جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
حکومتداری خوب

چگونه دامداران در تایوان (فورموسا) از پرورش دام به کشت محصولات غذایی روی آوردند، قسمت ۲ از ۲

00:13:29

چگونه دامداران در تایوان (فورموسا) از پرورش دام به کشت محصولات غذایی روی آوردند، قسمت ۲ از ۲

تحول شگفت انگیزی در منطقه "مینونگ" تایوان (فورموسا)، رخ داده است از وقتیکه ما خوک پرورش نمیدهیم محیط زیست خیلی خیلی بهتر شده است. آب هم خیلی تمیزتر شده است، زیرا آب آلوده از مراتع پرورش خوک به داخل مزارع تخلیه میشد.
حکومتداری خوب
2020-07-28   411 نظرات
حکومتداری خوب
2020-07-28

چگونه دامداران در تایوان (فورموسا) از پرورش دام به کشت محصولات غذایی روی آوردند، قسمت ۱ از ۲

00:16:02

چگونه دامداران در تایوان (فورموسا) از پرورش دام به کشت محصولات غذایی روی آوردند، قسمت ۱ از ۲

تغییر کاربری "مینانگ"، به کشت محصولات زراعی بقدر کافی توسعه یافته است که درآمدی برای کشاورزانش تولید کند، که به نوبه خود، بسیاری از افراد جوان را جذب می کند تا برای کار به زادگاهشان برگردند.
حکومتداری خوب
2020-07-21   868 نظرات
حکومتداری خوب
2020-07-21

قوانین اقلیمی: تعهدات حقوقی برای برای ایجاد یک سیاره خنک تر، قسمت ۲ از ۲

00:17:16

قوانین اقلیمی: تعهدات حقوقی برای برای ایجاد یک سیاره خنک تر، قسمت ۲ از ۲

شما این قدرت را دارید که تمامی اینها را متوقف کنید. شما این مزیت و امتیاز را دارید که «قانون وگان، توقف کسب و کارهای مرتبط با رنج حیوانات را اجرا کنید.» تا هیچگونه درد و عذابی به هیچ موجودی، انسان ها و حیوانات وارد نشود. و «قوانین مربوط به حیوانات بهترین هستند. قانون حمایت از حیوانات»، یعنی «قانون وگان»، تا دیگر هیچگونه آسیب، درد و ترسی به حیوانات وارد نشود. زیرا مهربانی، مهربانی را به وجود می آور
حکومتداری خوب
2020-06-15   253 نظرات
حکومتداری خوب
2020-06-15

قوانین اقلیمی: تعهدات حقوقی برای ایجاد یک سیاره خنک تر، قسمت ۱ از ۲

00:16:02

قوانین اقلیمی: تعهدات حقوقی برای ایجاد یک سیاره خنک تر، قسمت ۱ از ۲

من میدانم که شما مایل نیستید که درباره این صحبت کنید، اما به شما اطمینان میدهم که همچنان به تکرار این اعداد ادامه خواهم داد تا زمانیکه شما هم چنین کنید. اگر ما برای محدود کردن میانگین جهانی افزایش دما به زیر ۱.۵ درجه سانتیگراد ۶۷% شانس داشته باشیم، ما در ۱ ژانویه، ۲۰۱۸، حدود ۴۰۰ گیگا تن دی اکسید کربن باقیمانده داشتیم تا در آن زمان پیش بینی شده، انتشار یابد.
حکومتداری خوب
2020-06-08   277 نظرات
حکومتداری خوب
2020-06-08
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها