگان و مهاجران موفق پیشتاز در مسیر، قسمت ۱: 'جورج سوروس' نامدار

00:16:16
افراد خوب، اعمال خوب

پناهندگان و مهاجران موفق پیشتاز در مسیر، قسمت ۱: 'جورج سوروس' نامدار

در سال ۲۰۱۷، نشریه امریکایی "فوربس مگزین"، آقای "سوروس" را در رده بیست و نهمین فرد ثروتمند جهان، ثروتمندترین مدیر جهانی صندوق پرچین، قرار داد و در میان ۴۰۰ نفر از ثروتمندترین امریکایی، در رده نوزدهم قرار گرفت. دارایی خالص او، قبل از بخشیدن بخش عمده ای از آن به بنیاد غیرانتفاعی اش ۲/۲۵ میلیارد دلار تخمین زده شده بود.
افراد خوب، اعمال خوب
2020-07-06   357 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-07-06

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۷ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

00:21:05
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۷ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

"این پیشگویی می گوید: آسمان تاریک و مه آلود است. موجودات زنده بدون چاقو کشته می شود. زندگی دهها هزار نفر نجات پیدا خواهد شد، اما آن شخص ارسون (ناجی) به سختی فرار می کند.
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-07-05   987 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-07-05

مورچه های شگفت انگیز و جوامع مشارکت آمیز آنها

00:16:23
دنیای حیوانات: همزیستان ما

مورچه های شگفت انگیز و جوامع مشارکت آمیز آنها

ساختار عظیمی که زمانی میلیون ها مورچه را در خود جای داده بود، ۵۰ متر مربع را پوشانده بود و به عمق ۸ متری داخل زمین گسترش یافته بود. برای ایجاد چنین اثر عظیمی، مورچه ها باید ۴۰ تن خاک را به سطح زمین انتقال میدادند.
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2020-07-03   447 نظرات
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2020-07-03

لمورهای عزیز ماداگاسکار

00:15:47
دنیای حیوانات: همزیستان ما

لمورهای عزیز ماداگاسکار

شیفاک ها، رقصندگان عالی باله هستند! برای دستیابی به درختانی که از هم فاصله زیادی دارند، آنها با یک لی لی نوع کردن در یک جهت دو پایی همراه با بازوها در بالا، این مسافت را طی می کنند. همچنین با استفاده از پاهای عقب قدرتمندشان، از درختی به درخت دیگر می جهند.
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2020-06-26   302 نظرات
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2020-06-26

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: 'حالا برای هدف اقدام کنید' - 'کاندیس پین'

00:14:17
جوایز درخشان جهانی

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: 'حالا برای هدف اقدام کنید' - 'کاندیس پین'

در آن روز، همه شما در اخبار دیده بودید که این گردباد قطبی در حال آمدن است. من فکر کردم این قرار است که روز استراحت و تماشای تلویزیون برایم باشد و آنوقت شروع به فکر کردن کردم که مثلا خب چه میشود اگر مردم در فضای باز زندگی کنند؛ آنها به کجا خواهند رفت؟ استاد اعظم چینگ های: "شادمانه جایزه درخشان شفقت جهانی را در سخاوت خداوند همراه با اهدایی مهرآمیز ۲۰ هزار دلاری برای این اقدام شریف به 'کاندیس پین' اه
جوایز درخشان جهانی
2020-06-24   285 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-06-24
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید