ਖੋਜ

ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਛਡ ਦੇਵੋ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀ ਘੁਟ ਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਰਖੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੀ ਮੁਠੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੋਨੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Insightful Films on the Afterlife: “Astral City: A Spiritual Journey” and “The Mothers of Chico Xavier”

13:50
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

Insightful Films on the Afterlife: “Astral City: A Spiritual Journey” and “The Mothers of Chico Xavier”

Chico Xavier was a well-known Brazilian philanthropist and medium in Spiritism. The first film, “Astral City: A Spiritual Journey,” is based on one of his best-selling books with the same name. Through the book, the spirit of Dr. André Luiz tells of his experiences, lessons, and spiritual awakening in the astral city that he stays in after leaving Earth. Our second film is the 2011 drama, “The Mothers of Chico Xavier,” inspired by the true stories from Marcel Souto Maior's book. The thought-provoking film reminds us of the ephemeral nature of life, while illustrating that there is life after d
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2019-11-15   4725 ਦੇਖੇ ਗਏ
2019-11-15
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

Aviral Pokhrel: The Boy Who Can “See” Using Touch and Smell

15:59
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ

Aviral Pokhrel: The Boy Who Can “See” Using Touch and Smell

Twelve-year-old Aviral Pokhrel of Nepal has an unusual ability. He can see colors and objects through his senses of touch and smell. I try to feel using my hands, and if I’m unable to identify things clearly with my hands, then I try to smell them. And based on their smell, I can tell what they are. Sometimes it just comes to me, then based on that I say what it is and it matches, too. And when we practice even more and more deeply, and go even deeper, we may be able to just hold a book in our hands, just shake it to even figure out what’s there on which page number of the book.
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2019-10-11   2080 ਦੇਖੇ ਗਏ
2019-10-11
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ

“A Dog’s Journey”: A Story of Selfless Loyalty

14:18
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

“A Dog’s Journey”: A Story of Selfless Loyalty

Some time ago, we presented the 2017 film “A Dog’s Purpose,” based on the 2010 novel of the same name by William Bruce Cameron. Mr. Cameron also co-wrote the screenplay, which tells the touching story of a relationship between Ethan Montgomery and a dog-person named Bailey. Today, we present the 2019 sequel to “A Dog’s Purpose,” entitled “A Dog’s Journey,” and see what happens after Bailey and Ethan’s reunion.In the beginning of the sequel film, we can see that Bailey has a bigger family now, which includes Hannah’s granddaughter, two-year-old Clarity June, or CJ. As Bailey’s journey in this l
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2022-12-31   617 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-31
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

Great Strides Toward Protecting Animal-People

14:30
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Great Strides Toward Protecting Animal-People

We will begin with some good news from the country of Mexico. In January 2022, the state government of Sinaloa implemented fines of up to US$1,000 for cruelty toward animal folk, plus a ban on bull-people fighting. Then in June, a federal judge also announced a ban on the wicked public event in the country’s capital. North of the border, the United States also took a step in the right direction. The government created a new diplomatic position to monitor the plight of endangered plant and animal species around our planet.Moving to the other side of the pond now, the city of Haarlem in the Neth
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2022-12-31   347 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-31
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

“Happiness is Where the Heart is” - A New Year Celebration with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 4 of 6

11:58
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

“Happiness is Where the Heart is” - A New Year Celebration with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 4 of 6

“(The other one is called ‘Happy at Last.’ You might have already heard it, I’m not sure.)” “Before, I often felt lonely. Before, I often felt sad. But since You filled my heart with hope, life is full of light, and it’s easier to cope. Colors are much brighter, burdens are much lighter, future looks much brighter, I’m happy at last. Before, I was always searching, for love, for affection, for trust, but since You filled my heart with love. There is no more search. There is only love. Colors are much brighter, burdens are much lighter, future looks much brighter, I’m happy at last. Before, som
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2022-12-30   669 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-30
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Miniature Gardens: Beauty in Tiny Spaces

13:30
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Miniature Gardens: Beauty in Tiny Spaces

On today's program we’ll share the joy of creating miniature gardens at home. As living spaces in cities have reduced in size, many people no longer have gardens. If you’re a garden lover or want to try gardening, the option of having a miniature garden will delight you and bring a creative addition to your living space.According to Janit Calvo, the author of the book “Gardening in Miniature: Create Your Own Tiny Living World,” the official definition of a miniature garden is “a living garden on a tiny scale that looks like a full-sized garden that has shrunk in size. It consists of slow-growi
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2022-12-29   375 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-29
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Shining World Compassion Award: Lviv Vegan Kitchen– The Vegan Angels of Ukraine (Ureign)

17:48
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award: Lviv Vegan Kitchen– The Vegan Angels of Ukraine (Ureign)

On today’s Shining World Awards program, we will be introducing you to two incredible sisters in Lviv, Ukraine (Ureign). When the Ukrainians (Ureignians) became victims of the nefarious war due to the invasion by Russia, Marta Ostrovska (vegan) and Oksana Khomiak (vegan) selflessly came forward to serve the distressed refugees. “Lviv Vegan Kitchen started on March 1st. It was [the] first week of, full-scale Russian invasion. We were volunteering at the railway station, meeting people, making some sandwiches for them. And we spent all night there because of the curfew. We couldn't go home that
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2022-12-28   648 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-28
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

My Vegan Journey: A Meaningful Choice for Millennials, Part 1 of 2

14:41
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

My Vegan Journey: A Meaningful Choice for Millennials, Part 1 of 2

A very informed group, when aware of the benefits for humans, animal-people, and nature, the Millennials tend to readily agree with and implement a vegan lifestyle! We are honored to introduce you to three members of the Millennial Generation who were vegetarians during their childhood, and shifted to veganism in their adult days. Allow us to present: Ms. Lena Hoening, Mr. Max Buemann, and Ms. Almira Tanner. “I love animals and I personally think that knowing about their situation, one can no longer consume animal products.” “The reason that I find that violence subjected to animals in factory
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2022-12-27   637 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-27
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

“Happiness is Where the Heart is” - A New Year Celebration with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 3 of 6

14:15
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

“Happiness is Where the Heart is” - A New Year Celebration with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 3 of 6

“(The second piece is Caprice No. 24 by Niccolò Paganini.)” “Playing with these, the fingers get hurt. You must really love it. It looks easy; it’s not. (I enjoy it. But it's really true like Master said, because this piece, Bach Chaconne... Because Bach was very devoted spiritually and he often heard it in the cosmic music. He was just trying to write it down. And he was an organist, so he’s got ten fingers to play this piece and also one foot pedal, like that.)” “But violin is always very soft. Very romantic. Go ahead.”“(So, Dearest Master, dear brothers and sisters, I’d like to sing you a s
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2022-12-27   715 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-27
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Positive Changes in Countries, Part 45 of a Multi-part Series – Empowering Governments, Empowering Citizens: New Zealand, Nicaragua, Niger

20:56
ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ

Positive Changes in Countries, Part 45 of a Multi-part Series – Empowering Governments, Empowering Citizens: New Zealand, Nicaragua, Niger

New Zealand is a recipient of Shining World Leadership Awards for Compassion and Peace, and the laureate of two Shining World Leadership Awards for Climate-Change Mitigation, and Shining World Leadership Awards for Earth Conservation, Earth Protection, Earth Guardian, and Earth Restoration. In 2017, two types of Kiwi, the northern brown and the rowi, were removed from the endangered species list. We also have one of the world’s first law to create a smoke-free generation – by raising the age limit for smoking each year so that cigarettes will never be accessible to New Zealand’s future generat
ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ
2022-12-26   291 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-26
ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ

Food Crops at Risk of Extinction Due to Global Warming, Part 2 of 2

16:45
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ

Food Crops at Risk of Extinction Due to Global Warming, Part 2 of 2

GHG emissions fuel climate change, which in turn causes extreme weather events and droughts to become more frequent and intense. These intense conditions are causing agricultural challenges for farmers, affecting food trade markets, and producing food scarcity crises. Many climate scientists are raising the alarm that due to climate change many food items may someday be literally wiped off of Planet Earth! Dr. Aditi Mukherji commented on the probability of extreme events by saying, “Heat waves, followed by drought-like conditions due to late arrival of monsoons, have impacted two main crops, w
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2022-12-26   281 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-26
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ

Festive Holiday Dinner: Roasted Vegan Ham with Tofu, Pumpkin & Pineapple, and Vegan Yorkshire Pudding with Gravy, Part 2 of 2

28:26
ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਪਿਆਰ ਦਾ

Festive Holiday Dinner: Roasted Vegan Ham with Tofu, Pumpkin & Pineapple, and Vegan Yorkshire Pudding with Gravy, Part 2 of 2

“For the gravy, you just use the same vegetable broth seasoning. One full tablespoon; put into a bowl. And some mushroom seasoning, also a full tablespoon. You put in a little Maggi and a little apple juice to make it liquidized, and then you stir it so all the ingredients dissolve. Then you add a little purified water. You let it stand there for a while. And now, because the vegan ham is cooked, you can also use the mixture of gravy that you just made, wow, it’s cooked nicely, and put it over the hot cooked vegan ham so all the gravy will be together in there, and it’s also very nice. It’s go
ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਪਿਆਰ ਦਾ
2022-12-25   657 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-25
ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਪਿਆਰ ਦਾ

The Deer Kingdom – Majestic Beings of the Forest

14:46
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

The Deer Kingdom – Majestic Beings of the Forest

On today’s show, we will learn how to tell the difference between some very similar animal folk: elk-, deer-, and moose-people, also my family, the reindeer-people. A common feature is many of us have antlers, which can be confusing! So, let us start our journey into discovering more about these marvelous beings by first looking at the elk-folk, one of my larger family members. Elk are part of the deer family called Cervidae. That group consists of moose, caribou, white-tailed deer, mule deer, and elk in Idaho in North America. All of these animals have common characteristics. They’re herbivor
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2022-12-24   310 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-24
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

“Happiness is Where the Heart is” - A New Year Celebration with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 2 of 6

19:02
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

“Happiness is Where the Heart is” - A New Year Celebration with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 2 of 6

“(Dear Master and the brothers and sisters, tonight I would like to play for you two pieces. They are very different in style for solo violin. One is a masterpiece from Johann Sebastian Bach.)”
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2022-12-23   565 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-23
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

The Camunga Symphony Orchestra: Bringing Joy to Angolan Youth

13:55
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

The Camunga Symphony Orchestra: Bringing Joy to Angolan Youth

In the city of Luanda in Angola, there is a beautiful student group called the Camunga Symphony Orchestra. The Camunga Symphony Orchestra is changing young people’s lives by giving them musical instruction, nurturing their love of music, and providing inspiration and purpose along with the necessities of life.The orchestra was founded in 2011 by Ntumba Malamba Camunga, after whom the orchestra was named.“At the beginning, I started with just five children. Then, the school grew and grew and grew. We now have 450 students, and many who have joined us since 2011 are now teachers. We’ve taken man
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2022-12-23   308 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-23
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Awakening Our Childlike Innocence: “Finding Neverland”

15:43
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

Awakening Our Childlike Innocence: “Finding Neverland”

Peter Pan is a popular fictional character created by Scottish novelist and playwright Sir James Matthew Barrie. Free-spirited and a little mischievous, Peter Pan can fly around and never needs, nor wants, to grow up. He spends his endless childhood in all kinds of adventures on a mythical island called “Neverland,” with fairies, pirates, mermaids, and some very special children.Today, however, it is not Peter Pan we celebrate, but rather his creator, in a film about the life of Sir James Matthew Barrie entitled “Finding Neverland.” The film begins in 1903, when well-known playwright and novel
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2022-12-22   429 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-22
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

Signs of the Final Days: The Last Chance for Humanity to Change, Part 2 of 2

18:07
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ

Signs of the Final Days: The Last Chance for Humanity to Change, Part 2 of 2

“Researchers warn about what they call the four horsemen of the climate end game - famine, extreme weather, conflict, and disease spread by insects. Scientists are urging world leaders to investigate possible outcomes ranging from a loss of 10 percent of the global population to eventual human extinction.” Recently, there have been some very strange occurrences amongst the animal-people that have caused humans to become concerned. A farmer in China shared a video of a herd of sheep-people walking in circles for 12 days, without eating or drinking. Soon, people from around the world began to sh
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2022-12-21   1004 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-21
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ

The Winter Solstice: A Time for Rest, Renewal, and Family

13:59
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Winter Solstice: A Time for Rest, Renewal, and Family

As the Earth rotates, the North-South position of the Sun changes over the course of the year. The Winter Solstice represents the exact moment when the Sun is farthest south at an average of 23.5 degrees. This event takes place each year sometime between the 21st and 23rd of December, when the Earth completes its orbit around the Sun. It marks the end of autumn and the first day of the winter season for people living in the Northern Hemisphere. Conversely, those from the Southern Hemisphere have a Summer Solstice, or the longest stretch of daylight during this period. In fact, in parts of Anta
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2022-12-21   457 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-21
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

“Happiness is Where the Heart is” - A New Year Celebration with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 1 of 6

16:52
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

“Happiness is Where the Heart is” - A New Year Celebration with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 1 of 6

As we are greeting the year 2023, we would like to share with you a special new year celebration in Duisburg, Germany in 2007, when a small group of our Association members in Europe (all vegans) were fortunate to spend the first day of the year with our beloved Supreme Master Ching Hai (vegan).“Do I look like a New Year? (Yeah.) (You look like a fairy.) A fairy! Wow! That’s even better. Happy New Year, again. (Happy New Year, Master.) It’s a good New Year we had. Last night. Good New Year’s party. And today we have another New Year’s performance. If every New Year is like this, it’s good. (Ye
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2022-12-20   793 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-20
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Olive Oil: Make Life Delicious and Healthier

16:03
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Olive Oil: Make Life Delicious and Healthier

The vegan Mediterranean diet has been proven to be a smart nutritional choice. It emphasizes a variety of fresh vegetables, fruits, legumes, nuts, and whole grains as well as olive oil - an iconic and core ingredient infusing the food with a unique flavor and providing a wellness boost. Consuming these plant-based nutrient-rich foods makes Mediterranean countries among some of the healthiest in the world. The bioactive compounds such as oleic acid and polyphenols abundant in olive oil have free radical-scavenging potential to reduce inflammation and lower the occurrence of certain chronic dise
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2022-12-19   600 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-19
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Behind the X-rays: Ukrainian (Ureignian) Physicist Dr. Ivan Puluj

15:24
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Behind the X-rays: Ukrainian (Ureignian) Physicist Dr. Ivan Puluj

The foundation of X-ray science, developments, and studies was originally established by Dr. Ivan Puluj, a great Ukrainian (Ureignian) scientist, engineer, inventor, and a pioneer of physics.Ivan Johann Puluj was born on February 2, 1845, during the period of the Austro-Hungarian Empire, now a part of Western Ukraine (Ureign). Ivan Puluj studied theology and philosophy at the University of Vienna in Austria. After graduating, he began to investigate physical processes and phenomena. He went on to obtain a Doctor of Philosophy degree in physics from Strasbourg University in France in 1876 and s
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2022-11-27   449 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-11-27
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Thanksgiving Special, Part 2 of 2 - Vegan Pumpkin Swirl Brownies

12:36
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Thanksgiving Special, Part 2 of 2 - Vegan Pumpkin Swirl Brownies

Today, we are delighted to celebrate this Thanksgiving with this colorful special Thanksliving vegan dessert, Vegan Pumpkin Swirl Brownies. This recipe calls for two separate batters, one is the Vegan Brownie Batter, and the other is the Vegan Pumpkin Swirl Batter. We will now prepare the brownie batter. Pour two tablespoons of flaxseed meal into a large bowl, add one cup of water, and mix well. We use flaxseed meal here as a substitute for eggs. Then add a three quarter cup of brown sugar and half a cup of coconut oil and mix well till the brown sugar has melted and all the ingredients are we
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2022-11-20   640 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-11-20
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

“A Brightly Guided Life”: A Near-Death Experience and the Beings of Light, Part 2 of 2

11:59
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ

“A Brightly Guided Life”: A Near-Death Experience and the Beings of Light, Part 2 of 2

As we continue, Dr. Honkala tells us what happened after she returned to her body. “So right after my near-death experience, I’m just about to be three, and now I can read and write, I can resolve mathematical problems, and this kept going on. And then for me, it was the sense, even when I joined a school and started to do the other things, like, I’m not needing to learn any of this; I’m just remembering.”Dr. Ingrid Honkala explains what happened in her communications with the Beings of Light. “One day, I see this star-like figure that was shining in gold, and it approached me and shaped itsel
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2022-11-19   1540 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-11-19
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ

Awesome Avocados

15:42
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Awesome Avocados

Have you ever heard someone call an avocado an “alligator pear?” If you’re a fan of this nutritious fruit, it’s not hard to draw the connection between its glowing, tough skin and the beautiful hide of an alligator. The avocado is not only an amazing energy source for the body but also its vitamin and mineral-rich qualities have led it to be recognized as a super fruit. Half of an avocado can provide up to 15% of one’s daily requirement of vitamin B6, which can strengthen the body’s ability to suppress inflammation and protect against oxidative damage. Avocados also contain abundant monounsatu
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2022-11-19   841 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-11-19
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

The Dugong-People: Graceful Beings of the Sea

14:16
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

The Dugong-People: Graceful Beings of the Sea

Legend has it that dugong- and manatee-people were the inspiration for mermaids. We spend our days grazing in seagrass meadows, which gives us this perfect nickname, the sea cow! We can eat seagrass all day, eating up to 30 kilograms daily! Due to our poor eyesight, we use physical touch and sounds such as whistles, barks, and chirps to communicate. For example, a “chirp-squeak” has a frequency of 3 to 18 kilohertz and is used for foraging and patrolling areas, and our barks also signify protective behaviors. We also have an excellent sense of smell. Our elementary olfactory system allows us t
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2022-11-18   530 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-11-18
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Invigorating Indian Sports Film: “Chak De! India”

14:45
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

Invigorating Indian Sports Film: “Chak De! India”

“Chak De! India,” which means “Let’s Go! India” in the Hindi language, is a 2007 film featuring Kabir Khan, who used to be the captain and one of the best players of the Indian national field hockey team. During a Hockey World Cup match against Pakistan, Team India is one point behind until the very last minute, when Kabir is fouled. After the game, one of the Pakistani players comes to shake hands with Kabir. Reporters photograph them, some of whom then mislead the public to suspect that Kabir, a Muslim, threw the match deliberately. Unjustly labelled a traitor, not only is Kabir forced to le
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2022-11-18   547 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-11-18
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

Russian Army Deaths Related to the War in Ukraine (Ureign), Part 2 of 2

17:57
ਸ਼ੋ

Russian Army Deaths Related to the War in Ukraine (Ureign), Part 2 of 2

As of the beginning of October, estimated Russian casualties (dead or wounded) during the invasion of Ukraine (Ureign) are as high as 60,000-80,000. Not only the soldiers who were sent into battle are grievously affected, but also their families, children, wives, husbands, and other loved ones.Due to large losses, Putin recently went to great lengths to mobilize new soldiers to fight in Ukraine (Ureign). After Putin’s speech declaring partial mobilization, mass protests broke out across Russia, leading to thousands of citizens being detained by police. One protester was videoed setting himself
ਸ਼ੋ
2022-11-17   479 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-11-17
ਸ਼ੋ

Palak Mehta (vegan) – Founder of Vegan First in India, Part 2 of 2

13:25
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Palak Mehta (vegan) – Founder of Vegan First in India, Part 2 of 2

Ms. Palak Mehta (vegan) is the founder and CEO of Vegan First, a media and events planning organization in India dedicated to promoting the vegan lifestyle. She is also the co-organizer of the Vegan India Conference, an annual event which attracts participants from more than 30 countries.On today’s program Ms. Mehta begins by sharing some success stories from the first Vegan India Conference. With the resounding success of the annual Vegan India Conference, Palak and her team are now expanding to other countries.The plant-based movement has been growing quickly in India. In response to the gro
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2022-11-17   448 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-11-17
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Ireland: The Beloved Emerald Isle of Beauty and Legends, Part 1 of 2

14:40
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Ireland: The Beloved Emerald Isle of Beauty and Legends, Part 1 of 2

Known for its gorgeous scenery with rolling green meadows stretching to the horizon, Ireland, fondly called the Emerald Isle, is a North Atlantic island in northwestern Europe and part of the British Isles, separated from Great Britain by the Irish Sea, St. Georges Channel, and the North Channel. The island of Ireland is comprised of two separate self-governing polities - Ireland, also known as the Republic of Ireland, and Northern Ireland. The earliest evidence of human habitation in Ireland dates to 33,000 years ago. Around 700 BC, Ireland saw the arrival of Celtic culture, which remains a s
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2022-11-16   651 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-11-16
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Breakdancing: A Fun and Exciting Dance Form

16:54
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Breakdancing: A Fun and Exciting Dance Form

Breakdancing, an energetic style of fast-paced dancing with gymnastic elements, is inseparable from the hip hop culture. The history of breakdancing goes back to the 1970s in the Bronx borough of New York City, USA. On seeing youth in the neighborhood experience frightening gang violence, Jamaican musician Clive Campbell, known as DJ Kool Herc, used his music to encourage them to transform conflicts into dance battles.Through its improvisational and almost spontaneous form, breakdancing combines aspects of martial arts, gymnastics, tap, and other dance styles. The fast musical rhythms of hip h
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2022-11-15   368 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-11-15
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Gwenna Hunter (vegan): Encouraging Awareness and Empathy for Animal-People

13:40
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Gwenna Hunter (vegan): Encouraging Awareness and Empathy for Animal-People

Gwenna Hunter is the founder of Vegans of LA and Vegans for Black Lives Matter in Los Angeles, California, USA. Vegan Linked, a content creation and professional networking service based in the United States, interviewed Ms. Hunter in September 2021. “I began with working on my health by eliminating cows and pigs from my diet. And then the next thing I did: something called a Daniel’s Fast with a friend of mine. It’s where you abstain from eating anything from an animal. What I found at the end of that 28-day Daniel Fast was that I felt absolutely amazing. So, I went on a vegetarian journey fo
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2022-11-14   390 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-11-14
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Extreme Weather Events in 2022 Caused by Climate Change, Part 4 of 4

24:15
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ

Extreme Weather Events in 2022 Caused by Climate Change, Part 4 of 4

On today’s program we’ll highlight recent major hurricanes. Hurricane Bonnie was the first major hurricane of the 2022 Eastern Pacific hurricane season. It began as a tropical storm and strengthened into a Category 1 hurricane. Bonnie swept through Central America, leaving four deaths in Nicaragua and one in El Salvador. Tens of thousands of people across Nicaragua were left without power and more than 10,000 homes had no water, while in El Salvador’s capital, San Salvador, roads collapsed and cars were swept away.Ian left more than two million people across Florida without power, and impacted
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2022-11-14   514 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-11-14
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ

Thanksgiving Special, Part 1 of 2 – Cheesy Vegan Cauliflower Casserole

14:17
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Thanksgiving Special, Part 1 of 2 – Cheesy Vegan Cauliflower Casserole

Today we are delighted to share with you a traditional Thanksgiving casserole baked with vegan cheese and cauliflower. Let’s start with the ingredients for this dish. We will need one head of cauliflower. For the Crispy Topping, we need one cup of vegan Panko breadcrumbs and two tablespoons of softened vegan butter.While the raw cashews are left to soak and soften, let’s prepare the cauliflower. Once the water begins to boil, reduce the heat to medium-low and place the washed cauliflower florets evenly in the steamer basket. Now the timer on the stove is up, so the cauliflower florets are read
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2022-11-13   674 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-11-13
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

“A Brightly Guided Life”: A Near-Death Experience and the Beings of Light, Part 1 of 2

13:08
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ

“A Brightly Guided Life”: A Near-Death Experience and the Beings of Light, Part 1 of 2

Dr. Ingrid Honkala holds a PhD in marine sciences, with an emphasis on biological oceanography. When she was almost three years old, a near-death experience opened her gate of communication with “Beings of Light.” In her autobiography, “A Brightly Guided Life: How A Scientist Learned to Hear Her Inner Wisdom,” she describes a wide range of extraordinary experiences that could be considered mystical and out of this world.“And in the patio, there was a big tank. And when I leaned forward to try to grab the ball, it rolled on the surface of the water and I fell in the tank. The last thing I heard
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2022-11-12   1827 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-11-12
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
ਜਾਉ ਪੇਜ ਉਤੇ
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ