جستجو
دسته بندی
سیاره زمین: خانه دوست داشتنی ما

در این برنامه از روشهای بسیاری برای حفاظت و مراقبت از منابع ارزشمند خانه سیاره ای زیبایمان، آگاه میشوید. هر یک از ما میتوانیم در حفظ محیط زیست و سیاره مان، اقدامی انجام دهیم.

به این صفحه بروید
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
دانلود
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در