جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
بزرگان گیاهخوار

Celebrate passionate individuals who are living life to the fullest and share one thing in common—the plant-based diet! These magnificent role models represent all facets of society—including celebrities, artists, scientists, athletes, politicians and more—and courageously use their voices for the voiceless.

دویدن برای نیکی - 'ملکه نهایی' 'فیونا اواکس' (وگان)، قسمت ۱ از ۵

00:16:40

دویدن برای نیکی - 'ملکه نهایی' 'فیونا اواکس' (وگان)، قسمت ۱ از ۵

وقتی برای اولین بار با او آشنا میشوید، شما این حس را پیدا نمی کنید که دارید با کسی صحبت میکنید که فوق العاده است. و یکی از دلایل آن این است که او خودنمایی نمی کند. او در واقع نسبت به اینکه چقدر خارق العاده است، هیچ حسی ندارد. لطفا همچنان به تماشا بنشینید تا درباره 'فیونا اواکس'، سوپر ورزشکار و بشردوست، بیشتر مطلع گردید. استاد اعظم چینگ های: "با چشمانی پر از اشک و احترام و تقدیر، "با چش
بزرگان گیاهخوار
2020-09-17   72 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-09-17

سفری به وگانیسم همراه با 'سلن نلسون'، قسمت ۲ از ۲

00:16:10

سفری به وگانیسم همراه با 'سلن نلسون'، قسمت ۲ از ۲

هنگامی که وگان شدم بزرگترین شوکی که داشتم این بود که چقدر آن را دوست داشتم و این چیزی است که تمام مدت، شاهد بازتاب آن در سایر افراد وگان هستم. هر وگانی که می شناسم می گوید تنها پشیمانی شان اینست که چرا این کار را زودتر انجام نداده است. استاد اعظم چینگ های: "با خوشحالی، جایزه درخشان شجاعت و شفقت جهانی به 'سلین نلسون' اهداء می شود، با همه عشق و احترام زیاد برای کارهای شریف تان. باشد ک
بزرگان گیاهخوار
2020-09-10   181 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-09-10

سفری به وگانیسم همراه با 'سلن نلسون'، قسمت ۱ از ۲

00:14:03

سفری به وگانیسم همراه با 'سلن نلسون'، قسمت ۱ از ۲

من فقط میخواستم که پیام وگانیسم را پخش کنم و مردم را از واقعیت دامپروری مطلع سازم و اجازه دهم تا مردم تصمیم خودشان را بگیرند زیرا من قبل از اینکه وگان بشوم از هیچ یک از این چیزها خبر نداشتم.
بزرگان گیاهخوار
2020-09-03   307 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-09-03

خانواده گلدمن' - "همان تغییری که آرزوی دیدنش را دارید، در خوردن ایجاد کنید"، قسمت ۲ از ۲

00:15:01

خانواده گلدمن' - "همان تغییری که آرزوی دیدنش را دارید، در خوردن ایجاد کنید"، قسمت ۲ از ۲

ما می خواهیم تجارتی در جهت "خیر و نیکی" باشیم. ما می خواهیم یک فرهنگ طراحی مشاغل ایجاد کنیم که به نفع مردم است، که به نفع حیوانات و محیط زیست است. استاد اعظم چینگ های: "با قدردانی، به 'خانواده گلدمن' بنیانگذاران با قدردانی، به 'خانواده گلدمن' بنیانگذاران «ایت د چنج» و PLNT Burger جایزه درخشان شفقت جهانی، با همه عشق، احترام، و بهترین آرزوها برای موفقیت مداوم تان، تقدیم می شود. باشد ک
بزرگان گیاهخوار
2020-09-01   172 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-09-01

ویکتوریا فدرستون پیرس' (وگان) و فرشتگان ک-۹، قسمت ۲ از ۲

00:15:39

ویکتوریا فدرستون پیرس' (وگان) و فرشتگان ک-۹، قسمت ۲ از ۲

و همه در موقعیتی نیستند که هر کاری را که بخواهد انجام دهند، اما همه ما در موقعیتی هستیم که کاری بکنیم. بنابراین، اگر همه ما با یکدیگر کمی از آنرا انجام دهیم، در پایان، به آنجا خواهیم رسید.
بزرگان گیاهخوار
2020-08-27   112 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-08-27

خانواده گلدمن' - "همان تغییری که آرزوی دیدنش را دارید، در خوردن ایجاد کنید"، قسمت ۱ از ۲

00:14:44

خانواده گلدمن' - "همان تغییری که آرزوی دیدنش را دارید، در خوردن ایجاد کنید"، قسمت ۱ از ۲

آیا تا به حال فکر کرده اید که یک فرد یا یک خانواده در رسالت داشتن جهانی وگان چه تأثیری می تواند داشته باشد؟ چنین خانواده ای وجود دارد که شجاعانه و قدرتمند روی سیستم غذایی جهانی در جهت حل این بحران سیاره ای، تأثیرگذاشته است!
بزرگان گیاهخوار
2020-08-25   259 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-08-25

«تابیتا براون» (وگان) پر شور و با نشاط، قسمت ۳ از ۳

00:14:21

«تابیتا براون» (وگان) پر شور و با نشاط، قسمت ۳ از ۳

بنابراین اینطور احساس میکنم که من هنر را زندگی می کنم، این نوع زندگی من است، من بیانگر و رسا هستم. می دانید، من پر از لبخند و خنده ام و هنر عشق است، و قطعاً بهترین قسمت من، عشق است. استاد اعظم چینگ های: "با شادی جایزه درخشان تاثیرگذار وگانیسم را به خانم تابیتا براون اهدا کردند همراه با عشق و سپاس. باشد که خداوند همواره شما را حفظ نماید و برکت دهد."
بزرگان گیاهخوار
2020-08-20   135 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-08-20

ویکتوریا فدرستون پیرس' (وگان) و فرشتگان ک-۹، قسمت ۱ از ۲

00:12:52

ویکتوریا فدرستون پیرس' (وگان) و فرشتگان ک-۹، قسمت ۱ از ۲

این فقط در مورد همه آنچه که واقعا زندگی است، میباشد. من فکر میکنم ما باید به یکدیگر کمک کنیم و هر جایی که می توانیم کمک کنیم و با انجام این کار ما به خودمان کمک می کنیم.
بزرگان گیاهخوار
2020-08-18   243 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-08-18

«تابیتا براون» (وگان) پر شور و با نشاط، قسمت ۲ از ۳

00:13:55

«تابیتا براون» (وگان) پر شور و با نشاط، قسمت ۲ از ۳

"استاد اعظم چینگ های": «شادمانه "جایزه درخشان فرد تاثیرگذار وگان جهانی" به خانم "تابیتا بروان" با همه عشق و قدردانی تقدیم می شود. امید است که همواره تحت حفاظت و برکت خداوند باشید.»
بزرگان گیاهخوار
2020-08-13   286 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-08-13

«تابیتا براون» (وگان) پر شور و با نشاط، قسمت ۱ از ۳

00:12:25

«تابیتا براون» (وگان) پر شور و با نشاط، قسمت ۱ از ۳

"تابیتا براون" یک هنرپیشه و فرد تاثیرگزار وگان و پر احساسی است که نور او به روشنی بسیار می درخشد و توجه میلیونها نفر را از سراسر جهان به خود جلب می نماید! استاد اعظم چینگ های: "شادمانه جایزه درخشان شفقت جهانی به خانم «تابیتا براون» با همه عشق و قدردانی اهدا میشود. باشد که خداوند همیشه از شما محافظت کند و به شما برکت دهد."
بزرگان گیاهخوار
2020-08-06   251 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-08-06

خانواده کراسبی: نماد شفقت، باور و ایمان، قسمت ۲ از ۲

00:14:38

خانواده کراسبی: نماد شفقت، باور و ایمان، قسمت ۲ از ۲

و هنگامیکه "لوک" متولد شد، او عشق زندگی مان بود. و "لوک"، به معنی "رساننده، آورنده نور" است. و آنوقت به خودم گفتم، "اوه، خب، حالا که بچه ای دارم، آن را به روش خودم انجام بدهم." آسان، بدون هیچ واکسنی، او وگان خواهد شد.
بزرگان گیاهخوار
2020-07-30   312 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-07-30

خانواده کراسبی: نماد شفقت، باور و ایمان، قسمت ۱ از ۲

00:13:50

خانواده کراسبی: نماد شفقت، باور و ایمان، قسمت ۱ از ۲

آنچه که برخی از مردم درباره من نمی دانند اینست که اولین بدنساز وگانی بودم که با ۳۱۵ پوند (۱۴۳ کیلو گرم) اسکوات انجام دادم و با ۲۳۵ پوند (۱۰۶ کیلوگرم) پرس سینه انجام دادم همه بدون محصولات حیوانی. و من همه اینها را بعنوان یک فرد وگان انجام دادم!
بزرگان گیاهخوار
2020-07-23   744 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-07-23

راهب کلمن (وگان) - از کوچه های تاریکی بسوی بزرگراه های روشن ضمیری، قسمت ۲ از ۲

00:12:45

راهب کلمن (وگان) - از کوچه های تاریکی بسوی بزرگراه های روشن ضمیری، قسمت ۲ از ۲

من در آموزش ام، مدیتیشن را اجرا می کنم، زیرا من معتقدم که این بنیاد شماست. جسم هم مهم است، اما اگر شما ذهن خود را به درستی بفهمید، اگر روح خود را به درستی بفهمید، اگر انرژی خود را به درستی دریافت کنید، تصمیمی که می گیرید آن را منعکس خواهد کرد. اگر ذهن آگاهی را تمرین کنید، که بتوانید آن را در زندگیتان پیاده کنید، آنوقت هر کاری که می خواهید انجام دهید قوی خواهد بود و شما قادر خواهید بود چیزی را تا ا
بزرگان گیاهخوار
2020-07-02   371 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-07-02

راهب کلمن (وگان) - از کوچه های تاریکی بسوی بزرگراه های روشن ضمیری، قسمت ۱ از ۲

00:11:35

راهب کلمن (وگان) - از کوچه های تاریکی بسوی بزرگراه های روشن ضمیری، قسمت ۱ از ۲

توصیه من برای هر کسی که میخواهد وگان شود اینست که مقداری تحقیق کند. همه نوع اطلاعات خوب وجود دارد. هیچ چیز بدی در مورد وگان شدن وجود ندارد. درواقع، دقیقا برعکس، و این برای حیوانات، سلامت تان و سیاره یک برد- برد- برد است.
بزرگان گیاهخوار
2020-06-25   333 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-06-25

اکسیر جادویی سلامت با متخصص تغذیه گیاهی 'جولیانا هور' (وگان)، قسمت ۲ از ۲

00:13:17

اکسیر جادویی سلامت با متخصص تغذیه گیاهی 'جولیانا هور' (وگان)، قسمت ۲ از ۲

آیا شما به فردی برای تغییر دادن رژیمش به رژیم وگان کمک می کنید؟ به متخصص تغذیه 'جولیانا هور' ملحق شوید همچنانکه او توصیه ها و منابع آموزشی مفیدش در زمینه چگونگی بهترین شکل ساده کردن این فرایند برای دستیابی به نتایج سریع و قدرتمند را به اشتراک می گذارد.
بزرگان گیاهخوار
2020-05-28   290 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-05-28

اکسیر جادویی سلامت با متخصص تغذیه گیاهی 'جولیانا هور' (وگان)، قسمت ۱ از ۲

00:14:01

اکسیر جادویی سلامت با متخصص تغذیه گیاهی 'جولیانا هور' (وگان)، قسمت ۱ از ۲

چه میشد اگر به شما می گفتم که من یک اکسیر جادویی دارم، اکسیری که تقریبا میتواند از هر بیماری مزمنی پیشگیری کند و آنرا معکوس نماید؛ اکسیری که میتواند بحرانهای خدمات بهداشتی را حل و فصل نماید؛ چه میشد اگر توضیح بدهم که اکسیر من میتواند به بهبود ویرانی سیاره کمک نماید...
بزرگان گیاهخوار
2020-05-21   538 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-05-21

نجات جنگل 'گران چاکو' با 'فیورلا میگلور'

00:17:10

نجات جنگل 'گران چاکو' با 'فیورلا میگلور'

برای تغییر این جهان، شما باید ابتدا خودتان را تغییر دهید. و برای تغییر خودتان شما باید بقدر کافی خواهان آن و شجاع باشید تا پرده ها را بردارید و با آنچه در مقابل شماست، روبرو شوید. ما بعنوان مصرف کننده و بعنوان یک فرد قدرت داریم. ما خودمان میتوانیم تغییر ایجاد کنیم.
بزرگان گیاهخوار
2020-05-14   475 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-05-14

کیگان کوهن (وگان) –در مأموریتی برای بهبود جهان در مأموریتی برای بهبود جهان از طریق فیلم ها و موسیقی، قسمت ۲ از ۲

00:15:05

کیگان کوهن (وگان) –در مأموریتی برای بهبود جهان در مأموریتی برای بهبود جهان از طریق فیلم ها و موسیقی، قسمت ۲ از ۲

بله، ما در شرایط بسیار بدی هستیم. ما در بزرگترین انقراض جمعی گونه ها هستیم که سیاره در ۶۵ میلیون سال بخود دیده است. ما با نابودی زیست محیطی بی سابقه ای روبرو هستیم و فکر کنم واقعا مهم است که آنرا جدی بگیریم و به آن بپردازیم.
بزرگان گیاهخوار
2020-04-30   259 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-04-30

کیگان کوهن (وگان) –در مأموریتی برای بهبود جهان از طریق فیلم ها و موسیقی، قسمت ۱ از ۲

00:16:22

کیگان کوهن (وگان) –در مأموریتی برای بهبود جهان از طریق فیلم ها و موسیقی، قسمت ۱ از ۲

و چه موقع میخواهیم ببینیم که در رنج کشیدن، فرقی وجود ندارد؟ یک گونه - همه ما یکسان هستیم. همه ما موجودات با ادراک هستیم.
بزرگان گیاهخوار
2020-04-23   557 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-04-23

آشپزخانه شفقت - "برادران سارنو" و رسالت "ویکد هلتی" آنها

00:16:04

آشپزخانه شفقت - "برادران سارنو" و رسالت "ویکد هلتی" آنها

در سال ۲۰۱۸، شرکت غذایی وگان - "ویکد هلتی" - خط تولید ۲۰ غذای گیاهی اش را در ۶۰۰ فروشگاه "تسکو" در سرتاسر کشور راه اندازی کرد، و گزارشات حاکی از این هستند که تنها چند روز پس از ارائه این کالا، همه آنها بفروش رفتند. این تقاضا برای محصولات وگان با کیفیت ِ این شرکت بعداً موجب بالاترین افزایش قیمت سهام تسکو از سال ۲۰۱۵ شد!
بزرگان گیاهخوار
2020-04-14   871 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-04-14
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها