ต่อไป

การใช้ชีวิตสุขภาพดี

Jeffrey Smith’s ”Genetic Roulette: The Documented Health Risks of Genetically Engineered Foods,” Part 2 of 3

2019-08-10
ภาษา:Mandarin Chinese ,English

ตอน

รายละเอียด
ดาวโหลด Docx
อ่านเพิ่มเติม
There are many countries that don't allow the planting of GMOs, but very few that say you shouldn’t eat GMOs. Taiwan (Formosa) passed a law saying you can’t serve GMOs in school meals. If GMO foods have been grown in our soil, can that soil eventually be cleaned so that it becomes completely GMO-free? You have the GMO problem, you have the Bt toxin problem, and you have the Roundup or herbicide problem. So have GMOs entered the oceans? Are they affecting sea creatures? And so yes, they’ve certainly entered the ocean. So you have the chemical pollution and you have the GMO pollution.
รับชมเพิ่มเติม
ตอน
เล่นรายการ
แบ่งปัน
แบ่งปันไปที่
ฝัง
เริ่มที่
ดาวโหลด
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์มือถือ
ไอโฟน
แอนดรอยด์
รับชมในบราวเซอร์ในโทรศัพท์มือถือ
GO
GO
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์