آنچه خدا میدهد، شاید آنچه میخواهید نباشد، اما همان چیزی است که نیاز دارید.

انتخابهایتان که سخت به آنها وابسته شده اید را رها کنید و برای دریافت پاسخی آماده شوید که در دسترس است.

بازدید از شبکه تلویزیونی

فیلمهای آگاه کننده درباره زندگی پس از مرگ: "شهر استرال: یک سفر معنوی" و "مادران شیکو خاویر"

00:13:50
چشم انداز سینما

فیلمهای آگاه کننده درباره زندگی پس از مرگ: "شهر استرال: یک سفر معنوی" و "مادران شیکو خاویر"

یک مدیوم بنام 'شیکو خاویر' که بین زنده ها و مردگان، ارتباط برقرار می کند. ولی هر چیزی در اینجا یک دلیل و یک معنی دارد، همانطور که خواهید دید. خدای من!
چشم انداز سینما
2019-11-15   1010 نظرات
چشم انداز سینما
2019-11-15

Aviral Pokhrel: The Boy Who Can “See” Using Touch and Smell

00:15:59
علم و معنویت

Aviral Pokhrel: The Boy Who Can “See” Using Touch and Smell

Twelve-year-old Aviral Pokhrel of Nepal has an unusual ability. He can see colors and objects through his senses of touch and smell. I try to feel using my hands, and if I’m unable to identify things clearly with my hands, then I try to smell them. And based on their smell, I can tell what they are. Sometimes it just comes to me, then based on that I say what it is and it matches, too. And when we practice even more and more deeply, and go even deeper, we may be able to just hold a book in our hands, just shake it to even figure out what’s there on which page number of the book.
علم و معنویت
2019-10-11   1105 نظرات
علم و معنویت
2019-10-11

جشن کریسمس تعالی بخش ۲۰۱۹، قسمت ۲ از ۶

00:25:24
سفری به عوالم زیبایی

جشن کریسمس تعالی بخش ۲۰۱۹، قسمت ۲ از ۶

من "او" را دوست دارم، من "او" را دوست دارم، من "او" را دوست دارم، و هر کجا میرود "او" را دنبال خواهم کرد. دنبال خواهم کرد، دنبال خواهم کرد من "او" را دنبال خواهم کرد به هر کجا که "او" ممکن است برود، "او" را دنبال خواهم کرد زیباست! بسیار خوب. متشکرم
سفری به عوالم زیبایی
2020-12-12   818 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-12-12

جشن تولد ۲۵۰ سالگی «لودویگ ون بتهوون»، قسمت ۲ از ۳

00:16:37
سفری به عوالم زیبایی

جشن تولد ۲۵۰ سالگی «لودویگ ون بتهوون»، قسمت ۲ از ۳

In our last episode we learned about Beethoven’s childhood, early youth and young adulthood events that lead to his first compositional style period with musical works greatly influenced by Haydn and Mozart. Today we retrace history back to Beethoven’s middle period, commonly accepted as the end of 1802 to 1815, when his musical genius began to mature and evolve. Many of Beethoven’s well-known large scale works come from these productive years, including six symphonies from the Third to Eighth, his only opera, “Fidelio,” his only violin concerto, the last two piano concertos, a few overtures, some chamber music pieces such as string quartets Nos. 7-11, and seven piano sonatas. In this middle period, Beethoven goes beyond the normal conventions of classicism and begins to add human elements into his music; the struggles, the triumphs, and the joy. Sometimes people call this stage in life Beethoven’s “Heroic” period. As early as 1797 or 1798, Beethoven started to experience the loss of hearing. Dependant on intricate sounds, this was a tragic dark cloud that enshrouded the great composer. Beethoven courageously wrestled with his cruel fate with a mighty strength of will to fulfil his musical purpose. He composed the Tempest sonata and sketched the inspirations for his Third Symphony while living in Heiligenstadt. In the autumn of 1802, Beethoven returned to Vienna with inspiration for a “new path” to pursue. This marked the beginning of his change in style, to infuse music with more depth of emotion, earnest expressions, and originality. In a letter to his friend Dr. Franz Wegeler in 1801, Beethoven declared that he would not let deafness defeat him, challenging his fate he wrote, “It shall certainly not bend and crush me completely.” His Fifth Symphony is a manifestation of his fearless courage and mighty determination. From the first note to the last, the inspiring power and emotional intensity of the piece speaks of Beethoven’s struggles and celebrates his triumph.
سفری به عوالم زیبایی
2020-12-11   286 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-12-11

هنر در پاندمی، قسمت ۲ از ۲

00:16:50
سفری به عوالم زیبایی

هنر در پاندمی، قسمت ۲ از ۲

تو با این چشمان غمگین دلسرد نشو، اوه، متوجه ام که شجاعت به خرج دادن، سخت است در دنیایی پر از انسانها می توانید هیچ چیز نبینید تاریکی درون شما، می تواند موجب شود که احساس کنید خیلی کوچک هستید من رنگهای واقعی شما را می بینم که از آن میان، می درخشد
سفری به عوالم زیبایی
2020-12-10   325 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-12-10

مردم خلاق باسک از فرانسه و اسپانیا

00:13:44
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

مردم خلاق باسک از فرانسه و اسپانیا

باور بر این است که "باسکها" از نوادگان کشاورزان عصر نوسنگی هستند که به دلیل انزوای جغرافیایی شان، از سایر جوامع اروپایی جدا شدند. ترکیب بیولوژیکی و زبان شناسی بی نظیرشان، منجر به این شده است که بسیاری از دانشمندان نتیجه گیری کنند که "باسکها" "قدیمی ترین نژاد" اروپا هستند.
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-12-09   462 نظرات
ردپاهای فرهنگی سراسر جهان
2020-12-09

جشن کریسمس تعالی بخش ۲۰۱۹، قسمت ۱ از ۶

00:27:05
سفری به عوالم زیبایی

جشن کریسمس تعالی بخش ۲۰۱۹، قسمت ۱ از ۶

دوستتان دارم. مجددا، از همه کارکنان کوشا تشکر می کنم، که به همه نوع امورات مختلف رسیدگی می کنند تا ما بتوانیم یک جشن و اعتکاف بسیار دلنواز داشته باشیم. متشکرم! خدا به شما برکت دهد. بودا به شما برکت دهد.
سفری به عوالم زیبایی
2020-12-08   866 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-12-08

انیمیشن های تلویزیونی محبوب مکزیکی: "برنامه کانتینفلاس" و "کلئو و کوکین"

00:13:01
سرزمین عجایب کودکان

انیمیشن های تلویزیونی محبوب مکزیکی: "برنامه کانتینفلاس" و "کلئو و کوکین"

من دوست دارم نقاشی بکشم. فکر می کنم خوب باشد اگر که بتوانم با 'توتو' خرگوش، که روزی به عنوان شخصیت اصلی من بود، یک انیمیشن سه بعدی بسازم.
سرزمین عجایب کودکان
2020-12-05   315 نظرات
سرزمین عجایب کودکان
2020-12-05

گربه های مرموز و زیبا: 'کیدی' و 'بازگشت گربه'

00:17:12
چشم انداز سینما

گربه های مرموز و زیبا: 'کیدی' و 'بازگشت گربه'

صدها هزار گربه ولگرد، در خیابان های استانبول پرسه می زنند. آنها بخشی متمایز از زندگی همگان هستند. 'هارو'، لازم است درباره اینکه چگونه واقعاً میتوانید زندگی خود را سپری کنید، فکر کنید.
چشم انداز سینما
2020-12-05   479 نظرات
چشم انداز سینما
2020-12-05

جشن ۲۵۰ سالگی تولد «لودویگ ون بتهوون»، قسمت ۱ از ۳

00:17:55
سفری به عوالم زیبایی

جشن ۲۵۰ سالگی تولد «لودویگ ون بتهوون»، قسمت ۱ از ۳

برای بیش از دو قرن، آهنگهای موسیقی درخشان اش برای افراد بی شماری در سراسر دنیا منبع الهام بوده اند.
سفری به عوالم زیبایی
2020-12-04   563 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-12-04

هنر در پاندمی، قسمت ۱ از ۲

00:15:28
سفری به عوالم زیبایی

هنر در پاندمی، قسمت ۱ از ۲

In today’s program, we would like to share with you some inspiring and stunning visual pieces created by artists around the world in response to the pandemic. Mumbai-based artist, Dhruvi Acharya, created a series of pieces that depict her thoughts and worries related to COVID-19. Her watercolor paintings portray a socially distant and masked human existence, the courage of healthcare workers and t
سفری به عوالم زیبایی
2020-12-03   312 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-12-03

فیث ریورا: پخش عشق، اشاعه عشق، هر بار با یک آهنگ، قسمت ۲ از ۲

00:15:33
سفری به عوالم زیبایی

فیث ریورا: پخش عشق، اشاعه عشق، هر بار با یک آهنگ، قسمت ۲ از ۲

قدرت زمان حال همیشه حضور دارد غیر از جایی که هستید، جایی برای بودن نیست قدرت زمان حال با ظرافت جریان می یابد این سرودها همیشه درباره عشق هستند. آنها همیشه در مورد توانمند سازی هستند. آنها همیشه در مورد صلح و بهبودی همگان هستند. بنابراین، آنها سرودهایی هستند که من می گویم مجذوب خلق و سرودن شان شدم.
سفری به عوالم زیبایی
2020-12-01   487 نظرات
سفری به عوالم زیبایی
2020-12-01

پناهجویان و مهاجران موفق، پیشگامان راه، قسمت ۵: "لوول دنگ"، مرد آهنین 'ان.بی.آ.'

00:16:04
افراد خوب، اعمال خوب

پناهجویان و مهاجران موفق، پیشگامان راه، قسمت ۵: "لوول دنگ"، مرد آهنین 'ان.بی.آ.'

آقای دنگ' علاوه بر اینکه یک ورزشکار برجسته هست، یک سرمایه گذار موفق هم هست و از سال ۲۰۰۴، با دارایی ۱۲۵ میلیون دلار آمریکا در املاک و مستغلات سرمایه گذاری کرده است. او در سایت خبری آنلاین 'اقتصاد سیاه' ۲۰۲۰، 'لیست قدرت' ۱۰۰ نفر از با نفوذترین افراد سیاه پوست در بریتانیا، گنجانده شده بود.
افراد خوب، اعمال خوب
2020-11-30   258 نظرات
افراد خوب، اعمال خوب
2020-11-30

جنگل بارانی گرمسیری میراث سوماترا: زیبایی طبیعی جنوب شرقی آسیا

00:16:11
زیبایی طبیعت

جنگل بارانی گرمسیری میراث سوماترا: زیبایی طبیعی جنوب شرقی آسیا

"پارک ملی گونونگ لوسر"، پناهگاه اورانگوتان 'بوکیت لوانگ'، بزرگترین پناهگاه اورانگوتان های سوماترایی، حیوانات در معرض خطر جدی را در خود جا داده است.
زیبایی طبیعت
2020-11-27   199 نظرات
زیبایی طبیعت
2020-11-27

بیرون بیایید و با ما بازی کنید

00:17:32
سرزمین عجایب کودکان

بیرون بیایید و با ما بازی کنید

Haha! Would you like to learn some interesting games that kids from different countries have been playing? Welcome to our show, “Come Outside to Play with Us.” The first game we would like to introduce to you is a traditional game called “Egrang.” To play this game, the participants each need a pair of stilts made with bamboo. The participants then must perform different tasks while using the stilts. Dancing and racing are some of the most common tasks. This game can train the participants to balance, walk gracefully, and build courage. Another one is called rangkuk alu, or tinikling. which is a traditional game played by people in Indonesia, the Philippines, and other countries around the world. It is a form of traditional dance involving two or more people beating, tapping, and sliding bamboo poles on the ground. They compete against each other in coordination with one or more dancers, who step over and in between the poles. There are a lot of benefits to spending time in nature either to play or just hanging out. A study conducted in the UK concluded that after spending time in nature, most children showed improvement with their school work, and became more capable of taking on challenges. As a result, they felt more confident in themselves, and had better relationships with their classmates and teachers. The great scientist, Dr. Albert Einstein, said, “Play is the highest form of research.” Play is the vehicle of children for learning, exploring, developing new skills, and connecting with others. Recent research also indicates that spending time in nature may bring other physical and mental health benefits. Exposure to new environments boosts our immune system, which means we won't get sick as easily. Sunlight provides vitamin D and boosts happiness. By playing outside we can also acquire blessings, along with positive energy from trees, grass, and all the plant life surrounding us. Supreme Master Ching Hai has also mentioned the spiritual blessings we can receive from Nature. “The sun cures your aches and pain, it eliminates toxins through sweat – when it’s hot, you sweat – and also it cures some of the diseases or other ailments. The sun gives benefits to all, bad or good. The sun would glorify the whole Earth that we live on and it gives life to all beings: plants, minerals, animals, etc. The sun gives also people happiness, carefree feeling. The sun is necessary for all on Earth.”
سرزمین عجایب کودکان
2020-11-22   180 نظرات
سرزمین عجایب کودکان
2020-11-22

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۱۷ - مکاشفه پادشاه «جایابایا»، درباره ملکه صلح و عدالت

00:24:09
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۱۷ - مکاشفه پادشاه «جایابایا»، درباره ملکه صلح و عدالت

در سال "چاندراسنگکالا" که یک روحانی در حال ورود به جهان است، مردم "جاوا" پذیرنده در جستجو و پیروی از "دین عشق" و دانش هستند، که توسط خدای برکت دهنده تجسم یافته است، منجی، ملکه عدالت.
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-11-22   585 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-11-22

غذاهای ترکیبی سنگاپوری " کافه وگان کایند باول" ، قسمت ۲ از ۲- برنج و سبزی معطر و موس شکلاتی وگان لذت بخش

00:14:58
وگانیسم: روش شریف زندگی

غذاهای ترکیبی سنگاپوری " کافه وگان کایند باول" ، قسمت ۲ از ۲- برنج و سبزی معطر و موس شکلاتی وگان لذت بخش

با افزایش محبوبیت غذاهای گیاهی در سالهای اخیر، در سنگاپور چند فرهنگی، ما در حال تجربه یک صحنه غذایی وگان که همیشه در حال تغییر است هستیم. بیایید برای برخی از غذاهای تلفیقی وگان شگفت انگیز به شهر تمیز و سرسبز زیبایی برویم.
وگانیسم: روش شریف زندگی
2020-11-22   237 نظرات
وگانیسم: روش شریف زندگی
2020-11-22

ذهن- بدن - چی'- تمرینات شگفت انگیز آرام سازی دکتر «ون بی-چن»، قسمت ۱ از ۵

00:16:13
زندگی سالم

ذهن- بدن - چی'- تمرینات شگفت انگیز آرام سازی دکتر «ون بی-چن»، قسمت ۱ از ۵

این برنامه 'ام.بی.سی.' در کل حاوی چهار عنصر است. این ترکیبی از 'تای چی'، 'چی گونگ'، 'یوگا'، و همچنین مدیتیشن است.
زندگی سالم
2020-11-21   639 نظرات
زندگی سالم
2020-11-21

بخاطرعشق به حیوانات: 'مارک پیرسون' محترم از استرالیا (گیاهخوار) قسمت ۲ از ۳

00:14:46
حکومتداری خوب

بخاطرعشق به حیوانات: 'مارک پیرسون' محترم از استرالیا (گیاهخوار) قسمت ۲ از ۳

اگر به سمت یک رژیم گیاهی حرکت کنیم، بدیهی است که هماهنگی عظیم و صلح و شفقت را به ارمغان خواهد آورد. این به جامعه ما اجازه می دهد به جامعه ای کمتر خشن تبدیل شود. و همانطور که «آلبرت شوایتزر» بزرگ گفت، "مادامی که کشتارگاهها و قصابی ها وجود دارد، جنگ وجود خواهد داشت." این یک فلسفه بسیار جالبی است. استاد اعظم چینگ های "با سپاس به جناب محترم آقای مارک پیرسون جایزه درخشان رهبری جهانی برای
حکومتداری خوب
2020-11-21   260 نظرات
حکومتداری خوب
2020-11-21

یک قاشق شکر: "مری پاپینز" و "مری پاپینز برمی گردد"

00:15:52
چشم انداز سینما

یک قاشق شکر: "مری پاپینز" و "مری پاپینز برمی گردد"

یک قاشق پر از شکر کمک می کند که دارو پایین برود با لذت بخش ترین راه ممکن. خوب است که آمدی «مری پاپینز». چطور این کار را میکنی؟ چه کاری؟
چشم انداز سینما
2020-11-20   302 نظرات
چشم انداز سینما
2020-11-20

آغاز آزمایش خیرخواهانه بر روی حیوانات

00:13:56
دنیای حیوانات: همزیستان ما

آغاز آزمایش خیرخواهانه بر روی حیوانات

مرحوم "دکتر تام ریگان"، که در کارولینای شمالی، دانشگاه ایالتی ایالات متحده امریکا، استاد فلسفه بود، گفت، "حیوانات یک حق بنیادت اخلاقی دارند که با آنها با احترام رفتار شود. و این ارزش ذاتی، آن هنگام که حیوانات در یک آزمایش علمی تا به حد ابرازهایی تنزل پیدا میکنند، محترم شمرده نمیشود."
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2020-11-20   261 نظرات
دنیای حیوانات: همزیستان ما
2020-11-20

«دالی ویاس-اهوجا» (وگان)- یک سخنگوی حقیقی برای آهیمسا، قسمت ۱ از ۲

00:13:06
بزرگان گیاهخوار

«دالی ویاس-اهوجا» (وگان)- یک سخنگوی حقیقی برای آهیمسا، قسمت ۱ از ۲

زنان برای زندگی اساسی و بنیادی هستند. «زمین مادر»، مونث و ملکوتی است و بدون او، ما دانه و بذر نداریم. مونث ها زندگی را بر دوش می کشند، و بدون او، زندگی وجود ندارد. صنایع لبنی عمیق ترین خیانت به مادر بودن و بدن جنس مونث است. استاد اعظم چینگ های: "از روی قدردانی، جایزه درخشان 'آهیمسا' جهانی را به خانم «دالی ویاس-اهوجا» اهداء می نمایند همراه با تحسین و تمجیدهای بسیار و احترامی عمیق برا
بزرگان گیاهخوار
2020-11-19   273 نظرات
بزرگان گیاهخوار
2020-11-19
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید