Следва

Между Учителя и учениците

Ние всички имаме задължението да опазваме себе си и другите, част 3 от 6

2020-12-06
Език:English

Епизод

Подробности
Свали Docx
Прочетете още

Нека Небесата съдят делата ви. Не бива да ви интересува как хората ви съдят. Но понякога хората се събуждат векове след това и съдят лидера или който е вършил правилното нещо, в правилната светлина отново. (Да, Учителю.) Няма значение, просто трябва да вършите правилното нещо.

( Учителят каза, че хората всъщност не избират лидер, това са колективната карма на нацията или на света и Божията воля, които избират лидер. Ако кандидатът от кармата и Божият кандидат не са един и същ, винаги ли Божията воля ще победи в такъв случай? )

Невинаги. Пример е Исус Христос, (Да, Учителю.) Той не е искал да направи нищо на никого. Той просто е проповядвал на хората да вършат добро. Но дори и така, пак е имало други противопоставящи се. Дори правителството по това време се е страхувало, че Той може да им отнеме трона или властта. (Да, Учителю.) Така че, много сили могат понякога да смажат Божия избраник. (Да, Учителю.) Но в момента в нашия свят, може би защото повече хора са вегани, повече хора практикуват духовно - така че макар да са добри хора, добри лидери или добри Учители, те са атакувани или името им е опетнявано, или изнасят фалшиви обвинения или фалшиви новини и лоши новини за тях - но поне не са убивани или измъчвани. Но може би невинаги са победителите в надпреварата. Зависи също дали светът е вече чист в този момент (Да, Учителю.) и колко хора имат заслуги в този свят, също и колко е заслужила тази страна. (Да, Учителю.) Добре. Благодаря ви. Плачещите могат да питат сега.

( Учителю, с нарастващото прочистване, може ли атмосферата на планетата да се олекоти до такава степен, че чрез силата на молитвата за Световно Веганство и на учението на Учителя и на любовта чрез Суприм Мастър Тележижън, хората изведнъж да започнат да се пробуждат и да възприемат веганството в много по-бързи и широки мащаби отсега? )

Молете се. Не изведнъж, но вие се молете. (Да, Учителю.) Иска ми се да е истина това, което си пожелавате. И аз искам същото, което и вие. Мечтая за същото, за което и вие. Но имам някакво позитивно чувство. Това е, което мога да кажа. Нали? ( О, това е добре. Да, Учителю. Благодарим Ви, Учителю. ) Други неща не мога да ви кажа. Честно, не мога. (Да, Учителю.) Добре. Но вие ще разберете когато му дойде времето. ( Да, Учителю. )

И продължавайте да се молите. (Да.) (Ще продължаваме.) Ние и така наречените посветени продължаваме да се молим на Всемогъщия Бог, на Вселенската Позитивна Сила, на Космическите Доброжелателни Същества, на Силата на Учителя, на Върховната Сила на Учителя, на всички Богове от Ihôs Kư и отвъд. Да продължаваме да се молим. Преди да медитирате, помолете се. След медитация, благодарете. (Да, Учителю.) Те работят бързо и трескаво. Просто времето в Небесата и времето тук са напълно различни.

Също така, тежкият товар на кармата в този момент от нашето развитие е твърде, твърде труден, твърде тежък, много, много, много голям, неизмеримо тежък. ( Да, Учителю. ) О, спомням си АР (предаването за Древните Предсказания) последния път. (Yes.) Той (Лиу Боуен) каза, че много Буди ще слязат, но дори Те ще бъдат хванати в капан. Така че, ако няма истинска Сила на Учителя в това време, всички тези Буди, Бодисатви, ще бъдат заключени завинаги. Имам предвид, не завинаги, но за много, много еони. (Да, Учителю.) Дори заради споделянето на кармата с другите същества на тази планета по това време. Просто само да споделят и да помогнат, ще бъдат заключени дори завинаги, да. О. (Уау.) Представяте ли си.

Ще ви кажа една тайна. Аз също трябваше да подам ръка. Искам да кажа, да използвам Всемогъщата Сила, Силата на Учителя, за да спася някои от Учителите (Уау.) в наше време. (Уау.) Иначе кармата на Техните ученици, другата Им, световната карма, щяха да Ги завлекат в ада. Съжалявам. Не искам да казвам кой кой е. ( Да, Учителю. Благодарим Ви, Учителю. ) Но това е истината. Никога не съм ви казвала. Между другото, казвам ви, просто за да ви уведомя, късметлии са онези, които са се спасили в това време, наистина късметлии, изключителни късметлии, изключително големи, супер, супер късметлии. (Да, Учителю.) Не приемайте всичко за даденост. (Да, Учителю.) Медитирайте добре. Молете се през цялото време. Бъдете благодарни през цялото време за благословиите си. ( Да, Учителю. Благодарим Ви, Учителю. )

( Като се има предвид, че хората са склонни да протестират против действията на правителството, които ограничават свободите им, въпреки че тези действия може да са за тяхно добро, такива като изолация или изисквания за носене на маски, как могат лидерите да избегнат това при прилагането на забрана на месото? )

Просто трябва да имат кураж. Просто трябва да правят правилното нещо. (Да, Учителю.) Най-малкото, дори и да не успеете, знаете, че постъпвате правилно и съвестта ви ще бъде в мир. (Вярно е, вярно е. Да.) Ако винаги очаквате всички да ви одобрят, значи работите само за слава. (Да, Учителю.) Всички Учители са работили в трудности, в притискащи ситуации, но Те са продължавали. Много хора Ги атакуват или Ги нараняват, вътрешно или външно, всякакви неща, но Те продължават. Защото не работят за слава. Те работят за хората. Работят за Божията воля. (Да, Учителю.) Работят за спасяване на страдащите същества. Това е начинът, по който всеки така наречен лидер трябва да върши нещата, ако заявява за себе си, че е лидер. Лидерите трябва да правят само правилното нещо, без значение какво е. (Да, Учителю.) Знаеш, че постъпваш правилно. (Да, Учителю.) И нека Небесата съдят делата ви. Не се интересувайте как ви съдят хората. Но понякога хората се събуждат векове след това и съдят лидера или който е вършил правилното нещо, в правилната светлина отново. (Да, Учителю.) Няма значение, просто трябва да вършите правилното нещо. Не се интересувайте кой какво казва. Ако знаете в сърцето си, че това е правилното нещо, тогава го направете. Обикновените хора също трябва да правят така, какво да говорим за лидерите. (Да, Учителю.) Разбира се, може да не е лесно и гладко, но има много начини, по които можете да промените света, да промените обществото. Много хора са правили това в миналото. Така че и в настоящето можем.

Ако правителството не иска хората да ядат повече месо, тогава първо трябва да спрат всички кланици, цялата животновъдна индустрия. Да затворят всички. (Да, Учителю.) Да дадат на тези собственици на бизнеса някакви субсидии, за да могат да променят този бизнес в друг вид фермерство. Тъй като казват, че е животинска ферма, те могат да я променят в зеленчукова ферма или в овощна ферма. Вече имат хора, имат служители. Имат земя и големи постройки. Могат да променят всичко това в оранжерии за отглеждане на зеленчуци, вместо да затварят и да убиват вътре животни. (Да, Учителю.) И ако няма месо за продажба, тогава няма да има и хора, които да го купуват. Сигурна съм, че ще има някакъв скрит бизнес може би в началото, но после ще бъде лесно. Може постепенно всички да бъдат контролирани или да се забранят. И ако някои искат да ядат месо, ще трябва да си намерят начина, да намерят животни първо, да отидат на лов или подобно, и да се наложи да ги убият сами. Вижте дали могат да направят това. Повечето хора не биха искали да убият животните, когато са лице в лице с тях. (Да, Учителю.) Наричат го... инстинктивно чувстват, че това е убийство на живо същество. Така автоматично това ще бъде сведено до минимум.

Правителството трябва да излъчва всичко това предварително, да предупреди хората предварително, че бизнесът с животни, яденето или продажбата на месо, яйца или млечни, всичко това е много, много пагубно за здравето и щастието на хората, убива деца и възрастни. (Да, Учителю.) Хората трябва да се образоват повсеместно. Трябва да се насърчават местните власти да сложат билбордове или във вестниците, по радиото, телевизията, да излъчват цялата тази информация към хората, ден след ден. (Да, Учителю.) И да има агенция, която да отговоря на всички въпроси на хората, ако искат да знаят повече. Трябва да има уебсайтове за лесен достъп на хората, които търсят информация за вредното въздействие на месото. Всичко това не е трудно да се направи. Лесно е. Изисква се само малко смелост от управлението на страните и поддържащата система на правителството. Може да се направи. Да, ние можем. (Да, Учителю.) Няма нищо невъзможно в този свят. (Да, Учителю.) Отиваме до Луната и вече до Марс. След това ще отидем до Венера. Всичко това се планира, а не полагаме грижа за собствената си планета. По-лесно е да се погрижиш за нещата тук долу, когато сме вече тук. Така че, първо се погрижете за тази планета и после ще можем да видим други небесни тела навсякъде. Аз не разбирам защо да можем да завладеем Луната и да искаме да завладеем Марс и Венера, а дори да не можем да се погрижим за нашия малък проблем тук долу. Той е просто да спрем да ядем животни. Това е всичко. Не виждам никакво извинение. (Да, Учителю.)

Не виждам никаква пречка. Изобщо не виждам проблем, освен че прави хората по-здрави, здрава нация, силен, мощен дух, интелигентни, здрави деца, и все повече и повече работни места за хората, по-здравословни работни места, работа с чиста съвест за всички хора. Това ще бъде една процъфтяваща индустрия, органично (веганско) земеделие. То вече е такова. Вече нараства на брой. Просто се нуждаем от силно лидерство, това е всичко. (Да, Учителю.) Силна жена лидер или силен мъж лидер. Бих искала да видя някой от лидерите да израсне като герой, да бъде мъж, да бъде истински лидер, да бъде истинска жена лидер. А не само професионални политици да се борят за гласове и да говорят лошо един за друг по всяко време, само за да спечелят гласове, а после да планират да завземат земята на съседната държава или да се борят за парче остров някъде, или да влагат всички трудно спечелени пари от данъци в производството на оръжия, само за да убиват. Искам да видя нещо обратно на това в управлението на света. Можем да го направим. Да, ние можем. (Да, Учителю.)

Не знам защо лидерите или правителствата не виждат логиката. Вместо да плащат милиони, милиарди, трилиони, само за да лекуват хората от пандемия или от някоя нелечима болест, година след година, вместо просто да спрат първопричината за това. (Да, Учителю.) Вместо цялото това пилеене на пари във война, в лечение на заболявания или пандемия и затваряне на хората, и застрашаване икономиката на страната и на света, оставянето на света в застой по този начин, така се харчат много пари и има много страдание за хората, безпокойство за всяко семейство и за правителството. (Да, Учителю.) Защо просто не променят първопричината за това? Да се премахне основната причина и да се дадат всички тези прахосвани пари като субсидии за (промяна) на животновъдната индустрия. Тогава те ще се променят. Причината поради която се прави бизнес с месо е защото това им носи пари. Така че, ако правителствата им предоставят достатъчно пари, за да започнат наново живота си, те ще бъдат готови да го направят. (Да, Учителю.) И причината работниците да работят в месната, яйчната или млечната индустрии или в лаборатории за тестове е защото искат да печелят пари. Тогава, щом печелят пари, няма да имат нищо против това, което правят. Няма да имат против дали да убиват или не животни или да садят зеленчуци. Да се садят зеленчуци е по-лесно, не е кърваво, не е така мръсно, вонящо и гадно и не е толкова увреждащо съвестта и чувствата на хората на емоционално, умствено и психологическо ниво. (Да, Учителю.)) Така че като цяло, това е печеливша ситуация за всички. Затова смятам, че правителствата трябва да променят политиката, и то колкото се може по-скоро!

Гледайте още
Епизод
Списък за гледане
Сподели
Сподели с
Запази
Начално време
Свали
Мобилно
Мобилно
iPhone
Android
Гледай на мобилен браузър
GO
GO
Приложение
Сканирайте QR кода или изберете подходящата система за вашия телефон
iPhone
Android