جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
افراد خوب، اعمال خوب

Celebrate notable organizations and individuals who dedicate their efforts to better society as we highlight their admirable actions for the greater good. “Every single person on this Earth has the power to change the world. And when we all come together, our power becomes irresistible. Now we must use our power to tackle the biggest threat humanity has ever faced.”~ Emma Thompson British Academy Award-winning actress

پرادیپ کومار نات' (وگان): محافظ دلسوز همه حیوانات

00:12:27

پرادیپ کومار نات' (وگان): محافظ دلسوز همه حیوانات

استاد اعظم چینگ های: "با خرسندی، جایزه درخشان شفقت جهانی پرادیپ کومار نات تقدیم میکنند، به همراه ۱۰ هزار دلار کمک نقدی ناقابل به همراه ۱۰ هزار دلار کمک نقدی ناقابل به همراه ۱۰ هزار دلار کمک نقدی مراقبت از حیوانات ویشاکا'، با عشق، تمجید و بهترین آرزوها. باشد که خداوند همیشه به شما و همه افراد دخیل، به وفور برکت دهد."
افراد خوب، اعمال خوب
2020-09-14   73 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-09-14

کشیش ارجمند 'رابرت مونرو' (وگان) از کلیسای بشردوستانه

00:14:24

کشیش ارجمند 'رابرت مونرو' (وگان) از کلیسای بشردوستانه

زیرا برای جبران ۵ هزار حیوانی که بخاطر من کشته شدند تا آنها را بخورم، به ۵ هزار دوره زندگی مجدد نیاز دارم. من نمیتوانم حیات بیافرینم. پس بهترین کاری که میتوانم بکنم اینست که در راه خدمت به خدا، زندگیم را بدهم. استاد اعظم چینگ های: " با قدردانی، جایزه درخشان شفقت جهانی، همراه با کمک مالی پرمهر ده هزار دلاری برای حمایت از کلیسای بشردوستانه وگان تان، به شما کشیش ارجمند 'رابرت مونرو'، تقدیم
افراد خوب، اعمال خوب
2020-09-07   602 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-09-07

پناهجویان و مهاجران موفق پیشتازان راه، قسمت ۲: سوپر مدل 'آلک وک'

00:15:07

پناهجویان و مهاجران موفق پیشتازان راه، قسمت ۲: سوپر مدل 'آلک وک'

مدل های تیره پوست در صنعت مد مدرن، نادر هستند. با این حال، بخاطر اعتماد به نفس، خوش بینی، متکی بخود بودن اش، 'آلک وک'، یک پناهنده سابق، فرتر از بسیاری از کلیشه های سنتی و استانداردهای مربوط به زنانی که در این زمینه کار می کنند، رفته است.
افراد خوب، اعمال خوب
2020-08-31   210 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-08-31

قهرمانان تمجید نشده - آتش نشانان داوطلب 'خدمات آتش نشانی روستایی نیو ساوت ولز'

00:14:21

قهرمانان تمجید نشده - آتش نشانان داوطلب 'خدمات آتش نشانی روستایی نیو ساوت ولز'

"خدمات آتش نشانی روستایی نیو ساوت ولز" یا (ان اس دبلیو آر اف اس) نهاد اصلی است که با آتش سوزیها در طبیعت در ایالت 'نیو ساوت ولز' استرالیا مقابله می کند و بزرگترین سازمان آتش نشانی داوطلبانه در جهان میباشد. استاد اعظم چینگ های: "با قدردانی، جایزه درخشان قهرمان جهانی به 'خدمات آتش نشانی روستایی نیو ساوت ولز' به همراه یک هدیه مالی مهرآمیز ۱۰ هزار دلاری جهت پیشبرد این کار حیاتی سازمان ش
افراد خوب، اعمال خوب
2020-08-17   122 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-08-17

اس او اس مدیترینین: فرشته نگهبان دریا

00:15:02

اس او اس مدیترینین: فرشته نگهبان دریا

"اس او اس مدیترینین"، از طریق دریای مدیترانه به افراد درمانده آبهای بین المللی، مخصوصا پناهجویان که به اروپا میروند، کمک رسانی می کند. استاد اعظم چینگ های: "با خوشحالی، جایزه درخشان شفقت جهانی، به علاوه کمک مالی محبت آمیز ۲۰ هزار دلاری در حمایت متواضعانه از کار حیات بخش و خیرخواهانه اش، همراه با عشق، قدردانی و احترام، به اس او اس مدیترینین، اهداء میشود. باشد که همه دست اندرکاران، به
افراد خوب، اعمال خوب
2020-08-10   167 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-08-10

«پیرا رام» (گیاهخوار): قهرمان مشفق زمین از «راجستان»

00:14:52

«پیرا رام» (گیاهخوار): قهرمان مشفق زمین از «راجستان»

«پیرا رام» از سال ۲۰۰۸، به بیش از ۱۲۰۰ حیوان زخمی کمک کرده است و در حدود ۷۲۰۰ درخت پرورش داده است، که برای یک محیط بیابانی زیست پایدار، ضروری است. استاد اعظم چینگ های: "شادمانه به «پیرا رام» جایزه درخشان شفقت جهانی و ۱۶ هزار دلار بعنوان هدیه اهداء میشود به نشان حمایت از مراقبت نجات دهنده حیوانات که توسط "نجات و توانبخشی حیات وحش بیشنوی" ارائه میگردد. باشد که خدا به شما، همه افراد دخ
افراد خوب، اعمال خوب
2020-08-03   239 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-08-03

دعایی برای شفقت: مصاحبه ای با فیلمساز 'توماس وید جکسون' (وگان)، قسمت ۴ از ۴

00:09:34

دعایی برای شفقت: مصاحبه ای با فیلمساز 'توماس وید جکسون' (وگان)، قسمت ۴ از ۴

استاد اعظم چینگ های: "با قدردانی، جایزه درخشان شفقت جهانی به همراه یک کمک مالی به مبلغ ۱۰ هزار دلار به 'توماس وید جکسون'، اهداء میشود تا بطور مهرآمیزی از ترویج و اشاعه وگانیسم او حمایت گردد. باشد که خداوند همیشه شما را برکت دهد و هر روز از شما محافظت کند."
افراد خوب، اعمال خوب
2020-07-25   298 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-07-25

دعایی برای شفقت: مصاحبه ای با فیلمساز 'توماس وید جکسون' (وگان)، قسمت ۳ از ۴

00:12:53

دعایی برای شفقت: مصاحبه ای با فیلمساز 'توماس وید جکسون' (وگان)، قسمت ۳ از ۴

استاد اعظم چینگ های: "با قدردانی، جایزه درخشان شفقت جهانی به همراه یک کمک مالی به مبلغ ۱۰ هزار دلار به 'توماس وید جکسون'، اهداء میشود تا بطور مهرآمیزی از ترویج و اشاعه وگانیسم او حمایت گردد. باشد که خداوند همیشه شما را برکت دهد و هر روز از شما محافظت کند."
افراد خوب، اعمال خوب
2020-07-20   272 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-07-20

دعایی برای شفقت: مصاحبه ای با فیلمساز 'توماس وید جکسون' (وگان) ، قسمت ۲ از ۴

00:10:35

دعایی برای شفقت: مصاحبه ای با فیلمساز 'توماس وید جکسون' (وگان) ، قسمت ۲ از ۴

من معتقدم که تغییر دارد فرا میرسد خواه همگان آگاهانه وگان شوند یا نشوند، زیرا تجربه ای که من با مردم داشته ام، قلبشان در حال مهربان شدن است و خشونت از رژیم غذایی شان خارج میشود و این قرار است در مقایس گسترده اتفاق بیافتد. استاد اعظم چینگ های: "با قدردانی، جایزه درخشان شفقت جهانی به همراه یک هدیه یادگاری ۱۰ هزار دلاری را به 'توماس وید جکسون'، اهداء میکنند تا بطور مهرآمیزی از ترویج و اشا
افراد خوب، اعمال خوب
2020-07-18   328 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-07-18

دعایی برای شفقت: مصاحبه ای با فیلمساز 'توماس وید جکسون' (وگان)، قسمت ۱ از ۴

00:14:26

دعایی برای شفقت: مصاحبه ای با فیلمساز 'توماس وید جکسون' (وگان)، قسمت ۱ از ۴

من می گویم شفقت نه تنها ما را بسوی یک مسیر وگان سوق میدهد، بلکه این ارتباط ما با ایمان درونی نیز هست که ما را به گرد هم می آورد. استاد اعظم چینگ های: "با قدردانی، جایزه درخشان شفقت جهانی به همراه یک کمک مالی به مبلغ ۱۰ هزار دلار به 'توماس وید جکسون'، اهداء میشود تا بطور مهرآمیزی از ترویج و اشاعه وگانیسم او حمایت گردد. باشد که خداوند همیشه شما را برکت دهد و هر روز از شما محافظت کند."
افراد خوب، اعمال خوب
2020-07-13   474 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-07-13

پناهندگان و مهاجران موفق پیشتاز در مسیر، قسمت ۱: 'جورج سوروس' نامدار

00:16:15

پناهندگان و مهاجران موفق پیشتاز در مسیر، قسمت ۱: 'جورج سوروس' نامدار

در سال ۲۰۱۷، نشریه امریکایی "فوربس مگزین"، آقای "سوروس" را در رده بیست و نهمین فرد ثروتمند جهان، ثروتمندترین مدیر جهانی صندوق پرچین، قرار داد و در میان ۴۰۰ نفر از ثروتمندترین امریکایی، در رده نوزدهم قرار گرفت. دارایی خالص او، قبل از بخشیدن بخش عمده ای از آن به بنیاد غیرانتفاعی اش ۲/۲۵ میلیارد دلار تخمین زده شده بود.
افراد خوب، اعمال خوب
2020-07-06   344 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-07-06

مانوج گوگی: نجات دهنده حیوان 'آسام'

00:13:11

مانوج گوگی: نجات دهنده حیوان 'آسام'

در مورد حیوانات ساکن "کازیرانگا"، "مانوج" اظهار داشت، "آنها فرزندان من هستند، و من مادر آنها هستم. من با جانم از آنها محافظت خواهم کرد." در سال ۲۰۱۹، همراه با اهدای جایزه درخشان شفقت جهانی به "مانوج گوگی"، به پاداش کار شریف اش در زمینه نجات حیات وحش، استاد اعظم چینگ های، همچنین یک کمک مالی محبت آمیز ۱۰ هزار دلاری برای هدف او، اهداء کردند.
افراد خوب، اعمال خوب
2020-06-15   404 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-06-15

پناهگاه مرکزی برای نخستیان

00:16:00

پناهگاه مرکزی برای نخستیان

۱۲ سازه سه طبقه در فضای باز وجود دارد که در آن ساکنان برای شادی قلبشان، میتوانند بالا بروند و تاب بخورند. همچنین یک سیستم کانالی مرتفع، در فضای باز وجود دارد برای مرتبط کردن همه واحدهای سکونت شان. این اجازه میدهد تا میمون ها بدوند، و آزادانه درختها را بررسی کنند کارکنان را دنبال کنند. استاد اعظم چینگ های: "با قدردانی جایزۀ درخشان شفقت جهانی به خانم "پَتی رِگِن" همراه با یک هدیه نمادین ۱۰ هزار دلار
افراد خوب، اعمال خوب
2020-06-08   159 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-06-08

ایلام اوریان (وگان) و روز ملی حقوق حیوانات، قسمت ۲ از ۲

00:15:50

ایلام اوریان (وگان) و روز ملی حقوق حیوانات، قسمت ۲ از ۲

بنابراین ما معتقدیم رابطه بین انسانها و حیوانات، بایستی رابطه برادری باشد.
افراد خوب، اعمال خوب
2020-06-05   204 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-06-05

ایلام اوریان (وگان) و روز ملی حقوق حیوانات، قسمت ۱ از ۲

00:15:54

ایلام اوریان (وگان) و روز ملی حقوق حیوانات، قسمت ۱ از ۲

اما ایده آل اینست که واقعا این پیام را بدهیم و چشم مردم را باز کنیم که ما چطور با حیوانات رفتار میکنیم و این برای حیوانات، برای سلامت انسانها و برای سیاره چقدر بد است.استاد اعظم چینگ های: "شادمانه به 'ایلام اوریان' جایزه درخشان شفقت جهانی تقدیم میکنند همراه با اهدایی مهربانانه ۱۰ هزار دلاری برای سازمان شریف تان، 'سیاره ما. همچنین سیاره آنها.' با عشق فراوان، ستایشات و دعاها برای موفقیت تان در مرحمت
افراد خوب، اعمال خوب
2020-06-01   210 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-06-01

پاتریک فرلوتی' - ایجاد یک تفاوت برای خانواده بشری

00:15:03

پاتریک فرلوتی' - ایجاد یک تفاوت برای خانواده بشری

در سال ۲۰۱۲، او یک سازمان غیرانتفاعی بنام "بنیاد جهانی مانا" بنیانگذاری کرد تا راه حلهایی برای زیست پایداری جهانی پیدا کند. هفت سال بعد، پاتریک "پروژه ها برای امور نیک" را بنیان نهاد انجمنی برای جمع آوری ایده ها، بودجه، منابع و مردم تا به مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بپردازد. استاد اعظم چینگ های: "شادمانه، جایزه درخشان حفاظت جهانی به آقای 'پاتریک فرلوتی' اهدا میشود بخاطر قدردانی از اقدامات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-05-22   681 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-05-22

پروژه 'گوببیو'- فرجه دادن به بی خانمانهای سانفرانسیسکو

00:14:29

پروژه 'گوببیو'- فرجه دادن به بی خانمانهای سانفرانسیسکو

"کلیسای کاتولیک سنت بونیفیس"، در "تندرلوین" و "کلیسای اسقفی قدیس یوحنا" در "منطقه میشن سانفرانسیسکو" برای بی خانمانها، سرپناه موقت روزانه همراه با کالاهای ازجمله پتو و خدماتی از قبیل ماساژ و مراقبت پا فراهم میکنند. این کلیساها به بی خانمانها اجازه میدهند که درون چهاردیواری کلیسا از چیزیکه "پدر ویتالی" آنرا "خواب مقدس" می نامد، برخوردار شوند.
افراد خوب، اعمال خوب
2020-05-11   320 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-05-11

خانه وما' - آوردن امید و عشق به 'بنین'، قسمت ۳ از ۳

00:12:26

خانه وما' - آوردن امید و عشق به 'بنین'، قسمت ۳ از ۳

زیست پایداری ۱۰۰ % ارائه شده است، زیرا ما فقط پروژه ها را راه اندازی می کنیم و مردم 'بنین'، خودشان آنها را ادامه میدهند. استاد اعظم چینگ های: "شادمانه جایزه درخشان شفقت جهانی در عشق خداوند به سازمان «خانه وما»، همراه با کمک مالی مهرآمیز ۲۵ هزار دلاری به نشانه پشتیبانی این کار شریف اهدا می شود. امید است که بهشت همچنان به همه افراد دخیل در کمک به محتاجان با همه عشق قوت دهد."
افراد خوب، اعمال خوب
2020-04-20   238 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-04-20

خانه وما' - آوردن امید و عشق به 'بنین'، قسمت ۲ از ۳

00:13:54

خانه وما' - آوردن امید و عشق به 'بنین'، قسمت ۲ از ۳

کودکان و بچه های کوچکی که با ما بزرگ شده اند، حالا دلیل حفاظت از طبیعت و اینکه حفاظت از طبیعت چیست و آنچه که آن برای ما به ارمغان می آورد را درک می کنند. استاد اعظم چینگ های: "شادمانه جایزه درخشان شفقت جهانی در عشق خداوند به سازمان 'خانه وما' اهدا می شود، همراه با ۲۵ هزار دلار بعنوان کمکی مهرآمیز برای پشتیبانی از این اقدام شریف. امید است که بهشت همچنان به همه افراد دخیل قوت دهد تا به افراد نیازمند
افراد خوب، اعمال خوب
2020-04-13   234 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-04-13

خانه وما' - امید و عشق برای 'بنین' به ارمغان می آورد، قسمت ۱ از ۳

00:13:38

خانه وما' - امید و عشق برای 'بنین' به ارمغان می آورد، قسمت ۱ از ۳

ماریانه: بله، ما مردم را تشویق می کنیم تا از خودشان حمایت کنند. این به این معنی است، ما پروژه ها را با گروههایی که با آنها کار می کنیم، شروع می نماییم و سپس آنها آنرا بدست می گیرند و پروژه ها را به تنهایی ادامه می دهند. به عبارت دیگر، ما به مدت خیلی طولانی روی این پروژه ها کار نمی کنیم؛ ما فقط آنها را فعال می کنیم.
افراد خوب، اعمال خوب
2020-04-06   387 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-04-06
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها