Следва

Между Учителя и учениците

МИРЪТ: По-голямата картина на служенето на обществото, ч. 6 от 10

2020-10-09
Език:English

Епизод

Подробности
Свали Docx
Прочетете още

Те просто ми казват да се пазя, да остана, да не се местя. И много, много животни продължават да идват, всякакви видове, дори от един вид, различни животни. Вчера едно мъниче, една мъничка жабка колкото пръста ми, се опитваше да привличе вниманието ми и да ми каже.

( Учителю, в една от будистките истории, които Учителят прочете на учениците, Брама, Господарят на Третия Свят, умолява Буда да не изоставя съществата от този свят, защото те страдат. Защо прави това, след като той е този, който причинява всичките страдания със своя закон на кармата? )

Хубав въпрос. Светът тук, Светът-Сянка, е лицемерен, двуличен свят. Казвам ви. Брама е създателят на физическото съществуване. От една страна, той продължава да казва на душите, когато дойдат при него, им казва: „Трябва да се обичате“, да показват любов, да показват състрадание и т. н. А от друга страна, съществуват всички тези капани и трикове, които карат хората да се провалят, да се нараняват един друг и да нараняват други същества, като животните например. Затова му се скарах. Казах: „Ти, лицемерно същество! Не искам да те виждам. Аз ще отведа нагоре, когото мога.“ Така стоят нещата. (Да, Учителю.) (Благодаря Ви, Учителю.)

Бог Шакра и другите богове понякога също трябва да страдат. Брама боговете съществуват най-продължително. Той ще съществува докато всичките Три Свята бъдат унищожени по естествен път. Нищо в Трите Свята няма да съществува вечно. Но Брама ще съществува по-дълго, отколкото другите богове от по-ниско ниво, като Второ или Астрално Ниво. Тези богове, управителите, ще съществуват за по-кратко време, макар че можем да кажем за много хиляди години. Или дори по-дълго от това. Но те няма да се задържат дълго на позицията си, защото заслугите им намаляват. Вие можете да бъдете един от боговете на Второ Ниво, ако имате достатъчно заслуги. Шакямуни Буда също понякога е бил цар тези Небеса, от боговете на тези Небеса. Именно затова когато някой човек иска да се жертва за другите същества, тези богове слизат долу и го тестват толкова много. За да видят дали намеренията им са истински или искат да им вземат трона. Защото ако заслугите ви надвишат заслугите на бога, тогава можете да заемете мястото му. Ако сте с по-малко заслуги, ще трябва да слезете долу и да бъдете отново човек или дори животно. Да! И затова те молят Буда да ги спаси. Да спаси всички същества, означава да спаси и него, ако се прероди отново като човек или като животно. Разбирате ли го сега? (Разбираме. Да.) Понеже той страда, затова също разбира. Той тества практикуващия, който иска да стане Буда, за да спасява съществата, но това не означава, че не го уважава. (Да.) Той знае, че ако е истински, може да помогне на много същества. Сега разбирате. (Да. Благодарим Ви, Учителю.) Брама и всичките тези богове, те са лицемерни. Аз продължавам да им се карам през цялото време.

( Учителят преди беше казала, че силата на кармата си е отишла. Означава ли това, че съществата вече не се прераждат, за да платят за греховете си, а вместо това трябва да ги изкупят по друг начин, както е преценено от Небесата за този живот или за отвъдния? )

Зависи от това дали са добри и се разкайват, тогава мога да им помогна да се издигнат. (Да.) Това, че силата на кармата си е отишла, означава, че нямаш допълнителен товар, за който да се грижиш. Но своята карма трябва да я регулираш. (Да.) Например, в дадена страна правителството забранява наркотиците. Така поне нямате това изкушение да го прибавяте към товара в своя живот. (Да.) Когато децата се родят и не знаят дори имената на наркотиците, не виждат наркотиците, дори не чуват за тях, тогава имат едно изкушение по-малко, с което да се борят или с което да бъдат натоварени. (Така е. Да.) Никога няма да са зависими от наркотиците. И също, никога няма да отидат в ада за наркотично зависими. (Да.) Никога няма да боледуват или да имат усложнения, свързани с приема на наркотици. (Да, Учителю.) Така че, силата на кармата е тази, която кара хората да правят лоши неща и лесно ги заблуждава да правят лоши неща. Но това не означава, че когато ги правиш, няма да си платиш. Трябва. (Да.) Просто по-малко. (Разбираме.) Ако хората са правили лоши неща в миналото, но сега се разкайват, искрено се разкайват, тогава Силата на Учителя може да им помогне да отидат в Небесата. (Да. Благодаря Ви, Учителю.) Няма защо.

( Учителю, всички Вселени-Сенки ли имат една и съща структура от Десет Нива, с един господар за всяко ниво, с ад, майа и закон на кармата? ) Не, само по-нисшите нива на Вселените-Сенки. По-високите нива нямат. (Да, Учителю.) От Четвърто Ниво нагоре нямаме ад. Нямаме вече и карма. Нямаме нищо, което да изкушава душите да вършат лоши неща и да се прераждат. (Да, Учителю.) И душите няма да бъдат унищожени. Само когато сме тук в този физически свят и в рамките на Трите Свята, сме подвластни на всичко това, на някои Небеса и някои адове, и на физическо съществуване, както в този свят. Това ли искаше да попиташ?

( Чудех се дали и другите Вселени-Сенки имат същата… ) Да, подобна. ( Да, Учителю. И дали Учителят трябва да се справя със същите обстоятелства, каквито имаме тук сега, и на планетите от другите Вселени-Сенки? ) Да, ако Учителят е там, трябва. ( Каква е причината различните Вселени-Сенки да се развиват по подобен начин, всички тези останали планети ли имат месо и убийства? ) Вижте, когато един нов свят се ражда, например, когато една нова планета се формира от силата на нещо, било то добро или зло, тя е празна, като страна без цар, без нищо. Така че, все едно е за завладяване. Всеки би могъл да отиде там, ако има достатъчно сила, (Да.) като силата на творението, като Брама. Някой от боговете или съществата в Небесата на Брама, Третото Небе, ще го погледне и ще види: „О, това е хубаво място. Аз ще отида там.“ И ще отиде там и ще установи трона си и после ще започне да създава неща и да привлича други същества да дойдат на неговата планета. Разбирате ли? (Да.) И после започват всякакъв вид взаимодействия: добри, лоши, неутрални, да си помагат един на друг, да се нараняват един друг случайно или преднамерено и т. н., и т. н. И кармата започва да се формира отново, отново, отново и отново. (Да. Разбираме.) После ситуацията става подобна. (Да, Учителю.) Нови светове, нови планети се формират през цялото време. Просто учените невинаги ги откриват, защото може би са твърде далеч или са все още невидими. (Да, Учителю.) Може също така те да са направили невидим щит, за да се скрият от очите на другите, защото се безпокоят от завладяване. (Разбираме, Учителю.)

Както виждате, ние също се опитваме да завладеем други планети като Марс, Луната, Венера. (Да, Учителю.) Те вече се опитват, планират, ще отиват скоро. (Да.) Искат скоро да отидат, вече се подготвят. Нали знаете? (Да, Учителю.) Хората дори вече продават луната. Продават части от луната, а някои хора вече я купуват. Знаете това. (Да.) И освен това, сега дори официално учените молят други хора да им продадат камъни от луната ако отидат там горе. „Между другото, донесете няколко скални къса и ни ги продайте.“ За да правим с тях експерименти или нещо друго. Знаете ли това? (Да, Учителю.) Ние сме нашественици. Не можем да се грижим за проблемите на своята планета, но вече искаме да контролираме други територии, много отдалечени от нас, на стотици хиляди или милиони светлинни години. Боже мой! Това е толкова смешно. Всичко е толкова бързо и нетрайно. Опитват се толкова усилено, сякаш ще живеят тук хиляди години. (Да.) Изясни ли ти се вече или…? (Да, Учителю. Благодаря Ви, Учителю. ) Следващият.

( Учителю, относно Новата Духовна Област, Учителят издига ли съществата от всички различни Вселени-Сенки в една и съща Нова Област? ) Да, ако имат афинитет. Ако мога, да. (Уау. Благодаря Ви, Учителю.) Никога не е претъпкано. Не се притеснявайте. Тя е голяма, много голяма. (Добре е да го знаем, Учителю.)

( Може ли Учителят да ни разкаже повече за Новата Духовна Област? Каква е? Как изглеждат хората? И какво правят там? ) О, не знам как да го опиша на нашия език, наистина. Почакайте докато отидете там, тогава ще знаете. Те са толкова свободни, толкова блажени и няма какво да говорим за това. (Да, Учителю.) Дори за Пето Ниво вече не може да се говори. Просто да кажем, че са блестящи от Светлина и са толкова невероятно красиви и толкова свободни. И просто съществуват. И правят каквото искат да правят. ( Ще се радваме да разберем, Учителю. ) Да, да. Нашият живот всъщност не е толкова дълъг. Само няколко десетилетия. Така че, бъдете търпеливи, о, Боже, търпеливи.

( Учителю, в последната конференция Учителят каза, че хората там нямат никакво останало его. Затова се чудех дали се изгубва всякакво чувство за индивидуалност или отделеност? ) Не, не е така. Не е така. Ние всички имаме индивидуално място и самоличност. Не е както се смесват бучки в тесто за сладкиш. Вие сте свободни, вие сте себе си и всичко е наред. Просто егото е нещо, което съществува само в нашия свят. (Да, Учителю.) То е като някакъв вид сила, която те кара да се съревноваваш с хората. Прави те ревнив, кара те да си пазиш територията, кара те да искаш да бъдеш по-добър от другите, да буташ другите надолу и от този род неща. (Да.) В другия свят нямат такива склонности или качества, нямат нужда. (Да.) Никой никога не е имал нещо, от което да се нуждае и за което да трябва да се съревновава или да се бори. (Да.) В този свят всички тези неща възникват също заради обучението, обкръжението. Хората нямат достатъчно храна, нямат достатъчно сила; силните потискат слабите. Затова, просто се опитват да се издигнат и се борят да бъдат равни и от този род неща. (Разбирам.) Или да имат повече храна, така всички тези неща се проявяват и усилват силата на желанието да се открояваш от другите. И това е егото. (Да, Учителю.) В Небесните светове нямат това. Няма нужда. В по-висшите Небеса, разбира се. В Астралните Небеса още го има. (Разбираме.) (Благодаря Ви, Учителю.)

( Посещавана ли е Учителят напоследък отново от животни, които са дошли да предадат някакво съобщение на Учителя или някакви други духовни същества или в медитацията на Учителя? Може би някакви нови разкрития, които можете да споделите с нас, Учителю? )

Да, да. Те продължават да идват. А разкритията в медитацията ми сега не са нещо, за което да се тревожите. Те просто ми казват да се пазя, да остана, да не се местя. И много, много животни продължават да идват, всякакви видове, дори от един вид, различни животни. Вчера едно мъниче, една мъничка жабка колкото палеца ми, се опита да привлече вниманието ми и да ми каже нещо. Аз казах: „Добре. Какво, предполагам, ти също имаш съобщение за мен, нали?“ Тя каза: „Да, не се мести, остани или отиди някъде, където е по-добре за Теб…“ Аз казах: „Кой те изпрати? Ти сама ли го реши? Негативната сила ли те изпрати или…? Откъде си?“ О…дали беше тя? Беше той. Той ми каза: „Божественото ме изпрати.“ Аз казах: „Уау! Нямаха ли нещо по-малко?“ Казах: „Добре. Много ти благодаря.“ Всеки път им благодаря. Защото дойде паякът, всякакви видове катерички, птици и жаби, дори скунксове дойдоха. Скунксът беше толкова красив. Имаше бяла ивица от главата по целия гръб до опашката и имаше също бели петна на пръстите на краката. О, красив! Толкова красив. И той ми каза същите неща. Казах им: „Защо вие, приятели, всички ми казвате едно и също?“ Те отговориха: „Просто за да наблегнем, да направим по-силно посланието, за да не го пренебрегнете. Да усилим енергията, за да Ви задържи тук.“ Казах: „Добре. Имам го предвид, но ако трябва да се преместя, трябва да го направя. Но много ви благодаря, че дойдохте.“ Те дори рискуват живота си. Идват в някои опасни места, само за да привлекат вниманието ми. Казах: „Не правете това с никого другиго, може да ви смачкат, мъничета.“ И продължавам да ги съветвам: „Не яжте нищо, което е живо, яжте само това, което е вече останало.“ Тогава мога да ги издигна в Небесата. Това е всичко. Имаме кратки разговори. Вътрешно ми казват други неща, които понякога не мога да ви кажа. (Да, Учителю. Разбираме.) И ако продължавате да ми пращате много работа, всеки ден, не знам дори дали ще ми остава време да си проверявам вътрешния имейл. Много съжалявам за това. Понякога си мисля, че трябва да се откажа, за да имам повече време за вътрешна работа, но просто не мога. Така че, не можем да имаме всичко. Твърде зле. (Да, Учителю.)

( Дали всички тези животни и същества слизат долу от Небесата само за да помогнат на Учителя или е защото те са по-близо до Небесата и не са блокирани като хората, затова могат да получават тези съобщения, които предават на Учителя? )

Прави сте, те не са блокирани като хората. Имат недостатъка да не бъдат хора. Но имат предимството да не са блокирани като нас. Понеже умът ни е твърде активен, затова той блокира много неща, за да продължи да функционира. Ако знаете твърде много за миналия си живот, за това какво следва да направите и всякакви други неща, това ще бъде чудесно, нали? (Да, ще бъде.) Но ако искате да знаете твърде много за миналия си живот, това може и да не е толкова добре. Ако знаете, че сте били цар на тази страна, а сега трябва да работите за Суприм Мастър Телевижън само за храна, тогава не знам дали бихте били щастливи да работите за две хранения на ден. (Много сме щастливи!) Може би трябва да започнете революция, за да си възвърнете трона, каквото и да е. Кой знае? Или ако знаете, че съседката е била ваша жена и отидете да я видите и си кажете: „Боже мой, толкова е грозна! Какво да правя?“ (Да.) Така че, това е проклятие, но също и благословия - че не знаем много. Ние работим ден за ден. Също като мен, една минута след друга. Една минута до следващата, просто правете каквото трябва да правите, това, което е пред вас. И се молете, медитирайте, разбира се. Яжте умерено. Такива неща. (Да, Учителю.)

Гледайте още
Епизод
Списък за гледане
Сподели
Сподели с
Запази
Начално време
Свали
Мобилно
Мобилно
iPhone
Android
Гледай на мобилен браузър
GO
GO
Приложение
Сканирайте QR кода или изберете подходящата система за вашия телефон
iPhone
Android