جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
جوایز درخشان جهانی

Supreme Master Ching Hai has lovingly created a series of awards to recognize some of the most exemplary, generous, caring, and courageous people who walk amongst us and go beyond the call of duty to help others unconditionally. The awards include:*Shining World Leadership Award *Shining World Compassion Award *Shining World Hero and Heroine Awards *Shining World Honesty Award *Shining Environmental Protection Leadership Award *Shining World Intelligence Award *Shining World Inventor Award…and more!

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: 'آل لارسون'- مرد کبودمرغ

00:16:26

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: 'آل لارسون'- مرد کبودمرغ

من اینطور احساس نمی کنم که به نحوی نسبت به آنها برتر هستم، همه ما با یکدیگر در اینجا هستیم. ما باید با کوچکترین های شکل حیات همانطور رفتار کنیم که با خودمان رفتار میکنیم. استاد اعظم چینگ های با مسرت، جایزه درخشان شفقت جهانی به آقای 'لارسون' اهداء کردند باضافه یک کمک مالی پرمهر ۱۵ هزار دلاری "بخاطر این کار شریف مهرآمیز با مرحمت خداوند. باشد که بهشت همیشه حفاظ شما باشد در حالی که از دی
جوایز درخشان جهانی
2020-09-23   137 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-09-23

دریافت کننده جایزه درخشان حفاظت جهانی: 'ریدیفاین میت' - پیشبرد فناوری غذای وگان، قسمت ۲ از ۲

00:14:28

دریافت کننده جایزه درخشان حفاظت جهانی: 'ریدیفاین میت' - پیشبرد فناوری غذای وگان، قسمت ۲ از ۲

ولی شما می دانید، هر کسی می تواند برای ایجاد تغییر در این جهان، راه خود را انتخاب کند. روش من این بود که بسوی فناوری بروم و بسوی صنعتی بروم که من به آن اعتقاد دارم، و چیز جدیدی درست کنم، که برای کره زمین و سلامتی و مردم و حیوانات هم بهتر است. استاد اعظم چینگ های جایزه درخشان حفاظت جهانی را به 'ریدیفاین میت' (قبلا بنام 'جت-ایت' شناخته میشد)، همراه با یک کمک ناقابل ۲۰ هزار دلاری برای پ
جوایز درخشان جهانی
2020-09-16   154 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-09-16

دریافت کننده جایزه درخشان حفاظت جهانی: 'ریدیفاین میت' - پیشبرد فناوری غذای وگان، قسمت ۱ از ۲

00:13:08

دریافت کننده جایزه درخشان حفاظت جهانی: 'ریدیفاین میت' - پیشبرد فناوری غذای وگان، قسمت ۱ از ۲

اکنون، قرن بیست و یکم است. ما نیازی به تولید غذا به همان روشی که آنرا در دهه ۸۰ تولید میکردیم، نداریم. درسته؟ و این همان چیزی است که برای عملی کردن آن، داریم تلاش می کنیم. استاد اعظم چینگ های جایزه درخشان حفاظت جهانی را به 'ریدیفاین میت' (قبلا بنام 'جت-ایت' شناخته میشد)، همراه با یک کمک ناقابل ۲۰ هزار دلاری برای پیشبرد این پروژه خارق العاده، اهداء نمودند.
جوایز درخشان جهانی
2020-09-09   238 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-09-09

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: 'گروه پناهگاههای حیات وحش سرفکوست'

00:15:02

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: 'گروه پناهگاههای حیات وحش سرفکوست'

تک تک گونه های حیات وحش مان بسیار مهم اند و در اکوسیستم های ما یک عملکرد اساسی انجام میدهند. استاد اعظم چینگ های با تواضع و با مهربانی جایزه درخشان شفقت جهانی همراه با دو کمک مالی، جمعا به مبلغ ۳۵ هزار دلار به "گروه پناهگاههای حیات وحش سرفکوست" اهداء نمودند. حیات وحش دریا کنار'، اهداء نمودند.
جوایز درخشان جهانی
2020-09-02   343 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-09-02

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: خانم 'گیا ترن' - پخش شادی از طریق اعمال خیرخواهانه

00:14:25

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: خانم 'گیا ترن' - پخش شادی از طریق اعمال خیرخواهانه

من میخواهم به مردم کمک کنم. من عاشق مردم هستم. من به بیمارستان بزرگ کمک می کنم، من به بیمارستان کودکان کمک می کنم. من میخواهم به افراد [بی خانمان] کمک کنم. استاد اعظم چینگ های 'جایزه درخشان شفقت جهانی'، و یک کمک مهرآمیز ۲۰ هزار دلاری را به خانم 'گیا ترن' اهداء نمودند.
جوایز درخشان جهانی
2020-08-26   181 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-08-26

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: 'نجات و پناهگاه حیوانات اسکای لندز'

00:13:54

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: 'نجات و پناهگاه حیوانات اسکای لندز'

تنها پشیمانی ام درباره تبدیل شدن به یک وگان یا فعال حقوق حیوانات، این بود که چرا این کار را زودتر انجام ندادم. برای شروع کار درست هیچ موقع، خیلی زود نیست. استاد اعظم چینگ های "جایزه درخشان شفقت جهانی به اضافه یک کمک ناقابل مالی ۱۵ هزار دلاری به 'مایک استورا' و 'پناهگاه و نجات حیوانات اسکای لندز' اهداء نمودند، با همه عشق و قدردانی در سایه رحمت خداوند."
جوایز درخشان جهانی
2020-08-19   169 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-08-19

دریافت کننده جایزه درخشان قهرمان جهانی: 'هاروی'، پیت بول آرام

00:14:21

دریافت کننده جایزه درخشان قهرمان جهانی: 'هاروی'، پیت بول آرام

شب بسیار سردی بود، ۱۹ درجه (فارنهایت)، شبی در ماه دسامبر و مراقب سگ برای گرداندن "هاروی" بیرون بود و آنها همراه با سه نفر دیگر از اعضای گروه مراقبین سگ، آمدند تا مرا ببرند. استاد اعظم چینگ های جایزه درخشان قهرمانی جهان را به "هاروی" و ۲۰۰۰ دلار را برای این اقدام قهرمانانه، اهداء کردند.
جوایز درخشان جهانی
2020-08-12   154 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-08-12

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: 'انجمن دوستان وفادار حیوانات'

00:13:32

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: 'انجمن دوستان وفادار حیوانات'

"انجمن دوستان وفادار حیوانات"، همانطور که می دانید، ما ۲۰ سال پیش شروع به کار کردیم، تا به کشتار جمعی سگ ها و گربه ها در پناهگاههای ایالت مان، پایان دهیم که ۹۰ ٪ از حیوانات را می کشتند. استاد اعظم چینگ های "با قدردانی، جایزه درخشان شفقت جهانی، به 'انجمن دوستان وفادار حیوانات'، بعلاوه کمک مالی ناقابل ۱۵ هزار دلاری برای این انجمن شریف تقدیم می شود. باشد که همه شما در آنجا، در حمایت خداوند
جوایز درخشان جهانی
2020-08-05   169 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-08-05

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: "جنتل بارن"، قسمت ۲ از ۲

00:13:44

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: "جنتل بارن"، قسمت ۲ از ۲

آنها فرصتی بدست می آورند تا واقعا حیوانات را دوست داشته باشند، یاد بگیرند غذا واقعی چیست، قلبهایشان را بگشایند و در این روند خود را همسوی با بارن بدانند. استاد اعظم چینگ های با قدردانی، "جایزه درخشان شفقت جهانی" با یک کمک مالی ۱۰ هزار دلاری همراه با قدردانی قلبی و بهترین آرزوها به "جنتل بارن" اهداء می شود."
جوایز درخشان جهانی
2020-07-29   181 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-07-29

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: "جنتل بارن"، قسمت ۱ از ۲

00:12:30

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: "جنتل بارن"، قسمت ۱ از ۲

برای من بسیار واضح بود که حیوانات وجود دارند تا به ما کمک کنند، به ما تعلیم دهند و ما را شفا دهند. استاد اعظم چینگ های با قدردانی، "جایزه درخشان شفقت جهانی" با یک کمک مالی ۱۰ هزار دلاری همراه با قدردانی قلبی و بهترین آرزوها به "جنتل بارن" اهداء می شود."
جوایز درخشان جهانی
2020-07-22   346 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-07-22

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: اهداف شریف 'شفقت نسبت به حیوانات' قسمت ۲ از ۲

00:15:43

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: اهداف شریف 'شفقت نسبت به حیوانات' قسمت ۲ از ۲

و هر بار که شما غذای گیاهی میخورید، یک وعده غذای وگان میخورید، شما بر علیه بدرفتاری نسبت به حیواناتی که بخاطر غذا استفاده میشوند رای میدهید و به شفقت رای میدهید. استاد اعظم چینگ های، با قدردانی "مبلغ ۲۰ هزار دلار، به اضافه جایزه درخشان شفقت جهانی را بخاطر کار شریفشان، به سازمان 'شفقت نسبت به حیوانات' اهداء کردند، همراه با همه عشق و قدردانی."
جوایز درخشان جهانی
2020-07-15   417 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-07-15

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: اهداف شریف 'شفقت برای حیوانات' قسمت ۱ از ۲

00:14:56

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: اهداف شریف 'شفقت برای حیوانات' قسمت ۱ از ۲

همه ما، مهم نیست چه کسی هستیم و در واقع، مهم نیست چه دیدگاه اخلاقی یا سیاسی درمورد اغلب موضوع ها داشته باشیم، تقریباً همه در حال حاضر تشخیص میدهند که آسیب رساندن، و موجب درد و رنج شدن، چیز بدی است. با قدردانی، استاد اعظم چینگ های "مبلغ ۲۰ هزار دلار، به اضافه جایزه درخشان شفقت جهانی را بخاطر کار شریفشان، به سازمان 'شفقت برای حیوانات' اهداء کردند، همراه با تمام عشق و قدردانی.
جوایز درخشان جهانی
2020-07-08   418 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-07-08

دریافت کننده جایزه درخشان قهرمان جهانی: 'میلو'- فرشته نگهبان پیت بول

00:13:01

دریافت کننده جایزه درخشان قهرمان جهانی: 'میلو'- فرشته نگهبان پیت بول

در 'مینه سوتا'، آمریکا، یک سگ قهرمان، در نتیجه هوشیاری و پاسخ سریع اش، خانواده انسانی اش را از آتش سوزی مخرب خانه ای نجات داد. "میلو" چند سال دارد و چه مدت است که او را دارید؟ تقریبا حول و حوش ۲ سالی است که او را داریم. زمانی که او را پذیرفتیم، ۹ ماهه بود. بنابراین الان تقریبا سه سال دارد. بنظر میاد که پسر خوبی باشد. او پسر بسیار خوبی است. استاد اعظم چینگ های برای قدردانی، جایزه درخشان قهرمان جهان
جوایز درخشان جهانی
2020-07-01   226 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-07-01

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: 'حالا برای هدف اقدام کنید' - 'کاندیس پین'

00:14:17

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: 'حالا برای هدف اقدام کنید' - 'کاندیس پین'

در آن روز، همه شما در اخبار دیده بودید که این گردباد قطبی در حال آمدن است. من فکر کردم این قرار است که روز استراحت و تماشای تلویزیون برایم باشد و آنوقت شروع به فکر کردن کردم که مثلا خب چه میشود اگر مردم در فضای باز زندگی کنند؛ آنها به کجا خواهند رفت؟ استاد اعظم چینگ های: "شادمانه جایزه درخشان شفقت جهانی را در سخاوت خداوند همراه با اهدایی مهرآمیز ۲۰ هزار دلاری برای این اقدام شریف به 'کاندیس پین' اه
جوایز درخشان جهانی
2020-06-24   285 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-06-24

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: خدمات درمانی برای بی خانمانها - هیوستون

00:14:24

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: خدمات درمانی برای بی خانمانها - هیوستون

این جایی است که مردم میتوانند بیایند و در اینجا احساس امنیت کنند. آنها میدانند که ما میخواهیم با آنان با عزت و احترام رفتار کنیم. استاد اعظم چینگ های، همراه با قدردانی، جایزه درخشان شفقت جهانی - و نیز یک کمک مالی ۱۵ هزار دلاری، به "خدمات درمانی برای بی خانمانها هیوستون"، اهداء کردند "با احترام و قدردانی بسیار در سایه الطاف خداوند."
جوایز درخشان جهانی
2020-06-17   166 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-06-17

دریافت کننده 'جایزه درخشان ابداع جهانی': 'ریشاب جین' (گیاهخوار) - یک مخترع جوان باهوش

00:15:32

دریافت کننده 'جایزه درخشان ابداع جهانی': 'ریشاب جین' (گیاهخوار) - یک مخترع جوان باهوش

در 'پورتلند' خوش منظره، آمریکا، ما با یک مخترع ۱۵ ساله گیاهخوار قابل توجه، "ریشاب جین" ملاقات می کنیم. من اختراعی بنام "پی.سی.دی.ال.اس." درست کردم، که "سیستم پژوهش عمیق سرطان لوزالمعده" است. استاد اعظم چینگ های: "با شادی 'جایزه درخشان ابداع جهانی' را به 'ریشاب جین' اهداء می کنند همراه با ۱۰ هزار دلار برای پروژه های حیات بخش بیشتر او".
جوایز درخشان جهانی
2020-06-10   238 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-06-10

دریافت کننده جایزه درخشان مهربانی جهانی: ساهولی شیخ فیصل - جوانی دلسوز

00:18:38

دریافت کننده جایزه درخشان مهربانی جهانی: ساهولی شیخ فیصل - جوانی دلسوز

در ایستگاه قطاری در کوالالامپور، مالزی، تعداد زیادی از افراد بیخانمان رفت و آمد می کنند، اقدام خوب ِ مهربانی از جانب یک پسر کوچک انسانیت مان را به ما یاد آوری می کند. شما دوست دارید به مردم کمک کنید؟ دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم. استاد اعظم چینگ های "'جایزه درخشان مهربانی جهانی'، به اضافه ۳ هزار دلار در صورتی که جوراب و کفش بیشتری برای دیگران نیاز باشد، به 'شیخ فیصل' اهداء کردند." بعداً، استاد
جوایز درخشان جهانی
2020-06-03   482 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-06-03

اقدامات مشفقانه، موجب اقدامات مهرآمیز قهرمانانه میگردد، قسمت ۲ از ۲

00:17:02

اقدامات مشفقانه، موجب اقدامات مهرآمیز قهرمانانه میگردد، قسمت ۲ از ۲

یک روز در سال ۲۰۱۶، امدادگران یک سگ "گلدن رتریور" دوساله بشدت زخمی شده را در یک کیسه زباله نزدیک "منطقه گوشت سگ"، "چی چی" پیدا کردند که همه پاهایش را از دست داده بود، اما اراده قوی اش برای زندگی را از دست نداده بود. استاد اعظم چینگ های، اشک ریزان نوشتند، "با سپاسی صمیمانه برای همه دست اندرکاران و با در آغوش گرفتن 'چی چی'! تو به یک بهشت ابدی می روی و خانواده ی نیکخواهی که سرپرستی ات را پذیرفته تا ا
جوایز درخشان جهانی
2020-05-27   299 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-05-27

اقدامات مشفقانه، موجب اقدامات مهرآمیز قهرمانانه میگردد، قسمت ۱ از ۲

00:16:46

اقدامات مشفقانه، موجب اقدامات مهرآمیز قهرمانانه میگردد، قسمت ۱ از ۲

ما نه تنها حیوانات را از مکانهای بهره کشی نجات می دهیم، بلکه روی قانون هم کار می کنیم تا از پایه و ریشه آن، به این سوءاستفاده پایان دهیم. زیرا برای ما، این واقعا بقدر کافی خوب نیست که با عملیات نجات فقط سطحی کمک کنیم، ما می خواهیم جلوی آن را بگیریم. استاد اعظم چینگ های "جایزه درخشان شفقت جهانی" به همراه ۱۰ هزار دلار کمک مالی به "رسانه و آموزش نجات حیوان"، تقدیم می کنند " با درود و سپاس بسیار. باشد
جوایز درخشان جهانی
2020-05-20   757 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-05-20

جایزه درخشان شفقت جهانی: 'چیلی روی چرخها'- 'میشل کاررا' و 'اولی'

00:16:27

جایزه درخشان شفقت جهانی: 'چیلی روی چرخها'- 'میشل کاررا' و 'اولی'

"من بنیانگذار 'چیلی روی چرخها' هستم و این یک آشپزخانه سوپ وگان در شهر نیویورک است با شعبه هایی در سرتاسر کشور." "ما برای جوامع کم درآمد، برای وگانیسم تبلیغ می کنیم و یک شبکه حمایتی برای این جوامع است" استاد اعظم چینگ های "با قدردانی 'جایزه درخشان شفقت جهانی' را با عشق و یک کمک مالی فروتنانه به مبلغ ۱۵۰۰۰ دلار امریکا را به 'میشل کاررا' و 'اولی'، بخاطر کار شریف شان تقدیم کردند، با برکت خداوند."
جوایز درخشان جهانی
2020-05-13   355 نظرات
جوایز درخشان جهانی
2020-05-13
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها