ਖੋਜ

ਸਿਰਜ਼ਣਾ, ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣਾ?

ਕੀ ਤੁਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਇਕ ਸਿਰਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ?

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Shining World Compassion Award - Mr. Ram Bahadur Neupane, The Guardian Angel of Bovine Friends

18:24
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award - Mr. Ram Bahadur Neupane, The Guardian Angel of Bovine Friends

Today, Iet’s travel to Kathmandu, Nepal, to meet a saintly social worker, Mr. Ram Bahadur Neupane. Gentle and kind, he has dedicated nearly a decade of his life to rescue distressed and neglected cows wandering the streets of Nepal. Apart from providing them with food, medical care, and love, he has created a safe haven to shelter them for life. Our Beloved Supreme Master Ching Hai, upon learning of Mr. Neupane’s noble efforts, gratefully offered: “US$30,000 and the Shining World Compassion Award.” “I believe the Earth is a common home for everyone. Everyone should be allowed to live. We want
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2019-11-30   1841 ਦੇਖੇ ਗਏ
2019-11-30
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Veg Philosophy: A Rational Quest for Peaceful Existence

13:42
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Veg Philosophy: A Rational Quest for Peaceful Existence

Today, in celebrating November 1, World Vegan Day, we invite you to hear what the great philosophers and ethicists have to say about the life choices concerning food, animal rights, and the vegetarian/vegan lifestyle. "To affirm life is to deepen, to make more inward, and to exalt the will-to-live. At the same time, the man who has become a thinking being feels a compulsion to give to every will-to-live the same reverence for life that he gives to his own." "That a man was not born a carnivorous animal but born to live on the fruits and herbs that the earth grows…. The basis of my vegetarianis
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-11-01   1348 ਦੇਖੇ ਗਏ
2019-11-01
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Positive Changes in Countries, Part 45 of a Multi-part Series – Empowering Governments, Empowering Citizens: New Zealand, Nicaragua, Niger

20:56
ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ

Positive Changes in Countries, Part 45 of a Multi-part Series – Empowering Governments, Empowering Citizens: New Zealand, Nicaragua, Niger

New Zealand is a recipient of Shining World Leadership Awards for Compassion and Peace, and the laureate of two Shining World Leadership Awards for Climate-Change Mitigation, and Shining World Leadership Awards for Earth Conservation, Earth Protection, Earth Guardian, and Earth Restoration. In 2017, two types of Kiwi, the northern brown and the rowi, were removed from the endangered species list. We also have one of the world’s first law to create a smoke-free generation – by raising the age limit for smoking each year so that cigarettes will never be accessible to New Zealand’s future generat
ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ
2022-12-26   280 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-26
ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ

A Life Dedicated to South Africa’s Peace: The Most Reverend Archbishop Desmond Tutu, Part 2 of 2

16:44
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

A Life Dedicated to South Africa’s Peace: The Most Reverend Archbishop Desmond Tutu, Part 2 of 2

Bishop Desmond Tutu always believed that nonviolence is the way to peace. He even once stopped people from taking the life of a person thought to be the government’s informant during a funeral, calming the crowd and reminding them of “the need to use righteous and just means for a righteous and just struggle.”His vocal movement to end the apartheid policy gained international traction, and he was awarded the Nobel Peace Prize in 1984. This was to be an important step in Bishop Desmond Tutu’s efforts to bring equality and peace to South Africa. In 1994, South Africa finally ended its apartheid
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2022-12-18   362 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-18
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Virtuous and Brave Animal-People Heroes

17:05
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Virtuous and Brave Animal-People Heroes

On August 24, 2007, Supreme Master Ching Hai (vegan) held a conference in Paris, France, with some of Her disciples on the role of animal-people. She compassionately revealed the following: “We need help, not them. We need help to develop compassion and to make use of the help that the animal-people will give us if we love them and contact them. It’s really a pity. They are like the physical angels for humankind. You understand? How some people always pray to the angels for help in some situations? We have angels running all over the planet in the form of all kinds of animal-people. They are t
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2022-12-16   592 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-16
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Her Majesty Queen Elizabeth II: A Life of Exceptional Service, Leadership and Devotion, Part 3 of 3

19:43
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Her Majesty Queen Elizabeth II: A Life of Exceptional Service, Leadership and Devotion, Part 3 of 3

Performing public service and supporting voluntary efforts were two core aspects of the Queen’s work. She was a patron of more than 600 organizations whose areas of focus included medical care, education, arts and culture, military-related charity work, religion, mental health, elderly care, childcare, and animal-people protection. Climate Change was an issue of great concern to Her Majesty. In her 1989 Christmas Broadcast, she raised the alarm: “You've all seen pictures of the earth taken from space. Unlike all the other planets in the solar system, earth shimmers green and blue in the sunlig
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2022-12-15   404 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-15
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

A Life Dedicated to South Africa’s Peace: The Most Reverend Archbishop Desmond Tutu, Part 1 of 2

13:56
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

A Life Dedicated to South Africa’s Peace: The Most Reverend Archbishop Desmond Tutu, Part 1 of 2

The Most Reverend Archbishop Desmond Tutu, a Nobel Peace prize laureate who was instrumental in ending apartheid in South Africa, passed away on December 26, 2021, at the ripe age of 90. He was known as a strong champion of human rights and justice by non-violent means, and strived with great determination to bring freedom and peace to his fellow South Africans. The Archbishop worked to bring reconciliation and healing between peoples in his nation as well. He was also active worldwide in promoting HIV prevention, urging action on climate change, and aiding in conflict resolution.Desmond Mpilo
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2022-12-11   508 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-11
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Her Majesty Queen Elizabeth II: A Life of Exceptional Service, Leadership and Devotion, Part 2 of 3

16:45
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Her Majesty Queen Elizabeth II: A Life of Exceptional Service, Leadership and Devotion, Part 2 of 3

At the end of 1936 when her father His Majesty King George VI inherited the throne, Elizabeth’s life and destiny changed. She made her responsibilities and service to her nation and people priorities over her own personal interests. Queen Elizabeth’s coronation took place at Westminster Abbey on June 2, 1953. With her extraordinary strength, and the love and support of her people, Her Majesty began a new chapter in governing Britain as Queen Elizabeth II.Over her 70-year reign, the Queen visited 117 countries, including all 56 Commonwealth nations, and became the most widely traveled state lea
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2022-12-10   507 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-10
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Talented Musician Meena Karimi: A Voice for Afghanistan’s Youth, Part 2 of 2

16:27
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Talented Musician Meena Karimi: A Voice for Afghanistan’s Youth, Part 2 of 2

Ms. Karimi began her musical studies at the Afghanistan National Institute of Music and is currently majoring in cello at Interlochen Center for the Arts in Michigan, United States of America. She has inspired a global audience through her performances with the Zohra Orchestra, Afghanistan’s first all-female orchestra, serving as a cultural ambassador. “Dawn” was Meena Karimi’s first composition for the cello and orchestra and was orchestrated by young Afghan composer Arson Fahim. “The story of Afghan girls inspired me to compose ‘Dawn.’ ‘Dawn’ represents the three stages of a girl, a woman's
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2022-12-09   252 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-09
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Her Majesty Queen Elizabeth II: A Life of Exceptional Service, Leadership and Devotion, Part 1 of 3

17:34
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Her Majesty Queen Elizabeth II: A Life of Exceptional Service, Leadership and Devotion, Part 1 of 3

As one of the world’s most iconic and beloved figureheads, Queen Elizabeth II was an anchor in the storm of a troubled political world, a model of resilience and magnanimity, an embodiment of devotion to a life of service, and a quiet peacemaker for over seven decades. She traveled more extensively than any other monarch in history to foster friendship and reconciliation among nations. In our three-part show, let us reminisce Her Majesty Queen Elizabeth II’s extraordinary life of remarkable achievements, as she went from being an innocent young girl to becoming a Queen, and one of the world’s
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2022-12-06   732 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-06
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Mark Cuban: On a Mission to Provide Affordable Medication

14:13
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Mark Cuban: On a Mission to Provide Affordable Medication

Mr. Cuban is a widely known billionaire United States entrepreneur, who makes appearances as an investor on the American reality TV show, “Shark Tank.” Mr. Cuban has revealed that he has invested in vegan brands, including, but not limited to, Everything Legendary, Pan’s Mushroom Jerky, Numilk, Mrs. Goldfarb’s Unreal Deli and Wild Earth vegan dog food. Mr. Cuban also partakes in philanthropic activities such as the AI Bootcamps initiative. His recent endeavor, The Mark Cuban Cost Plus Drug Company (or CPDC), seeks to revolutionize the pharmacy industry by selling low-cost medication that is af
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2022-12-05   431 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-05
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Talented Musician Meena Karimi: A Voice for Afghanistan’s Youth, Part 1 of 2

15:18
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Talented Musician Meena Karimi: A Voice for Afghanistan’s Youth, Part 1 of 2

Meena Karimi is a gifted 16-year-old cellist and composer from Afghanistan. Today, we have the privilege of inviting the lovely Meena Karimi to share her story with us. “Afghanistan has a really rich musical history. What really makes it rich is that the melodies are a combination of Persian melodies with Indian melodies. But when you hear an Afghan song, it totally feels different. It has its own taste and type. And what really makes it more special is that each of our provinces in Afghanistan has their own type of music.” Besides the cello, Meena also plays a bowed instrument called the dilr
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2022-12-01   390 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-12-01
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Shining World Compassion Award Recipient: Palomacy Pigeon and Dove Adoptions – The Merciful Home to Avian Companions

16:34
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award Recipient: Palomacy Pigeon and Dove Adoptions – The Merciful Home to Avian Companions

Today’s Shining World Award program features an aviary in Northern California, USA, specially dedicated to injured and rescued pigeon and dove persons. Let’s discover a few facts about our tender domestic pigeon-people from caring Elizabeth. “They're very emotional, but they're also really easy. I call them masters of the leisure arts. They like to bathe and lay in the sun. They're good couch potatoes. They're really easy to help. And they need help. Every shelter that accepts domestic pigeons has them waiting for homes. We've got over 160 in foster care, just here in our bay area foster homes
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2022-11-30   432 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-11-30
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Behind the X-rays: Ukrainian (Ureignian) Physicist Dr. Ivan Puluj

15:24
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Behind the X-rays: Ukrainian (Ureignian) Physicist Dr. Ivan Puluj

The foundation of X-ray science, developments, and studies was originally established by Dr. Ivan Puluj, a great Ukrainian (Ureignian) scientist, engineer, inventor, and a pioneer of physics.Ivan Johann Puluj was born on February 2, 1845, during the period of the Austro-Hungarian Empire, now a part of Western Ukraine (Ureign). Ivan Puluj studied theology and philosophy at the University of Vienna in Austria. After graduating, he began to investigate physical processes and phenomena. He went on to obtain a Doctor of Philosophy degree in physics from Strasbourg University in France in 1876 and s
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2022-11-27   436 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-11-27
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Dr. Aysha Akhtar (vegan): Leader in Animal-person Rights and Neurology, Part 2 of 2

12:01
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Dr. Aysha Akhtar (vegan): Leader in Animal-person Rights and Neurology, Part 2 of 2

Dr. Aysha Akhtar is double board-certified in neurology and preventive medicine and has a master’s degree in public health. Since its inception, CCS has been taking concrete steps to help facilitate the transition to safer, more efficient, and more compassionate biomedical research practices. “One is changing policy in the United States. We're working on a policy that can make it easier for drug developers, for example, to use methods that are not animal testing.” Dr. Akhtar says research has revealed that about 95% of the drugs and vaccines found to be safe and effective in animal-persons hav
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2022-10-10   402 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-10-10
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Ukraine's Courageous First Lady: Olena Zelenska

15:49
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Ukraine's Courageous First Lady: Olena Zelenska

Becoming First Lady meant Her Excellency Olena Zelenska was thrust into a position of immense responsibility. Millions of her country’s citizens looked to her as a source of great inspiration and stoic resolve, especially as Russian forces aggressively invaded their homeland on the 24th of February 2022. Using various digital media platforms such as Twitter, Facebook, and Instagram, she has uplifted the hearts of Ukrainians and also sent bold entreaties to international leaders and the world community at large, bringing awareness and awakening the world to the immense and immediate dangers fac
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2022-10-09   676 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-10-09
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Dr. Aysha Akhtar (vegan): Leader in Animal-person Rights and Neurology, Part 1 of 2

12:01
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Dr. Aysha Akhtar (vegan): Leader in Animal-person Rights and Neurology, Part 1 of 2

Dr. Aysha Akhtar of the United States is a vegan who follows in the steps of these earlier advocates for such rights. Dr. Akhtar is the founder and CEO of the Center for Contemporary Sciences (CCS) that was established in May 2020. The goal of CCS is to end the use of animal-persons in experimentation and testing, and instead create a shift toward using more effective and kinder methods that are non-violent and based on human biology. “The main thing really why I chose to be a human doctor also is because I've just learned about how so much of our human health and human well-being is very much
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2022-10-03   547 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-10-03
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Celebrating the Fifth Anniversary of Supreme Master Television - A Positive Network of Peace, Love, and Veganism

19:00
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Celebrating the Fifth Anniversary of Supreme Master Television - A Positive Network of Peace, Love, and Veganism

Today, October 3rd marks a five-year milestone for Supreme Master Television. Up to this date, our channel has been airing continuously 24/7 for 1,826 days or 262 weeks, presenting daily relevant news from around the world plus more than 7,300 shows covering a wide range of topics, including the spiritual teachings of Supreme Master Ching Hai and other Enlightened Masters, Ancient Predictions about Our Planet, modern technologies, world cultures, the arts, healthy vegan living, and much more. Our broadcasting system has expanded globally from a handful of online websites, social media platform
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2022-10-03   2590 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-10-03
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

His Excellency Shinzō Abe: A Statesman Dedicated to Japan’s Future, Part 2 of 2

14:04
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

His Excellency Shinzō Abe: A Statesman Dedicated to Japan’s Future, Part 2 of 2

His Excellency Prime Minister Shinzō Abe continued his foreign policy endeavors, with a visit to the People’s Republic of China in 2018. There, he met with the Chinese president, His Excellency Xi Jinping, to whom he extended a reciprocal invitation to visit Japan. Subsequently, visa restrictions on Chinese citizens visiting Japan were eased. In 2007, during His Excellency Shinzō Abe’s first term as prime minister, he gave the now-famous speech “Confluence of the Two Seas” in an address to the Indian Parliament, which emphasized the significance of uniting the Pacific and Indian Oceans to prom
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2022-10-02   613 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-10-02
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Positive Changes in Countries, Part 42 of a Multi-part Series – Reliable Governments, Reliable Citizens: Mongolia, Montenegro, Morocco

14:55
ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ

Positive Changes in Countries, Part 42 of a Multi-part Series – Reliable Governments, Reliable Citizens: Mongolia, Montenegro, Morocco

Mongolia is a vast inland country, located between Russia and China. During the COVID-19 crisis, the Mongolian government introduced new ways of teaching and learning to ensure the continuity of education for children. Digital curriculums were developed for all education levels. Learning materials were also tailored for children with disabilities, those in nomadic communities, and even children of non-Mongolian speaking minorities. The Mongolian government is also encouraging farmers to grow vegetables for greater national self-sufficiency and food security. Lastly, with the prevailing plant-b
ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ
2022-09-26   475 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-09-26
ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ

His Excellency Shinzō Abe: A Statesman Dedicated to Japan’s Future, Part 1 of 2

16:41
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

His Excellency Shinzō Abe: A Statesman Dedicated to Japan’s Future, Part 1 of 2

On July 8, 2022, the world reeled in sorrow and shock as news spread of the sudden passing of His Excellency Shinzō Abe, Japan’s longest-serving prime minister. Tributes poured in from global leaders, distinguished VIPs, and citizens. Throughout his career, Prime Minister Shinzō Abe performed his civic duties with grace and humility and was viewed by people as a kind and approachable man. He was noted for his attentiveness and compassion and was highly regarded as a decisive political strategist, earning him widespread admiration upon the international stage.When his father passed away in 1991
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2022-09-25   785 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-09-25
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਤ ਹੈ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

28:06
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਤ ਹੈ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਾਗ‌੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਆਭਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਿਮਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲਣਗੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਜਿਤਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਨਾ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਯੁਧ ਨਾ ਸਿਰਜ਼ਣ ਦੁਆਰਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਨਾਉਣ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਖ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰ-ਲੋਕ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2022-09-10   3897 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-09-10
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਤ ਹੈ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

30:26
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਤ ਹੈ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਹੈ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ।) ਉਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਦਕਿਸਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਹਦ ਤਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਬਸ ਕਰਮ ਸਿਰਜ਼ੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2022-09-09   3223 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-09-09
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਤ ਹੈ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

28:45
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਤ ਹੈ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਦੀ ਬਨਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਸ ਮਾਨਸਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ-ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ। (ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ।) ਇਹ ਸਭ ਧੰਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਅਤੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਖ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਭ ਦੁਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੰਡ ਸਕਾਂਗੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਆਪ ਕਰ ਸਕਣ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।)
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2022-09-08   3572 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-09-08
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਤ ਹੈ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

30:16
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਤ ਹੈ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

3ਸੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਤਾਏਵਾਨ (ਫਾਰਮੋਸਾ) ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਯੂਐਨ ਵਿਚ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਲ ਹੋਵੇਗਾ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਵਕਾਰ ਹੈ ਚੀਜ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਜੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਨ ਲਈ। (ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਚੀਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਭ‌ਿਅਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਨੇਕ, ਅਨੇਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਭ‌ਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਸੰਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਉਦਾਰਚਿਤ, ਮਹਗਾਨ ਲੀਡਰ ਬਣੀਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2022-09-07   3622 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-09-07
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਤ ਹੈ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

31:53
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਤ ਹੈ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਚੀਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਏਵਾਨ (ਫਾਰਮੋਸਾ) ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਬਿਨਾਂਸ਼ਕ, ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ - ਇਕ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਨਾਂ। (ਹਾਂਜੀ, ਯਕੀਨਨ।) ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁਚਾ ਸੰਸਾਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਲਹੂ-ਪਿਆਸਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਘਿਆੜ ਦੀ ਤਰਾਂ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤਰਾਂ। ਕੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ? (ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇਗਾ। (ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੋ ਅਕਲਪਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2022-09-06   4691 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-09-06
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਨੌਂਵਾਂ ਭਾਗ

29:41
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਨੌਂਵਾਂ ਭਾਗ

ਇਹ ਯੁਧਬਾਜ਼, ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਉਹ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਖ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਬਿਨਾਂਸ਼ਕ, ਉਹ ਨਰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਪਰ ਘਟੋ ਘਟ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ, ਪਿਛੇ ਛਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਈਸਾ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਅਸਲੀ ਹਨ। ਨਰਕ ਅਸਲੀ ਹਨ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਟ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈੌ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2022-09-05   2820 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-09-05
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

Dr. Eszter Gloviczki - Serving Others with a Beautiful Soul, Part 2 of 2

12:41
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Dr. Eszter Gloviczki - Serving Others with a Beautiful Soul, Part 2 of 2

In all of the compassionate work that she undertakes, she receives much truly heartwarming assistance from other kind people. In particular, obtaining an ambulance to serve patients in Ukraine has been such a blessing. “He managed to raise €10,000, and with that, he bought the first five-seater civilian car because he had to. But the two little kids didn't survive the trip. Because this was not an ambulance car and there was no equipment in it.” Dr. Gloviczki realized that an ambulance was sorely needed. “And believe it or not, 3 weeks later, the ambulance was out there.” Someone from a privat
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2022-09-03   471 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-09-03
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Dr. Eszter Gloviczki - Serving Others with a Beautiful Soul, Part 1 of 2

13:51
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Dr. Eszter Gloviczki - Serving Others with a Beautiful Soul, Part 1 of 2

Today, we are honored to share the remarkable work that Dr. Eszter Gloviczki is doing to assist those suffering due to the war in Ukraine. Dr. Gloviczki and her husband have opened up their house in Hungary to accommodate persons needing food and shelter. In addition to assisting each family and individual that comes to stay at her home, she is involved in setting up medical care and organizing the purchases of ambulances for the people of Ukraine. During her meaningful service to others, there have been many times when help, food, and medical equipment have arrived in ways that have felt like
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2022-08-29   788 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-08-29
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Positive Changes in Countries, Part 41 of a Multi-part Series – Considerate Governments, Considerate Citizens: Micronesia, Moldova, Monaco

18:01
ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ

Positive Changes in Countries, Part 41 of a Multi-part Series – Considerate Governments, Considerate Citizens: Micronesia, Moldova, Monaco

Federated States of Micronesia: The country’s official name is the Federated States of Micronesia (FSM). It comprises over 600 islands spread across the western Pacific Ocean north of the equator. Micronesia’s government is safeguarding communities vulnerable to the effects of climate change through various initiatives. On another topic, the FSM recognizes the importance of advancing women’s rights and gender equality. His Excellency David Panuelo, President of the Federated States of Micronesia, has sagely commented, “Just as a rising tide lifts all boats, reaching gender equality in our nati
ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ
2022-08-22   545 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-08-22
ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ

Sadio Mané: Humble Genius of the Football Pitch

14:19
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Sadio Mané: Humble Genius of the Football Pitch

You may know Sadio Mané for his many awards or amazing skill, speed, and team play. He is a world-class footballer who is also one of the game’s best forwards. He won the African Footballer of the Year Award in 2019. In the same year, Mané came in fourth in voting for the Ballon d’Or, the award annually given to the best footballer of the year by the magazine French Football.The first clue to Mané’s noble and generous character is a photo circulated online in 2020 that showed him carrying an iPhone with a cracked screen. Some viewers of the image wondered why such a wealthy man wouldn’t get th
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2022-07-18   642 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-07-18
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Shining World Compassion Award Recipient: Sebbie Hall – Kindness Personified

14:29
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award Recipient: Sebbie Hall – Kindness Personified

Today’s Shining World Award program profiles the kind-hearted founder of The Sebbie Hall Kindness Foundation of Staffordshire in the United Kingdom, Mr. Sebbie Hall. Sebbie Hall is a young man who loves interacting with people. Although he has physical disabilities, he enjoys school and has learned much from interaction with his peers and teachers. When the schools were closed in March 2020, Sebbie felt isolated but overcame it through online education platforms, online social groups, and exercise to stay positive. He soon realized that some of his peers could not access online platforms such
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2022-07-13   589 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-07-13
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Dr. Saleema Rehman: Pioneer Female Afghan Refugee & Role Model, Part 2 of 2

14:32
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Dr. Saleema Rehman: Pioneer Female Afghan Refugee & Role Model, Part 2 of 2

She studied hard, completed all of the required courses in medicine and surgery, and became a doctor. “I never gave up. I continued my services, and I was happy to find that opportunity to serve locals as well as refugees when everyone was going through a difficult situation, a pandemic. There was a lot of fear and anxiety among people. But I remained very calm, and I was working on the front line to save lives because this was the time to give back to the host country where I was living as a refugee. And I was able to prove that I can do something, and I can give back to my community where I’
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2022-07-11   561 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-07-11
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

The Honorable Frederick Douglass: An American Story, Part 2 of 2

14:53
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

The Honorable Frederick Douglass: An American Story, Part 2 of 2

William Lloyd Garrison had started the “Abolitionists” in New Bedford, a movement dedicated to the absolute and immediate rescinding of slavery from the United States. Together with William Lloyd Garrison, Frederick Douglass commenced a tour of northern states, delivering hundreds of speeches at anti-slavery conventions, which soon propelled the debate of abolitionism to national levels.To further the cause of slaves still in bondage, Frederick Douglass and his growing family settled in New Rochester, New York. With their help, he established a series of his own abolitionist newspapers, such a
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2022-07-10   653 ਦੇਖੇ ਗਏ
2022-07-10
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
ਜਾਉ ਪੇਜ ਉਤੇ
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ