ค้นหา
ต่อไป
 

ข่าวเด่น / Useful Tips

A Helpful Tip from Supreme Master Ching Hai (vegan): a Hand Crank + Solar-powered Flashlight

2023-03-14
รายละเอียด
ดาวน์โหลด Docx
อ่านเพิ่มเติม

And now, I’m glad to share with you a helpful tip from our Beloved Supreme Master Ching Hai (vegan):

“Hi lovely Angels, if you can, buy yourself a hand crank + solar-powered flashlight, so wherever you go, it will be handy – without needing electricity, or batteries; for environmental sake, as well. Plus, it’s convenient while you are on the phone and can’t just use its flashlight. Have fun with it too for being more independent! God loves you kids!”

We love You, too, Benevolent Master! And thank You for this awesome advice for our daily lives.

รับชมเพิ่มเติม
ข่าวเด่น - Useful Tips  1 / 58
1
2023-03-14
1497 รับชม
2
2023-03-04
650 รับชม
3
2023-02-22
1421 รับชม
5
2023-02-02
857 รับชม
6
1:46
2023-01-23
689 รับชม
7
2023-01-13
1236 รับชม
9
2022-12-24
847 รับชม
10
2022-12-14
953 รับชม
12
2022-12-04
1440 รับชม
13
2022-11-23
1101 รับชม
14
2022-11-04
1058 รับชม
15
1:29

A Home Security Tip from Supreme Master Ching Hai

2022-10-25   1074 รับชม
2022-10-25
1074 รับชม
16
2022-10-15
1097 รับชม
17
2022-10-05
1228 รับชม
18
2022-09-25
1133 รับชม
19
2022-09-15
2296 รับชม
21
2022-06-03
1268 รับชม
22
2022-04-24
1671 รับชม
23
2022-04-19
964 รับชม
25
1:31
2022-04-03
1160 รับชม
26
2022-03-23
856 รับชม
27
2022-03-11
1325 รับชม
28
2022-02-25
1278 รับชม
30
2022-02-06
1301 รับชม
33
2021-12-10
1434 รับชม
36
2021-10-12
1954 รับชม
37
1:14

A Tip from Beloved Supreme Master Ching Hai

2021-05-04   1923 รับชม
2021-05-04
1923 รับชม
38
2021-04-26
1068 รับชม
41
2021-03-29
848 รับชม
44
0:46

Blue Anole Bobby Humidifying your room

2019-06-09   4430 รับชม
2019-06-09
4430 รับชม
45
2019-06-08
4337 รับชม
46
0:32

Milu Deer Mei Lien Protecting our planet

2019-06-04   3429 รับชม
2019-06-04
3429 รับชม
47
0:53

Golden Brushtail Possum Gmail tip

2019-06-03   4382 รับชม
2019-06-03
4382 รับชม
48
0:58

Swan Pitu Preventing unwanted air from going inside

2019-06-02   2844 รับชม
2019-06-02
2844 รับชม
49
0:29

Giant Technicolor Squirrel Gerald Business travelers

2019-06-01   2481 รับชม
2019-06-01
2481 รับชม
50
0:34

Serval Sammy Waterproof your mail

2019-05-31   2692 รับชม
2019-05-31
2692 รับชม
51
0:37

Northern Cardinal Carl tip for dusting TV and Blinds

2019-05-30   2909 รับชม
2019-05-30
2909 รับชม
52
0:43

Pygmy Marmoset Pomo tip for remove ink on the skin

2019-05-29   2469 รับชม
2019-05-29
2469 รับชม
53
0:48

Gosling Liana Cleaning up broken glass

2019-05-25   2958 รับชม
2019-05-25
2958 รับชม
54
0:28

Desert Tortoise Duney Cleaning cutting boards

2019-05-24   2868 รับชม
2019-05-24
2868 รับชม
55
0:50

Black and White ruffed lemur lenny Cleaning appliances

2019-05-23   2786 รับชม
2019-05-23
2786 รับชม
56
0:28

Lguana Iggy Organizing your belongings

2019-05-22   2756 รับชม
2019-05-22
2756 รับชม
57
0:38

Matschies Tree Kangaroo Kanga A word processor

2019-05-21   2637 รับชม
2019-05-21
2637 รับชม
58
2019-01-18
671 รับชม
รับชมเพิ่มเติม
วีดีโอล่าสุด
2023-03-20
462 รับชม
2023-03-19
778 รับชม
32:54

ข่าวเด่น

2023-03-18   92 รับชม
2023-03-18
92 รับชม
17:12
2023-03-18
148 รับชม
2023-03-18
1089 รับชม
34:21

ข่าวเด่น

2023-03-17   144 รับชม
2023-03-17
144 รับชม
แบ่งปัน
แบ่งปันไปที่
ฝัง
เริ่มที่
ดาวน์โหลด
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์มือถือ
ไอโฟน
แอนดรอยด์
รับชมในบราวเซอร์ในโทรศัพท์มือถือ
GO
GO
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์