ต่อไป

การใช้ชีวิตสุขภาพดี

Jeffrey Smith’s ”Genetic Roulette: The Documented Health Risks of Genetically Engineered Foods,” Part 1 of 3

2019-08-03
ภาษา:English ,Mandarin Chinese

ตอน

รายละเอียด
ดาวโหลด Docx
อ่านเพิ่มเติม
And so we decided to survey our list at the Institute for Responsible Technology. And 3,256 people reported getting better from 28 different conditions when they switched to non GMO and largely organic diets. That the number one condition was digestive problems, and number two was fatigue, number three was overweight or obesity, and number four was clouding of consciousness. Number five was mood problems, such as anxiety or depression, and then there’s food allergies and sensitivity, and every one of those is 50% or above.
รับชมเพิ่มเติม
ตอน
เล่นรายการ
แบ่งปัน
แบ่งปันไปที่
ฝัง
เริ่มที่
ดาวโหลด
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์มือถือ
ไอโฟน
แอนดรอยด์
รับชมในบราวเซอร์ในโทรศัพท์มือถือ
GO
GO
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์