Търси
Следва

Между Учителя и учениците

Кой може всъщност да бъде спасен? Част 8 от 11

2020-09-02
Lecture Language:English

Епизод

Подробности
Свали Docx
Прочетете още

И така, хората вършат правилното или погрешното, просто което е трябвало да бъде. Никой не може да контролира ума им или да направи нещо, освен самите те да се събудят. (Да, Учителю.) По желание да се събудят. Доброволно да се събудят и наистина да разберат за какво е всичко това, като доброжелателност, състрадание, любяща доброта, и да бъдат закрилящи към другите същества, по-слабите и беззащитни същества като животните.

( Учителю, в конференция с ученици в Ашрама Нова Земя Учителят каза, че Нейните кучета имат много тайни за споделяне. Ако е позволено, можем ли, моля, да чуем повече за тях? ) Не си спомням. Казах ви вече някои, нали? (Да, Учителю.) Разбира се. А понякога ми казват: „Този човек не е добър за Теб, онзи човек не е добър за Теб.“ Но това са лични неща. Не искам да ги казвам. (Разбираме, Учителю.) Те имат много тайни, които ми казват, защото аз не забелязвам. Само като пример, те ми казаха: „Еди-кой-си човек не е добър за Теб, защото той е един вид“, о, не знам дали мога да го кажа, „физически привлечен.“ Иска ме физически. „И има този вид енергия на низко желание.“ Аз казах: „Но аз не чувствам нищо.“ Казах: „Не усещам нищо такова от него. За какво говорите?“ И кучетата ми казаха: „Защото Твоята Стойност, Твоята Чистота Те защитават.“ (О, ясно.) Ето това, например. И ми казаха, че този и онзи човек не са добри за кучетата, не са добри за мен, но понякога нямам избор. (Да, Учителю.) Нямам достатъчно хора да се грижат за кучетата ми. Но по-късно, ги сменям. Казах: „Ще ги сменя, когато имам по-добър избор.“ Но трябваше да изчакам кармата да се изчерпи също така. Не мога винаги да сменям, когато поискам. (Да, Учителю.) Аз самата също знам много неща, но понеже не действам според тях, затова кучетата ми напомнят. (Да, Учителю.) Те са ме предпазвали много пъти. Веднъж беше много смешно. Едно от кучетата, черното голямо куче, ми каза: „Този човек, мъжът, е влюбен в Теб.“ Аз казах: „Наистина ли? Той е толкова млад и добре изглеждащ. Аз съм толкова стара. Как може да бъде влюбен в мен?“ Тя каза: „Влюбен е.“ Аз казах: „Аз нищо не усещам.“ И те казаха: „Това е добре, но Ти не се влюбвай в него.“ Аз казах: „Какво? Няма начин!“ Казах: „Какво говориш?“ И после казах: „Добре.“ Закачах се с нея. Казах: „И какво ако се влюбя в него? Какво общо има това с каквото и да било или с теб?“ И тя каза: „Ако Ти се влюбиш в него, мирът ще бъде разрушен.“ Аз казах: „Кой мир? Световният мир?“ Тя каза: „Личният, Твоят мир.“ И аз казах: „Уау! Уплаших се. И между другото, да виждаш някакъв мир около мен в личния ми живот така или иначе?“ Казах: „О, благодаря ти. Ти много клюкарстваш, а?“ Ето такива неща. Или еди-кой-си човек ми завижда, нещо такова. Завижда ми и няма добро вътрешно намерение, не е вътрешно уважителен. Аз казах: „Както и да е. Това е техен проблем. Ако ме уважават, ще имат добри заслуги и по-добър духовен прогрес. Ако ли не, това е техен собствен избор. Аз не мога да направя нищо. Не мога да им кажа нищо.“ Ето такива неща, например. (Да, Учителю.) И ми казват също за Веганския Свят и от този род неща. Но както ви казах, ако е тайна, не мога да ви го кажа. (Да.)

( Учителю, в предишна конференция Учителят спомена, че Тя би могла да постави нов защитен пръстен около света, за да помогне в това трудно за Земята време. Как функционира този защитен пръстен? И би ли коствало поставянето на този нов пръстен много сила на Учителя? ) Функционира като защитава планетата, за да не експлодира. (Уау. Боже мой.) Това е вторият път. Първия път, когато поставих, беше за мир. Този втори път, е за физическа защита на планетата, така че хората, всички, които все още могат да живеят тук, да са в безопасност. (Благодарим Ви, Учителю.) И комети да не ударят планетата ни, примерно. (Уау.) Или пламъците на слънцето да не изгорят света ни. (Уау.) Много неща биха могли да станат. Или високи цунамита да не унищожат градове. (Уау.) (Благодарим Ви, Учителю.) И, разбира се, ми коства доста. Как мислите? Има ли безплатен обяд в този свят? (Не, Учителю.) Казват, че няма безплатен обяд, и това е така. (Вие жертвате толкова много за нас.) Просто е същото както когато ме питате как е ако говоря с вас или ме излъчите по ТВ. (Да.) Коства ми нещо всеки ден, всичко, постоянно. Всеки ден трябва да изстрадвам по нещо, някоя пречка също. Нещо, голямо или малко, зависи от деня. Какво да се прави? Мога ли просто да стоя тук и да пазя живота си и да не се интересувам от нищо друго? ( Благодарим Ви, Учителю, за всичко което правите. ) Моля. Изненадана съм, че задавате тези въпроси. Чии са тези въпроси? На брат или сестра? Отвсякъде, така ли? (Да.) И от вас също.

( Учителю, след като сега злите демони са отстранени, ще стане ли животът на Учителя значително по-лесен? ) Малко. По някакъв начин, да. Чувствам се по-леко, като че ли тялото ми няма вече тежест. По някакъв начин. Но светът е все още там. (Да.) Светът е също един вид зъл дух. Тъй като не се променят много хора. Променят се, но не се променя целият свят и все още страдат, все още се борят. Докато живея в този свят и докато светът все още съществува, няма да имам лесен живот. (Да, Учителю.) Но това е вече от десетилетия. Не е нищо ново. (Да.) Нищо ново.

( Учителю, има ли начин да се изчисти остатъчната енергия на майа и демоните по-бързо, така че хората да могат да се пробудят и променят по-бързо и световните лидери да действат по-милосърдно и мъдро и да бъде по-вероятно да се въведе вегански закон? ) О, иска ми се. Но това е вградено в съществото им вече. (Да, Учителю.) То е в тяхното ДНК живот след живот, десетилетия след десетилетия, еони след еони, векове след векове. Може би следващото поколение ще бъде по-добре, ако хората все пак оцелеят. ( Надявам се да се пробудим. ) Аз също се надявам. Не е лесно. (Да, Учителю.) Имате си работа с хора, които притежават Божията сила, спяща вътре в тях, а отвън просто играят роля, противоположна на тази. (Да.) Имат също свободна воля и не можете да се намесвате. Също както в Америка казват, че имат конституционни права. И така, всеки път, ако някой направи нещо нередно, съдът трябва да действа според конституцията. Не могат просто да кажат: „О, ти си сгрешил. Това е, отиваш в затвора,“ без адвокат, без присъда, без съдебно дело, без съдебни заседатели. (Да, Учителю.) Това е положението. Така че, хората вършат добро или погрешно, просто както е трябвало да бъде. Никой не може да контролира ума им или да направи нещо, освен ако те самите се пробудят. (Да, Учителю.) Да искат да се пробудят. Доброволно да се пробудят и наистина да разберат кое е най-важното - като доброжелателност, състрадание, любяща доброта и защита на другите същества, по-слаби и беззащитни същества като животните. (Да, Учителю.) Но те вече са по-добри. Вече са по-добри към бедните. Помагат на бедните навсякъде. (Да.) Помагат на бежанците. Помагат на имигрантите. (Да, Учителю.) Това е вече много добре.

COVID-19 направи хората по-меки, много по-меки. (Да.) Правят се дарения навсякъде. Има дори хора с увреждания, които вървят колометри или правят стъпки, за да съберат пари за разходите, свързани с пандемията. Дори деца, пет-шестгодишни, вървят дори в трудности, за да съберат пари. Това е много трогателно. (Да, Учителю.) Така че, това също пробужда хората. По някакъв начин, някои от техните добри качества се проявяват. (Да, Учителю.) А преди, никой не се интересуваше много от бездомните. (Да.) Сега правителствата харчат дори десетки милиони, в различни страни, за да купят хотел или да наемат къщи за бездомните и да могат да останат там. (Да.) (Прекрасно. Да.) А преди, също в Тайван (Формоза), помолих ваши брат и сестра посветени да приютят бездомни, (Да, помня.) всеки, който искаше да дойде при нас. Така че, това може би започва да има ефект. (О, да, Учителю.)

Много съм щастлива по някакъв начин, че правителството харчи дори милиони, за да закупи хотел даже само с 60 и няколко стаи и да бъдат бездомните вътре, вместо да останат в палатката на студа. Дори и да имате палатка, навън е студено. Когато бях в Япония, имах една дървена колиба. (Да.) О, имах всичко. Просто братята и сестрите ви заеха всичко. Дори в СМЦ, целия ашрам, те го заеха, трябваше да отида да живея в един малък склад в задния двор. Знаете, нали? (Да.) И в моята лична къща ги оставях да идват и да медитират, а аз трябваше да отида да живея в пещера наблизо. Направих пещерата с тази цел. Знаех, че един ден ще ми потрябва. Както и да е, после продължих да живея в пещерата и свикнах с нея. Примерно. И така, веднъж бях в Япония. Имах колиба там. Дървена колиба в гората, с поточе до нея. О, беше романтично. Толкова много обичах това място. И гората бе навсякъде около мен. Бихте могли да вървите с километри навътре в гората и да се къпете в цялата тази блага, добра и любяща енергия от дърветата. (Да, Учителю.) Но вече не мога да ходя там; те медитират на това място. Ако отида там, това означава работа. Няма вече романтични разходки, а ще бъде работа. Където и да отида сега е само работа.

И веднъж, бях там през зимата. През зимата не идваха за медитация, по онова време. И така, отидох там, за да остана, не помня за колко дълго. И имаше къща, разбира се, дървената колиба. Но аз опънах палатка отвън. Мисля, че може да има запис някъде с това. Носех само нещо като пижама, а за навън жилетка. И опънах една малка палатка навън, едноместна палатка, навън в градината. И беше само около минус 10 градуса. Но беше толкова студено, толкова студено. Вътре имаше навсякъде снежни образувания, вътре в палатката ми. (Уау.) Водата ставаше на сняг вътре. Беше навсякъде по стените на палатката. И дори имах дебело одеяло и всичко. Имах и малка печка вътре. И все пак беше много студено. (Да.) Така че, разбирам как се чувстват бездомните хора, когато им се налага да живеят в палатки, през зимата дори. (Да.) Затова, хубаво е, че някои правителства, като канадското правителство, наемат също така къщи сега за тях. А коя страна похарчи 13 милиона долара за бездомните? Забравих? Коя беше? ( Мислех, че е Канада. Или може би греша. ) О, така ли? По нашата ТВ. (Да.) Не съм гледала толкова много ТВ. Просто я оставям пусната цял ден, цяла нощ. (Да, Учителю.) Но не мога да гледам дори нашата ТВ, понеже нямам време, първо. Второ, свеждам до минимум колкото е възможно, защото трябва да работя вече за Суприм Мастър ТВ. Трябва да видя всички предавания, в случай че има нещо объркано, както винаги. Както и да е, по-добре от нищо. Вашите братя и сестри и самите вие давате най-доброто от себе си, знам. Но понякога сте объркани, и кармата на света също. Всичко се обърква наведнъж. Вината не е само ваша. Затова винаги ви прощавам. И вероятно, най-вероятно, ще продължавам да прощавам. ( Благодарим Ви, Учителю. ) Имам ли някакъв избор? Практикувам прошка винаги, откакто имам ученици.

Добре. Следващият. ( Учителят каза, че когато съществата отидат на Пето Ниво, все още имат 1% останало его. Какво става, когато душите се издигнат до новосъздадената от Учителя Духовна Земя? Има ли още останало его? ) Не, няма повече. (Уау. Това са добри новини.) След Пето Ниво, няма повече его. Само на Пето Ниво. И дори и да има, все едно че няма. Като 0.00001%. Например, нещо такова. (Уау.) Но в Новата Земя - не, не. Никой с его не може да отиде там. (Уау!) Защото няма да преминете през Портала. Ще се разпилеете в нищото. Трябва да оставите всичко назад, всичко, особено егото. Ще станете чисто ново новородено бебе на вселената. (Благодарим Ви, Учителю.) Добър въпрос. Никога не съм се замисляла за това. Никога не бих се замислила дали ще имате там горе някакво его или не. Добре че попитахте.

Гледайте още
Епизод
Списък за гледане
Сподели
Сподели с
Запази
Начално време
Свали
Мобилно
Мобилно
iPhone
Android
Гледай на мобилен браузър
GO
GO
Приложение
Сканирайте QR кода или изберете подходящата система за вашия телефон
iPhone
Android