این دستاورد فرهنگی است که حواس زیبایی شناسی ما را برآورده میکند و شکاف شناخت را برطرف میسازد و ما را در کشف زیبایی هدایت می نماید.- گئورگ ویلهلم فردریش هگل

فرهنگ شامل همه چیزهایی است که به ذهن امکان میدهد تا اختیار قدرت اش را به دست گیرد، درست همچون زبان برای منتقد و تلسکوپ برای فضانورد.- رالف والدو امرسون

دانش یعنی بلورین شدن سنگهای قیمتی؛ فرهنگ یعنی درخشش سنگهای قیمتی.- رابیندرانات تاگور

بازدید از شبکه تلویزیونی

شاهکار غول پیکر زمین مادر: "یونگفراو-آلتچ" آلپ سوئیس

00:15:32
زیبایی طبیعت

شاهکار غول پیکر زمین مادر: "یونگفراو-آلتچ" آلپ سوئیس

اگر چه برف، یخ و برون زدگی سنگ گرانیت آجدار، حدود ۸۰ درصد از منظره طبیعی "یونگفراو-آلتچ" را تشکیل میدهد، ۵۲۹ گونه با دوام و دیرپای گیاهان و خزه های آوندی را میتوان در اینجا یافت.
زیبایی طبیعت
2020-07-10   526 نظرات
زیبایی طبیعت
2020-07-10

Admont Abbey: A Magnificent Jewel of the Baroque Era

00:19:22
جهان پیرامون ما

Admont Abbey: A Magnificent Jewel of the Baroque Era

The Benedictine Abbey of Admont was founded in 1074 by Archbishop Gebhard of Salzburg. It is now the oldest remaining monastery in Styria, Austria, and one of the largest neo-Gothic sacred buildings in the country. The name Admont comes from the Latin word “ad montes,“ which means “at the mountains.” Situated amidst the gorgeous mountains of Gesäuse National Park, the magnificent Admont Abbey gloriously represents the Rule of St. Benedict of Nursia: “So that in all things God may be glorified!”
جهان پیرامون ما
2019-07-30   2632 نظرات
جهان پیرامون ما
2019-07-30

مردم خلاق باسک از فرانسه و اسپانیا

00:13:44
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

مردم خلاق باسک از فرانسه و اسپانیا

باور بر این است که "باسکها" از نوادگان کشاورزان عصر نوسنگی هستند که به دلیل انزوای جغرافیایی شان، از سایر جوامع اروپایی جدا شدند. ترکیب بیولوژیکی و زبان شناسی بی نظیرشان، منجر به این شده است که بسیاری از دانشمندان نتیجه گیری کنند که "باسکها" "قدیمی ترین نژاد" اروپا هستند.
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-12-09   462 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-12-09

پیوند دوباره روح ها، قسمت ۱۱ از ۱۱

00:25:55
کلام حکمت

پیوند دوباره روح ها، قسمت ۱۱ از ۱۱

عندما تكونون جميلين من الداخل، يراكم الناس جميلين من الخارج - هذا هو واقع الحال، نعم!... لكن استمروا بالممارسة. حياتكم ستغدو أفضل، لست بحاجة لأن أخبركم. فقط أقول لكم ذلك في حال وجد من لا يعرف بعد، يستطيعوا أن يتثبتوا منكم. حياتكم هي مثال للمحبة والبركات الروحية. لا حاجة إلى وعظ أي شخص.
کلام حکمت
2020-11-14   1242 نظرات
کلام حکمت
2020-11-14

پیوند دوباره روح ها، قسمت ۱۰ از ۱۱

00:20:51
کلام حکمت

پیوند دوباره روح ها، قسمت ۱۰ از ۱۱

من فقط یکنفر هستم، اما همه شما احساس میکنید من تنها شما را دوست دارم یا برای همه شما به قدر کافی محبت دارم. زیرا ما راه عشق را ممارست میکنیم و میدانیم چگونه بقدر کفایت داشته باشیم. دقیقاً مثل اینکه بدانیم چگونه پس انداز کنیم تا پولدارتر شویم، نه به این خاطر که پول بیشتری در می آورید، لزوماً اینطور نیست، بلکه چون بیشتر صرفه جویی میکنید.
کلام حکمت
2020-11-13   580 نظرات
کلام حکمت
2020-11-13

پیوند دوباره روح ها، قسمت ۹ از ۱۱

00:29:49
کلام حکمت

پیوند دوباره روح ها، قسمت ۹ از ۱۱

ذات روح اینگونه نیست که من اینجا باشم و یک روح فقط برای خودم داشته باشم. اینگونه نیست! روح من بزرگتر از اینست که فقط در اینجا باشد. آن میتواند در کل اینجا باشد؛ همه آن میتواند من باشد، اما متفاوت بنظر میرسد. منظورم این نیست که "خدا یکی است و همه با خدا یکی هستند"، نه به آن معنی. بدان معنا که یک شخص منفردی میتواند روح عظیمی داشته باشد که چندین کالبد را در بر بگیرد. بنابراین گاهی ممک
کلام حکمت
2020-11-12   705 نظرات
کلام حکمت
2020-11-12

مردم «بونون» از تایوان (فورموسا)- افسانه های جذاب، مراسم مذهبی زیبا

00:15:59
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

مردم «بونون» از تایوان (فورموسا)- افسانه های جذاب، مراسم مذهبی زیبا

مردم "بونان" معتقدند که بلبل سیاه با منقار قرمز، در اصل دارای منقار قرمز، پای قرمز، یا یک بدن سیاه نبود، و وزغ وجود نداشت. به خاطر نجات مردم "بونون"، ظاهر پرنده تغییر کرد، و وزغ بوجود آمد.
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-11-11   782 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-11-11

پیوند دوباره روح ها، قسمت ۸ از ۱۱

00:21:51
کلام حکمت

پیوند دوباره روح ها، قسمت ۸ از ۱۱

مدیتیشن دنیا را تغییر نمیدهد، شما را تغییر میدهد، و اگر هر کسی خود را تغییر دهد دنیا در صلح‌ خواهد بود. ما جنگ به پا میکنیم زیرا خودمان در صلح‌ و آرامش نیستیم زیرا نمیدانیم که آن فرد دیگر نیز خدا است،‏ ما نمیتوانیم درک کنیم که خدا هستیم، و نمیتوانیم درک کنیم که کسی که می کشیم، به او شلیک میکنیم یا شکنجه میدهیم هم خدا هست. ‏ و به این دلیل دنیا در صلح و آرامش نیست.
کلام حکمت
2020-11-11   848 نظرات
کلام حکمت
2020-11-11

پیوند دوباره روح ها، قسمت ۷ از ۱۱

00:25:22
کلام حکمت

پیوند دوباره روح ها، قسمت ۷ از ۱۱

یک شخصی بعنوان خدا وجود ندارد، همه چیز خداست. ما قسمتی از کل هستیم و با اینحال این جزء است که کل را میسازد. خداوند، آفریدگار است، متوجه اید؟ او میتواند خود را بشکل چیزهای فراوانی در بیاورد.
کلام حکمت
2020-11-10   595 نظرات
کلام حکمت
2020-11-10

پیوند دوباره روح ها، قسمت ۶ از ۱۱

00:29:21
کلام حکمت

پیوند دوباره روح ها، قسمت ۶ از ۱۱

من نیامده ام اینجا تا به شما ثابت کنم ‏ که من آدم خوبی هستم یا بدی. من آمده ام تا به شما بگویم شما باعظمت هستید، شما خوب هستید،‏ و اگر از دستورالعملهای من متابعت کنید، ‏ و اگر از دستورالعملهای من متابعت کنید، آنوقت آنرا احساس میکنید، خواهید دید و ‏ درک خواهید کرد که شما باعظمت و خوب هستید... ‏ احساس خواهید کرد که باعظمت هستید و اینکه خدا را میشناسید.
کلام حکمت
2020-11-09   562 نظرات
کلام حکمت
2020-11-09

سامی معنوی از شمال اروپا

00:16:00
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

سامی معنوی از شمال اروپا

'سامی' در آموزش اصول اولیه این درک که حیات و زندگی از زمین می آید، این عقیده را دارد که همه موجودات نخ های همان پارچه بزرگ هستند.
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-10-21   418 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-10-21

حکمت سلیمان: گزیده ای از کتابهای آپوکریفایی، قسمت ۲ از ۲

00:10:26
کلام حکمت

حکمت سلیمان: گزیده ای از کتابهای آپوکریفایی، قسمت ۲ از ۲

"زیرا او (حکمت) نَفَس قدرت خداوند و جریان ناب بانفوذی از جلال قادر مطلق است: بنابراین، هیچ چیز ناپاک و پلیدی نمیتواند درون او بیافتد."
کلام حکمت
2020-09-22   296 نظرات
کلام حکمت
2020-09-22

حکمت سلیمان: گزیده ای از کتابهای آپوکریفایی، قسمت ۱ از ۲

00:11:00
کلام حکمت

حکمت سلیمان: گزیده ای از کتابهای آپوکریفایی، قسمت ۱ از ۲

"خرد با شکوه است، و هرگز محو نمی شود: بله، کسانی که 'او' را دوست دارند، براحتی 'او' را می بینند و برای اینچنین کسانی که در جستجوی اویند، پیداست."
کلام حکمت
2020-09-21   312 نظرات
کلام حکمت
2020-09-21

گزیده هایی از سوترای روشن ضمیری کامل: فصل های ۲-۱، قسمت ۲ از ۲

00:12:55
کلام حکمت

گزیده هایی از سوترای روشن ضمیری کامل: فصل های ۲-۱، قسمت ۲ از ۲

"انسان پرهیزکار، همه بودیساتواها و همه وجودهای چند بعدی دوره اخیر بناچار باید از تحولات توهمی، و همه پدیده های موهومی جعلی، رخت بربندند. "
کلام حکمت
2020-09-17   311 نظرات
کلام حکمت
2020-09-17

گزیده هایی از سوترای روشن ضمیری کامل: فصل های ۲-۱، قسمت ۱ از ۲

00:16:17
کلام حکمت

گزیده هایی از سوترای روشن ضمیری کامل: فصل های ۲-۱، قسمت ۱ از ۲

بیهودگی و بطالت به چه معناست؟ انسان پرهیزکار، و همه وجودهای چند بعدی، از زمان بسیار قدیم، در معرض انواع گوناگون انحرافات بوده اند؛ از آن رو متجلی می شوند تا شبیه افراد منحرفی باشند، که در چهار جهت در همه مکان ها تناسخ پیدا می کنند. و آنها با وهم و خیال، چهار عنصر را برای ساختار جسم فیزیکی خودشان انتخاب می کنند، و سایه هایی از شش غبار را می گیرند که به مانند تصویری از ذهن خودشان، دائ
کلام حکمت
2020-09-16   360 نظرات
کلام حکمت
2020-09-16

مردم 'توهوئه مائوری': محافظان جنگل بارانی مقدس 'ته اورئورا'

00:14:24
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

مردم 'توهوئه مائوری': محافظان جنگل بارانی مقدس 'ته اورئورا'

'ته اورئورا'، وطن 'توهوئه'، در جزیره شمالی نیوزیلند واقع شده است. در حدود ۲۱۲۷ کیلومتر مربع از کشور تپه های ناهموار را پوشش می دهد و دریاچه های وسیع آبی و سبز و رودخانه های خروشان به سمت شمال را شامل میشود.
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-09-15   348 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-09-15

هدف در تجربه زندگی: از 'آگاهی مسیح'، اثر «ادگار کیسی»، قسمت ۲ از ۲

00:12:42
کلام حکمت

هدف در تجربه زندگی: از 'آگاهی مسیح'، اثر «ادگار کیسی»، قسمت ۲ از ۲

"... آن شادی، آن لذت، آن درک، «فقط» با گام برداشتن با 'او' می تواند بیاید. و 'او' به تو بسیار نزدیک است؛ 'او' در قلب توست، در زندگی توست، روز به روز."
کلام حکمت
2020-09-15   351 نظرات
کلام حکمت
2020-09-15

هدف در تجربه زندگی: از 'آگاهی مسیح'، اثر «ادگار کیسی»، قسمت ۱ از ۲

00:13:02
کلام حکمت

هدف در تجربه زندگی: از 'آگاهی مسیح'، اثر «ادگار کیسی»، قسمت ۱ از ۲

"یک کانال برکت برای دیگران بودن، آن هدفی است که هر روحی برای آن با اعمال آگاهانه به یک جهان مادی آمده است."
کلام حکمت
2020-09-14   387 نظرات
کلام حکمت
2020-09-14

درک تقویم قوم مایا: گزیده ای از 'کتاب سرنوشت': افشای اسرار قوم باستانی مایا و پیشگویی سال ۲۰۱۲' اثر 'دون کارلوس باریوس' (گیاهخوار)، قسمت ۳ از ۳

00:10:22
کلام حکمت

درک تقویم قوم مایا: گزیده ای از 'کتاب سرنوشت': افشای اسرار قوم باستانی مایا و پیشگویی سال ۲۰۱۲' اثر 'دون کارلوس باریوس' (گیاهخوار)، قسمت ۳ از ۳

"پیروی از نشانه های مایا، جهان کلاسیک سنتی مایاها را قادر ساخت تا یک تمدن هماهنگ باشد. همه به هم احترام می گذاشتند زیرا آنها می دانستند در نقشه کیهانی، همه آنها بخشی از یک واحد تکاملی اند."
کلام حکمت
2020-09-07   831 نظرات
کلام حکمت
2020-09-07

درک تقویم قوم مایا: گزیده هایی از 'کتاب سرنوشت': افشای اسرار قوم باستانی مایا و پیشگویی سال ۲۰۱۲' اثر 'دون کارلوس باریوس' (گیاهخوار)، قسمت ۲ از ۳

00:13:42
کلام حکمت

درک تقویم قوم مایا: گزیده هایی از 'کتاب سرنوشت': افشای اسرار قوم باستانی مایا و پیشگویی سال ۲۰۱۲' اثر 'دون کارلوس باریوس' (گیاهخوار)، قسمت ۲ از ۳

"پدر بزرگ های مان هشدار می دهند که نباید این سنت قدیمی به عنوان یک کنجکاوی، تلقی شود... درعوض، باید هدایتگر رشدمان در تمام سطوح باشد - جسمی، فکری، احساسی و معنوی."
کلام حکمت
2020-08-31   994 نظرات
کلام حکمت
2020-08-31

آلمان - مکانی فراگیر برای بودن

00:13:47
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

آلمان - مکانی فراگیر برای بودن

آلمانی ها به حوزهء موسیقی کلاسیک فوق العاده کمک کرده اند. این کشور موطن بسیاری از آهنگسازان مشهور کلاسیک، یعنی 'باخ'، 'بتهوون'، 'برامس'، 'هندل'، 'تلئمن' و غیره، میباشد.
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-08-27   665 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-08-27

ای تاوکی' از فیجی: جزیره نشین هایی مهربان

00:13:16
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

ای تاوکی' از فیجی: جزیره نشین هایی مهربان

مئکه'، داستان سرایی از طریق آهنگ، رقص و موسیقی است. بومیان فیجی در طول نسل ها، تاریخ، اعتقادات، رسوم، اخلاقیات و ارزشهای شان را نسل به نسل، از طریق 'مئکه'، به یکدیگر انتقال داده اند.
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-08-19   458 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-08-19
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید