ਖੋਜ
ਅਗੇ ਆ ਰਿਹਾ
 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼! / ਵੀਗਨ ਬਣੋ

ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਵਸ਼ਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜਿੰ ਜਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਮਛੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਅੰਡੇ, ਦੁਧ, ਫਾਰ, ਲੈਬ ਟੈਸਟ, ਕੌਸਮੈਟੀਕਸ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ

2020-03-10
ਵਿਸਤਾਰ
ਡਾਓਨਲੋਡ Docx
ਹੋਰ ਪੜੋ
ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਪਾਰੀਉ, ਸਮੂਹ, ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕੋ: ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ - ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਈਂ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਨਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ... ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚ‌ਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋਂਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ, ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾਂ ਜਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੁਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਨ। ਮੈਂ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਨਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਲਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਥਾਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜ਼ਨ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁਤੀਆਂ ਵਿਚ, ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਜੁਤੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਸਭ ਲਹੂ ਵਿਚ ਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੁੜੋ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਅਜ਼ੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਂ। ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਸਵਰਗ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਸੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਹਤਿਆ ਕਰਨੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਛਿਤਾਵਾ ਕਰੋ ਤਾਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਲਦੀ ਹੀ।
ਹੋਰ ਦੇਖੋ
ਲੋਕ-ਪਿਆਰੀਆਂ ਵੀਡਿਓਆਂ  1 / 14
2
1:38

Top 5 Bad Businesses

20419 ਦੇਖੇ ਗਏ
2020-02-14
20419 ਦੇਖੇ ਗਏ
6
13:34

The Heavenly Attributes of Animals

9058 ਦੇਖੇ ਗਏ
2019-01-28
9058 ਦੇਖੇ ਗਏ
7
2019-02-03
9591 ਦੇਖੇ ਗਏ
8
15:50

Live Simply to Be Free

8772 ਦੇਖੇ ਗਏ
2019-04-27
8772 ਦੇਖੇ ਗਏ
11
2020-08-10
6810 ਦੇਖੇ ਗਏ
12
17:02

Holy Songs - Blessings of Ireland

10162 ਦੇਖੇ ਗਏ
2019-03-30
10162 ਦੇਖੇ ਗਏ
13
2021-06-15
4257 ਦੇਖੇ ਗਏ
14
2021-10-18
3819 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਹੋਰ ਦੇਖੋ
ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨ ਵੀਡੀਓਆਂ
2023-03-30
612 ਦੇਖੇ ਗਏ
37:22
2023-03-30
40 ਦੇਖੇ ਗਏ
2023-03-30
30 ਦੇਖੇ ਗਏ
2023-03-30
27 ਦੇਖੇ ਗਏ
35:32
2023-03-29
127 ਦੇਖੇ ਗਏ
2023-03-29
87 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਨਾਲ
ਵੀਡੀਓ ਏਮਬੈਡ ਕਰੋ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਡਾਓਨਲੋਡ
ਮੋਬਾਈਲ
ਮੋਬਾਈਲ
ਆਈਫੋਨ
ਐਨਡਰੌਏਡ
ਦੇਖੋ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਉਜ਼ਰ ਵਿਚ
GO
GO
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ