جستجو
در اینجا میتوانید داستانهای معنوی به نقل از اساتید برجسته، روشهای نادر و آشکار ممارست معنوی آنها که در تعالیم کلاسیک تاریخی ذکر شده اند و سخنان فرزانگان که در طول نسلها انتقال یافته را بیابید.نور خرد آنها به شیوه های متعدد از مرز زمان و مکان میگذرد و بذرهای معنوی مشتاق برای جوانه زدن را پرورش میدهد، روحها را هدایت می نماید تا بر موانعی همچون نادانی و عقوبت غلبه کنند و به آنها امکان میدهد که رشد کنند و به استقبال جهان جدید و روشن تر بروند.

بازدید از شبکه تلویزیونی

تجربه ای در آگاهی کیهانی: گزیده هایی از زندگینامه یک یوگی نوشته شده توسط پاراماهانسا یوگاناندا، قسمت ۱ از ۲

22:15
کلام حکمت

تجربه ای در آگاهی کیهانی: گزیده هایی از زندگینامه یک یوگی نوشته شده توسط پاراماهانسا یوگاناندا، قسمت ۱ از ۲

"یک اقیانوس شادی بر ساحل ساکت بی پایان روح من فرو ریخت. دریافتم که روح خداوند سعادتی بی پایان است، بدن او از جنس نور بی انتها است. تمام کیهان، به آرامی درخشان، مانند شهری که شبها در دوردست دیده می شود، سو سو می زند در میان وجود بی نهایت من. "
کلام حکمت
2019-12-02   5429 نظرات
2019-12-02
کلام حکمت

داستانهایی از عرفان شرق: یک گلچین ادبی از داستانهای عرفانی و اخلاقی برگرفته از تعالیم قدیسین

16:58
ادبیات تعالی بخش

داستانهایی از عرفان شرق: یک گلچین ادبی از داستانهای عرفانی و اخلاقی برگرفته از تعالیم قدیسین

Baba Sawan Singh Ji became known as the “The Great Master,” His teachings were compiled in “Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints.” This insightful book contains 90 stories that help teach us and connect us with God and the Saints. This tale shows that God’s will is beneficial to all beings, even though we may not see it immediately. Engaging and fun to read, each anecdote portrays precious wisdom that helps bring us closer to God.
ادبیات تعالی بخش
2019-07-27   3988 نظرات
2019-07-27
ادبیات تعالی بخش

اولین کنگره گیاهخواری خاورمیانه (MEVEG)، قسمت ۶ از سری مجموعه چند قسمتی

26:04
کلام حکمت

اولین کنگره گیاهخواری خاورمیانه (MEVEG)، قسمت ۶ از سری مجموعه چند قسمتی

"هنگامی که میوه درست میرسد، سطح آنتی اکسیدان آن در بالاترین حد است. شما متوجه میشوید که خوشمزه ترین است. […] این زمانی است که میوه در دسترس انسان قرار می گیرد. این طراحی طبیعت است. این زبان عشق است، زبان هماهنگی."
کلام حکمت
2022-12-31   766 نظرات
2022-12-31
کلام حکمت

از خودگذشتگی و تواضع، قسمت ۵ از ۱۲

35:17
میان استاد و شاگردان

از خودگذشتگی و تواضع، قسمت ۵ از ۱۲

بعد موسیقی از تلویزیون آمد. ولی ما تلویزیون را اصلا روشن نکرده بودیم. آن موسیقی با آواز من متناسب نبود، زیرا آنها نمیدانستند آولاکی ها(ویتنامی ها) چگونه شعر می خوانند. من نمیدانستم آن موسیقی از کجا می آید. از تلویزیون بود. دستیار من هم آنرا شنید. "من نمیدانم. آیا شما هم آنرا شنیدید؟" او گفت: "بله من موسیقی را شنیدم." من گفتم: "از کجا؟" او گفت: "از تلویزیون." او کمی ترسیده بودم، زیرا ما تلویزیون را روشن نکرده بودیم. تلویزیون فقط به دوربین وصل بود، که ما بتوانیم تصویرم را ببینیم."
میان استاد و شاگردان
2022-12-31   2283 نظرات
2022-12-31
میان استاد و شاگردان

اولین کنگره گیاهخواری خاورمیانه (MEVEG)، قسمت ۵ از سری مجموعه چند قسمتی

25:32
کلام حکمت

اولین کنگره گیاهخواری خاورمیانه (MEVEG)، قسمت ۵ از سری مجموعه چند قسمتی

"حیوانات نمی خواهند گوشت خود را بدهند، زیرا وقتی بدن آنها را می بریم، آنها فریاد می زنند و برای جان خود گریه می کنند.
کلام حکمت
2022-12-30   936 نظرات
2022-12-30
کلام حکمت

از خودگذشتگی و تواضع، قسمت ۴ از ۱۲

29:26
میان استاد و شاگردان

از خودگذشتگی و تواضع، قسمت ۴ از ۱۲

همسایه ها به ما اعتماد نکردند و به پلیس زنگ زدند. متشرفین آمدند تا یک ویدیو بسازند- از کار من، از خواندن من، شعر یا ترانه خوانی- و آنها تمام هفته را منتظر شدند تا زمانیکه من حس و الهام آنرا داشتم. و وقتی آن حس را داشتم گفتم: "خب، اکنون شروع میکنیم." ولی پلیس جلوی درب بود. تمام صبح آنها درب زدند و میخواستند تمام چیزها را در مکان من ببینند. بسیارخب. آنها فقط بعضی چیزها را دیدند نه همه چیز را، و بعد آنها رفتند. ولی آنها نرفته بودند. ما دیدیم که آنها در آن منطقه مانده اند.
میان استاد و شاگردان
2022-12-30   2222 نظرات
2022-12-30
میان استاد و شاگردان

از خودگذشتگی و تواضع، قسمت ۳ از ۱۲

32:33
میان استاد و شاگردان

از خودگذشتگی و تواضع، قسمت ۳ از ۱۲

من حداکثر تلاشم را می کنم، گاهی آلمانی و گاهی انگلیسی صحبت میکنم. بعد شما فقط آن را ترجمه کنید. از هیچ چیز بهتر است. در غیر این صورت، ما اینجا می نشینیم و به همدیگر نگاه میکنیم. آن هم خوب است. به چشم های هم نگاه میکنیم؟ عشق به هیچ زبانی احتیاج ندارد. افراد عاشق همیشه دست همدیگر را میگیرند و به چشمان یکدیگر نگاه می کنند.
میان استاد و شاگردان
2022-12-29   2502 نظرات
2022-12-29
میان استاد و شاگردان

اولین کنگره گیاهخواری خاورمیانه (MEVEG)، قسمت ۴ از سری مجموعه چند قسمتی

21:08
کلام حکمت

اولین کنگره گیاهخواری خاورمیانه (MEVEG)، قسمت ۴ از سری مجموعه چند قسمتی

هر سلول یک ذهن دارد. این را به خاطر داشته باشید. پس اگر شفیق باشید، هر سلول از بدن شما سالم میشود. به محض اینکه سلول سالم شود، جسم سالم میشود.
کلام حکمت
2022-12-29   946 نظرات
2022-12-29
کلام حکمت

اولین کنگره گیاهخواری خاورمیانه (MEVEG)، قسمت ۳ از سری مجموعه چند قسمتی

21:52
کلام حکمت

اولین کنگره گیاهخواری خاورمیانه (MEVEG)، قسمت ۳ از سری مجموعه چند قسمتی

ذهن انرژی است. بدن انسانی انرژی است. [...] بین این دو دوگانگی وجود ندارد. پس اگر بتوانید براستی افکار خود را کنترل کنید، اگر بتوانید افکار خوب داشته باشید، بدن شما دیگر از هیچ بیماری رنج نمیکشد.
کلام حکمت
2022-12-28   946 نظرات
2022-12-28
کلام حکمت

از خودگذشتگی و تواضع، قسمت ۲ از ۱۲

31:32
میان استاد و شاگردان

از خودگذشتگی و تواضع، قسمت ۲ از ۱۲

یک جوک: ۳ مرد، بعد از مرگ به بهشت رفتند... زبان آلمانی ام را تقویت کنم. ۳ مرد، مُردند، از بین رفتند به بهشت رفتند- آلمانی حرف زدن بعنوان یک خارجی. سنت پیتر از آنها پرسید "چه میخواهید؟" هرکدام میتوانستند یک آرزو کنند. اولین مرد گفت "در زندگی قبلی ام خیلی باهوش نبودم. در زندگی بعد، اگر دوباره روی زمین متولد شوم، میخواهم باهوشتر باشم، مثلا هزار برابر باهوشتر." [سنت پیتر] گفت: "بسیار خب. تو زندگی خوبی داشتی، شخص خوب و مهربانی بودی. هزار برابر ضریب هوشی بیشتر می گیری." بسیارعالی! او بازگشت به زمین.
میان استاد و شاگردان
2022-12-28   3026 نظرات
2022-12-28
میان استاد و شاگردان

اولین کنگره گیاهخواری خاورمیانه (MEVEG)، قسمت ۲ از سری مجموعه چند قسمتی

23:29
کلام حکمت

اولین کنگره گیاهخواری خاورمیانه (MEVEG)، قسمت ۲ از سری مجموعه چند قسمتی

"که اگر سبزیجات مصرفی مان را زیاد کنیم یا افزایش دهیم، ما بر کاهش وزن، بر دیابت نوع ۲، بر بیماری های قلبی عروقی و بر حفظ سلامتی مان، تاثیر بسیار خوبی می گذاریم."
کلام حکمت
2022-12-27   967 نظرات
2022-12-27
کلام حکمت

از خودگذشتگی و تواضع، قسمت ۱ از ۱۲

28:03
میان استاد و شاگردان

از خودگذشتگی و تواضع، قسمت ۱ از ۱۲

اینجا برای مدیتیشن خوب است. (بله.) خیلی خوب است. خیلی خوب سازماندهی شده. عالی است. شما خیلی باهوش هستید. وقتی تعداد زیاد است، اینجا هیچکس چیزی نمی گوید. همسایه ها انسان های ساده ای هستند. فکر کنم ما هم ساده هستیم. ما فقط آمدیم تا بنشینیم. ما هیچ سر و صدایی نداریم. همسایه های خوبی هستیم. در کریسمس باید یک چیزی به همسایه ها بدهیم؟ به هر کدام یک کیک (وگان) بدهید.
میان استاد و شاگردان
2022-12-27   3979 نظرات
2022-12-27
میان استاد و شاگردان

اولین کنگره گیاهخواری خاورمیانه (MEVEG)، قسمت ۱ از سری مجموعه چند قسمتی

21:21
کلام حکمت

اولین کنگره گیاهخواری خاورمیانه (MEVEG)، قسمت ۱ از سری مجموعه چند قسمتی

"من متوجه شدم غذای وگان یا گیاهی که سرو می شود، هیچ کس هرگز نمی تواند، نه بگوید. برای هر کسی، چیزی وجود دارد. این به نوعی یک مخرج مشترک است..."
کلام حکمت
2022-12-26   1851 نظرات
2022-12-26
کلام حکمت

خداوند ما را خواهد بخشید اگر ما دیگران را ببخشیم، قسمت ۹ از ۹

33:58
میان استاد و شاگردان

خداوند ما را خواهد بخشید اگر ما دیگران را ببخشیم، قسمت ۹ از ۹

زن پولی پرداخت نکرد، و با راننده بد رفتاری کرد بد صحبت کرد و تمام اینها. اما راننده، این مرد، جرأت انجام هیچ کاری را نداشت. (وای.) او نگران بود که زن با پلیس تماس بگیرد و او را متهم به دست درازی و سوء استفاده کند. (بله، متوجه ایم، استاد.) [...] من معمولاً فکر می‌کردم فقط مردها از زنان سوء استفاده می‌کنند، اما در برخی موارد اینطور نیست.
میان استاد و شاگردان
2022-12-26   4821 نظرات
2022-12-26
میان استاد و شاگردان

مجموعه چند قسمتی در زمینه پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان: پیشگویی عصر طلایی قسمت ۲۲۶ -پیشگویی‌هایی درباره ظهور دوباره استاد لائوتسه (وگان)، قدیس بزرگ تائو

26:03
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان

مجموعه چند قسمتی در زمینه پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان: پیشگویی عصر طلایی قسمت ۲۲۶ -پیشگویی‌هایی درباره ظهور دوباره استاد لائوتسه (وگان)، قدیس بزرگ تائو

...ناگهان نور طلایی آخور را پر کرد و مسیح نوزاد بدنیا آمد. [...]
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2022-12-25   1948 نظرات
2022-12-25
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان

خداوند ما را خواهد بخشید اگر ما دیگران را ببخشیم، قسمت ۸ از ۹

29:50
میان استاد و شاگردان

خداوند ما را خواهد بخشید اگر ما دیگران را ببخشیم، قسمت ۸ از ۹

خب مردم باید بیشتر به دنیای مان توجه کنند. ما در حال حاضر مشکلات زیادی داریم: پاندمی و امنیت، تورم و کمبود مواد غذایی و انواع چیزها. همه باید مفیدتر، خلاق تر باشند و نگرشی کمک بخش تری داشته باشند برای ارتقای دنیای مان برای بالا بردن روحیه مردم و خودتان. (بله، استاد.) نه اینکه مردم را پائین بکشید، نه اینکه افراد را تحقیر کنید، به ویژه یک پادشاه جدید، و یک یتیم که پدر و مادرش را بعد از این همه سال بودن با آنها، از دست داده.
میان استاد و شاگردان
2022-12-25   4551 نظرات
2022-12-25
میان استاد و شاگردان

سرودهای کریسمس: آهنگ های الهام بخش تعطیلات با ریشه های باستانی را در

19:02
سفری به عوالم زیبایی

سرودهای کریسمس: آهنگ های الهام بخش تعطیلات با ریشه های باستانی را در

هر سال در ماه دسامبر، با نزدیک شدن به بیست و پنجمین روز برای جشن تولد حضرت عیسی مسیح (گیاهخوار)، سرودهای کریسمس را می توان در گردهمایی های سراسر جهان شنید. سرودهای کریسمس چه در کلیساها، چه در خیابان ها و چه در خانه، قلبهایمان را گرم می کند و به ما فداکاری های بزرگ پسر عزیز خداوند را یادآوری می نماید. سنت سرودخوانی کریسمس را میتوان تقریباً تا ۲ هزار سال پیش دنبال کرد. تصور می‌شود که قدیمی‌ترین سرود «سرود فرشته» باشد که در بیانیه‌ای توسط اسقف رم در سال ۱۲۹ پس از میلاد ذکر شده است، اما موسیقی اصلی این آهنگ از بین رفته است. Jesus Refulsit Omnium (عیسی، نور همۀ ملل) قرن چهارم، با اشعاری به زبان لات
سفری به عوالم زیبایی
2022-12-24   275 نظرات
2022-12-24
سفری به عوالم زیبایی

خداوند ما را خواهد بخشید اگر ما دیگران را ببخشیم، قسمت ۷ از ۹

30:10
میان استاد و شاگردان

خداوند ما را خواهد بخشید اگر ما دیگران را ببخشیم، قسمت ۷ از ۹

پادشاه به تازگی به تاج و تخت رسیده است. او را به حال خود بگذارید. به او کمک کنید تا حکومت کند، تا هر چه می تواند انجام دهد. چون شاه کسی نیست که بتواند در کشور هر کاری انجام دهد. او نمی تواند نظام قضایی را تغییر دهد، یا از شما دفاع کند، یا شما را ثروتمند کند و از این قبیل چیزها. این وظیفه دولت، نخست وزیر و دولت اوست. پادشاهان کم و بیش والاترین و بزرگترین نمایندگان و بزرگترین دیپلمات های کشور هستند.
میان استاد و شاگردان
2022-12-24   4722 نظرات
2022-12-24
میان استاد و شاگردان

خداوند ما را خواهد بخشید اگر ما دیگران را ببخشیم، قسمت ۶ از ۹

32:15
میان استاد و شاگردان

خداوند ما را خواهد بخشید اگر ما دیگران را ببخشیم، قسمت ۶ از ۹

روس ها یا اوکراینی ها (یورِینی ها)، آنها همه قربانیان ِاین رهبران دیوانه و وحشی هستند. تقصیر آنها نیست. آنها هیچ جنگی نمی خواهند. اگرچه اوکراین (یورِین) قبول نکرد که به داخلِ روسیه حمله کرده اند اما اگر اینکار را می‌کرد، متعجب نمی شدم. من فقط نگران مردم روسیه هستم. اگر جنگ بزرگتر شود تعداد بیشتری می‌میرند. تا حالا هم بسیاری در اوکراین (یورِین) مرده اند.
میان استاد و شاگردان
2022-12-23   5557 نظرات
2022-12-23
میان استاد و شاگردان

خانه در آتش است: گزیده هایی از کتاب «نور کیرپال» اثر؛ ”سنت کیرپال سینگ جی” (گیاهخوار)، قسمت ٢ از ٢

11:02
کلام حکمت

خانه در آتش است: گزیده هایی از کتاب «نور کیرپال» اثر؛ ”سنت کیرپال سینگ جی” (گیاهخوار)، قسمت ٢ از ٢

«به شما اتصال با آن [قدرت استاد] داده شده، که تجلی بیرونی از نور و صوت است. شما فقط باید خودتان را با آن همنوا کنید. وقتی آن را توسعه دهید، موسیقی آسمانی را بدون هیچ هزینه ای در تمام مدت، بیست و چهار ساعت از شبانه‌ روز خواهید شنید و این تعالیم اصلی بوده که توسط تمام قدیسین که از شرق یا غرب آمده اند داده شده است.»
کلام حکمت
2022-12-22   371 نظرات
2022-12-22
کلام حکمت

خداوند ما را خواهد بخشید اگر ما دیگران را ببخشیم، قسمت ۵ از ۹

31:52
میان استاد و شاگردان

خداوند ما را خواهد بخشید اگر ما دیگران را ببخشیم، قسمت ۵ از ۹

سوال شما این است که آیا خاندان سلطنتی، نژادپرست هستند یا خیر؟ فکر نمی کنم. اینطور فکر نمی کنم. به چه دلیل باید اینطور باشند؟ آنها خانم "فولانی" را دعوت کردند، می دانستند که او رنگین پوست است. (بله، استاد.) اگر او را دعوت کردند پس چگونه می توانند نژادپرست باشند؟ او را به آنجا دعوت کردند.( بله.) پس، شاید آن خانم به این دلیل استعفا داد که احساس می کرد این موضوع بسیار بزرگ شده است و متاسف بود که چنین مهمان مهمی رنجانده شده.
میان استاد و شاگردان
2022-12-22   5677 نظرات
2022-12-22
میان استاد و شاگردان

خانه در آتش است: گزیده هایی از کتاب «نور کیرپال» اثر؛ ”سنت کیرپال سینگ جی” (گیاهخوار)، قسمت ١ از ٢

11:41
کلام حکمت

خانه در آتش است: گزیده هایی از کتاب «نور کیرپال» اثر؛ ”سنت کیرپال سینگ جی” (گیاهخوار)، قسمت ١ از ٢

«ما در واقع در یک زندان هستیم. خانه (این دنیای زودگذر) در آتش[...] است. به جای اینکه بپرسید، چه کسی و چرا این آتش را روشن کرده است، بیرون بیایید؛ از این خطر، از این خانه خارج شوید. فراسوی وجود مادی بروید. آن وقت چیزهای زیادی خواهید دانست.»
کلام حکمت
2022-12-21   499 نظرات
2022-12-21
کلام حکمت

خداوند ما را خواهد بخشید اگر ما دیگران را ببخشیم، قسمت ۴ از ۹

30:04
میان استاد و شاگردان

خداوند ما را خواهد بخشید اگر ما دیگران را ببخشیم، قسمت ۴ از ۹

این غیرممکن است که من، با رنگ پوست متفاوتم، ویژگی های چهره متفاوتم، در دنیای غرب بگردم و به مکان بسیار خاصی مثل کاخ باکینگهام بروم، بدون اینکه مردم کنجکاو شوند که من اهل کجا هستم. مثلاً اگر من آنجا بودم. (بله، استاد.) یا "لیدی سوزان" برای انجام این کار برای محافظت از ملکه آموزش دیده شده- به همین دلیل بود که حتی شاهزاده ویلیام به دست او داده شده بود، یا اینکه آنقدر کنجکاو بود که نمی توانست جلوی خودش را بگیرد. مجبور شد که سوال کند!
میان استاد و شاگردان
2022-12-21   5806 نظرات
2022-12-21
میان استاد و شاگردان

به سوی نور: از کتاب زندگی و تقدس اثر کشیش ”توماس مرتون” (گیاه‌خوار)، قسمت ٢ از ٢

14:05
کلام حکمت

به سوی نور: از کتاب زندگی و تقدس اثر کشیش ”توماس مرتون” (گیاه‌خوار)، قسمت ٢ از ٢

«ما قرار است نور جهان باشیم. قرار است نوری برای خودمان و دیگران باشیم.»
کلام حکمت
2022-12-20   177 نظرات
2022-12-20
کلام حکمت

خداوند ما را خواهد بخشید اگر ما دیگران را ببخشیم، قسمت ۳ از ۹

34:14
میان استاد و شاگردان

خداوند ما را خواهد بخشید اگر ما دیگران را ببخشیم، قسمت ۳ از ۹

خب، دلیلش... پس از جنگ در آولاک (ویتنام)، میلیون ها نفر سعی کردند از راههای مختلف فرار کنند، مخصوصاً از راه دریایی. و بسیاری تلف شدند و بعد، حتی اگر نمردند، گاهی مورد تجاوز قرار گرفتند و ربوده شدند. مثلا دزدان دریایی گوشواره ها را از گوشهایشان میدریدند، و گوشهایشان پاره میشد و خونریزی می کرد. (وای.) یا مثلاً، جواهرشان را از دستانشان می ربودند و مچ آنها را می شکستند.
میان استاد و شاگردان
2022-12-20   6422 نظرات
2022-12-20
میان استاد و شاگردان

به سوی نور: از کتاب زندگی و تقدس اثر کشیش ”توماس مرتون” (گیاه‌خوار)، قسمت ١ از ٢

14:05
کلام حکمت

به سوی نور: از کتاب زندگی و تقدس اثر کشیش ”توماس مرتون” (گیاه‌خوار)، قسمت ١ از ٢

«هر مسیحی تعمید یافته ای عهد میکند که گناه را کنار بگذارد و خود را کاملاً بدون تردید به مسیح بسپارد، تا بتواند روح خود را نجات دهد، وارد اسرار خدا وند شود و آنجا کاملاً «در نور مسیح» خود را بیابد.»
کلام حکمت
2022-12-19   336 نظرات
2022-12-19
کلام حکمت

خداوند ما را خواهد بخشید اگر ما دیگران را ببخشیم، قسمت ۲ از ۹

28:30
میان استاد و شاگردان

خداوند ما را خواهد بخشید اگر ما دیگران را ببخشیم، قسمت ۲ از ۹

آنها چه انتظاری داشتند؟ چگونه می توانید فکر کنید که شما تنها کسی هستید که اجازه دارید هر کاری که میخواهید در حق هر کشور دیگری انجام دهید؟ همین جور به داخل کشورشان بروید و تمام شهرهایشان را ویران کنید و به زنانشان و نوزادان و بچه های کوچکشان تجاوز کنید- و توقع داشته باشید که آن کشور هیچ کاری با شما نکند؟ (بله، استاد. درسته.) آنها همین الان هم بسیار باملاحظه هستند. آنها تازه عملیات نظامی را آغاز کرده اند. (بله، درسته. بله، استاد.)
میان استاد و شاگردان
2022-12-19   6852 نظرات
2022-12-19
میان استاد و شاگردان

مجموعه چند قسمتی در زمینه پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان: پیشگویی عصر طلایی قسمت ۲۲۵ -پیشگویی‌هایی درباره ظهور دوباره استاد لائوتسه (وگان)، قدیس بزرگ تائو

21:05
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان

مجموعه چند قسمتی در زمینه پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان: پیشگویی عصر طلایی قسمت ۲۲۵ -پیشگویی‌هایی درباره ظهور دوباره استاد لائوتسه (وگان)، قدیس بزرگ تائو

"در آن زمان، من در کالبد فیزیکی ظاهر میشوم، بهشت و زمین باید تغییر کنند و احیاء شوند. تعالیم قدیمی همه کتاب ها و رمزها باید از بین بروند. تعالیم جدید و تصحیح‌ شده می آیند و جایگزین آنها میشوند."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2022-12-18   1819 نظرات
2022-12-18
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان

خداوند ما را خواهد بخشید اگر ما دیگران را ببخشیم ، قسمت ۱ از ۹

28:06
میان استاد و شاگردان

خداوند ما را خواهد بخشید اگر ما دیگران را ببخشیم ، قسمت ۱ از ۹

نگران بودم که اوکراین (یورین) پس از این زمان طولانی صبور بودن و فقط دفاع متواضعانه کردن، روزی صبرشان تمام شود. یک روز آنها خواهند گفت که دیگر کافیست و بعد به روسیه حمله خواهند کرد. مدتها بود که نگران این موضوع بودم. در آولاک (ویتنام)، می گوییم: Con giun mà bị đạp nó cũng quay đầu lại یعنی حتی کرمهای خاکی که بسیار آرام و فروتن هستند، اما اگر روی آنها پا بگذارید، حتی سرشان را برمی گردانند و سعی می کنند دفاع یا حمله کنند. حتی اگر در واقع ندانند که چطور حمله کنند. به این معنی که صبر مردم را برای مدت طولانی امتحان نکنید.
میان استاد و شاگردان
2022-12-18   9107 نظرات
2022-12-18
میان استاد و شاگردان

از شجاعت و عدالت- گزیده هایی از کتاب 'خطابه دفاعیه سقراط' اثر افلاطون (گیاهخوار)، قسمت ۲ از ۲

16:04
کلام حکمت

از شجاعت و عدالت- گزیده هایی از کتاب 'خطابه دفاعیه سقراط' اثر افلاطون (گیاهخوار)، قسمت ۲ از ۲

"پس از آن، من خودم این را بکار بستم که برای متقاعد کردن هر یک از شما تلاش کنم تا قبل از آنکه اصلا مراقب امور شخصی خود باشید، مراقب اینکه در چه راهی شما به بهترین و خردمندترین خودتان تبدیل میشوید، باشید..."
کلام حکمت
2022-12-17   374 نظرات
2022-12-17
کلام حکمت

مدیتیشن بیشتر، کمکی به خودتان و به دنیا است، قسمت ۲ از ۲

30:26
میان استاد و شاگردان

مدیتیشن بیشتر، کمکی به خودتان و به دنیا است، قسمت ۲ از ۲

شما باید از خودتان محافظت کنید. فکر نکنید که ممارست معنوی تان کافی است. شما نمیدانید که چقدر اجر دارید یا ممارست معنوی تان چقدر خوب است. همچنین کارمای جمعی کشور نیز هست و کارمای جمعی نسلهای بسیار از خانواده تان. پس تا آنجاییکه ممکن است از خودمان محافظت می کنیم. نگذارید که بیمار شوید، آنوقت بسیار مشکل خواهد بود. خب؟ (بله.)
میان استاد و شاگردان
2022-12-17   2748 نظرات
2022-12-17
میان استاد و شاگردان

از شجاعت و عدالت- گزیده هایی از کتاب 'خطابه دفاعیه سقراط' اثر افلاطون (گیاهخوار)، قسمت ۱ از ۲

15:11
کلام حکمت

از شجاعت و عدالت- گزیده هایی از کتاب 'خطابه دفاعیه سقراط' اثر افلاطون (گیاهخوار)، قسمت ۱ از ۲

"من در تمام زندگی ام، اگر کاری را ملاء عام انجام داده ام باشد که بعنوان [کاری] انسانی دیده شود، و همچنین در خلوت نیز، آنکه هرگز به هیچ کسی بر خلاف عدالت، امتیازی نداده است…"
کلام حکمت
2022-12-16   267 نظرات
2022-12-16
کلام حکمت

مدیتیشن بیشتر، کمکی به خودتان و به دنیا است، قسمت ۱ از ۲

30:08
میان استاد و شاگردان

مدیتیشن بیشتر، کمکی به خودتان و به دنیا است، قسمت ۱ از ۲

این پاندمی وحشتناک است. چون آن، روح هایی دارد. و میتواند ترفندهایی انجام دهد. مانند سایر بیماریهای معمول نیست. بهمین دلیل مشکل تر میتوان آنرا رهگیری کرد و درمان کرد. و بسیار سریع پخش میشود. تعداد مبتلایان در سطح جهان تا کنون، در حال افزایش بوده است. تعداد هرگز کاهش نیافته است. متوجه اید؟ (متوجه ایم.) بنابراین، شهروندان تایوان (فورموسا) بسیار زیاد متبرک هستند. بهمین دلیل است که در ماههای گذشته، موارد جدید زیادی نداشته اید.
میان استاد و شاگردان
2022-12-16   3062 نظرات
2022-12-16
میان استاد و شاگردان

گزیده هایی از نوشته های مانوی: تمثیل ها، قسمت ۲ از ۲

12:42
کلام حکمت

گزیده هایی از نوشته های مانوی: تمثیل ها، قسمت ۲ از ۲

"[…] شخصی که برای او، روح از بدن عزیزتر است. در آنان سم بسیار کمی وجود دارد و دلبستگی آنها به دنیا بسیار ضعیف است، و قید و بندهای روح شان بسیار کم است."
کلام حکمت
2022-12-15   318 نظرات
2022-12-15
کلام حکمت
به این صفحه بروید
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید