A Seguir

Prêmios o Brilhante Mundial

Shining World Invention Award Recipient: Dr. Olga Malinkewicz for Perovskite Solar Cell Technology

2021-03-17
Idioma:English
Detalhes
Download Docx
Leia Mais
Najwyższa Mistrzyni Ching Hai: ”Radośnie wręczamy Dr Oldze Malinkiewicz  Nagrodę Doskonałości Światowej Wynalazczości oraz dar miłości w wysokości 21.000 dolarów na dodatkowe wsparcie dla tego wspaniałego i chroniącego świat projektu, w Bożym cudzie. Niech niebiosa oświecają Pani genialny umysł mądrością i miłością”.
Assista Mais
Lista de Reprodução
Compartilhar
Compartilhar Para
Embutir
Iniciar em
Download
Celular
Celular
iPhone
Android
Assista no navegador do celular
GO
GO
App
Escanear o QR code, ou escolha o sistema de telefone certo para baixar
iPhone
Android