ਖੋਜ

ਇਥੇ, ਤੁਸੀ ਲਭੋਂਗੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕਥਾ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਅਨੋਖੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀਆਂ ਚਿਰਕਾਲ-ਸਨਮਾਨਿਤ ਪਰਮਾਣਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਅਗੇ ਘਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਬਹੁਭਾਂਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰਣ ਲਈ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਜ਼ਲੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

An Experience in Cosmic Consciousness: Selections from Autobiography of a Yogi by Paramahansa Yogananda, Part 1 of 2

22:15
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

An Experience in Cosmic Consciousness: Selections from Autobiography of a Yogi by Paramahansa Yogananda, Part 1 of 2

Since its first publication in 1944, the book “Autobiography of a Yogi” has inspired countless Truth seekers around the world. In particular, it was through this book, originally written in English, that many Westerners were introduced to the teachings of meditation and Kriya Yoga. The autobiography contains the exceptional life story of the renowned Indian yogi and enlightened Master Paramahansa Yogananda, who was born in 1893. “What one does not trouble to find within will not be discovered by transporting the body hither and yon. As soon as the devotee is willing to go even to the ends of t
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-12-02   5403 ਦੇਖੇ ਗਏ
2019-12-02
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

16:58
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

Baba Sawan Singh Ji became known as the “The Great Master,” His teachings were compiled in “Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints.” This insightful book contains 90 stories that help teach us and connect us with God and the Saints. This tale shows that God’s will is beneficial to all beings, even though we may not see it immediately. Engaging and fun to read, each anecdote portrays precious wisdom that helps bring us closer to God.
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2019-07-27   3980 ਦੇਖੇ ਗਏ
2019-07-27
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ

The 1st Middle East Vegetarian (MEVEG) Congress, Part 6 of a Multi-part Series

26:04
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

The 1st Middle East Vegetarian (MEVEG) Congress, Part 6 of a Multi-part Series

“‘Life After People.’ For those of you who haven't, this documentary explains what happens to planet Earth when humans perish. They had the view of experts, how the planet actually restores itself when humans leave the planet. And we are moving fast toward this. I think one of the ideas of the producer of this documentary is to awaken people. It’s to let us know that you're moving towards this. If you don't do anything about it, you’ll be there soon. Because according to calculations, we need one and a half planets to sustain the current rate of resources we’re consuming, based on US standards
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2022-12-31   759 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-31
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਸਵਾਰਥਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

35:17
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਸਵਾਰਥਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

ਫਿਰ ਸੰਗੀਤ ਆਇਆ ਟੀਵੀ ਤੋਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਗੀਤ ਮੇਰੇ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਔਲੈਕਸੀਜ਼ (ਵੀਐਤਨਾਮੀਜ਼) ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿਥੋਂ ਸੰਗੀਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣ‌ਿਆ । "ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ?" ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ‌ਿਆ ਸੀ।" ਮੈਂ ਕਿਹਾ, "ਕਿਥੋਂ?" ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ।" ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਰ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੀਵੀ ਬਸ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2022-12-31   2266 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-31
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

The 1st Middle East Vegetarian (MEVEG) Congress, Part 5 of a Multi-part Series

25:32
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

The 1st Middle East Vegetarian (MEVEG) Congress, Part 5 of a Multi-part Series

“I realized that the Planet has been infinitely kind to all of us – because all the things that we have, all the things you see around you, all the food, the water, the air we breathe, the temperature we have, is beautifully designed by the Earth. Everything is perfect. It's exactly what we need. Exactly what we need is given by the Earth, without our even asking. And I realized that, as you were saying, the brain is not just the cells. I think the whole Planet is alive.” “I think it's the plant-based diet that gives us our natural lifespan. We are meant to live long. I was told by some Buddhi
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2022-12-30   929 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-30
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਸਵਾਰਥਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

29:26
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਸਵਾਰਥਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਦੀਖਿਅਕ ਆਏ ਇਕ ਵੀਡਿਓ ਬਨਾਉਣ ਲਈ - ਮੇਰਾ ਕੰਮ, ਮੇਰਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਲਈ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਗਾਉਣਾ - ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਰੇਨਾ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, "ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" ਪਰ ਫਿਰ ਪੁਲੀਸ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੇਟ ਅਤੇ ਆ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਸਵੇਰ ਉਹ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਮੇਰੀ ਜਗਾ ਵਿਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਸਭ ਚੀਜ਼ ਨਹੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛਡ ਕੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੇ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2022-12-30   2212 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-30
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਸਵਾਰਥਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

32:33
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਸਵਾਰਥਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ (ਜ਼ਰਮਨ) ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜ਼ੇ ਵਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਖਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ। ਪਿਆਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਥ ਪਕੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2022-12-29   2482 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-29
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

The 1st Middle East Vegetarian (MEVEG) Congress, Part 4 of a Multi-part Series

21:08
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

The 1st Middle East Vegetarian (MEVEG) Congress, Part 4 of a Multi-part Series

“And then, he laughed and laughed and laughed and laughed. And then you would be surprised. In three month’s time, he went home and lived happily for 29 more years, before he died at a ripe old age of 89. He has written a beautiful book for all that read, very small book. Please buy that and read. It’s called ‘Anatomy of an Illness.’”“This particular Congress, sir, is a focus on health for the UAE, by going back to the plant-based diet and to increase that in our daily diet, which is what will make a difference in each and every child for the future to address all our chronic illnesses, of pro
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2022-12-29   939 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-29
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

The 1st Middle East Vegetarian (MEVEG) Congress, Part 3 of a Multi-part Series

21:52
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

The 1st Middle East Vegetarian (MEVEG) Congress, Part 3 of a Multi-part Series

“But each vegetable, each fruit has its own. Of course, they are the main source of micronutrients, which are the minerals and vitamins. All the vegetables and fruits have a tremendous chain of vitamins and minerals when you take them.” “It’s not available in dairy, meat and fish, they don’t have these. It’s vegetables, they’re special in this now.” “You always have to eat a balanced meal, and you have to have all the nutrients. And in vegetables, you have the micronutrients as well as macronutrients like carbohydrates. So, in each food, God created its own benefit to your body. So we have to
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2022-12-28   936 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-28
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਸਵਾਰਥਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

31:32
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਸਵਾਰਥਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਉਥੇ ਇਕ ਚੁਟਕਲਾ ਹੈ: ਤਿੰਨ ਆਦਮੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਗਏ... ਆਪਣੀ ਜ਼ਰਮਨ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਿੰਨ ਆਦਮੀ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਖਤਮ, ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ - ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜ਼ਰਮਨ। ਸੇਂਟ ਪੀਟਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?" ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਇਕ ਇਛਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਮੁੜ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਲਵੋ, ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਹੁਸ਼ਿਆਰ।" (ਸੇਂਟ) ਪੀਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚੰਗੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਈ; ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚੰਗੇ, ਭਲੇ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਆਈ ਕਿਊ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।" ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਵਧੀਆ! ਸੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਿਆ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2022-12-28   3004 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-28
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

The 1st Middle East Vegetarian (MEVEG) Congress, Part 2 of a Multi-part Series

23:29
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

The 1st Middle East Vegetarian (MEVEG) Congress, Part 2 of a Multi-part Series

“I’m going to talk about the benefits of vegetables and fruits in our daily requirements. There are so many benefits, and I cannot list them all in a very short time. Each veg or fruit has its own effect on our body. But, in general, we can see that even they’ll reduce the risk of heart diseases, type 2 diabetes, obesity. And so many people, even the people who have hormone disturbance due to the phytochemicals which they consume.” “We always try to take them in compensation of high energy density. Due to what? Because they have fiber. Those vegetables are lower in calories, they have high fib
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2022-12-27   960 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-27
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਸਵਾਰਥਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

28:03
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਸਵਾਰਥਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ। (ਹਾਂਜੀ।) ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਥੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਸਾਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਚੰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਇਕ (ਵੀਗਨ) ਕੇਕ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2022-12-27   3956 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-27
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

The 1st Middle East Vegetarian (MEVEG) Congress, Part 1 of a Multi-part Series

21:21
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

The 1st Middle East Vegetarian (MEVEG) Congress, Part 1 of a Multi-part Series

In December 2010, The first ever Middle East Vegetarian Congress was held at the Dubai International Exhibition Center, with the public invited to engage in an interactive exploration of the plant-based lifestyle. In addition, Supreme Master Ching Hai (vegan) was specially invited to speak via live video-link on “Being a Vegan – An Environmentally Sustainable Food Choice,” followed by a question and answer session with attendees, and the launch of the Arabic edition of the international bestselling book, “The Birds in My Life,” which was already sold out pre-launch. We now invite you to join u
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2022-12-26   1844 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-26
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਭਾਗ

33:58
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਭਾਗ

ਉਸ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਿਆ, ਮਾੜੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ। ਪਰ ਡਰਾਈਵਰ, ਆਦਮੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। (ਵਾਓ।) ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਵੇਗੀ। (ਹਾਂਜੀ। ਸਮਝੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) [...] ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਆਦਮੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ, ਇਹ ਉਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2022-12-26   4410 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-26
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ: ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 226 -ਤਾਓ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਾਓ ਜ਼ੂ (ਵੀਗਨ) ਦੇ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਉਤੇ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ

26:03
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ: ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 226 -ਤਾਓ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਾਓ ਜ਼ੂ (ਵੀਗਨ) ਦੇ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਉਤੇ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ

... ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅਸਤਬਲ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ, ਅਤੇ ਬਚੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। […]
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2022-12-25   1906 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-25
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਭਾਗ

29:50
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਭਾਗ

ਸੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਮਸ‌ਿਆਵਾਂ ਹਨ: ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਆ, ਨਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭੋਜ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਕ, ਵਧੇਰੇ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁਕਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁਕਣ ਲਈ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਨਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਨੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਇਕ ਅਨਾਥ ਜੋ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2022-12-25   4147 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-25
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

Christmas Carols: Inspiring Holiday Songs with Ancient Roots

19:02
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Christmas Carols: Inspiring Holiday Songs with Ancient Roots

Every year in December, as we approach the 25th day to celebrate the birth of Lord Jesus Christ (vegetarian), Christmas carols can be heard in gatherings around the globe. Whether in churches, on the streets, or at home, Christmas carols warm our hearts and remind us of the great sacrifices of the beloved Son of God.The tradition of Christmas caroling can be traced back almost 2,000 years. The oldest carol is thought to be “Angel’s Hymn,” mentioned in a statement by a Bishop of Rome in 129 AD, but the original music of the song has been lost. “Jesus Refulsit Omnium” (Jesus, Light of All the Na
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2022-12-24   266 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-24
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ

30:10
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ

ਸੋ, ਰਾਜ਼ਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਵੋ। ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਿਚ, ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ਼ਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ। ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਰਾਜ਼ੇ ਵਧ ਜਾਂ ਘਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੇ ਰਾਜਦੂਤ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੇ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਹਨ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2022-12-24   4297 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-24
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

32:15
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

ਰੂਸੀ ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ (ਯੂਰੇਨੀਅਨਸ) ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਗਲ, ਵਹਿਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਯੁਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨ (ਯੂਰੇਨ) ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਰੂਸੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ। ਜੇਕਰ ਯੁਧ ਵਧੇਰੇ ਵਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਯੂਕਰੇਨ (ਯੂਰੇਨ) ਵਿਚ ਮਰ ਗਏ ਹਨ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2022-12-23   5140 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-23
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

The House is On Fire: Selections from “The Light of Kirpal” by Sant Kirpal Singh Ji (vegetarian), Part 2 of 2

11:02
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

The House is On Fire: Selections from “The Light of Kirpal” by Sant Kirpal Singh Ji (vegetarian), Part 2 of 2

Sant Kirpal Singh Ji replied: “Delusion? When the house is on fire, what should you do? Should you inquire while sitting there, why was this house put on fire? It is better first to get out of the burning house and then inquire. First thing. The second is that we should go to God, who made the world, and ask why He made all this. I think if it is possible, He would reply correctly.”“We are conscious entities. So, we can become happy only when we come into contact with the Higher Consciousness, you see. Our soul is all wisdom, eternal, all joy, all bliss. If our soul comes in contact with the O
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2022-12-22   367 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-22
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

31:52
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣਾ ਨਸਲਵਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੈਡਮ ਫੁਲਾਨੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦਿਤਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਰੰਗ ਦਾ ਵਿਆਕਤੀ ਹੈ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਸਲਵਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। (ਹਾਂਜੀ।) ਸੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਔਰਤ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛਡ ਦਿਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਵਡੀ ਸਮਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਇਕ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2022-12-22   5236 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-22
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

The House is On Fire: Selections from “The Light of Kirpal” by Sant Kirpal Singh Ji (vegetarian), Part 1 of 2

11:41
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

The House is On Fire: Selections from “The Light of Kirpal” by Sant Kirpal Singh Ji (vegetarian), Part 1 of 2

Sant Kirpal Singh Ji Maharaj (vegetarian) was a disciple of the well-known Master of Beas, Hazur Maharaj Sawan Singh Ji (vegetarian). This book, “The Light of Kirpal,” contains 87 question and answer sessions between Sant Kirpal Singh Ji (vegetarian) and His disciples from 1969 to 1971. “We are, in fact, in a prison. The house (the ephemeral world) is on fire. Humans should not ask who has set fire to the house. It is better to get out of the house and then inquire. Instead of inquiring who lit the fire and why he lit it, come out; get out of this danger, this house. Transcend. Go into It. The
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2022-12-21   487 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-21
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

30:04
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ, ਵਖਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨਾਲ, ਵਖਰੇ ਨਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਪਛਮੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਧਰ ਉਧਰ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕਿੰਗਹਮ ਮਹਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤਸੁਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਥੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਥੇ ਹੁੰਦੀ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੇਡੀ ਸੂਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣ ਲਈ - ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਰਾਜ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਲੀਅਮ ਨਾਲ ਭੋਰਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸੁਕ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਛਣਾ ਪਿਆ!
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2022-12-21   5352 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-21
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

Into the Light: From “Life and Holiness” by the Reverend Thomas Merton (vegetarian), Part 2 of 2

14:05
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Into the Light: From “Life and Holiness” by the Reverend Thomas Merton (vegetarian), Part 2 of 2

“The ordinary temperance, justice, and charity which every Christian must practice, are sanctifying in the same way as the celibacy and poverty of the nun. It is true that the life of the consecrated religious has a greater dignity and a greater intrinsic perfection. The religious takes on a more radical and more total commitment to love God and his fellow human being. But this must not be understood to mean that the life of the layperson is downgraded to the point of insignificance. On the contrary, we must come to recognize that the married state is also most sanctifying by its very nature,
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2022-12-20   171 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-20
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

34:14
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਸੋ ਹੁਣ, ਕਾਰਨ... ਔ ਲੈਕ (ਵੀਐਤਨਾਮ) ਵਿਚ ਯੁਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਨੇਕ ਹੀ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਰਸਤ‌ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੁਆਰਾ। ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ, ਭਾਵੇਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੁਟ‌ਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਬਸ ਉੇਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੰਦਰੇ ਪਾੜ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੋੜ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਤੇ। (ਵਾਓ।) ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਥਾਂ ਤੋਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਗੁਟ ਤੋੜ ਦਿਤੇ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2022-12-20   5923 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-20
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

Into the Light: From “Life and Holiness” by the Reverend Thomas Merton (vegetarian), Part 1 of 2

14:05
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Into the Light: From “Life and Holiness” by the Reverend Thomas Merton (vegetarian), Part 1 of 2

Today, we will present selections from Thomas Merton’s book, “Life and Holiness,” where the wise Reverend tells us that not only monks and nuns, but laypeople should also strive for progress in Christian holiness. Chapter 1 Christian Ideals Called Out of Darkness “Every baptized Christian is obliged by his baptismal promises to renounce sin and to give themself completely, without compromise, to Christ, in order that they may fulfill their vocation, save their soul, enter into the mystery of God, and there find themself perfectly ‘in the light of Christ.’” “Sin is the refusal of spiritual life
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2022-12-19   328 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-19
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

28:30
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਉਹ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਸ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਲ‌ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਗਏ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮਾਂ, ਅਤੇ ਬਚ‌ਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ - ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ।) ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਮ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। (ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।)
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2022-12-19   6325 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-19
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ: ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 225 -ਤਾਓ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਾਓ ਜ਼ੂ (ਵੀਗਨ) ਦੇ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਉਤੇ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ

21:05
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ: ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 225 -ਤਾਓ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਾਓ ਜ਼ੂ (ਵੀਗਨ) ਦੇ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਉਤੇ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ

"ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਗਾ ਲਵੇਗਾ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2022-12-18   1799 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-18
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

28:06
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ (ਯੂਰੇਨ), ਇਤਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਧੀਰਜ਼ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬਸ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬਚਾਉ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਕ ਦਿਨ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅਕ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਇਕ ਦਿਨ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੂਸ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਇਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਔ ਲੈਕ (ਵੀਐਤਨਾਮ) ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, "ਕੌਨ ਗਿਉਨ ਮਾ ਬੀ ਡਾਪ ਨੋ ਕੁੰਗ ਕੁਏ ਡਾਓ ਲਾਏ," ਭਾਵ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਗੰਡੋਏ ਵੀ, ਇਤਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਨਿਮਰ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਉਤੇ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਇਥੋਂ ਤਕ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ। ਭਾਵ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲਈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2022-12-18   8526 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-18
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

Of Courage and Righteousness – Selections from “The Apology of Socrates” by Plato (vegetarian), Part 2 of 2

16:04
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Of Courage and Righteousness – Selections from “The Apology of Socrates” by Plato (vegetarian), Part 2 of 2

“If they, when engaged in a cause far less than this, implored and besought the judges with many tears, bringing forward their children in order that they might excite their utmost compassion, and many others of their relatives and friends, whereas I do none of these things, although I may appear to be incurring the extremity of danger. For it is commonly agreed that Socrates in some respects excels the generality of men.” “Think not then, O Athenians! that I ought to adopt such a course toward you as I neither consider honorable, nor just, nor holy, as well, by Jupiter! on any other occasion,
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2022-12-17   363 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-17
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਵਧੇਰੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੋ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

30:26
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਵਧੇਰੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੋ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਂ ਸੋਚਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹਾਨੀ ਅਭਿਆਸ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਕਿਤਨੇ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਤਨਾ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹਾਨੀ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਨਾਲੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕਤ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕ ਹੀ ਪੀੜੀਆਂ ਦੇ ਇਕਤ੍ਰਿਤ ਕਰਮ। ਸੋ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਾਂ ਉਡੀਕਣਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। (ਠੀਕ ਹੈ।)
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2022-12-17   2726 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-17
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

Of Courage and Righteousness – Selections from “The Apology of Socrates” by Plato (vegetarian), Part 1 of 2

15:11
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Of Courage and Righteousness – Selections from “The Apology of Socrates” by Plato (vegetarian), Part 1 of 2

The venerated Socrates (vegetarian) was born in Athens, Greece circa 470 BC. Many people consider him to be the father of Western philosophy. Others think of Him as an insightful teacher and an enlightened Master. During a lecture in Costa Rica in 1989, Supreme Master Ching Hai (vegan) spoke of the sacrifices that the saints, including Socrates (vegetarian), made to enlighten people and why they are the greatest peacemakers. “All the saints in the past worked very hard to enlighten people; even though by doing so, they had to endure many kinds of criticism, misunderstandings, and hardships, so
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2022-12-16   256 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-16
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਵਧੇਰੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੋ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

30:08
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਵਧੇਰੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੋ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਲਦੀ ਫੈਲ਼ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ, ਵਿਸ਼ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜ਼ੇ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਕਦੇ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝੈ? (ਸਮਝੇ।) ਸੋ, ਤਾਏਵਾਨ (ਫਾਰਮੋਸਾ) ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ, ਉਥੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਕੇਸਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2022-12-16   3013 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-16
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

Selections from Manichaean Writings: Parables, Part 2 of 2

12:42
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Selections from Manichaean Writings: Parables, Part 2 of 2

Parable about the Farmer A Manichaean text in Parthian. “‘... We want to receive favor, and accompany him safely on even paths.’ And this testimony that he has spoken is true. Furthermore, he said, ‘Take heed that no one leads you astray, for many will come in my name, saying, ‘We are Jesus (disciples), and His time has come.’ And many will deceive them.’” The Parable about the Two Snakes A Manichaean text in Sogdian. “Here begins the story about the snakes ‘Heavy-to-carry’ and ‘Light-to-carry.’” “Being of one mind, they loved each other so much that one could not bear to be separated from the
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2022-12-15   312 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-15
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
ਜਾਉ ਪੇਜ ਉਤੇ
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ