ਖੋਜ

ਸੁਪਰੀਮ ਮਾਸਟਰ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ, 24 ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਚ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਨਲਾਇਨ ਉਤੇ SupremeMasterTV.com, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਯੂ ਟ‌ਿਊਬ ਉਤੇ ਅਤੇ ਆਈ ਓ ਐਸ ਜਾਂ ਐਂਡਰੌਇਡ ਐਪਸ ਨਾਲ। 

ਨਵੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਮਾਸਟਰ ਟੈਲੀਵੀਸ਼ਨ ਆਓਟਲੇਟਾਂ:

ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਮਾਸਟਰ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਵੀ ਹੈ

ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ,

ਬੌਕਸ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਚੈਨਲ 213;

ਪਰੂ ਵਿਚ,

ਲਾ ਕੌਨਵੈਨਸ਼ੌਨ, ਕਾਲਕਾ, ਪਾਓਕਾਰਟਾਂਮਬੋ, ਉਰੂਬਾਮਬਾ, ਅੰਤਾ, ਕੁਸਕੋ, ਪਾਰੂਰੋ, ਅਕੌਮਾਯੋ, ਕਾਨਚਿਸ, ਕੁਈਸਪੀਕਾਨਚੀ, ਚੂਮਬੀਵੀਲਕਸ, ਐਸਪੀਨਾਰ ਅਤੇ ਅਰੇਕੂਈਪਾ ਵਿਚ,

ਇਨਪੈਕਾਬਲ ਟੀਵੀ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਉਤੇ ਡੀਜ਼ੀਟਲ ਚੈਨਲ 51.2;

ਨਾਲੇ ਅਰੇਕੂਈਪਾ , ਲਾਮਬਾਏਕਿਊ, ਚੀਕਲਾਯੋ, ਪੀਓਰਾ, ਟੂਮਬਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੂਜੀਲੋ,ਵਿਚ,

ਮਾਏ ਫਾਈਬਰ ਉਤੇ ਡੀਜ਼ੀਟਲ ਚੈਨਲ 31.3;

ਸੁਪਰੀਮ ਮਾਸਟਰ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਸਮੁਚੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਸੈਟਲਾਈਟਾਂ ਉਤੇ:

1. ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੈਲੈਕਸੀ 19 ਕੂ ਬੈਂਡ ਉਤੇ 97.0 ਡਿਗਰੀ ਪਛਮ ਤੇ:

2. ਸਾਰੇ ਔਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿਚ ਓਪਟਸ ਡੀ2 ਕੂ ਬੈਂਡ ਉਤੇ 152 ਡਿਗਰੀ ਪੂਰਬ ਤੇ;

3. ਦਖਣ ਅਤੇ ਦਖਣਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਏਬੀਐਸ2 ਸਾੳਧਨ ਬੀਮ ਕੂ ਬੈਂਡ ਉਤੇ 75.0 ਡਿਗਰੀ ਪੂਰਬ

4. ਉਤਰ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਭਰ ਵਿਚ ਇਉਟੈਲਸੈਟ 7W ਐਮਈਐਨਏ ਬੀਮ ਕੂ ਬੈਂਡ ਉਤੇ 7.0 ਡਿਗਰੀ ਪਛਮ ਤੇ ਜਾਂ ਨਾਈਲਸੈਟ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਉਤੇ;

5. ਸਮੁਚੇ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਐਪਸਤਾਰ 7 ਕੂ ਬੈਂਡ ਉਤੇ 76.5 ਡਿਗਰੀ ਈਸਟ ਤੇ;

6. ਸਮੁਚੇ ਰੂਸ ਭਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਯਾਮਾਲ 401 ਕੂ ਬੈਂਡ 90 ਡਿਗਰੀ ਈਸਟ ਉਤੇ;

7. ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਭਰ ਵਿਚ ਯਾਹਸੈਟ 1 ਉਤੇ ਈਸ ਬੀਮ ਕੂ ਬੈਂਡ 52.5 ਡਿਗਰੀ ਈਸਟ;

8. ਸਬ-ਸਾਹਾਰਾਨ ਐਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਇੰਟਲਸੈਟ 20 ਕੂ ਬੈਂਡ ਉਤੇ 68.5 ਡਿਗਰੀ ਪੂਰਬ ਤੇ;

9. ਮਧ ਅਤੇ ਦਖਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਾਲੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿਸਪਾਸੈਟ 30W-6 ਕੂ ਬੈਂਡ ਉਤੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਪਛਮ ਤੇ;

10. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ, ਜੋਏ ਟੀਵੀ ਟੇਲਸ ਸੈਟਲਾਇਟ ਉਤੇ;

11. ਇੰਨਰ ਮੋਂਗੋਲੀਆ ਔਟੋਨੋਮਾਸ ਰੀਜ਼ਨ ਵਿਚ; ਬੁਰਯਾਤੀਆ, ਰੂਸ; ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੋਂਗੋਲੀਆ ਵਿਚ; ਡੀਡਿਸ਼ ਸੈਟਲਾਇਟ ਟੀਵੀ ਉਤੇ ਚੈਨਲ 211 ਉਤੇ;

12. ਸਾਰੇ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਲੋਰੀਸਤਾਰ ਸੈਟਲਾਇਟ ਟੀਵੀ, ਚੈਨਲ 909 ਉਤੇ।

ਨਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ, ਬੈਲ ਟੀਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੇਕ ਹੀ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਆਈਪੀਟੀਵੀ ਨੈਟਵਾਰਕਾਂ ਉਤੇ -

(ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਖੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੋਸਟਕੋਡ ਰਾਹੀ www.joytv.ca/channel-finder ਪੂਰੀਆਂ ਚੈਨਲ ਸੂਚੀਆਂ ਲਈ);

ਅਤੇ ਫੇਅਥ ਟੀਵੀ - (ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਖੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੋਸਟਕੋਡ ਰਾਹੀਂ www.faithtelevision.ca ਆਪਣ‌ੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੈਨਲ ਸੂਚੀਆਂ ਲਈ);

ਨਾਲੇ, ਮੋਂਗੋਲੀਆ ਵਿਚ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਉਤੇ ਅਤੇ ਐਰਡੇਨੈਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ, ਡਾਰਖਾਨ, ਅਤੇ ਊਲਾਨਬਾਤਾਰ, ਯੂਨੀਵੀਸ਼ਨ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈਬਾਨੌਨ ਵਿਚ ਚੈਨਲ 111 ਕੇਬਲਵੀਸ਼ਨ ਉਤੇ।

ਪੂਰੀ ਫਰੀਕੁਏਨਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਉ: SupremeMasterTV.com/satellite

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਮਾਸਟਰ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਸਤ੍ਰੀਮਿੰਗ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਸਰਵਿਸਾਂ ਉਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ 232 ਤੋ ਵਧ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਐਪਲ ਟੀਵੀ, ਐਲਜ਼ੀ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਕੂ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ, 111 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਫਾਇਰ ਟੀਵੀ ਉਤੇ, 144 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਐਂਨਡਰੌਇਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਟੀਵੀਆਂ ਸਿਸਟਮਾਂ ਰਾਹੀ, 198 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੈਮਸਾਂਗ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀਆਂ ਉਤੇ, 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਊਡ-ਐਨੇਬਲਡ ਟੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਟ-ਅਪ ਡਬਿਆਂ ਉਤੇ, ਅਤੇ 198 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਜ਼ੈਜ਼ ਟੀਵੀ, ਪੀਅਰ ਟਿਉਬ ਟੀਵੀ, ਲੀਮੈਕਸ ਵਾਰਲਡ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਜ਼ੀਂਗੋ ਟੀਵੀ ਉਤੇ।

ਸ਼ੋਰਟ-ਵੇਅਵ ਰੇਡੀਓ ਉਤੇ: ਸਬ-ਸਾਹਾਰਾਨ ਐਫਰੀਕਾ ਵਿਚ, ਯੂਰਪ ਵਿਚ, ਉਤਰ ਐਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿਚ 15770 kHz ਉਤੇ; ਦਖਣ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਅਮੈਰੀਕਾਸ ਵਿਚ 5800 kHz ਉਤੇ; ਮਧਵਰਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਨਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਮੂਡਾ, ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਈਸਲੈਂਡ ਵਿਚ 9395 kHz ਉਤੇ; ਪਛਮੀਂ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਪਛਮੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਚ, 5950 kHz ਉਤੇ; ਅਤੇ ਮਧਵਰਤੀ, ਦਖਣ, ਦਖਣਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ 7570 kHz ਉਤੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਮਾਸਟਰ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਵੀ ਹੈ

ਅਰਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲ‌‌ਿਆਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਅਰਾਬ ਟੀਵੀ ਉਤੇ ਉਤੇ;

ਅਫਰੀਕਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ  ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਹਾਬਾਲੀ ਟੀਵੀ ਉਤੇ, 

ਆਰਜ਼ੰਨਟੀਨਾ ਵਿਚ, ਕਾਬਲੇ ਪਲੇਅ ਟੀਵੀ ਉਤੇ ਅਤੇ ਜੁਆਨਾ ਕੋਸਲੇ ਸਿਟੀ ਵਿਚ, ਲਾ ਪੁੰਨਤਾ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸੈਨ ਲੂਈਸ ਸਿਟੀ ਵਿਚ, ਚੈਨਲ 539 ਉਤੇ ਸੈਨ ਲੂਈਸ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਆਰਜੰਟੀਨਾ, ਬੋਲੀਵੀਆ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਪਰੂ ਵਿਚ,

ਵਾਓੂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ 32 ਉਤੇ;

ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ, ਜਾਗੋਬੀਡੀ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਬਲੀਜ਼ ਵਿਚ, ਬਲੀਜ਼ ਸਿਟੀ ਵਿਚ, ਬੈਲਮੋਪੈਨ, ਬੈਂਕ, ਅਤੇ ਕੇਅਯੋ ਡਿਸਟਰੀਕਟ, ਚੈਨਲ 239 ਜਾਂ ਫਰੀਕਐਨਸੀ 291 MHz ਸੈਂਟਰਲ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਤੇ; ਪੁਨਤਾ ਗੋਰਡਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਟੈਨ ਕਰੀਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਕਟ, ਚੈਨਲ 224 ਸਾਓਦਨ ਕੇਬਲ ਉਤੇ; ਅਤੇ ਬਲੀਜ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਓਮਨੀਸਟ੍ਰੀਮਜ਼ੀ ਉਤੇ ਸਾਉਦਨ ਕੇਬਲ ਰਾਹੀਂ;

ਬੋਲੀਵੀਆ ਵਿਚ

ਰੈਕ ਟੀਵੀ ਉਤੇ, ਪੋਟੋਸੀ ਵਿਚ, ਯੂਹਿਚਐਫ ਚੈਨਲ 75 ਉਤੇ, ਕੋਤਾਪ ਚੈਨਲ 71 ਅਤੇ ਟੀਗੋ ਹੋਗਾਰ ਚੈਨਲ 15 ਉਤੇ;

ਸੁਕਰੇ ਵਿਚ, ਕੋਟੇਸ ਉਤੇ, ਐਨਾਲੋਗ ਚੈਨਲ 40, ਡੀਜ਼ੀਟਲ ਚੈਨਲ 141;

ਲਾ ਪੈਜ਼ ਵਿਚ, ਕੋਟੈਲ ਡੀਜ਼ੀਟਲ ਚੈਨਲ 13.2 ਉਤੇ;

ਯਾਯਾਗੂਆ ਵਿਚ, ਰੈਫਲੇਹੋਸ ਸੀਏਟੀਵੀ ਚੈਨਲ 25 ਉਤੇ;

ਯੂਯੂਨੀ ‌ਵਿਚ, ਟੀਵੀ ਫਰੋਂਟੇਰਾ ਚੈਨਲ 45 ਉਤੇ;

ਵੀਆਜ਼ੋਨ ਵਿਚ, ਕੋਟੇਵੀ ਚੈਨਲ 5 ਉੇਤੇ;

ਟੂਪੀਜ਼ਾ ਵਿਚ, ਚੈਨਲ ਕੋਓਪ, ਟੂਪੀਜ਼ਾ ਉਤੇ;

ਬੈਨੀ ਡੀਪਾਰਟਮੇਂਟ ਵਿਚ ਟ੍ਰਿਨੀਡੈਡ ਟੀਵੀ, ਲੋਕਟੈਲ ਚੈਨਲ 70 ਅਤੇ 19 ਉਤੇ;

ਬੌਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵੀਨਾ ਵਿਚ ਮੈਕਸਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਬਰੈਜ਼ੀਲ ਵਿਚ ਚੈਨਲ 14 ਉਤੇ, ਮੈਕਸਕਲਾਉਡ ਟੀਵੀ ਉਤੇ, ਚੈਨਲ 211 ਸੀਡੀਐਨਟੀਵੀ ਉਤੇ, ਚੈਨਲ 811 ਬਰੈਜ਼ੀਲ ਪਲੇਅ ਸਪੇਨ ਉਤੇ, ਅਤੇ ਸੌਅਲਟੀਵੀ ਉਤੇ; ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਂਤੋ ਗਰੋਸੋ ਡੂ ਸੂਲ ਚੈਨਲ 94 ਉਤੇ, ਲੀਗਨੈਟ ਡ ਕੁਏਆਬਾ ਉਤੇ, ਅਤੇ ਕਾਮਪੋਸ ਡੋਸ਼ ਗੁਏਤਾਕਾਜੀਸ਼ ਵਿਚ, ਰੀਓ ਡ ਜਨੈਅਰੋ, ਯੂਏਯੂ ਨੈਟ ਉਤੇ; ਬਰੈਜ਼ੀਲ ਵਿਚ ਚੈਨਲ 14 ਉਤੇ, ਮੈਕਸਕਲਾਉਡ ਟੀਵੀ ਉਤੇ, ਚੈਨਲ 211 ਸੀਡੀਐਨਟੀਵੀ ਉਤੇ, ਚੈਨਲ 811 ਬਰੈਜ਼ੀਲ ਪਲੇਅ ਸਪੇਨ ਉਤੇ, ਅਤੇ ਸੌਅਲਟੀਵੀ ਉਤੇ; ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਂਤੋ ਗਰੋਸੋ ਡੂ ਸੂਲ ਚੈਨਲ 94 ਉਤੇ, ਲੀਗਨੈਟ ਡ ਕੁਏਆਬਾ ਉਤੇ, ਅਤੇ ਕਾਮਪੋਸ ਡੋਸ਼ ਗੁਏਤਾਕਾਜੀਸ਼ ਵਿਚ, ਰੀਓ ਡ ਜਨੈਅਰੋ, ਯੂਏਯੂ ਨੈਟ ਉਤੇ; ਮੋਰੋ ਡਾ ਲੀਬਰਡੇਡ ਵਿਚ, ਵਿਲਾ ਬੁਰੀਤੀ, ਕੋਲੋਨੀਆ ਓਲੀਵੀਐਰਾ ਮਾਚਾਡੋ, ਅਪਾਰੇਸੀਡਾ, ਪੈਟਰੋਪੋਲੀਸ, ਅਤੇ ਇੰਨਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਮੈਗਾਐਲਪੀਟੀਵੀਐਸ ਚੈਨਲ 98 ਉਤੇ; ਐਮਾਜ਼ੋਨਾਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਟੀਵੀ ਵੰਨ ਉਤੇ; ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ, ਮੈਕਸਕਲਾਉਡ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ 215 ਉਤੇ;

ਕੈਮਬੋਡੀਆ, ਲਾਓਸ ਅਤੇ ਥਾਏਲੈਂਡ ਵਿਚ ਮਾਲੀਮਾਰ ਟੀਵੀ ਨੈਟਵਾਰਕ ਉਤੇ;

ਕੈਮਰੂਨ ਵਿਚ, ਬਾਮੇਨਡਾ ਵਿਚ, ਬੂਏਆ, ਡਾਉਲਾ, ਕਰੀਬੀ, ਕੁੰਬਾ, ਲਿੰਬੇ, ਟੀਕੋ ਅਤੇ ਯਾਉਂਨਡੇ ਵਿਚ, ਸਾਉਥਾਈਸਟ ਕੌਮ‌ਿਉਨੀਕੇਸਨ ਉਤੇ;

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ,

ਜੋਏ ਟੀਵੀ ਟੇਲਸ ਸੈਟਲਾਇਟ ਉਤੇ; ਨਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ, ਬੈਲ ਟੀਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੇਕ ਹੀ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਆਈਪੀਟੀਵੀ ਨੈਟਵਾਰਕਾਂ ਉਤੇ - (ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਖੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੋਸਟਕੋਡ ਰਾਹੀ www.joytv.ca/channel-finder ਪੂਰੀਆਂ ਚੈਨਲ ਸੂਚੀਆਂ ਲਈ);

ਅਤੇ ਫੇਅਥ ਟੀਵੀ - (ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਖੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੋਸਟਕੋਡ ਰਾਹੀਂ www.faithtelevision.ca ਆਪਣ‌ੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੈਨਲ ਸੂਚੀਆਂ ਲਈ);

ਚੀਲੇ ਵਿਚ, ਪੂਐਨਤੇ ਅਲਟੋ ਵਿਚ, ਸੰਤਿਆਗੋ, ਚੈਨਲ ਫਰੀਕੁਏਨਸੀ 58.1 ਇੰਟਰਕੇਬਲ ਉਤੇ;

ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ, ਪਾਸਤੋ ਵਿਚ, ਚੈਨਲ 95 ਕਲਿਕ ਹਿਚਡੀ ਉਤੇ, ਗਾਚਾਨਸੀਪਾ ਵਿਚ, ਚੈਨਲ 98 ਏਪੀਜ਼ੀ ਉਤੇ, ਗੁਆਸਕਾ ਵਿਚ, ਚੈਨਲ 23 ਏਪੀਜ਼ੀ ਉਤੇ; ਕੁਇੰਨਡੀਓ ਵਿਚ, ਲੀਗੋਨ ਕੌਮਿਉਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਉਤੇ, ਸੀਐਂਨਸੀ ਕੁਇੰਨਡੀਓ ਚੈਨਲ 2; ਮੇਡਲਿੰਨ ਵਿਚ, ਬੁਏਨਾਵਿਸਤਾ, ਸੂਕਰੇ, ਕੋਰਡੋਬਾ, ਮੌਂਮਪੋਕਸ, ਬੋਲੀਵਾਰ ਡੀਪਾਰਟਮੇਂਟ, ਸੈਂਟਾ ਆਨਾ, ਮੈਗਡਾਲੀਨਾ ਡੀਪਾਰਟਮੇਂਟ, ਕੋਸੇਸਪੂ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਵੀਵੋਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 2 ਅਤੇ 9 ਉਤੇ; ਅਤੇ ਬੋਲੀਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਤਾਜ਼ੀਨਾ ਵਿਚ ਟੈਲੀਬੋਲੀਵਾਰ ਉਤੇ;

ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਕੋਂਗੋ ਦੇ, ਕਿਨਸ਼ਾਸਾ ਵਿਚ ਪੀਐਸਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਦ ਕੋਂਗੋ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ, ਡੀਆਰਟੀਵੀ ਉਤੇ ਚੈਨਲ 332 ਉਤੇ ਕੈਨਲ+; ਪੋਂਟ-ਨੂਆ, ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਦ ਕੌਂਗੋ ਵਿਚ, ਚੈਨਲ 25 ਉਤੇ ਜਾਂ ਫਰੀਕੁਇੰਨਸੀ 503.31 ਐਮਹਿਚਜ਼ੈਡ ਲੋਕਲ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਡੋਮੀਨੀਕਨ ਰੀਪਬਲਿਕ ਵਿਚ,

ਸੈਂਟੋ ਡੋਮਿੰਗੋ ਵਿਚ, ਚੈਂਨਲ 198, ਟੈਲੀਕਾਬਲੇ ਡੋਮੀਨੀਕਾਨੋ ਉਤੇ;

ਯਾਗੁਆਤੇ ਅਤੇ ਕਾਮਬੀਤਾ ਵਿਚ, ਕ੍ਰਿਸਪੈਲ ਕੇਬਲ ਵੀਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ 120 ਉਤੇ;

ਐਲ ਸੈਲਵਾਡੋਰ ਵਿਚ, ਡੀਸੀ ਆਈਪੀਟੀਵੀ ਉਤੇ, ਅਤੇ ਸੈਨ ਮੀਗੁਐਲ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਉਸੂਲੁਤੈਨ ਵਿਚ, ਕੇਬਲਸੈਟ ਉਤੇ;

ਗੁਆਤਾਮਾਲਾ ਵਿਚ,

ਬਾਰਬੇਰੇਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਾਰਾਗੋਜ਼ਾ ਵਿਚ, ਚੈਨਲ 58 ਕੇਬਲ ਮੀਨੇਰਵਾ ਉਤੇ;

 ਅਤੇ ਐਸਕੁਈਪੁਲਾਸ, ਚੈਨਲ 110 ਕੇਬਲ ਫਾਸੀਲ ਡੀਜ਼ੀਟਲ ਉਤੇ;

ਗੁਆਤਾਮਾਲਾ ਸਿਟੀ ਵਿਚ, ਚੈਨਲ 69 ਕੇਬਲ ਮੀਨੇਰਵਾ ਅਤੇ ਈਲੈਕਟ੍ਰੋਨੀਕਾ ਚੀਲੇਨਾ ਉਤੇ;

ਗੂਯਾਨਾ ਵਿਚ, ਐਅਰ ਲਿੰਕ ਕੌਮ‌ਿਉਨੀਕੇਸਨ ਉਤੇ;

ਸਾਰੇ ਲਾਤੀਨ ਅਮੈਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿਚ, ਕੇਬਲ ਗੋ ਚੈਨਲ 70 ਉਤੇ;

ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਏਅਰਟੈਲ ਉਤੇ, ਡੀਡੀ ਡਾਈਰੈਕਟ, ਡਿਸ਼ ਟੀਵੀ, ਰੀਲਾਇਨਸ ਅਤੇ ਤਾਤਾ ਸਕਾਏ ਸਾਧਨਾ ਟੀਵੀ ਉਤੇ ਨਾਲੇ ਜੀਓ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਾਰਕਾਂ ਉਤੇ;

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ, ਬਾਤਾਮ ਵਿਚ, ਚੈਨਲ 10 ਬਾਰੇਲੋਂਗ ਵੀਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਉਤੇ; ਬਿੰਨਤਾਨ ਟਾਪੂ ਉਤੇ, ਚੈਨਲ 24 ਬਾਰੇਲੋਂਗ ਟੀਵੀ ਕਾਬੇਲ ਉਤੇ;

ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਕਾਕਾਓ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਨੇਵਰ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈਬਾਨੌਨ ਵਿਚ ਚੈਨਲ 111 ਕੇਬਲਵੀਸ਼ਨ ਉਤੇ।

ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਅਤੇ ਗਰੀਸ ਵਿਚ, ਜ਼ੈਪ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਇੰਨਰ ਮੋਂਗੋਲੀਆ ਔਟੋਨੋਮਾਸ ਰੀਜ਼ਨ ਵਿਚ; ਬੁਰਯਾਤੀਆ, ਰੂਸ; ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੋਂਗੋਲੀਆ ਵਿਚ; ਡੀਡਿਸ਼ ਸੈਟਲਾਇਟ ਟੀਵੀ ਉਤੇ ਚੈਨਲ 211 ਉਤੇ;

ਨਾਲੇ, ਮੋਂਗੋਲੀਆ ਵਿਚ: ਐਰਡੇਨੈਟ ਸਿਟੀ, ਡਾਰਖਾਨ, ਅਤੇ ਊਲਾਨਬਾਤਾਰ, ਯੂਨੀਵੀਸ਼ਨ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਨਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਕਲਿਅਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ, ਡਿਸ਼ ਹੋਮ, ਮੀਰੋ ਟੀਵੀ, ਸਿੰਮ ਟੀਵੀ, ਅਤੇ ਸਕਾਈ ਟੀਵੀ ਭਕਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਨਿਉ ਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ, ਮੇਨਲੈਂਡ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਉਤੇ;

ਨੀਕਾਰਾਗੁਆ ਵਿਚ, ਨੀਕਾ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਪਾਨਾਮਾ ਵਿਚ, ਲੇਟੀਨ ਪਲੇਅ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਪਰੂ ਵਿਚ, ਅਸੀਰੀ ਟੀਵੀ ਉਤੇ:

ਆਵਾਤੀਆ ਅਤੇ ਚੀਪੇਨ ਵਿਚ, ਟੈਲਾਮੀਗੋਸ ਉਤੇ

ਆਂਕਾਸ਼ ਵਿਚ, ਡੀਕੇਆਰ ਉਤੇ

ਕਾਨਯਾਤੇ ਵਿਚ, ਕਾਬਲੇ ਕਾਨਯਾਤੇ ਉਤੇ ਸੇਰੋ ਡਾ ਪਾਸਕਾਲ ਵਿਚ, ਅਨਡੀਨਾ ਟੀਵੀ ਉਤੇ

ਕੁਸਕੋ ਵਿਚ, ਇੰਕਾਟੈਲ ਉਤੇ

ਹੂਆਨਕਾਯੋ ਵਿਚ, ਕਾਬਲੇ ਰੇਡ ਉਤੇ

ਲੀਮਾ ਵਿਚ, ਕਾਬਲੇ ਵੀਸ਼ੌਨ, ਕਾਬਲੇ ਪਰੂ, ਸੁਪਰਕਾਬਲੇ, ਸਰਵੀਕਾਬਲੇ, ਕਾਬਲੇ ਲਾਜ਼ੇਰ ਕਾਬਲੇ ਮਿਕਸ ਉਤੇ

ਪੂਨੋ ਅਤੇ ਹੂਲੀਆਕਾ ਵਿਚ, ਆਰਟੀਪੀ ਉਤੇ

ਅਤੇ ਪੂਨੋ ਵਿਚ ਪੋਡੇਰੋਸਾ ਟੀਵੀ ਉਤੇ, ਅਤੇ ਐਲ ਕਨੈਲ ਡ ਲਾਸ ਐਸਟੇਲਾਸ ਕਾਬਲੇ ਮਾਸ ਉਤੇ।

ਤਾਇਵਾਨ ਵਿਚ, ਜੋ ਫਾਰਮੋਸਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਫੈਅਨ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਤਾਏਵਾਨਗੂਡ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਚਾਂਗਹੂਆ ਵਿਚ, ਸੈਨ ਡਾ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਕਾਓਸ਼ੀਓਂਗ ਵਿਚ, ਫੀਨੀਕਸ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਕੀਲੂੰਗ ਵਿਚ, ਪਰੌਸਪੈਰੀਟੀ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਪਿੰਗਟੁੰਗ ਵਿਚ, ਗੁਆਨ ਸ਼ੇਂਅਗ ਡੀਜ਼ੀਟਲ ਸੀਏਟੀਵੀ

ਤਾਈਨਾਨ ਵਿਚ, ਨਾਨਤੀਏਨ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਤਾਓਯੂਆਨ ਵਿਚ, ਨੌਰਥ ਤਾਓਯੂਆਨ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਤਾਈਪੇ ਵਿਚ, ਕੇਬਲ-ਜਾਈਐਂਟ, ਚਿੰਗਪੀਂਗਤਾਓ, ਚੂਆਨ ਲੀਐਂਨ, ਡਾ-ਆਨ, ਵੈਨ-ਸ਼ਾਨ, ਸਿੰਨ ਤਾਈਪੇ, ਸਿੰਨ ਤਾਂਗ-ਚੇਂਗ ਅਤੇ ਯਾਂਗ ਮਿੰਗ ਸ਼ਾਨ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

 ਅਤੇ ਯੀਲਾਨ ਵਿਚ, ਚੈਨਲ 4 ਯੂਨੀਅਨ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਤੈਨਜ਼ੇਨੀਆ ਵਿਚ, ਅਰੂਸ਼ਾ ਵਿਚ, ਡਾਰ ਇਸ ਸਾਲਾਮ, ਡੋਡੋਮਾ, ਮਬੇਆ, ਮੋਰੋਗੋਰੋ, ਮੋਸ਼ੀ, ਮਵਾਂਨਜ਼ਾ, ਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ੈਨਜ਼ੀਬਾਰ ਵਿਚ ਚੈਨਲ 921 ਉਤੇ ਸੀਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਟ੍ਰੀਨੀਡੈਡ ਅਤੇ ਟੋਬਾਗੋ ਵਿਚ, ਐਅਰ ਲਿੰਕ ਕੌਮ‌ਿਉਨੀਕੇਸਨਸ ਉਤੇ;

ਸਾਰੇ ਯੁਗਾਂਡਾ ਵਿਚ ਯੌਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਯੂਨਾਏਟਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿਚ, ਕਨੈਕਟਡ ਫਰੀਵ‌ਿਊ ਉਤੇ ਅਤੇ ਈਈ ਟੀਵੀ ਬਾਕਸ ਵਿਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ; ਫਰੀਸੈਟ ਅਤੇ ਸਕਾਈ ਆਯੋਜ਼ੈਟ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੀਨੀਕੋ ਫੇਥ ਟੀਵੀ, ਸੀਮੁਲ ਟੀਵੀ,

ਨਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸੈਸ ਟੀਵੀ ਉਤੇ:

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਵਿਚ: ਮੀਡਪੈਂਨ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਉਤੇ, ਬੀਸੀਐਮਟੀਵੀ , ਕੇਐਮਵੀਟੀ , ਕੇਓਸੀਟੀ , ਸੀਐਮਏਪੀ ਟੀਵੀ , ਐਕਸੇਸ ਸੈਕਰਾਮੈਨਟੋ , ਕੌਮਕਾਸਟ-ਐਸਐਫ ਕੋਮਨਜ਼, ਕਰੀਆਟੀਵੀ, ਕੇਐਸਏਆਰ ਅਤੇ ਪਾਸਾਡੀਨਾ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ;

ਨਿਉ ਯਾਰਕ ਵਿਚ: ਬੀ ਆਰ ਆਈ ਸੀ ਟੀਵੀ, ਐਮਐਨਐਨ, ਪੀਏਟੀਵੀ ਲੋਂਗ ਆਈਲੈਂਡ, ਕਿਊਪੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਪਲੇਨਜ਼ ਪੀਏਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿਚ, ਡੀਸੀਟੀਵੀ ਉਤੇ।

ਡੀਕਾਲਬ ਕੌਂਟੀ, ਜ਼ੋਰਜ਼ੀਆ, ਯੂਐਸਏ ਵਿਚ, ਡੀਕਾਲਬ25, ਕੌਮਕਾਸਟ ਚੈਨਲ 25 ਉਤੇ;

ਨਾਲੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ੀਅਲਜ਼ ਉਤੇ: ਯੂਟਿਊਬ, ਫੇਸਬੁਕ, ਗੈਟਰ, ਇੰਨਸਟਾਗਰੈਮ, ਲਿੰਕਡਇੰਨ, ਨੀਕੋਨੀਕੋ, ਪਿੰਟਰੇਸਟ, ਰੈਡਇਟ, ਟਿਕ ਟੌਕ, ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼‌ਿਅਲ, ਟੰਮਬਲਰ, ਟਵੀਟਰ ਅਤੇ ਵੀਕੇ ਉਤੇ ਅਨੇਕ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਖੋਜ਼ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ "ਸੁਪਰੀਮਮਾਸਟਰਟੀਵੀ।" 

ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ