جستجو
دسته بندی
بزرگان گیاهخوار

این برنامه از افراد پرشوری تجلیل می کند که زندگی فعالی دارند و وجه مشترک شان - رژیم وگان است! این افراد که سرمشق های عالی و از همه طبقات جامعه هستند، شامل افراد مشهور، هنرمندان، دانشمندان، ورزشکاران، سیاستمداران و دیگر اشخاصی می شوند که شجاعانه از صدای خود برای دفاع از بی صدایان استفاده میکنند.

به این صفحه بروید
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
دانلود
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در