جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
بزرگان گیاهخوار

Celebrate passionate individuals who are living life to the fullest and share one thing in common—the plant-based diet! These magnificent role models represent all facets of society—including celebrities, artists, scientists, athletes, politicians and more—and courageously use their voices for the voiceless.

لیزا گاثورن'- یک ورزشکار و کارآفرین وگان الهام بخش، قسمت ۱ از ۲

00:11:41

لیزا گاثورن'- یک ورزشکار و کارآفرین وگان الهام بخش، قسمت ۱ از ۲

Lisa Gawthorne is a successful vegan athlete, entrepreneur and author. Lisa is the author of the vegan fitness and health book “Gone in 60 Minutes”. She has placed in the top ten in Duathlon World and European Championships in recent years. In addition, she is the co-owner and joint Managing Director of Bravura Foods, a leading vegan and vegetarian product distribution, marketing and sales company
بزرگان گیاهخوار
2021-01-26   8 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2021-01-26

رودولف لندماین' (وگان) - یک سرآشپز نانوا و شیرینی پز، هنر شیرینی پزی فرانسوی را مجددا ابداع می کند، قسمت ۱ از۴

00:13:29

رودولف لندماین' (وگان) - یک سرآشپز نانوا و شیرینی پز، هنر شیرینی پزی فرانسوی را مجددا ابداع می کند، قسمت ۱ از۴

در نهایت، هنگامی که آنها بتوانند یک "میل فویل"، یک "اکلر او شکلات" بخورند- چیزهایی که معمولاً وگان نیستند اما خوب هستند، آنها به خود می گویند: "آها! در واقع من می توانم رژیم ام را "وگان" کنم و هنوز هم خوارکی که از بچگی میخوردم، بخورم."
بزرگان گیاهخوار
2021-01-21   194 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2021-01-21

با مد زندگی کن، با شفقت گام بردار'- مصاحبه ای با «لیات لاهاو»(وگان)، طراح مد اسرائیلی

00:13:45

با مد زندگی کن، با شفقت گام بردار'- مصاحبه ای با «لیات لاهاو»(وگان)، طراح مد اسرائیلی

"با مد زندگی کن، با شفقت گام بردار"، زیرا این مد است، اول اینکه این مد است، و همه مد را دوست دارند. و من می خواستم به مردم و نه تنها به وگان ها، به همه مردم نشان دهم، که می توانید چیزهای زیبا و طبق مد بخرید که نیازی نیست که حاوی هر چیزی از حیوانات باشد.
بزرگان گیاهخوار
2020-12-29   313 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-12-29

متیو اپلبی: باغبانی ارگانیک وگان پرشور

00:13:25

متیو اپلبی: باغبانی ارگانیک وگان پرشور

باغبانی وگان، باغبانی بدون بهره کشی از حیوانات است. بنابراین، به جای کمپوست حیوانات، و کودهای حیوانی، از کمپوست و کود خانگی استفاده می شود. همچنین باغبانی است که حیات وحش را در نظر می گیرد. من علاقه مندم در آنچه که از نظر تغذیه ای برای یک وگان صحیح است رشد کنم.
بزرگان گیاهخوار
2020-12-24   252 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-12-24

یک چشم انداز وگان: زندگی «لائورن لاموته» محترم، قسمت ۳ از ۳

00:15:07

یک چشم انداز وگان: زندگی «لائورن لاموته» محترم، قسمت ۳ از ۳

ما با یک اولویت ادامه دادیم، و آن اولویت برای فقرا گزینه ای ممتاز بود. بنابراین، ما حداکثر توجه و اولویت را به رفاه و بهبود محرومان دادیم.
بزرگان گیاهخوار
2020-12-17   139 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-12-17

یک چشم انداز وگان: زندگی «لائورن لاموته» محترم، قسمت ۲ از ۳

00:14:32

یک چشم انداز وگان: زندگی «لائورن لاموته» محترم، قسمت ۲ از ۳

از طریق تقاضا، مبارزه کنید، از طریق رقابت قیمتی، مبارزه کنید، تا محصولات گیاهی ارزان تر از محصولات حیوانی شود.
بزرگان گیاهخوار
2020-12-11   492 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-12-11

یک چشم انداز وگان: زندگی عالیجناب «لائورن لاموته»(وگان) ، قسمت ۱ از ۳

00:16:27

یک چشم انداز وگان: زندگی عالیجناب «لائورن لاموته»(وگان) ، قسمت ۱ از ۳

من تجربه اداره موفقیت آمیز یک تجارت جهانی در یک موقعیت دشوار و بسیار پیچیده را دارم، که دولت 'هائیتی' بود و من آن را به مدت ۳۱ ماه انجام دادم. استاد اعظم چینگ های: "با شادی، جایزه درخشان رهبری جهانی برای شفقت به نخست وزیر سابق هائیتی، برای شفقت به نخست وزیر سابق هائیتی، عالیجناب "لائورن لاموته" تقدیم می شود عالیجناب "لائورن لاموته" تقدیم می شود همراه با درود و سپاس فراوان برای کار شریف
بزرگان گیاهخوار
2020-12-03   285 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-12-03

دالی وایاس-اهوجا (وگان) صدای حقیقی برای آهیمسا، قسمت ۲ از ۲

00:16:01

دالی وایاس-اهوجا (وگان) صدای حقیقی برای آهیمسا، قسمت ۲ از ۲

تگزاس' وگان میشود، هم اکنون، 'تگزاس' وگان میشود، پس، لطفا گاوی را نخورید. چه کسی آن آهنگ را شنیده است؟
بزرگان گیاهخوار
2020-11-26   346 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-11-26

«دالی ویاس-اهوجا» (وگان)- یک سخنگوی حقیقی برای آهیمسا، قسمت ۱ از ۲

00:13:08

«دالی ویاس-اهوجا» (وگان)- یک سخنگوی حقیقی برای آهیمسا، قسمت ۱ از ۲

زنان برای زندگی اساسی و بنیادی هستند. «زمین مادر»، مونث و ملکوتی است و بدون او، ما دانه و بذر نداریم. مونث ها زندگی را بر دوش می کشند، و بدون او، زندگی وجود ندارد. صنایع لبنی عمیق ترین خیانت به مادر بودن و بدن جنس مونث است. استاد اعظم چینگ های: "از روی قدردانی، جایزه درخشان 'آهیمسا' جهانی را به خانم «دالی ویاس-اهوجا» اهداء می نمایند همراه با تحسین و تمجیدهای بسیار و احترامی عمیق برا
بزرگان گیاهخوار
2020-11-19   275 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-11-19

کیت سترانگ'، پشت سر گذاشتن موانع و بجا گذاشتن رد پاهایی از عشق، قسمت ۲ از ۲

00:11:05

کیت سترانگ'، پشت سر گذاشتن موانع و بجا گذاشتن رد پاهایی از عشق، قسمت ۲ از ۲

قوی بودن، پر زور بودن نیست. قوی بودن در واقع تغییر در آگاهی است. بنابراین، ما باید از مدل برد/ باخت فاصله بگیریم. می دانید، ما باید از زور گفتن، و انجام کارها به زور، فاصله بگیریم. من فکر می کنم قویترین کاری که میتوانیم انجام دهیم، مکث و تأمل است و شروع کنیم و به قلبهایمان گوش دهیم.
بزرگان گیاهخوار
2020-11-12   1016 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-11-12

کیت سترانگ'، پشت سر گذاشتن موانع و بجا گذاشتن رد پاهایی از عشق، قسمت ۱ از ۲

00:11:03

کیت سترانگ'، پشت سر گذاشتن موانع و بجا گذاشتن رد پاهایی از عشق، قسمت ۱ از ۲

من فقط مسیر شهود را دنبال کردم و خوردن آنچه که باعث میشد که احساس خوبی داشته باشم و همچنین، خوردن آنچه که احساس میکردم درست است را. و یک روز، مجبور شدم آنچه که من بودم را گوگل کنم و آن وگان است.
بزرگان گیاهخوار
2020-11-05   332 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-11-05

دویدن برای نیکی - 'ملکه نهایی' 'فیونا اوکس' (وگان)، قسمت ۵ از ۵

00:17:05

دویدن برای نیکی - 'ملکه نهایی' 'فیونا اوکس' (وگان)، قسمت ۵ از ۵

من با شگفتی به او نگاه می کنم. یک زندگی در این جهان که خیلی مشفق و با احساس و دوست داشتنی است، که باید خودش را تحت فشار قرار دهد تا این مسافتهای عظیم را بپیماید تا مقامی بدست آورد تا با آن بتواند به جای آنهایی صحبت کند که هیچ صدایی ندارند. استاد اعظم چینگ های: "با اشکهایی از عشق و شگفتی، همراه با قدردانی، جایزۀ درخشان شفقت جهانی به خانم فیونا اوکس اهدا می شود، با ستایشات صمیمانه و ا
بزرگان گیاهخوار
2020-10-15   451 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-10-15

دویدن برای نیکی - 'ملکه نهایی' 'فیونا اوکس' (وگان)، قسمت ۴ از ۵

00:16:20

دویدن برای نیکی - 'ملکه نهایی' 'فیونا اوکس' (وگان)، قسمت ۴ از ۵

ما باید الگوی طرز فکرمان را تغییر دهیم. به جای نگاه کردن به چیزهایی که نداریم، به نعمت هایی نگاه کنیم که در اطراف خود داریم. استاد اعظم چینگ های: "با چشمانی پر از اشک و احترام و تقدیر، جایزۀ درخشان شفقت جهانی به خانم فیونا اوکس اهدا می شود، با ستایش های صمیمانه و احترام صادقانه برای همه آنچه که برای دوستان حیوان ارزشمندمان و سیاره انجام می دهید، به علاوه یک کمک ۲۱ هزار دلاری با فروتن
بزرگان گیاهخوار
2020-10-08   375 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-10-08

دویدن برای نیکی - 'ملکه نهایی' 'فیونا اوکس' (وگان)، قسمت ۳ از ۵

00:16:15

دویدن برای نیکی - 'ملکه نهایی' 'فیونا اوکس' (وگان)، قسمت ۳ از ۵

من خیلی سریع خستگی ام جبران می شود. من می توانم ۹ بار در هفته تمرین کنم، من در ماراتن لندن، هنوز هم در گروه "برگزیدگان" هستم؛ وقتی به مسابقات می روم برنده می شوم. بدیهی است که این (وگانیسم) برای عملکرد من مضر نبوده است. به این خاطر چنین نتیجه ای دارم. استاد اعظم چینگ های: "با چشمانی پر از اشک و احترام و تقدیر، جایزۀ درخشان شفقت جهانی به خانم فیونا اوکس اهدا می شود، با ستایش های صمیمانه
بزرگان گیاهخوار
2020-10-01   256 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-10-01

دویدن برای نیکی - 'ملکه نهایی' 'فیونا اواکس' (وگان)، قسمت ۲ از ۵"

00:15:36

دویدن برای نیکی - 'ملکه نهایی' 'فیونا اواکس' (وگان)، قسمت ۲ از ۵"

من در حدود شش صد حیوان گرفته ام. ما ۱۰۶ اسب، ۱۵۰ خوک، ۱۰۰ گوسفند، ۵۰ گاو، سگها و گربه های مختلف و مرغ و بوقلمون و غاز و طاووس و قو داریم؛ همه در این پناهگاه زندگی می کنند. و چیزهای زیادی وجود دارند که شما می توانید از حیوانات یاد بگیرید. حیوانات یک تعالی دهنده عالی و یک معلم عالی هستند اگر که بتوانید به پیام آنها گوش دهید. استاد اعظم چینگ های: "با چشمانی پر از اشک و احترام و تقدیر، جا
بزرگان گیاهخوار
2020-09-24   377 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-09-24

دویدن برای نیکی - 'ملکه نهایی' 'فیونا اواکس' (وگان)، قسمت ۱ از ۵

00:16:38

دویدن برای نیکی - 'ملکه نهایی' 'فیونا اواکس' (وگان)، قسمت ۱ از ۵

وقتی برای اولین بار با او آشنا میشوید، شما این حس را پیدا نمی کنید که دارید با کسی صحبت میکنید که فوق العاده است. و یکی از دلایل آن این است که او خودنمایی نمی کند. او در واقع نسبت به اینکه چقدر خارق العاده است، هیچ حسی ندارد. لطفا همچنان به تماشا بنشینید تا درباره 'فیونا اواکس'، سوپر ورزشکار و بشردوست، بیشتر مطلع گردید. استاد اعظم چینگ های: "با چشمانی پر از اشک و احترام و تقدیر، "با چش
بزرگان گیاهخوار
2020-09-17   507 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-09-17

سفری به وگانیسم همراه با 'سلن نلسون'، قسمت ۲ از ۲

00:16:10

سفری به وگانیسم همراه با 'سلن نلسون'، قسمت ۲ از ۲

هنگامی که وگان شدم بزرگترین شوکی که داشتم این بود که چقدر آن را دوست داشتم و این چیزی است که تمام مدت، شاهد بازتاب آن در سایر افراد وگان هستم. هر وگانی که می شناسم می گوید تنها پشیمانی شان اینست که چرا این کار را زودتر انجام نداده است. استاد اعظم چینگ های: "با خوشحالی، جایزه درخشان شجاعت و شفقت جهانی به 'سلین نلسون' اهداء می شود، با همه عشق و احترام زیاد برای کارهای شریف تان. باشد ک
بزرگان گیاهخوار
2020-09-10   631 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-09-10

سفری به وگانیسم همراه با 'سلن نلسون'، قسمت ۱ از ۲

00:14:03

سفری به وگانیسم همراه با 'سلن نلسون'، قسمت ۱ از ۲

من فقط میخواستم که پیام وگانیسم را پخش کنم و مردم را از واقعیت دامپروری مطلع سازم و اجازه دهم تا مردم تصمیم خودشان را بگیرند زیرا من قبل از اینکه وگان بشوم از هیچ یک از این چیزها خبر نداشتم.
بزرگان گیاهخوار
2020-09-03   1712 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-09-03

خانواده گلدمن' - "همان تغییری که آرزوی دیدنش را دارید، در خوردن ایجاد کنید"، قسمت ۲ از ۲

00:15:02

خانواده گلدمن' - "همان تغییری که آرزوی دیدنش را دارید، در خوردن ایجاد کنید"، قسمت ۲ از ۲

ما می خواهیم تجارتی در جهت "خیر و نیکی" باشیم. ما می خواهیم یک فرهنگ طراحی مشاغل ایجاد کنیم که به نفع مردم است، که به نفع حیوانات و محیط زیست است. استاد اعظم چینگ های: "با قدردانی، به 'خانواده گلدمن' بنیانگذاران با قدردانی، به 'خانواده گلدمن' بنیانگذاران «ایت د چنج» و PLNT Burger جایزه درخشان شفقت جهانی، با همه عشق، احترام، و بهترین آرزوها برای موفقیت مداوم تان، تقدیم می شود. باشد ک
بزرگان گیاهخوار
2020-09-01   662 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-09-01

ویکتوریا فدرستون پیرس' (وگان) و فرشتگان ک-۹، قسمت ۲ از ۲

00:15:39

ویکتوریا فدرستون پیرس' (وگان) و فرشتگان ک-۹، قسمت ۲ از ۲

و همه در موقعیتی نیستند که هر کاری را که بخواهد انجام دهند، اما همه ما در موقعیتی هستیم که کاری بکنیم. بنابراین، اگر همه ما با یکدیگر کمی از آنرا انجام دهیم، در پایان، به آنجا خواهیم رسید.
بزرگان گیاهخوار
2020-08-27   194 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-08-27
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها