Следва

Между Учителя и учениците

Това, което е вътре в нас, се проявява и навън, част 4 от 4

2020-11-19
Език:English

Епизод

Подробности
Свали Docx
Прочетете още

Така че, не можем винаги да се крием. Това, което е вътре в нас, се проявява и навън, около главата ни или около цялото ни тяло. Някои хора могат да видят аурата ни, могат да прочетат аурата ни, те ще знаят какви сме вътрешно. Така че трябва да сме сигурни, че сме чисти вътрешно. Намерението ни трябва да бъде благородно. Целта ни трябва да бъде доброжелателна.

Не знам защо ти разказвам всичко това… о, заради аурата, нали? (Да, Учителю.) Добре. ( Какъв вид аура имате Вие, Учителю? ) Когато бях отседнала в хотел в Монако, един пиколо виждаше аурата ми (Да.) и когато ме видеше, винаги покланяше главата си. Не всички пикола го правеха, само той. Да. (Да.) И ми говореше много почтително. Той дори коленичи направо пред голямата хотелска врата, по средата на вратата за влизане и излизане. И това беше наистина объркващо за мен, и аз му казах: „Стани, стани. Какво правиш? Моля те, стани. Веднага!” Тогава той се изправи. Беше много висок мъж, и силен. Те ги наричат пикола, но те не са момчета. Те са опитни работещи към персонала на хотела. И някои от тях имат дори малка почетна игла. Като награда за признание от принц Алберт II на Монако. Ако работят много дълго, предано, на едно място, на една работа, за много години или за едно или две десетилетия и са добри и верни, и прилежни, тогава получават една такава почетна игла, която Принцът ще им връчи. И аз го попитах един ден: „Не е нужно да се покланяш с глава пред мен. Защо? Да не би да си китаец, японец или тайландец, или какво? Или имаш тайландска или азиатска съпруга вкъщи, която те учи да се покланяш с глава?” Той каза: „Не, не, не. Аз се прекланям, защото Вие сте свята.” Казах: „Аз просто съм веган. Откъде знаеш, че съм свята?” Той отвърна: „Видях аурата Ви.”

Можете да имате много цветове на аурата, но не всеки медиум или човек с такъв вид психическа сила може да види всичките ви цветове, разбирате ли ме? (Да, Учителю.) Да, те могат да видят може би един или два. И така, този мъж, пиколото - бях отседнала в хотел Феърмонт тогава. Нямах къща. Нали е ясно? (Да.) Нямах къде да остана, защото там интернетът е бърз, а всички евтини хотели по това време, в този сезон или нещо такова, всички бяха заети. (Да.) Но аз отседнах в евтина стая, във възможно най-евтината. Но този хотел е умерен в сравнение с другите четиризвездни наоколо. (Да, Учителю.) По-скъпо е в другите хотели. Защото този хотел е по-скрит. (Да.) Не е пред казиното, не е пред това, което наричат Златният площад. Наистина е златно там. Плащаш в злато. Можеш да видиш да паркират какви ли не коли там. (О, да.) Пред казиното или пред двореца; Hôtel de Paris или Café de Paris, ресторантът пред този площад там. Те са известни. И всякакви първокласни коли паркират там. (О, разбирам, да.) Няма да видиш обикновени коли. Много скъпи коли, и странни, и хубави. (Да, Учителю.) Да. Защото те всички са много известни и богати хора, които живеят в Монако. Разказвах ви вече веднъж малко повече. (Да, Учителю.) Там е приятно място да отседнеш. И се предполага, че е безопасно, защото по това време аз се опитвах също така да остана скрита. (Да, Учителю.) Не бях в безопасно положение. Понякога не мога да ви кажа, имам предвид, не мога да го докажа. Само знам понякога, че трябва да тръгна, да отида някъде, така е. (Разбирам, Учителю.) Сменям мястото, където живея, непрекъснато, заради сигурността. Дори да остана в един хотел, непрекъснато сменям стаите. (Уау.)

И тогава казах: „Добре, добре, кажи ми каква аура видя?” Той каза: „Блестящо бяла.” (О.) Казах: „Сигурна съм, че другите хора също я имат. Не е ли така?” Той отговори: „О, много рядко. Може би виждам такава веднъж на няколко хиляди души.” Това ми каза той. (Да, уау.) Казах му: „О, добре. Добре, поне един на няколко хиляди я има.” Той каза: „Не, не е същата като тази.” Казах: „Добре, добре, ти каза ли на всички вестници в града? Моля те, недей.” Той каза: „Не, не, не, това си е тайна между нас.” Дори само един пиколо.

И когато трябваше да отида в полицията да се регистрирам и т. н., един полицай също видя това. Видя друг цвят. (Уау.) И когато се учех да летя на хеликоптер с моя инструктор, (Да.) той също видя аурата ми. В блестящи цветове. (Уау, толкова много хора могат да виждат.) И нищо чудно, че беше малко неспокоен покрай мен. И този човек беше толкова почтителен. И в полицията бяха толкова любезни. Те си шепнеха нещо зад гърба ми. Не, не, всъщност монакската полиция бяха много мили. Много, много мили. Много учтиви. Високи и снажни също така. Те сигурно подбират всички „М-р Вселена в Европа” да дойдат, да ги направят полицаи и да им плащат добре, за да останат. Те са много любезни, много, много мили, да.

В Унгария друг човек, един мой познат, видя, че имам розова светлина. Розовото е цветът на любовта. Видя розова светлина около мен. Всъщност, има много цветове, просто... както ви казах, някои хора не виждат цялата картина на аурите. Могат да видят само една част. Затова един вижда бяло, друг вижда синьо. А трети вижда розово. Всъщност, аз имам всичко това и още. А някои други хора могат да видят повече.

Така че, не можем винаги да се крием. Това, което е вътре в нас, се проявява и навън, около главата ни или около цялото ни тяло. Някои хора могат да видят аурата ни, могат да прочетат аурата ни, те ще знаят какви сме вътрешно. (Да, Учителю.) И ако аурата е тъмна или с цвят на кафе или тъмен цвят във всеки случай, хората знаят, че отвътре е тъмнина. Освен това, някои хора имат ангели, летящи около тях, с тях през цялото време. Някои хора имат само дяволи, летящи около и с тях през цялото време, като ги карат да вършат лоши неща, защото са добър инструмент на Сатаната, на дяволите, да работят с тях. Това е проблемът. (Да, Учителю.)

Така че трябва да сме сигурни, че сме чисти вътрешно. Намерението ни трябва да бъде благородно. Целта ни трябва да бъде доброжелателна. Любовта ни към другите трябва да бъде безкористна - тогава аурата ни ще бъде чиста, сияеща, разбирате, като светлината, но по-красива от обикновената светлина. (Да. Разбирам, Учителю.) И тогава, дори и нищо да не кажете, хората знаят кой сте и какъв сте вътрешно, вашата чистота, вашето намерение, вашата любов, вашата цел. Вашето благородство, вашето достойнство. Всичко хубаво, което имате вътрешно, се проявява външно, около тялото ви, с излъчващо сияние. Така че не можете всъщност да се скриете. На някои други планети, разказвала съм ви вече много пъти - хората, аурите на всички са съвсем видими, и когато видят тъмен или мрачен цвят, те знаят. Никой не може да се скрие от никого. Просто на тази планета хората все още могат да се крият един от друг, не са много тези, които могат да виждат какво има другият вътрешно, защото не могат да виждат аурата на хората външно. Добре, добре. Мисля, че ти казах всичко, нали? Относно въпроса ти. (Така смятам, да, Учителю. Благодаря Ви.) Затова много от братята и сестрите ти са „луди по мен”. Сега знаеш защо, нали? (Да.) Защото са видели. (Да, Учителю.) Някои го казват, някои не. (Да.) Някои просто ми го казват тихичко. Някои го казват по микрофона. Някои го казват на други хора.

Затова съм казвала, че ние сме съвсем прозрачни в света. И това, което мислим, вършим, говорим. Трябва да внимаваме. Не само Небесата и Земята ни гледат, и адът също ни гледа. И затова идват и ви вземат, ако сте лоши. (Да, Учителю.) Когато умрете, Ангелът на Смъртта - те се наричат ангели, но не са ангели. (Да, Учителю.) Дяволите идват и ви отвеждат. Защото това сте заслужили. Те го знаят. Ясно ли е? (Да.) Те имат имената на всички, и действията ви, всичко е записано. Така че ще ви отведат съобразно и ще ви накажат - може леко, или тежко, или да минат еони, защото те знаят всичко. Нали? Небесата и адовете и Земята ни виждат така, както виждате дланта си пред себе си. Дланта си, ръката си. (Да. Уау.)

Но повечето хора не си спомнят вече тази способност. Някои все още я помнят, вие знаете, и ние ги наричаме медиуми. (Да, Учителю.) Някои имат тази способност, или някои я развиват. (Да.) Имат също така много видове психически сили. Не е непременно този вид - да виждат аурата или да четат мислите ви. Имат други сили. (Да, Учителю.) Например, могат да запалят огън от нищо. Могат да огъват желязо, да огъват лъжици, все едно са спагети. (Да.) Имам предвид варени спагети. Или могат да летят, (Уау.) на къси или на дълги разстояния. Или могат да се скрият, да станат невидими. Такива неща. В наши дни не са вече много. Но може би нови ще дойдат. Нали така? (Да, Учителю.) Защото светът може да има по-добра енергия за тях, за да дойдат. Иначе и те щяха да забравят и способностите им щяха да бъдат изтрити от тях, както е на повечето хора. Да. (Да, Учителю.)

Повечето животни все още имат добри способности от този род. Те си говорят помежду си между различните видове. Например кучета могат да говорят на птици или лъвове да говорят на вълци. Примерно. (Да, Учителю.) Или тигри могат да говорят на риби. Котки могат да говорят на мишки, от този род неща. (Уау.) Ето защо котките не изяждат мишката веднага след като я хванат. (Уау.) Те си играят с нея известно време и й говорят разни неща. За участта, за съдбата, че е дошло времето да си отиват. Играят си докато тя се успокои и тогава я изяждат, защото те също не искат да ядат животни, когато са изплашени, (Да, Учителю.) тъй като енергията ще бъде лоша и за тях. Преди да я изядат, те си говорят. Искат разрешение. (Разбирам, Учителю. Да.) Или си казват един на друг: „В миналия живот ти ме изяде, сега аз трябва да те изям.” Такива неща. (О.) Но ние, хората, ядем всичко. С разрешение или без. (Да, Учителю.) В минал живот, направил си ми нещо или не - просто ги изяждаме. Просто ей така. Разбирате ли за какво говоря? (Да, не сме се замисляли за това.) И затова имаме лоша карма. Затова имаме войни, бедствия, пандемии, епидемии, всякакви видове нещастия, неблагополучни ситуации, климатични проблеми, болести. И всякакви видове мъчителни преживявания. (Да.)

Добре, мисля, че е достатъчно. Видя ли докъде доведе твоят въпрос, а? (Да, Учителю.) Значи сте удовлетворени и нямате какво друго да питате относно този въпрос? (Нямаме, Учителю. Благодаря Ви много.) Добре тогава. (Благодаря Ви за всичко, което правите за света. Наистина се надявам да се събудим скоро.) Да, може би. Продължаваме да се молим. Добре. (Да, Учителю.) А аз продължавам да тропам с крак всяка нощ. Заплашвам Небесата и Земята. И те знаят, че съм сериозна. (Да, Учителю.) Така че, всичко заедно, парченце по парченце, може и да помогне. (Да, Учителю. Благодарим Ви.) Добре, скъпа. Отново ти пожелавам да си добре. (Благодаря Ви, Учителю.) Всъщност, аз просто се обадих, за да те питам дали си добре, понеже не беше добре миналия ден. (Да, благодаря Ви, Учителю.)

Просто си пази ушите топли. (Да, Учителю.) И си обличай топли дрехи, дори и да не чувстваш, че е студено, но може да е ветровито. (Да, Учителю.) И когато порите ти са отворени заради топлината, вятърът може да влезе през порите ти. (Да, Учителю, благодаря.) И тогава настивате отвътре. Затова понякога имате главоболие. Да. (Да, Учителю, благодаря Ви.) Добре, покривай се добре. Особено както ти винаги си хващаш косата на... как го казвате, конска опашка? (Да.) И целият ти врат отзад и покрай ушите и самите ти уши са открити. Разбираш ли? (Да.) Удобно е, но може да предизвика леки проблеми при ветровито време. Да. (Разбирам, да, Учителю.) Добре. Вятърът невинаги е доброжелателен. Да. (Да.) Вятърът всъщност е, той е. Просто понякога други невидими същества летят заедно с него. Разбирате ли? (О!) Те са във вятъра, във въздуха. И обикалят наоколо, летят с вятъра. Или някой вирус идва, издухан отнякъде, (Да, Учителю.) който причинява проблем. (Да, благодаря Ви, Учителю.) Добре. Затова китайците наблягат на „Фън шуй”, което значи вятър и вода. (Разбирам.) Не може да имате твърде много от тях, но не може и да нямате. (Да, разбирам.) И трябва да пресметнат как там, където сте и което вършите, да запазите тези два елемента в равновесие с другите неща наоколо. Да. (Разбирам, да.) Така е. За да не се чувства тялото ви напрегнато и дискомфортно. (Разбирам, Учителю. Да.) И тогава не се разболявате. Това е. (Благодаря Ви, Учителю.)

Добре, миличка. Чао (довиждане) засега и се пази добре. (Благодаря Ви, Учителю, Вие също. Небесата да Ви пазят, моля!) Аз може би ще ти се обаждам от време на време, за да видя дали си добре. Ако не си, ще трябва да направим още нещо. Добре. (Да, Учителю.) Повече отколкото само почивка. Ако почиваш и се почувстваш по-добре, значи може би работиш твърде много. И просто спри. И помоли другите да ти помогнат. Добре. (Да, Учителю.) Когато си здрава, можеш да работиш извънредно, но когато не си добре, тогава недей. (Да, Учителю.) Помоли някой, който е здрав, те могат да поемат малко повече от товара. Да. (Добре, Учителю.) Защото са здрави. (Да.) Добре. Също както ако здрав човек спи един час по-малко, това няма да му се отрази особено много. Да. (Да.) Но ако човек е чувствителен или има малко по-слаба защита към околната среда или към каквото и да е, към времето, (Да.) тогава не може да го направи. Нали? (Разбирам, Учителю, да.) Добре, мила, чао (довиждане). Бог да те благослови. (Благодаря Ви, Учителю. Пазете се.) Бог да те пази. (И Вас също, Учителю.) И благодаря за всичко, което правиш (Да.) (Благодаря Ви.) чрез Суприм Мастър Телевижън. Добре. Чао (довиждане), миличка. (Чао (довиждане), благодаря Ви, Учителю.) Пази се.

Гледайте още
Епизод
Списък за гледане
Сподели
Сподели с
Запази
Начално време
Свали
Мобилно
Мобилно
iPhone
Android
Гледай на мобилен браузър
GO
GO
Приложение
Сканирайте QR кода или изберете подходящата система за вашия телефон
iPhone
Android