ਸਿਰਜ਼ਣਾ, ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣਾ?

ਕੀ ਤੁਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਇਕ ਸਿਰਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ?

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Shining World Compassion Award - Mr. Ram Bahadur Neupane, The Guardian Angel of Bovine Friends

00:18:24
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award - Mr. Ram Bahadur Neupane, The Guardian Angel of Bovine Friends

Today, Iet’s travel to Kathmandu, Nepal, to meet a saintly social worker, Mr. Ram Bahadur Neupane. Gentle and kind, he has dedicated nearly a decade of his life to rescue distressed and neglected cows wandering the streets of Nepal. Apart from providing them with food, medical care, and love, he has created a safe haven to shelter them for life. Our Beloved Supreme Master Ching Hai, upon learning of Mr. Neupane’s noble efforts, gratefully offered: “US$30,000 and the Shining World Compassion Award.” “I believe the Earth is a common home for everyone. Everyone should be allowed to live. We want to provide shelter and protection for everyone, from the elderly fathers, mothers, mentally challenged people, from our brothers and sisters living in the streets, to street dogs and to all the beings. This is our broader vision.”
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2019-11-30   767 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2019-11-30

Veg Philosophy: A Rational Quest for Peaceful Existence

00:13:42
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Veg Philosophy: A Rational Quest for Peaceful Existence

Today, in celebrating November 1, World Vegan Day, we invite you to hear what the great philosophers and ethicists have to say about the life choices concerning food, animal rights, and the vegetarian/vegan lifestyle. "To affirm life is to deepen, to make more inward, and to exalt the will-to-live. At the same time, the man who has become a thinking being feels a compulsion to give to every will-to-live the same reverence for life that he gives to his own." "That a man was not born a carnivorous animal but born to live on the fruits and herbs that the earth grows…. The basis of my vegetarianism is not physical, but moral."
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-11-01   274 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-11-01

Shining World Compassion Award Recipient: Surf Coast Wildlife Shelters Group

00:15:02
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award Recipient: Surf Coast Wildlife Shelters Group

Today, we are travelling to Victoria, Australia, to meet Tina Lawrence, the President of Surf Coast Wildlife Shelters Group, a remarkable non-profit organization dedicated to helping wildlife animals. Their mission statement is: “To protect, rescue and rehabilitate sick, injured and orphaned native wildlife and to release these animals and birds back into their own habitat.” “Ten years ago, myself
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2020-09-02   343 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2020-09-02

Successful Refugees and Immigrants Leading the Way, Part 2: Supermodel Alek Wek

00:15:07
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Successful Refugees and Immigrants Leading the Way, Part 2: Supermodel Alek Wek

Today, we will introduce another outstanding refugee, Alek Wek, who left Sudan as a teenager and is now regarded as one of the world’s foremost supermodels. Compassionate in nature, she is also a humanitarian activist. Alek was born in what is now South Sudan on April 16, 1977, and is the seventh of nine children. To avoid the civil conflict, Ms. Wek and her younger sister were forced to flee to L
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2020-08-31   415 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2020-08-31

Vladimir Megre & “The Ringing Cedars of Russia,” Part 1 of 2

00:16:45
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Vladimir Megre & “The Ringing Cedars of Russia,” Part 1 of 2

Today, we will be exploring the life and vision of Vladimir Megre, who won the Gusi Peace Prize in 2011 and has been listed by the Watkins “Mind Body Spirit” magazine as one of “100 Most Spiritually Influential Living People.” The Ukrainian-born Russian author and entrepreneur is known for his best-selling chronicle series entitled “The Ringing Cedars of Russia.” 02:59)Vladimir Megre presents Anas
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2020-08-30   370 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2020-08-30

Shining World Compassion Award Recipient: Mrs. Gia Trần – Spreading Happiness Through Benevolent Deeds

00:14:25
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award Recipient: Mrs. Gia Trần – Spreading Happiness Through Benevolent Deeds

We are in the presence of an extraordinary person who braved all the weather conditions there are to devote part of her day to doing a task that is pure devotion for others. Immigrating to Vancouver, Canada in 1980 from Âu Lạc (Vietnam) as a single mother of four young children, Mrs. Trần spent a decade supporting her children by cleaning apartments and motels. Wanting also to help the needy and c
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2020-08-26   181 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2020-08-26

Better Understanding Animals: Marie-Noëlle Baroni and Telepathic Animal Communicator Laila del Monte (vegetarian), Part 3 of 3

00:12:43
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Better Understanding Animals: Marie-Noëlle Baroni and Telepathic Animal Communicator Laila del Monte (vegetarian), Part 3 of 3

Can different animal species communicate with each other? If so, how do they do it? “It’s specifically intangible for us humans because we can only communicate through our senses. But if I could explain it the best possible way, I would say that it is like a vibration that is emitted. And in this vibration, there is a whole language inside – a language of thoughts, a language of emotions, a langua
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2020-08-21   191 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2020-08-21

Shining World Compassion Award Recipient: Skylands Animal Sanctuary and Rescue

00:13:54
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award Recipient: Skylands Animal Sanctuary and Rescue

Fifty miles (80 km) northwest of New York City, USA, lie the 230-acre (93 hectare) lush and charming Skylands Animal Sanctuary & Rescue, home to more than a hundred farm animal friends. The sanctuary founder, Mike Stura, used to be a truck driver and found new meaning in life by providing rescued animals a loving home. Over a year ago, Brianna, a pregnant cow courageously kicked down the door of a
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2020-08-19   169 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2020-08-19

Unsung Heroes - New South Wales Rural Fire Service’s Volunteer Firefighters

00:14:21
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Unsung Heroes - New South Wales Rural Fire Service’s Volunteer Firefighters

Bushfires are widespread and frequent disasters in Australia. The Australian continent's climate has been slowly drying for millions of years, creating an environment more likely to catch fire. In recent years, global climate change has made Australia hotter and dryer, intensifying the conflagrations even further. The New South Wales Rural Fire Service (NSW RFS) is the primary organization that co
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2020-08-17   160 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2020-08-17

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 103 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

00:29:23
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 103 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

ਚੁੰਨਫੈਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: "...ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਚਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ (ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ) ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਕੋਲ ਸਭਿਅਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? " ਤਾਏਜੌਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: "ਸਭਿਅਤਾ ਕੀ ਹੈ ? " ਚੁੰਨਫੈਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: "ਇਸ ਵਿਆਕਤੀ ਕੋਲ ਇਕ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ, ਦੋ ਹਥ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ, ਦੋ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ; ਇਕ ਬੈਲਟ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਨੌ ਜਿਨਸ ਭਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲਕ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਇਕ ਕਪੜਾ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ ਅਠ ਜਾਂਗਸ ਲੰਮਾ..."
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-08-16   660 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-08-16

SOS Mediterranean: Guardian Angel of the Sea

00:15:02
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

SOS Mediterranean: Guardian Angel of the Sea

On today’s program “SOS Mediterranean: Guardian Angel of the Sea,” it is our honor to interview Fabienne Lassalle, the Deputy Executive Director of SOS Mediterranean-France, about her organization’s praiseworthy work on behalf of those seeking a better and safer life in new lands. SOS Mediterranean is a humanitarian maritime association established by a group of European citizens from various prof
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2020-08-10   219 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2020-08-10

The Reverend Dr. Albert Schweitzer (vegetarian): The Peaceful Genius, Part 2 of 2

00:17:34
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

The Reverend Dr. Albert Schweitzer (vegetarian): The Peaceful Genius, Part 2 of 2

As we learned in Part 1, the Reverend Dr. Albert Schweitzer and his wife, Helene Bresslau Schweitzer, established a hospital in Lambaréné, Gabon. The region had been struck by numerous tropical maladies, and the people were living in meager conditions with insufficient healthcare. During their first nine months, the Schweitzer's treated over 2,000 patients. While traveling by boat on the Ogooué Ri
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2020-08-07   269 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2020-08-07

Better Understanding Animals: Marie-Noëlle Baroni and Telepathic Animal Communicator Laila del Monte (vegetarian), Part 1 of 3

00:12:36
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Better Understanding Animals: Marie-Noëlle Baroni and Telepathic Animal Communicator Laila del Monte (vegetarian), Part 1 of 3

It will feature excerpts from our interview with the gifted American communicator Ms. del Monte and Ms. Baroni, who rescues animals and coaches some of them for filmmakers who wish to feature them in their movies. Laila del Monte has been communicating with animals since she was a child. At first, she thought it was something everyone could do. When she realized that her ability was a unique talen
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2020-08-07   438 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2020-08-07

Shining World Compassion Award Recipient: Faithful Friends Animal Society

00:13:32
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award Recipient: Faithful Friends Animal Society

Today, our spotlight is on Faithful Friends Animal Society, a private, non-profit animal welfare organization with a no-kill shelter in Delaware, USA. Founded 20 years ago, the organization has saved countless dogs, cats and other animals. Founder and executive director, Ms. Jane Pierantozzi, shared some of their goals and achievements in an exclusive interview with us. “We’ve dramatically reduced
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2020-08-05   169 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2020-08-05

Building a Peaceful Planet for All Beings - Youth Climate Movement Torchbearers Climate NOW & the Sunrise Movement, Part 4 of 4

00:17:12
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Building a Peaceful Planet for All Beings - Youth Climate Movement Torchbearers Climate NOW & the Sunrise Movement, Part 4 of 4

Dear viewers, we are at a critical crossroads in our history. Let us all join hands to build a prosperous and sustainable future for all beings. “I dream that our beautiful planet will not be destroyed. It took billions, billions, trillions of years to produce this planet and it’s so beautiful, so wonderful. I dream that it will continue, but in peace, beauty and love.” According to the US Nationa
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-04   267 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-08-04

Innovative Technologies Saving Our Precious Endangered Animals, Part 2 of 2

00:16:55
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Innovative Technologies Saving Our Precious Endangered Animals, Part 2 of 2

In today’s program, we will show you some more new, ingenious animal conservation solutions, namely surveillance drones and an acoustic monitoring system, that also employ AI. Air Shepherd is a novel anti-poaching program initially created by the US-based non-profit, the Lindbergh Foundation, and is now run by the South African company UAV & Drone Solutions, to stop night poaching in Africa. Air S
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2020-07-24   591 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2020-07-24

Shining World Compassion Award Recipient: The Noble Endeavors of Mercy for Animals, Part 1 of 2

00:14:56
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award Recipient: The Noble Endeavors of Mercy for Animals, Part 1 of 2

Today, we are delighted to present a remarkable organization that has been working tirelessly for the last few decades to help inspire compassion and end animal cruelty. Founded by Mr. Milo Runkle in 1999, Mercy for Animals (MFA) is a leading international non-profit organization dedicated to protecting our precious animal friends. After witnessing the abuse of a farm animal for a high school agri
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2020-07-08   418 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2020-07-08

Successful Refugees and Immigrants Leading the Way, Part 1: The Legendary George Soros

00:16:16
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Successful Refugees and Immigrants Leading the Way, Part 1: The Legendary George Soros

In this series, “Successful Refugees and Immigrants Leading The Way,”we will profile prominent refugees and immigrants who have enriched the nations to which they have arrived, and contributed to the greater good of our world. George Soros is among these outstanding individuals. Mr. Soros, who left his native Hungary in 1947, is considered the founding father of the hedge fund industry and one of
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2020-07-06   357 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2020-07-06

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 97 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

00:21:05
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 97 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

ਹੈਕਸਾਗਰਾਮ ਨੰਬਰ 46 "ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: ਆਕਾਸ਼ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ। ਜਾਨਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਚਾਕੂਆਂ ਦੇ। ਹਜਾਰਾਂ ਹੀ, ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਵਿਆਕਤੀ (ਮੁਤਕੀਦਾਤਾ) ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਚੇਗਾ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-07-05   987 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-07-05

Amazing Ants and their Cooperative Communities

00:16:23
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Amazing Ants and their Cooperative Communities

We ants have been around for more than 130 million years or since the early Cretaceous Period. Today, there are about 14,000 species of us, and an estimated 10 quadrillion ants live on the earth. You can find us everywhere except Antarctica. As social beings, we all live in colonies of various sizes, from just several ants living in a twig to supercolonies with many millions of individuals. We are
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2020-07-03   447 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2020-07-03

The Endearing Lemurs of Madagascar

00:15:47
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

The Endearing Lemurs of Madagascar

Located in the Indian Ocean 400 kilometers off the eastern coast of Africa, this magical place is the fourth largest island in the world after Greenland, New Guinea, and Borneo. Isolated from other landmasses for 88 million years, Madagascar is home to an abundance of unique and unusual species of wildlife. Nearly 90% of animals and plants are endemic, which means they are found nowhere else in th
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2020-06-26   302 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2020-06-26

Shining World Compassion Award Recipient: Action for a Cause Now - Candice Payne

00:14:17
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award Recipient: Action for a Cause Now - Candice Payne

Today, we are going to travel to Chicago, United States of America, to meet the founder of Action for a Cause Now, Candice Payne. Action for a Cause Now is a charitable organization, through which Candice, and a team of volunteers, provide housing for homeless people. “Sitting at home looking at the TV, the news really kind of scared me actually, cause it was everywhere that we were having a polar
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2020-06-24   285 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2020-06-24
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ