ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ถ้อยคำแห่งปัญญา

ซึมซับตัวเองด้วยหัวข้อรู้แจ้งหลากหลาย บทสัมภาษณ์ และคัมภีร์จากศาสนาหลัก ๆ และกลุ่มจิตวิญญาณทั่วโลก คำสอนจากประเพณีจิตวิญญาณจำนวนมากของโลกถูกนำเสนอ รวมถึง ศาสนาบิชนุย ศาสนาพุทธ กาวได๋ ศาสนาคริสต์ ขงจื๊อ เอสซีน ปรัชญากรีก ศาสนาฮินดู ลัทธิฮว่าหาว ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาเจน ศาสนายิว ศาสนามาณีกี ศาสนาม่อจื๊อ ศาสนาโรสิครูเซี่ยน ศาสนาชินโต ศาสนาซิกข์ ศาสนาซูฟี ศาสนาเต๋า ศาสนาเทวญาณ ศาสนาพุทธทิเบต ความเชื่อโทลเทค ภราดรภาพสีขาวสากล ความเชื่อท้องถิ่นดั้งเดิม ศาสนาโซโรอัสเตอร์รายการนี้ยังให้ปัญญาทางจิตวิญญาณที่ท่านอนุตราจาย์ชิงไห่ได้แบ่งปันระหว่างทัวร์การบรรยายนานาชาติมานานกว่า 30 ปีที่ผ่านมา พูดถึงผู้แสวงหาความจริง เกี่ยวกับความหมายของชีวิตความสงบภายใน และหัวข้อที่มีความหมายอื่น ๆ

'วันและคืน ของพรหม' – บทคัดสรรจาก คำสอนอันศักดิ์สิทธิ์ของเทวปรัชญา ใน 'หลักคำสอนลับ' ตอนที่ 1 จาก 2 ตอน

00:12:30

'วันและคืน ของพรหม' – บทคัดสรรจาก คำสอนอันศักดิ์สิทธิ์ของเทวปรัชญา ใน 'หลักคำสอนลับ' ตอนที่ 1 จาก 2 ตอน

“ในความจริงที่มีสติสัมปชัญญะอนันต์ อย่างที่ไม่เคย มีการเริ่มต้น กล่าวคือ ไม่เคยมี กัลป์ครั้งแรก และจะไม่มี ไม่มีวันเกิดขึ้นอีก ในนิรันดร”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-12-01   42 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-12-01

ความรักที่รวมทุกอย่างของพระเจ้า: จากทานัคอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนา ยูดาย: หนังสืออิสยาห์ ตอนที่ 2/2

00:13:12

ความรักที่รวมทุกอย่างของพระเจ้า: จากทานัคอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนา ยูดาย: หนังสืออิสยาห์ ตอนที่ 2/2

“คนอธรรม จะละทางของเขา และคนทำความชั่วช้า ในความคิดของเขา และเขาจะกลับไปหาพระเจ้า ผู้ทรงเมตตาเขา และต่อพระเจ้าของเรา เพราะ พระองค์จะทรงให้อภัยอย่างเสรี”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-11-30   173 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-11-30

ความรักที่รวมทุกอย่างของพระเจ้า: จากทานัคอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนา ยูดาย: หนังสืออิสยาห์ ตอนที่ 1/2

00:12:48

ความรักที่รวมทุกอย่างของพระเจ้า: จากทานัคอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนา ยูดาย: หนังสืออิสยาห์ ตอนที่ 1/2

“เพราะภูเขา จะจากไปและเนินเขาที่สั่นสะเทือน แต่ความกรุณาของเรา จะไม่พรากไปจากท่าน พันธสัญญาแห่งสันติสุขของเรา จะไม่สั่นคลอน” พระเจ้าตรัส”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-11-29   213 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-11-29

ความรัก และความจงรักภักดีต่อสัทคุรุ – บทกวีลึกลับจากปาทวาลี แห่ง มหาฤษี มหิ ปรมหังสา (มังสวิรัติ) ตอนที่ 1 จาก 2 ตอน

00:15:42

ความรัก และความจงรักภักดีต่อสัทคุรุ – บทกวีลึกลับจากปาทวาลี แห่ง มหาฤษี มหิ ปรมหังสา (มังสวิรัติ) ตอนที่ 1 จาก 2 ตอน

“ช่วยโลกให้พ้น จากความกลัว และทำลายบาปอย่างล้นเหลือ พลังชีวิตของเหล่าศิษย์ ให้ความเห็นอกเห็นใจไม่สิ้นสุด ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่สัทคุรุ ให้ความรู้ และเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-11-26   180 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-11-26

ปัญญา อันบริสุทธิ์ในการบรรลุสัจธรรม อันบริสุทธิ์: จากบทสนทนาของ โสเครตีส(มังสวิรัติ) – กลอคอน ใน ‘อุตมรัฐ’ โดยเพลโต (มังสวิรัติ) ตอนที่ 1 จาก 2 ตอน

00:11:25

ปัญญา อันบริสุทธิ์ในการบรรลุสัจธรรม อันบริสุทธิ์: จากบทสนทนาของ โสเครตีส(มังสวิรัติ) – กลอคอน ใน ‘อุตมรัฐ’ โดยเพลโต (มังสวิรัติ) ตอนที่ 1 จาก 2 ตอน

“สิ่งทั้งปวงที่ชักจูง ให้ดวงวิญญาณ เพ่งมองไปยังที่นั้น ที่ซึ่งเต็มไปด้วยความสมบูรณ์ ของการเป็นอยู่ ซึ่งเธอควรอยู่นั้น โดยทุกวิถีทาง อย่างที่เห็น”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-11-24   190 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-11-24

เส้นทางสู่อาณาจักรของพระเจ้า – จากข่าวประเสริฐของลุค (มังสวิรัติ) ในคัมภีร์ไบเบิล: ตอนที่ 2 ของ 2

00:11:30

เส้นทางสู่อาณาจักรของพระเจ้า – จากข่าวประเสริฐของลุค (มังสวิรัติ) ในคัมภีร์ไบเบิล: ตอนที่ 2 ของ 2

“จงเฝ้าระวังอยู่เสมอ และอธิษฐานขอให้คุณสามารถ รอดพ้น สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น และเพื่อคุณจะได้ยืน ต่อหน้าพระบุตรของมนุษย์”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-11-23   252 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-11-23

เส้นทางสู่อาณาจักรของพระเจ้า – จากพระวรสารของลุค (มังสวิรัติ) ในพระคัมภีร์ไบเบิล ตอนที่ 1 จาก 2

00:14:13

เส้นทางสู่อาณาจักรของพระเจ้า – จากพระวรสารของลุค (มังสวิรัติ) ในพระคัมภีร์ไบเบิล ตอนที่ 1 จาก 2

“การมาของ อาณาจักรของพระเจ้า ไม่ใช่อะไร ที่สังเกตได้ และคนจะไม่พูดว่า 'นี่มัน' หรือ 'นี่มัน' เพราะอาณาจักรของพระเจ้า อยู่ท่ามกลางคุณ”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-11-22   296 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-11-22

อหิงสาหรือวิถีแห่งความไม่รุนแรง: บทคัดสรรจาก 'ทุกคนเป็นพี่น้องกัน' โดยมหาตมะ คานธี จี (มังสวิรัติ) ตอนที่ 2 จาก 2 ตอน

00:13:40

อหิงสาหรือวิถีแห่งความไม่รุนแรง: บทคัดสรรจาก 'ทุกคนเป็นพี่น้องกัน' โดยมหาตมะ คานธี จี (มังสวิรัติ) ตอนที่ 2 จาก 2 ตอน

“การไม่ใช้ความรุนแรงเป็นพลัง ที่ทุกคนสามารถใช้เท่าเทียมกัน – หากพวกเขามี ศรัทธาที่มีชีวิตในพระเจ้า แห่งความรัก & ดังนั้นจึงมีความรักที่ เท่าเทียมกันสำหรับมวลมนุษยชาติ”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-11-18   202 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-11-18

อหิงสาหรือวิถีแห่งความไม่รุนแรง: บทคัดสรรจาก 'ทุกคนเป็นพี่น้องกัน' โดยมหาตมะ คานธี จี (มังสวิรัติ) ตอนที่ 1 จาก 2 ตอน

00:14:03

อหิงสาหรือวิถีแห่งความไม่รุนแรง: บทคัดสรรจาก 'ทุกคนเป็นพี่น้องกัน' โดยมหาตมะ คานธี จี (มังสวิรัติ) ตอนที่ 1 จาก 2 ตอน

“ทุกการฆาตกรรมหรือการบาดเจ็บอื่น ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด กระทำหรือทำร้ายผู้อื่น เป็นอาชญากรรม ต่อมนุษยชาติ”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-11-17   377 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-11-17

การศึกษาระดับสูง ของจิตวิญญาณ – จาก “วิถีแห่งการประทับจิต” โดย ดร.รูดอล์ฟ สไตเนอร์ (มังสวิรัติ) ตอนที่ 1 จาก 2 ตอน

00:13:14

การศึกษาระดับสูง ของจิตวิญญาณ – จาก “วิถีแห่งการประทับจิต” โดย ดร.รูดอล์ฟ สไตเนอร์ (มังสวิรัติ) ตอนที่ 1 จาก 2 ตอน

“ความอ่อนโยน ความสงบ ความอดทนที่แท้จริง เปิดวิญญาณสู่โลกแห่งวิญญาณ และจิตวิญญาณ สู่อาณาจักรแห่งจิตวิญญาณ”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-11-16   266 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-11-16

การศึกษาระดับสูง ของจิตวิญญาณ – จาก “วิถีแห่งการประทับจิต” โดย ดร.รูดอล์ฟ สไตเนอร์ (มังสวิรัติ) ตอนที่ 1 จาก 2 ตอน

00:12:35

การศึกษาระดับสูง ของจิตวิญญาณ – จาก “วิถีแห่งการประทับจิต” โดย ดร.รูดอล์ฟ สไตเนอร์ (มังสวิรัติ) ตอนที่ 1 จาก 2 ตอน

“ฉันต้องทำทุกอย่างที่ทำได้ อย่างแน่นอนสำหรับวัฒนธรรม ของวิญญาณและจิตวิญญาณ แต่ฉันจะทำงานอย่างสงบจน ด้วยพลังที่สูงกว่า ฉันจะพบว่า ฉันคู่ควร กับการได้รับแสงสว่างที่ชัดเจน”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-11-15   280 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-11-15

การก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ในการประยุกต์ใช้: จาก 'จิตสำนึกของพระคริสต์' โดย เอ็ดการ์ เคซี ตอนที่ 2 จาก 2

00:12:53

การก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ในการประยุกต์ใช้: จาก 'จิตสำนึกของพระคริสต์' โดย เอ็ดการ์ เคซี ตอนที่ 2 จาก 2

“‘เราบอกคุณว่า พวกคุณรักกันและกัน’ แล้ว ผลแห่งความรักคืออะไร? ผลของจิตวิญญาณ ซึ่งคือความกรุณา ความหวัง การสามัคคีธรรม ความรักฉันพี่น้อง มิตรภาพ ความอดทน...”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-11-13   195 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-11-13

การก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ในการประยุกต์ใช้: จาก 'จิตสำนึกของพระคริสต์' โดย เอ็ดการ์ เคซี ตอนที่ 1 จาก 2

00:13:05

การก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ในการประยุกต์ใช้: จาก 'จิตสำนึกของพระคริสต์' โดย เอ็ดการ์ เคซี ตอนที่ 1 จาก 2

“พูดเบา ๆ ยิ้มบ่อย ๆ ให้ความรักของพระบิดา ผ่านพระพรในพระองค์ส่องสว่าง ในชีวิตของคุณวันแล้ววันเล่า”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-11-12   164 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-11-12

ความรัก อาหารแห่งวิญญาณ: บทคัดสรรจาก 'เมืองแห่งดวงดาว' บทที่ 15&18 ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:11:57

ความรัก อาหารแห่งวิญญาณ: บทคัดสรรจาก 'เมืองแห่งดวงดาว' บทที่ 15&18 ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“ความรักและความรักเพียงอย่างเดียว คือที่มาของการยังชีพ สำหรับจิตวิญญาณ”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-11-11   322 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-11-11

ความรัก อาหารของวิญญาณ: บทคัดสรรจาก 'เมืองแห่งดวงดาว' บทที่ 15 &18 ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:14:47

ความรัก อาหารของวิญญาณ: บทคัดสรรจาก 'เมืองแห่งดวงดาว' บทที่ 15 &18 ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

“พระเจ้าไม่เคยลืมเรา ลูกของฉัน เราจะไม่สามารถขอบคุณพระองค์ ในความเมตตาทั้งหมดของพระองค์ นานแค่ไหนที่เราจากกัน แต่คุณอย่าคิดว่า ฉันลืมคุณ บางครั้งพระผู้เป็นเจ้า ก็พรากเราจากกันชั่วคราว เพื่อ เราจะได้เรียนรู้ความรักอันศักดิ์สิทธิ์”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-11-10   367 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-11-10

การสอนของวิมลเกิยรติ – บทที่ 12: นิมิตของเอกภพอภิรติ และตถาคตอัคโสภา ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:12:39

การสอนของวิมลเกิยรติ – บทที่ 12: นิมิตของเอกภพอภิรติ และตถาคตอัคโสภา ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“แม้ว่าเอกภพอภิรติ จะถูกนำเข้า สู่จักรวาลสหแล้ว จักรวาลสหไม่ได้ เพิ่มขึ้นหรือลดลง มันไม่ได้ถูกบีบอัด หรือขัดขวาง”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-11-09   272 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-11-09
<>ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย