ਖੋਜ
ਪੰਜਾਬੀ
 • English
 • 正體中文
 • 简体中文
 • Deutsch
 • Español
 • Français
 • Magyar
 • 日本語
 • 한국어
 • Монгол хэл
 • Âu Lạc
 • български
 • bahasa Melayu
 • فارسی
 • Português
 • Română
 • Bahasa Indonesia
 • ไทย
 • العربية
 • čeština
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • русский
 • తెలుగు లిపి
 • हिन्दी
 • polski
 • italiano
 • Wikang Tagalog
 • Українська Мова
 • Others
 • English
 • 正體中文
 • 简体中文
 • Deutsch
 • Español
 • Français
 • Magyar
 • 日本語
 • 한국어
 • Монгол хэл
 • Âu Lạc
 • български
 • bahasa Melayu
 • فارسی
 • Português
 • Română
 • Bahasa Indonesia
 • ไทย
 • العربية
 • čeština
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • русский
 • తెలుగు లిపి
 • हिन्दी
 • polski
 • italiano
 • Wikang Tagalog
 • Українська Мова
 • Others
ਟਾਈਟਲ
ਉਤਾਰਾ
ਅਗੇ ਆ ਰਿਹਾ
 

The Greenest Heroes Gala, Part 11 of a Multi-part Series

ਵਿਸਤਾਰ
ਡਾਓਨਲੋਡ Docx
ਹੋਰ ਪੜੋ

OK. The five precepts, for example, you don’t kill, you don’t steal, you don’t tell lies, you don’t have extramarital relationships, you don’t take intoxicants, like drugs, alcohol, etc. If you keep your life straight like this, you have five angels always around you to protect you. Can you imagine? (Wow!) Would you ever thank them?

Now, comes more here. I’ll just give you a little bit, you know, not the whole of my diary, of course, that would take forever. These things I have researched (during) my meditation, and you never heard this before. So, this is, how you say, premiere? Not even my Association members have heard this, so I share with you today as an offer for Mexico and Cancún, and to you because you are good, good, good.

All right. Now, there are some extra things here. If you want to be a human and live 100 years, that’s OK already, yes? Zillions of zillions already. Now if you want to be rich, like a millionaire only, not billionaire yet. If you want to be a millionaire while being a human being, you need an extra 300,000 zillion.

And if you want to be healthy all your life, you need another 350,000 zillion spiritual points.

Normal people, if you want to have a mental equilibrium all your life, mean invincibility, mental invincibility, you need another, my God, I could not even read my writing. Any pharmacist around here? I should be a doctor. My God, writing like this. Sixty thousand zillion to be mentally invincible. Yes. To be physically invincible, I told you already. Now, we need… you want some more or not? (Yes!)

Seven hundred thousand zillion if you want to be a king, or queen. Yes. There are prices to pay just like everything else in here. Just spiritually, just more difficult to earn these marks, points, than to earn money. Well, it’s not always easy to earn money, but this is even more difficult.

Well, it’s easy actually. It’s easy if you know how. I’m not going to tell you because you won’t want it. You just want to save the planet and that’s all right with me.

Now if you want to be a president, for example, of the United States, don’t tell Mr. Obama this, you need 530,000 zillion, apart from everything else I told you before.

If you want to be a prince or princess, or prime minister, for example, you need 460,000 zillion. OK, I make it fast.

If you want to have 150 IQ, like Einstein, you need 220,000 zillion.

If you want to have good looks, like me, for example, it’s a joke for you to laugh at my expense. If you want to have good looks, for example, like Mariana Tosca over there, then you need 200,000 zillion extra.

If you want to have a good voice, like you know, you know whom before, right, then you need 183,000 zillion.

If you want a good relationship with the world, with the people around you and whomever you meet, then you need 270,000 zillion. I’m stuck again. What’s this?

If you want to be born in a peaceful nation, then you have 240,000 zillion to earn extra.

If you want to have a good marriage… Don’t complain if you don’t because it’s all your fault, OK? A good marriage needs 230,000 zillion.

If you want to have good children… Also don’t complain if you don’t; it’s all your fault. Good children, need 350,000 zillion.

If you want to be famous, like you know whom, then you need 170,000 zillion to become famous in this life. Well, spiritual Masters are different. Yes? Different. This is for average people.

For the people who are practicing, for example, like the method that I share, they have more benefit. There’s just more connection, so you can get more from the bank of the universe. Quicker, quicker, faster, yes.

And the more you have, the more interest you earn. For example, yesterday, if I meditate, I will earn like 300 zillion, for example. Today I would earn like 600 zillion because of the interest. The more I have, the more I am given. This is the point. Yes. So, how do we get all this? You want to know, or you don’t? So, I just go then? (No!) Please. I will. I will tell you.

Well, we have many blessings. As you and I are sitting here, you are not aware of so much blessing you have from the deities of the Heaven, from the angels that are surrounding the good people. If you are good people, if you don’t kill…. I’m not talking about vegan yet. Even if you don’t kill directly yourself, the animal-people, if you just eat the meat because you don’t know, because you buy it from the market, they make it like a piece of chocolate, then you are not very, I don’t know what I call it, sinful. Please excuse me. I don’t know what else, I am just stuck with a word. For example, even if you don’t eat vegan, but you are a good person at heart, you help people, you live your honest life, you truly are sincere and clean, then you have… OK. The five precepts, for example, you don’t kill, you don’t steal, you don’t tell lies, you don’t have extramarital relationships, you don’t take intoxicants, like drugs, alcohol, etc. If you keep your life straight like this, you have five angels always around you to protect you. Can you imagine? (Wow!) Would you ever thank them?

The more discipline you keep, the more angels you have. And these are real things. Right. So these are things we can earn. For example, like 100 is the scale, 100%, then the angels normally would bless you 5%. The deities will bless you 5%. All this blessing, all over. If we don’t do anything wrong and if we even eat vegan, we get more from that. More and more all the time. If we meditate, we get even more than this. For example, one person who doesn’t meditate gets 5%, but the meditating person gets, like, 15%. Why? Because the vibration is higher, and then it meets with more levels of higher blessing. Because they are on the higher level of consciousness. So, the higher we go, the higher blessing we get. The higher it is, the more blessing, the more abundance. Yes? We have to just get there, then we get it.

Now, a high-level Master, a saint, for example, would bless you 500%, A normal saint, who, for example, a monk in India, he meditates, he eats vegetarian, he meditates on any other method, it doesn’t have to be my method, he would even bless you 30% by his own merit, automatically. But most people waste it. That’s the problem. We get all this blessing, but we waste it every day, because we don’t do the right thing, and we don’t remember. We have to remember, at least feel conscious of your blessing every day. And thank them. Even if you don’t know about it, just feel conscious, be conscious. Every day try to feel that you are blessed, you are protected. And thank whoever blesses you. All right? Now, OK.

There’s more to come. Even UFO people… You know UFO people? Yes, extraterrestrial. They bless you from 10-60% every day.

If the Master is higher than the Fifth Level, He would bless the disciples like 4,000% spiritual blessing. But because this Master is powerful. For example, this Master on the Ninth Level, which is rare. Yes? Most Masters come here from the Fifth Level. Yes. And Fifth Level can bless you a lot already, yes, many thousands. But if the higher Master, for example, the highest one, for example, Jesus status and Buddha status, They would bless you 4,000% every time, every day, spiritual points. For example, if you’re near Them, or if you are in the same world with Them, of course, the nearer the more blessing. They would just bless you 4,000% per day without you doing anything.

But the thing is, the people who are not vegan and who are not meditating, they get only 3% out of it. Because everything else they have to deduct, deduct for animal-people karma, bad retribution, deduct for everything else and 3% left. That is the problem. We deprive ourselves of the benefit of so many blessings that’s all over us. More to come. Yes. You want some more, or you’re bored already? (More.)

A Ninth Level Master on Earth remotely even blesses His or Her disciples 30,000%, if a direct disciple. Yes, yes. And if nearer, of course, more, even. That’s afar, that’s remote blessing. Nearer, more. But I am not telling you, because what’s the use! Now, even…Oh, my God, where did I lose my stuff? Pardon! OK. So you thought that’s all we have? Or not? You think we have more blessings somewhere else? Yes, or no? (Yes.) You are right. My God, you’re so wise!

Now, the animal-people bless us no end. Example only, we don’t have all life here. Average… I can’t even read my… just… I need a pharmacist.

Average people only, there are exceptions. For example, normal dog-people would bless you… Just for example, I forgot, I will read it later on. The information comes so fast, you know, I just wrote it down, but I don’t remember everything. I don’t make it up. This is all, look at the notes I made in the dark night with a little flashlight or something. So, I can’t read it. That’s why. Now, for example, your dog-person will bless you 3% every day. But my dogs bless me 6% or 8%, because they are vegan and I love them, and they respond to love. They don’t just give to anybody, not even the owner. If the owner doesn’t love them, they don’t give.

And, for example, I have caretakers who help me to take care of the dog-people, when I am not home and during the day, you know, when I am not available. They don’t bless them that much. They bless them, yes, 1%, 2%. Stingy. But they bless me 8%, 6%, depends on the size and the long-term vegan or not. The longer the dog-people are with me, the higher the percentage of blessing. I am surprised. Now, even… This is a vegan dog-person, blesses you 3%. If a non- vegan dog-person, they bless you less, like 2%. Now, because they have to be deducted, that’s all. It’s not like they keep it, but deduction. If we eat animal-people, our merits have to be deducted and given to that animal-person. Yes?

Now, a medium bird-person, for example, will bless you 4%. A parrot person, for example, big parrot person, blesses you even more, 8%. Mine, mine. Vegan parrot-people, yes.

Now, a turkey-person that you…I am sorry, I don’t talk about that, that some people have for dinner, if you are with them, if you raise them in your yard, he or she will bless you 5-10%. I mean spiritual points. For example, today you earn only 100 spiritual points by something, he will give you 5 more, or 10 more, to add on top, every day like that, can you imagine? Ten days, then you have 100% without doing anything. Just to keep an animal-person, a turkey-person.

A chicken-person even, so small and helpless, blesses you 2- 6%, 6% or 10%, because you give them vegan, then they have more power to bless you.

A rabbit-person, from 4-6%.

Now, the cow-people, a cow-person would bless you, give you 7-15% of spiritual points. But this is not just like 100, and he gives you 15. If you have 400, this will be four times more. Do you understand me. Yes? (Yes.)

The more merits you have, the more multiplied the blessing from the animal-people and angels and deities and saints and sages and spiritual practitioners.

Mariana Tosca (vegan): What She [Supreme Master Ching Hai] was saying about the points process, I really think there is something to that. I really do. And She said something very interesting about how every time you harm something in some way, that you're actually creating a deficit in the world. And I had never been able to verbalize that before, but that's exactly what it is. When you do harm something, you are creating a deficit, which is why you really need to put the energy into making up for the harm that you’ve created, but in essence, putting the energy into perhaps not taking the path of causing harm in the first place so that there's no deficit to be paid. She was incredibly inspiring tonight and very, very funny, very funny tonight! Her sense of humor really shined through.

Taylor Dayne: She’s [Supreme Master Ching Hai] obviously studied for many years and meditated for many, many years. As a studier of Kabbalah and Buddhism, I personally for myself, you can see all roads ultimately lead to Rome. Because what She’s really talking about is metaphysics, the laws of the universe, that when you go against the laws that…. diet, vegan, you’re talking about energy, creating energy and the light. And the light needs…. the more light revealed, the greater resistance, a diet of meats, where toxins are coming in and death, and these animals that are going through fear, we are ingesting that. When you ingest, when you take in alcohol and drugs, you’re ingesting all those poisons and toxicities, you can’t be at a conscious level, and you can’t be as conscious as one would be.

So She says, you can look at it like money. You can look at it like you are going to get this amount of points, this amount of points. So, I understood it on a massive level. And it was great that She broke it down. I had a great time with how She broke it down. You hang with the crow, you get maybe 2 points. I mean, it’s really the blessings and how you let it in. And I really appreciate it. It’s a great reminder as always. And every day to wake up and be very grateful and it’s always hard to remember. That’s why we have teachers to remind us.

If you understand metaphysics, and you understand the Big Bang Theory and you understand the laws of the universe and energy and how it’s channeled and our vibrations in our natural state, I mean, it’s just a great gift to become attuned to.

Attendee: Tonight, I’m a changed man, really. Before I’m not really spiritual. When She [Supreme Master Ching Hai] mentioned the five factors of being a spiritual person, I was really impressed. And in me, I’m telling you particularly, I’m changed. I’m going to change when I get back home. I used to eat meat. I like meat a lot, but with what She told us tonight, I must confess I want to stop eating meat. I want to try what She has asked us to try so that I can develop my spiritual life as well.

ਹੋਰ ਦੇਖੋ
ਸਾਰੇ ਭਾਗ  (11/28)
1
2023-02-24
2024 ਦੇਖੇ ਗਏ
2
2023-02-28
1230 ਦੇਖੇ ਗਏ
3
2023-03-03
1128 ਦੇਖੇ ਗਏ
4
2023-03-07
1115 ਦੇਖੇ ਗਏ
5
2023-03-10
1024 ਦੇਖੇ ਗਏ
6
2023-03-14
1068 ਦੇਖੇ ਗਏ
7
2023-03-17
847 ਦੇਖੇ ਗਏ
8
2023-03-21
1020 ਦੇਖੇ ਗਏ
9
2023-03-28
1245 ਦੇਖੇ ਗਏ
10
2023-03-31
1354 ਦੇਖੇ ਗਏ
11
2023-04-04
1514 ਦੇਖੇ ਗਏ
12
2023-04-07
1358 ਦੇਖੇ ਗਏ
13
2023-04-11
1100 ਦੇਖੇ ਗਏ
14
2023-04-14
876 ਦੇਖੇ ਗਏ
15
2023-04-18
1043 ਦੇਖੇ ਗਏ
16
2023-04-21
904 ਦੇਖੇ ਗਏ
17
2023-04-25
1104 ਦੇਖੇ ਗਏ
18
2023-04-28
922 ਦੇਖੇ ਗਏ
19
2023-05-02
913 ਦੇਖੇ ਗਏ
20
2023-05-05
868 ਦੇਖੇ ਗਏ
21
2023-05-09
921 ਦੇਖੇ ਗਏ
22
2023-05-12
929 ਦੇਖੇ ਗਏ
23
2023-05-16
863 ਦੇਖੇ ਗਏ
24
2023-05-19
718 ਦੇਖੇ ਗਏ
25
2023-05-20
765 ਦੇਖੇ ਗਏ
26
2023-05-23
814 ਦੇਖੇ ਗਏ
27
2023-05-26
775 ਦੇਖੇ ਗਏ
28
2023-05-27
720 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਹੋਰ ਦੇਖੋ
ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨ ਵੀਡੀਓਆਂ
2024-05-24
41 ਦੇਖੇ ਗਏ
33:48
2024-05-23
26 ਦੇਖੇ ਗਏ
2024-05-23
32 ਦੇਖੇ ਗਏ
30:47
2024-05-22
174 ਦੇਖੇ ਗਏ
2024-05-22
205 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਨਾਲ
ਵੀਡੀਓ ਏਮਬੈਡ ਕਰੋ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਡਾਓਨਲੋਡ
ਮੋਬਾਈਲ
ਮੋਬਾਈਲ
ਆਈਫੋਨ
ਐਨਡਰੌਏਡ
ਦੇਖੋ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਉਜ਼ਰ ਵਿਚ
GO
GO
Prompt
OK
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ