جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
ادبیات تعالی بخش

Delve into the wonders of the literary world through inspiring books and stories for all ages from international authors. “Our only purpose in life is to express divinity and then to recognize it everywhere, to bring everything back to self-realization.”~ Neale Donald Walsch Bestselling author of the "Conversations with God" series

"ردپای آب شما": مصاحبه با 'استفان لیهی'، (گیاهخوار)، قسمت ۲ از ۲

00:14:25

"ردپای آب شما": مصاحبه با 'استفان لیهی'، (گیاهخوار)، قسمت ۲ از ۲

بازدهی استفاده از آب در گیاهخواری یا وگانیسم خیلی بیشتر است. به عنوان مثال، برای تولید غذای گیاهی، نسبت به یک رژیم غذایی گوشتی، ۱۰ برابر کمتر آب مصرف میشود.
ادبیات تعالی بخش
2020-09-18   81 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-09-18

"رد پای آب شما": مصاحبه با 'استفان لیهی'، (گیاهخوار)، قسمت ۱ از ۲

00:13:54

"رد پای آب شما": مصاحبه با 'استفان لیهی'، (گیاهخوار)، قسمت ۱ از ۲

در حال حاضر از هر پنج نفر، دو نفر کمبود آب را تجربه می کنند. و این تا سال ۲۰۲۵، به سه نفر از هر پنج نفر، خواهد رسید.
ادبیات تعالی بخش
2020-09-11   248 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-09-11

"زندگی های حیوانات": بحثی قدرتمند در مورد رفتار اخلاقی با حیوانات

00:13:19

"زندگی های حیوانات": بحثی قدرتمند در مورد رفتار اخلاقی با حیوانات

"انگیزه فکر کردن در مورد زندگی حیوانات، اگر انگیزه اخلاقی نیست، پس چیست؟" - دکتر.جی.ام. کواتزی (گیاهخوار)
ادبیات تعالی بخش
2020-08-29   212 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-08-29

رژیم غذایی صلح جهانی': مصاحبه با دکتر 'ویل تاتل' (وگان)، قسمت ۴ از ۴

00:13:26

رژیم غذایی صلح جهانی': مصاحبه با دکتر 'ویل تاتل' (وگان)، قسمت ۴ از ۴

من هرگز کیف پولم را برای پرداخت پول گوشت، محصولات لبنی، و تخم مرغ بیرون نمی آورم، نه فقط به این دلیل که برای من سالم نیست، بلکه نمیخواهم کسی کل روز خود را صرف چاقو زدن به حیوانات بکند. نمیخواهم کسی گرسنه بشود بخاطر اینکه من برای گوشتی پول پرداخت می کنم که مقادیری عظیمی از غله ای را که میتواند آن مردم گرسنه را تغذیه کند مصرف می نمایند.
ادبیات تعالی بخش
2020-07-26   2282 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-07-26

رژیم غذایی صلح جهانی': مصاحبه با دکتر 'ویل تاتل' (وگان)، قسمت ۳ از ۴

00:13:39

رژیم غذایی صلح جهانی': مصاحبه با دکتر 'ویل تاتل' (وگان)، قسمت ۳ از ۴

هنگامیکه غذا میخوریم داریم ارتعاشات را می خوریم زیرا یک واقعیت فراتر از واقعیت فیزیکی وجود دارد.
ادبیات تعالی بخش
2020-07-19   449 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-07-19

رژیم غذایی صلح جهانی': مصاحبه با دکتر 'ویل تاتل' (وگان)، قسمت ۲ از ۴

00:14:35

رژیم غذایی صلح جهانی': مصاحبه با دکتر 'ویل تاتل' (وگان)، قسمت ۲ از ۴

بنابراین، من فکر می کنم، شفای عمیقی که با انقلاب وگان در حال روی دادن است، اینست که ما کم کم از نظر معنوی با غذایمان ارتباط برقرار می کنیم.
ادبیات تعالی بخش
2020-07-12   515 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-07-12

"رژیم صلح جهانی": مصاحبه با دکتر 'ویل تاتل' (وگان)، قسمت ۱ از ۴

00:13:40

"رژیم صلح جهانی": مصاحبه با دکتر 'ویل تاتل' (وگان)، قسمت ۱ از ۴

اگر می خواهید آزاد و محبوب باشید، پس نباید به دیگران آسیب برسانیم و از دیگران سوء استفاده نکنیم ما باید به آنها اجازه دهیم که زندگی شان را داشته باشند.
ادبیات تعالی بخش
2020-07-05   1222 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-07-05

"شعار بدون پول: خوب زندگی کن، با توانگری زندگی کن، آزاد زندگی کن" – مصاحبه با "مارک بویل"، قسمت ۳ از ۳

00:11:26

"شعار بدون پول: خوب زندگی کن، با توانگری زندگی کن، آزاد زندگی کن" – مصاحبه با "مارک بویل"، قسمت ۳ از ۳

در سال ۲۰۰۶، پروژه ای بنام 'اقتصاد آزاد' راه اندازی کردم که، در آن زمان، بزرگترین وب سایت تبادل مهارت در جهان بود.
ادبیات تعالی بخش
2020-03-20   458 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-03-20

"شعار بدون پول: خوب زندگی کن، با توانگری زندگی کن، آزاد زندگی کن" – مصاحبه با "مارک بویل"، قسمت ۲ از ۳

00:10:59

"شعار بدون پول: خوب زندگی کن، با توانگری زندگی کن، آزاد زندگی کن" – مصاحبه با "مارک بویل"، قسمت ۲ از ۳

فکر می کنم وقتی شما، وقتی هر کدام از ما، در اوج خود هستیم، و وقتیکه احساس می کنیم کاملا بسوی خاستگاه کشیده می شویم، مثل زمانیکه با همه موجودات زنده مرتبط می شویم، فکر میکنم گرایش بیشتری بسمت زیبایی در آن، و با آن ارتباط، وجود داشته باشد.
ادبیات تعالی بخش
2020-03-13   520 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-03-13

"شیوه زندگی بدون پول: خوب زندگی کن، با توانگری زندگی کن، آزاد زندگی کن" – مصاحبه با "مارک بویل"، قسمت ۱ از ۳

00:10:43

"شیوه زندگی بدون پول: خوب زندگی کن، با توانگری زندگی کن، آزاد زندگی کن" – مصاحبه با "مارک بویل"، قسمت ۱ از ۳

آیا این امکان وجود دارد که بدون پول زندگی کنیم؟ "مارک بویل" همین کار را کرد، و در طول راه، سفر خود را مستند کرد. بدیهی است، آنچه من انجام داده ام برای بیشتر مردم، کاملا افراطی بود. اکثر مردم نمی خواهند کاملا بدون پول بروند، اما فکر می کنم همه ما بواسطه کاستن اتکاء بر پول، در زندگیمان سود خواهیم کرد.
ادبیات تعالی بخش
2020-03-06   773 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-03-06

«دانشاری»: کمتر داشتن برای یک زندگی غنی تر

00:16:13

«دانشاری»: کمتر داشتن برای یک زندگی غنی تر

وقتی به مکان زندگی تان نگاه می کنید، آیا صلح و آرامش پیدا می کنید، یا درهم برهمی و اشیای غیرضروری در آن است؟
ادبیات تعالی بخش
2020-01-10   1000 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2020-01-10

"اخلاقیات در عمل: هنری اسپیرا و جنبش حقوق حیوانات" ـ مصاحبه با دکتر پیتر سینگر، قسمت ۳ از ۳

00:14:25

"اخلاقیات در عمل: هنری اسپیرا و جنبش حقوق حیوانات" ـ مصاحبه با دکتر پیتر سینگر، قسمت ۳ از ۳

من فکر می کنم که اگر جهان کاملا وگان شود یا حتی گیاهخوار گردد، این می تواند قدمی بزرگ در جهت بالا رفتن معیارها اخلاقی به طریقی باشد که ما با اخلاقیات در زندگی مان هدایت شویم. و این میتواند بسیار مهم باشد.
ادبیات تعالی بخش
2019-12-13   320 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2019-12-13

اخلاق در عمل: هنری اسپیرا و جنبش حقوق حیوانات" ـ مصاحبه با دکتر پیتر سینگر، قسمت ۲ از ۳

00:12:31

اخلاق در عمل: هنری اسپیرا و جنبش حقوق حیوانات" ـ مصاحبه با دکتر پیتر سینگر، قسمت ۲ از ۳

این حقوقی است که ما فکر می کنیم باید شامل حال تمامی موجودات گردد، که میتوانند از حفاظتهایی بهره برند که این حقوق ارائه میدهد. و برای همین تنها نباید به گونه انسان محدود گردد.
ادبیات تعالی بخش
2019-12-08   375 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2019-12-08

عمل به اخلاقیات: هِنری اسپیرا و جنبش حقوق حیوانات" ـ مصاحبه با دکتر پیتر سینگر، قسمت ۱ از ۳

00:12:55

عمل به اخلاقیات: هِنری اسپیرا و جنبش حقوق حیوانات" ـ مصاحبه با دکتر پیتر سینگر، قسمت ۱ از ۳

من "عمل به اخلاقیات" را نوشتم چونکه سالهای بسیاری نزدیک به هِنری اسپیرا بوده ام که او را پیشگام جنبش حقوق حیوانات در قرن ۲۰ام میدانم.
ادبیات تعالی بخش
2019-11-29   430 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2019-11-29

مجموعه کتابهای "جورج": ماجراهاجوییهای جالب کیهانی

00:16:59

مجموعه کتابهای "جورج": ماجراهاجوییهای جالب کیهانی

پروفسور 'ستیون هاوکینگ' فیزیکدان مشهور جهان و دخترش، 'لوسی هاوکینگ' یک سری کتابهای تحسین شده کودکان را برای ما به ارمغان می آورند که دیدگاه علمی واقعی را با تخیل ماجراجویانه ترکیب می کند.
ادبیات تعالی بخش
2019-11-20   329 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2019-11-20

بانکداری برای فقرا: وامهای کوچک و مبارزه علیه فقر جهانی، قسمت ۲ از ۲

00:14:49

بانکداری برای فقرا: وامهای کوچک و مبارزه علیه فقر جهانی، قسمت ۲ از ۲

Today, Grameen Bank has over nine million borrowers, mostly women, 97% women. And they own the bank; they take the money and start a business and continue to take the money, improve their lives. Bangladesh has done wonderful in terms of reducing poverty in the country. At the end of 1971, 85% of the people were under poverty. Today, that poverty line came down to 22%, so that’s a long journey that
ادبیات تعالی بخش
2019-10-24   317 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2019-10-24

بانکداری برای فقرا: وامهای کوچک و مبارزه علیه فقر جهانی، قسمت ۱ از ۲

00:14:20

بانکداری برای فقرا: وامهای کوچک و مبارزه علیه فقر جهانی، قسمت ۱ از ۲

A Professor of Economics, Muhammad Yunus established the bank as a way of giving economic self-determination to some of the most underprivileged people in the world. His efforts have also inspired the formation of several other similarly modelled institutions throughout the world. Offering microfinance to the less privileged, it gives security and hope to millions. Muhammad Yunus’s experiment micr
ادبیات تعالی بخش
2019-10-18   291 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2019-10-18

”Living with The Himalayan Masters”: Spiritual Experiences of Swami Rama, Part 2 of 2

00:15:15

”Living with The Himalayan Masters”: Spiritual Experiences of Swami Rama, Part 2 of 2

He said, “This will come according to your practice and experience.” Don’t hanker for all these so-called powers. Don’t do that. Human potentials are immense. If you study the life of great people, whenever they said, “It’s not we, it’s God (who) has done.” Why did they say that? It is done through them, why did they say that it is God (who) has done? Are they lying? Because if you did this and th
ادبیات تعالی بخش
2019-09-06   1162 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2019-09-06

”Living with The Himalayan Masters”: Spiritual Experiences of Swami Rama, Part 1 of 2

00:16:18

”Living with The Himalayan Masters”: Spiritual Experiences of Swami Rama, Part 1 of 2

Like a multifaceted diamond, Swami Rama had of many brilliant talents. He was an extraordinary spiritual Master, a medical doctor, renowned scientist, prolific author, gifted singer, Artist, and humanitarian. Even before his conception, his grand and auspicious destiny was known among the Himalayan sages. His autobiography, “Living with the Himalayan Masters,” was published in 1978 and his conside
ادبیات تعالی بخش
2019-08-30   1747 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2019-08-30

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

00:16:58

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

Baba Sawan Singh Ji became known as the “The Great Master,” His teachings were compiled in “Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints.” This insightful book contains 90 stories that help teach us and connect us with God and the Saints. This tale shows that God’s will is beneficial to all beings, even though we may not see it immediately.
ادبیات تعالی بخش
2019-07-27   2697 نظرات
ادبیات تعالی بخش
2019-07-27
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها