ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ค้นหา
ประเภท
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์

มาดูบทสนทนาที่ตรงไปตรงมา ระหว่างท่านอนุตราจารย์ชิงไห่และลูกศิษย์ของท่าน เกี่ยวกับหัวข้อตั้งแต่จิตวิญญาณ และชีวิตประจำวัน รวมถึงความรู้ลึกซึ้งหายาก จากดินแดนอื่นเหนือโลก

เราต้องเปิดหัวใจของเราให้อิทธิพลสูงส่งต่าง ๆ เพื่อนที่สูงส่งทั้งหลาย เราต้องฉวยโอกาสนี้ไว้ ถ้าเรายังเชื่อว่าในการปรับปรุงความบริสุทธิ์ของเรา ปรับปรุงปัญญาของเรา คือเป้าหมายสูงสุดของมนุษยชาติ เช่นนั้นเราต้องพยายาม~ ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ (วีแกน)

นักมนุษยธรรมที่มีชื่อเสียงระดับโลก ศิลปิน และอาจารย์ทางจิตวิญญาณ

การเป็นวีแกนนำความรัก และความเมตตาของเราออกมา ตอนที่ 5 จาก 13 ตอน

29:11

การเป็นวีแกนนำความรัก และความเมตตาของเราออกมา ตอนที่ 5 จาก 13 ตอน

สิ่งนั้นก็คือ นิกายโรมันคาทอลิกนี้ พวกเขาไม่มี คำแนะนำทางศีลธรรมใด ๆ พวกเขาทั้งหมดไม่ได้รู้แจ้ง นั่นคือปัญหา (ครับ จริงครับ) ส่วนใหญ่ไม่ได้รู้แจ้ง พวกเขาจะรู้แจ้งได้อย่างไร ถ้าไม่มีอาจารย์ท่านใด ๆ เพื่อเปิดตาที่สามของพวกเขา สำหรับพวกเขาและเพียงเพื่อเชื่อมต่อ กับพระเจ้าและมองเห็นแสงภายใน แสงของพระเจ้า (แห่งสวรรค์ภายใน) และได้ยินพระวจนะของพระเจ้า?
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2022-01-17   451 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2022-01-17

การเป็นวีแกนนำความรัก และความเมตตาของเราออกมา ตอนที่ 4 จาก 13 ตอน

31:28

การเป็นวีแกนนำความรัก และความเมตตาของเราออกมา ตอนที่ 4 จาก 13 ตอน

If you lose spiritual faith, you’refinished, you’re nothing, you’re an empty shell. That’s what all thepedo-priests do to the children. Worse than killing them. They die in anguish,having no faith, cannot even pray to God when they die. God has created humans. Humans must alwaysremember God, so that at the time of death, you won’t forget. But as a child,their faith is already crushed into powder like that. How would they live inGod anymore? …The effect is deep, it’s forever. It’s killing, it’s murdering them,not just physically. Before you die you should remember God. These childrencannot, even.So, these pedo-priests cannot be forgiven,not in the eyes of the law and not in the eyes of God either. My God, I reallypity them because they don’t know what awaits them. Even if all the governmentsin this world let them go free, hell will not. The more they are free and themore they enjoy and the more molesting in this world, the more hell-hell theywill experience.And in any case, a church is a sacred place.It’s for worshiping God and for redeeming yourself, and for giving refuge andhealing and comfort to the faithful, not for you to rape children. It’s a verysimple question. So I don’t know how they tolerate all this time, and all thegovernments ignore all this all this time. …They truly don’t believe in God.These pedo-priests and pope, they are anti-Christ. Anti-Christ, anti-churches,anti-God. You can see it well.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2022-01-16   1114 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2022-01-16

การเป็นวีแกนนำความรัก และความเมตตาของเราออกมา ตอนที่ 3 จาก 13 ตอน

29:16

การเป็นวีแกนนำความรัก และความเมตตาของเราออกมา ตอนที่ 3 จาก 13 ตอน

มันน่ากลัวมาก แต่บาทหลวงทั้งหลายเหล่านี้ ที่พวกเขามี มันดีเกินไป พวกเขาจำไม่ได้ พวกเขาไม่เข้าใจ และพวกเขาคิดว่าพระเยซู เสียสละเพื่อลบล้างบาปของตน ไม่ พระเยซูทรงทำอย่างนั้น เมื่อพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ สำหรับสาวกของพระองค์และอาจจะ ญาติและเพื่อนของพวกเขา และใครก็ตามที่พระองค์ทรงพบ (ครับ อาจารย์) แต่หลังจากที่อาจารย์ อาจารย์ใด ๆ เสียชีวิต ไม่มีพระพรนี้อีกต่อไป ไม่มีพระคุณนี้อีกต่อไป
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2022-01-15   1452 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2022-01-15

การเป็นวีแกนนำความรัก และความเมตตาของเราออกมา ตอนที่ 2 จาก 13 ตอน

33:44

การเป็นวีแกนนำความรัก และความเมตตาของเราออกมา ตอนที่ 2 จาก 13 ตอน

แอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่แย่ที่สุด ที่คุณสามารถให้กับตัวเองได้ แต่พวกเขายอมให้มีอย่างมากมาย พวกเขาสามารถดื่มได้ตลอดเวลา (ใช่ครับ) แต่พระเยซูไม่ทรงดื่ม (ใช่ครับ) ห้ามของมึนเมา (ครับ ท่านอาจารย์) ทั้งหมดนั้น ในพระพุทธศาสนาไม่ว่ากรณีใด ๆ ในนิกายโรมันคาทอลิกเหมือนกัน ใช่หรือไม่? (ครับ อาจารย์) และพวกเขารู้ แอลกอฮอล์จะพาคุณ ไปสู่บาปอื่น ๆ อีกมากมาย
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2022-01-14   1930 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2022-01-14

การเป็นวีแกนนำความรัก และความเมตตาของเราออกมา ตอนที่ 1 จาก 13 ตอน

38:07

การเป็นวีแกนนำความรัก และความเมตตาของเราออกมา ตอนที่ 1 จาก 13 ตอน

ฉันแน่ใจว่ามีหลายคน น่าไปนั่งในวาติกันมากกว่า กว่าชาววาติ-แก๊งค์เหล่านี้ (ครับ ครับอาจารย์) ฉันแน่ใจว่า พวกเขามีสติมากกว่า มีความรู้แจ้งมากกว่า มีความรับผิดชอบมากกว่า จริยธรรมมากกว่า คุณธรรมมากกว่า เอาใจใส่มากกว่า มีเมตตามากกว่า มีความรักมากกว่า
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2022-01-13   2485 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2022-01-13

ราชาหนึ่งปี ตอนที่ 9 จาก 9 ตอน

25:12

ราชาหนึ่งปี ตอนที่ 9 จาก 9 ตอน

เหมือนตอนที่ฉันอยู่ที่อินเดีย ฉันไม่มีอาหารหรูหรา ยกเว้น จาปาตี แตงกวา และเนยถั่ว บางครั้งบางคราว ซาโมซ่าหนึ่งลูก จำได้ไหม? (ครับ อาจารย์) แต่มันเป็นชีวิตที่ไร้กังวล ฉันจำไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ที่ฉันมีชีวิต ชีวิตที่ดีกว่านั้น ที่เคยมี
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2022-01-12   2624 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2022-01-12

ราชาหนึ่งปี ตอนที่ 8 จาก 9 ตอน

28:02

ราชาหนึ่งปี ตอนที่ 8 จาก 9 ตอน

อาจารย์ที่มีชีวิตอยู่ เป็นที่ลี้ภัยที่ดีที่สุดของคุณ อาจารย์ในอดีตสามารถ ช่วยคุณได้ในระดับหนึ่ง (ครับ) แต่ไม่สามารถ นำคุณไปสู่การรู้แจ้ง ไม่เร็วนัก ไม่ง่ายนัก (ครับ ท่านอาจารย์ ถูกต้องครับ) สามารถสอนอะไรคุณได้บ้าง สามารถปรากฏแก่คุณในบางครั้ง ช่วยคุณในยามลำบาก ถ้าคุณจริงใจและ ถ้าคุณมีความสัมพันธ์บางอย่าง แต่ไม่ใช่การรู้แจ้ง คุณจำเป็นต้องมีอาจารย์ที่มีชีวิต
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2022-01-11   3104 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2022-01-11

ราชาหนึ่งปี ตอนที่ 7 จาก 9 ตอน

25:42

ราชาหนึ่งปี ตอนที่ 7 จาก 9 ตอน

นี่คือเรื่องราวที่ เตือนเราว่าไม่เพียงแค่ โลกนี้ที่ดำรงอยู่ได้ ไม่ว่าเราจะรวยแค่ไหน เราจะละทิ้งไว้ เพราะเราทำงานหนัก ตลอดชีวิตของเรา เพียงเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบาย ความเป็นอยู่หรือความร่ำรวย แต่แล้ว เราจะต้องปล่อยมันไป ไม่มีอะไร และลำพังคนเดียว (ครับ ท่านอาจารย์) และไม่รู้ด้วยซ้ำว่า ชะตากรรมอะไรรอเราอยู่
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2022-01-10   3032 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2022-01-10

ราชาหนึ่งปี ตอนที่ 6 จาก 9 ตอน

27:57

ราชาหนึ่งปี ตอนที่ 6 จาก 9 ตอน

นายกรัฐมนตรีบอกเขาว่า “ฝ่าบาท ข้าฯไม่คิดว่า มีปัญหาใด ๆ ถ้าข้าฯ ควรบอกความจริงทั้งหมดกับท่าน เพราะเทพเจ้าที่ ดูแลแผ่นดินนี้ ได้อธิษฐานอย่างหนักเสมอมา เพื่อขอให้พระเจ้าประทานแก่เรา ทุกปี ให้มีกษัตริย์องค์ใหม่หนึ่งองค์ พระเจ้าทรงสดับคำอธิษฐานของเรา ดังนั้น ทุกปี ทุกสิบสองเดือน พระองค์ส่งคนแบบท่านมาให้เรา
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2022-01-09   2861 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2022-01-09

ราชาหนึ่งปี ตอนที่ 5 จาก 9 ตอน

28:40

ราชาหนึ่งปี ตอนที่ 5 จาก 9 ตอน

แต่ไม่ใช่พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ ผู้ทรงสร้างมัน มันคือผู้ที่ได้ยืม พลังของพระเจ้าในการสร้างโลกนี้ ตัวอย่างเช่น (ครับ ท่านอาจารย์) เขาต้องการแบบนั้น เขาต้องการให้ผู้คน มีการดิ้นรนต่อสู้ แล้วก็ยังส่งปีศาจ ลงไปหลอกล่อพวกเขา ให้มีการทำผิด แล้วลงโทษพวกเขา ดูผลลัพธ์ว่าเกิดอะไรขึ้น
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2022-01-08   2600 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2022-01-08

ราชาหนึ่งปี ตอนที่ 4 จาก 9 ตอน

28:36

ราชาหนึ่งปี ตอนที่ 4 จาก 9 ตอน

ดังนั้นจึงเป็นเวลาแห่งการทำลายล้าง (ใช่ครับ ท่านอาจารย์) เวลาผ่อนปรน ผ่านไปแล้ว (ว้าว) แม้แต่ปลายหางของมัน ผ่านไปแล้ว (ว้าว) ดังนั้นมนุษย์จะไม่ได้รับการอภัยโทษ เราทำงานอย่างเหนื่อยกับสวรรค์ พยายามช่วยชีวิตให้มากที่สุด แต่สุดท้ายพวกเขาทั้งหมด จะต้องตอบตัวเองสำหรับ การกระทำและวิถีชีวิตของตนเอง
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2022-01-07   2986 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2022-01-07

ราชาหนึ่งปี ตอนที่ 3 จาก 9 ตอน

28:44

ราชาหนึ่งปี ตอนที่ 3 จาก 9 ตอน

พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า การทำบุญเป็นสิ่งที่ดี หมายถึงการทำบุญทางวัตถุ หรือทำกุศลทางจิตใจก็ดี แต่การทำบุญที่ดีที่สุด คือการให้พระธรรมอันแท้จริง คำสอนที่แท้จริง หมายถึง ให้ความรู้แจ้งแก่ผู้คน เพื่อให้พวกเขาสามารถ เป็นอิสระหลุดพ้นตลอดไป
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2022-01-06   2757 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2022-01-06

ราชาหนึ่งปี ตอนที่ 2 จาก 9 ตอน

30:45

ราชาหนึ่งปี ตอนที่ 2 จาก 9 ตอน

แต่โป๊ปองค์นี้ไม่ใช่คาทอลิก เขาไม่ใช่คริสเตียนอยู่ดี มีอยู่ครั้งหนึ่ง ฉันเห็นเขาดูเหมือน ปีศาจ (ว้าว!) จุติมา และฉันก็ตกใจตัวเอง ฉันรู้สึกตกใจ (ว้าว) เขาจึงอยากทำลาย คริสตจักรและศาสนาคริสต์ คุณสามารถเห็นได้เป็นอย่างดี (ครับ ท่านอาจารย์) ทุกครั้งที่มีอะไรเกิดขึ้น เขาแค่แหกกฎทั้งหมด ศีลทั้งหมด ที่สืบทอดต่อกันมา มาตั้งแต่บรรพกาลแล้ว ตั้งแต่สมัยโมเสสและพระเยซูแล้ว
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2022-01-05   3174 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2022-01-05

ราชาหนึ่งปี ตอนที่ 1 จาก 9

27:07

ราชาหนึ่งปี ตอนที่ 1 จาก 9

เพราะฉะนั้น ศีลข้อใด ที่ให้ไว้โดยอาจารย์ในสมัยโบราณ มันเป็นคำที่เปี่ยมไปด้วยปัญญาด้วย เหตุผลที่แตกต่างกัน (ใช่) และเป็นการดีกว่าที่เราจะเชื่อฟัง
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2022-01-04   3128 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2022-01-04

ฐานะนักบุญที่แท้จริง ตอนที่ 7 จาก 7 ตอน

29:49

ฐานะนักบุญที่แท้จริง ตอนที่ 7 จาก 7 ตอน

ฉันมีสถานที่ ไกลออกไปบนสวรรค์ชั้นสูง สำหรับคนดี สำหรับคนมีคุณธรรม โปรดฟังเสียงหัวใจของคุณ ธรรมชาติความเมตตาของคุณ และทำในสิ่งที่ถูกต้อง เอาพลเมืองสัตว์ทั้งหมดออกจาก โรงฆ่าพลเมืองสัตว์และ สถานที่เลี้ยงพลเมืองสัตว์ และแทนที่พวกมัน ด้วยฟาร์มผัก ทุกคนจะชนะ พระเจ้าจะทรงยินดี พระเจ้าจะทรงอวยพรประเทศของคุณ พระเจ้าจะทรงอวยพร ทุกครอบครัวและเพื่อน ๆ ของคุณ โปรดเชื่อฉัน อาเมน
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2022-01-03   3530 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2022-01-03

ฉายานักบุญที่แท้จริง ตอนที่ 6 จาก 7 ตอน

31:18

ฉายานักบุญที่แท้จริง ตอนที่ 6 จาก 7 ตอน

So, they just have to U-turn. The people outside must U-turn – now! Yesterday already. U-turn, be vegan. Don’t partake anymore in bloody killing, animal-person or man. Don’t molest any innocents. Then, maybe you still have a chance. And I may be able to intervene, and pray for you and help you in your hour of need. What was your question? (It had to do with the reincarnation of the priests to smear the reputation of the church and of the teaching of Jesus.) Yeah, is that your question? (Yes, how long has this been happening.) Oh, yeah, yeah, yeah, it’s been a long time of course but nobody has a record about it. Like these molesting children, raping children, murdering children is just recently uncovered. (Yes, Master.) All the unknown graves, unnamed, from all the children, from the Catholic-managed schools. (Yes, Master.) And then some people who were survivors of the rape from the priests, all that, or murdering from the priests, they came out and talked to the journalists and all that and then something came out, but not completely all out. (Yes, Master.) “Media Report from France 24 English – Oct. 5, 2021 Reporter(f): Michael Rezendes is a Pulitzer Prize-winning journalist with the Associated Press. He was part of the Spotlight Team at the Boston Globe that helped reveal sexual abuse inside the Catholic Church in the States. And he joins me now on the set. Michael, your research, your work in this with the Spotlight team was over 20 years ago. This report’s coming out in France today. Why so long? Michael Rezendes (m): Well, usually it takes a particular scandal to trigger an investigation. It takes, most important of all, it takes victims who are willing to step forward to tell their stories, even though that's a very painful process, and to demand that someone take action. It’s the same in every country. And at the Spotlight team in Boston 20 years ago, we started investigating one priest. One. And we soon learned that there might be a half a dozen, and we were just honestly blown away by that possibility. Soon we learned and reported there were 70. And today in the Boston Archdiocese alone, that number is 250.” So that means, before journalism existed or before all these confession stories, nobody even knew, nobody dared to say anything, because if you say something you will be in inquisition. (Yes.) You will have a blackened name, as a witch, or things like that, like in medieval times. They even killed the disciple of Jesus, direct lineage from Mary, Mary the disciple of Jesus, the Cathar Perfect, remember? They killed them in France a lot. Called them Cathar Perfects. They were still direct descendants of Jesus’ spiritual linage at that time, (Wow.) and they were all killed, put on the stake and burned alive, (Oh, God.) because they accused them of being witches. They put the hat on them as witches. And witches are to be burned at the stake. Terrible. Those times, such a dark thing, such evil. It’s still evil, it’s just not as openly like that. (Yes, Master.) Just ignored, but it’s still happening. (Yes.) Almost the same, except they kill them in the dark, and not burned at the stake, those innocent faithful who believe in them, who worship them, who revere them as the representative of God in the priests’ clothing but they are wolves, they are tigers, they are lions, they are worse. To compare them to wolf- and tiger- and lion-people is truly, I apologize because tiger- or lion-people, they don’t do harm like this, (That’s right, Master.) they only do their job. They kill the weak to eat, to keep the DNA of the animal-person strong, the strong should survive to keep going. (Yes, Master.) The weak and the sick and the older, they will hunt, that’s their job also, so actually they don’t do any more harm than that. So, to compare them to lion-, tiger-people, I really apologize, I am sorry. They are not worth being called tiger- and lion-people, even. (Yes, Master.) Because true tiger- and lion-people, they don’t even harm their own species. They don’t eat their own children. (Yes, Master.) Nowadays, they promote killing your own children, it’s just like eating your own children. (Yes, Master.) And then they’re raping children like that. They are worse than tiger- and lion-people. They don’t do that. They have their own partner. (Yes, Master.) And they are together for life. And even wolf-people, they are like that also. (Yes, Master.) They are just dog-people, untrained. Many people also have some wolf-people in their house because they probably adopted them when they were younger, when they were maybe abandoned or orphaned. (Yes, Master.) And the wolf-person is just like dog-people that we have. (Yeah.) They are wonderful, they are loyal. Even many wolf-people returned to the wild, but when these caretakers or the one who helped them before come, oh, they run around them, licking them and kissing them and jump on them, loving them. (Yes, Master.) After many years, even. (Yes.) Not together in the house like the domestic dog-people. They were loyal, they were faithful. They are incredible beings. (Yes, Master.) So, to compare these devil priests to wolf-people, I am so sorry, I really apologize to the wolf-, the tiger- and the lion-people. I apologize. Forgive me. Yeah. It has been going on long time. So, it wasn’t a question, right? It was a comment from you, right? (A comment and also maybe, I was also curious how long has this been going on and Master said after Jesus died, they seized the opportunity to take over and start doing these bad things.) Yeah. The Romans! That’s why they call it Roman Catholic. It’s not truly Christian anymore. (Ah. Right.) I knew a priest when I was young because my father took me to a church about maybe 5 kilometers from my home. And I also have been given these wafers from that priest. (OK. Yes.) And he is a good one. He is a good one. And I even met him again in Paris and he didn’t look much different! Thirty-some years later I met him. (Wow.) And when I met him, he was already elder. He’s not like a young boy or anything. He was already a priest in the church. I had a priest in the church and I met him thirty-some years later. He attended one of the Buddhist festivals, or something. They make some program, like drama, stuff like that. (Right.) And he attended one of them. And I was also there with my teacher, my Buddhist teacher. And he came. And before he left, he came to say to me, “OK, I am going now. OK?” Like a buddy talk. Because in Âu Lạc (Vietnam), we don’t say ‘I’ when you are very friendly with each other. You say, you address yourself as “mình” meaning myself, could be also yourself. Like I am yours. Like the Aulacese (Vietnamese) couple, they call each other “mình.” Meaning you are mine, you are me. (Yes, Master.) Means myself. So, he came to me and he said to me “mình.” “Thôi mình đi về nghe,” meaning “OK. I am leaving now, hey.” Like that. Just same like when he was thirty some years ago. I was surprised to see him still so young. I don’t see him much older anymore. He was a very good priest. And he probably was one of those refugees that went out of Âu Lạc (Vietnam), after the war. (Yes.) I was happy to see him and he was so friendly and so humble. Just now I remembered about that. Such a priest worthy of reverence. (Yes, Master.) Compared to these devils incarnate. Just have the robe of the priest, but nothing else. (Yes, Master.) Because even the normal men, they don’t do that to children! (That’s right, Master.) Even the atheist or the one who doesn’t know anything about Jesus or the church, they won’t do this to children. (No, Master.) You see what I am saying? (Yes, Master.) Yeah! They are criminals! They’re devil criminals. They’re hell criminals, not normal criminals. Any other questions? “Media Report from PBS NewsHour Dec. 1, 2021 Judy Woodruff (f): The future of abortion rights took center stage at the US Supreme Court. The justices heard arguments this morning over a Mississippi law that bans abortions after 15 weeks of pregnancy. Mary Ziegler: What I heard today was that many of the justices seemed potentially ready to overturn Roe (pro-abortion court decision) now. Amy Coney Barrett asked questions suggesting that women didn’t need access to abortion; they could simply put children up for adoption. I don’t think these are questions you ask if you’re not seriously considering reversing Roe, which is what I fully expect the Court to do, and more likely sooner than not. Stephen Breyer: It is particularly important to show (that) what we do in overturning a case, is grounded in principle and not social pressure, not political pressure.” (Well, there’s some good news about abortion, Master. Or possible good news.) Yes? (The US Supreme Court has been deliberating a case about abortion and about the ruling, Roe vs. Wade, that was ruled many years ago.) Yeah. (And so, it’s possible that they will overturn that ruling.) Yeah, they should. (Yes.) Otherwise, they will also go to hell. (Oh, yes. And if they do that, then many states will go ahead and ban abortion.) Yeah, wonderful. Please do that. (Yes, let’s hope they do.) If you are really a real justice and court supreme, please do that. Please do that. Otherwise, this karma, this consequence, the retribution, you will also be shouldering them. And then you will also be dragged to hell. (Oh, yes.) Because they have the power in their hands to save lives and if they don’t, then they will also go to hell. (Yes, Master.) Instead of saving lives, they’re killing lives, then they will be going to hell. (Yes.) Even not directly, but their order, their law. (Yes, Master.) Kill animal-people, you also go to hell. Eating animal-people meat, you go to hell also, not to talk about killing innocent children. Human beings. (Yes, Master.) Don’t say I’m threatening anybody, it’s all over everywhere. In the Holy Bible, in the Qur’an, in the Hadith, in the Buddhist holy sutra, in the Jain sutra, in Hinduism sutra, in Sikhism, everywhere! (Yes, Master.) Whatever religion, you name it. (Yes, Master.) So don’t say I’m threatening, I’m just telling the truth and reminding them again that they have to do the right thing, or else. (Yes, Master.) I don’t have the power to punish anybody. I just have to tell them the truth, like that. At least they think twice. OK? (Yes, Master.) Or re-think it. And maybe if they heard me, or at least maybe their soul heard me, maybe they will do the right thing. (Yes, Master.) And all the priests who maybe have not done any sin yet, maybe they should reflect and think twice, and be virtuous, be God-fearing, be God-believing, and don’t molest children and other faithful. The vulnerable ones. (That’s right.) Then maybe God might forgive them. But they have to also be vegan. Because killing animal-people indirectly is also a great sin. Not just one or two, but during the course of their lives, how many numerous animal-people they kill, indirectly, and make their holy temple of God be like a graveyard. (Yes.) Because God says that, in the Bible it says that, your body is a temple of God, (Yes.) and the Holy Spirit dwells within you. And if you make it a graveyard, by eating all these dead corpses, then you are sinful, man. You disregard, disrespect the temple of God. (Yes, Master.) So, it’s not me who says anything. (Yes.) I just maybe elaborate it, to clarify. Or reminding all of you. OK? Including my disciples. (Yes, Master.) You are my so-called disciples. I have to teach you. (Yes, Master. Thank You, Master.) If other people don’t listen, at least you listen. I have to teach you and my outside disciples somewhere that they have to be reminded all the time. To keep themselves pure and compassionate, loving, and fear God. (Yes, Master.) Don’t fear God, just, I mean, fear the law of the Universe. (Yes, Master.) That even God cannot save you if you commit, if you trespass the universal law, you will be gone to hell. No one can help you. (Yes, Master.) So, they just have to U-turn. The people outside must U-turn – now! Yesterday already. U-turn, be vegan. Don’t partake anymore in bloody killing, animal-person or man. Don’t molest any innocents. Then, maybe you still have a chance. And I may be able to intervene, and pray for you and help you in your hour of need. Alright. My love. But I think they have something better, just as you said. Just now. (Yes.) About the abortion, they are delivering it. And one of the places completely banned abortion. What country is that? I have read it but I forgot. (Well, this is in the USA, and then Mississippi was a state that was banning, for 18 weeks) OK. (abortion, but now they might be overturning the whole thing.) They say 15 weeks something, but that’s too late already. (Yes.) Any week is late. OK? (Yes, Master.) Never mind. But it’s better than nothing already. (Yes, Master.) It’s just like baby steps. (Yes.) And they probably will grow into a bigger revolution for sustaining and upholding goodness and justice. (Yes, Master. We pray for that, Master.) (And because Trump put three of the justices into the Supreme Court,) Yeah, I saw. (and they are conservative, so they might very well decide to overturn that abortion ruling.) Yeah. Ms. Barrett or something? What’s her name? (Coney Barrett.) Yes. She was a devout Catholic. (Ah, yes.) And she doesn’t believe in pills or stuff like that. She has seven children, even. (Ah, yes.) And working in the law court. And now she’s one of the Supreme Justices. (Yes.) Yeah. I remember that, long time ago. Before Trump went out, he appointed her. (Yes.) So I hope she really follows the teaching of Jesus. Not the Catholicism, but the teaching of Jesus. (Yes, yes. Yes, Master.)
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2022-01-02   2324 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2022-01-02

ฉายานักบุญที่แท้จริง ตอนที่ 5 จาก 7 ตอน

28:27

ฉายานักบุญที่แท้จริง ตอนที่ 5 จาก 7 ตอน

If the pope or any church big shot wants to really retain the church’s reputation, then they have to do the opposite of what they have been doing now. First, they have to really get enlightenment. I don’t care which Master they want to seek. (Yes, Master.) They have to meditate more. They have to eat vegan and not the flesh of other creatures from God. So, it’s a lot of work for the photography, but I enjoy it very much, because I could not paint anymore, I could not write songs anymore. I don’t even have time for anything like that anymore. So, photography is the only thing that I still can do, artistic-wise. Sometimes it also helps put me at ease…. I love beauty in these photos. I look at them again, again and again. And I put my hand on my heart and I thank the Sun, thank all the trees and thank all the bushes and the flowers, and the wind and everything. Sometimes the wind does help. Like, it’s too bushy in front of the object that I want. But then the wind blows all that away and so it reveals the object of adoration. And quickly I click. (Wow.) Because if I don’t do it then, I won’t have time next day or the day after. (Yes, Master.) Because some days I don’t have as much work as other days. (Yes, Master.) Depends on what you send and what business and other things or what inside meditation I have to do. So, whenever I have a chance, I take photos if I see something interesting. (Yes, Master.) And even just a normal tree or something, I could choose some angle and make a part of him look beautiful and very, very, shining and attractive to me. I didn’t know that people really like it too. I thought it’s just for me. Because it’s too beautiful not to share. (Yes, Master. Thank You.) And then some disciples want me to make it into a book and write some comments on it so that I can sell it. I said, “I don’t have time right now. Every day we have one photo, then, you all can enjoy, free, and that should be enough.” (Yes, Master. Thank You, Master.) I don’t really have time to write comments on the photos. (Yes.) And if I let any of you do it, maybe you don’t do it right. (Right, Master.) You don’t choose the one that I like or you don’t compare for compatibility. Like if you put some photo with the other photo, it might not be that good. Outshining; one maybe outshines the other. (Yes, Master.) And it’s not fair and all that. Then, I have to check it again and do it all over again anyway. So, I said, “Oh, forget it then. Every day they enjoy one photo, that should be OK.” (Yes, Master.) Because to make it into a book, it takes a lot of work (That’s right.) for me to have to collect all of them, original, back again. And I have to compare them and I don’t have enough room to patch them all on the wall to see. (Yes, Master.) I’m kind of picky. I don’t just do anything; I want to do it the way that I really feel good about it. (Yes, Master.) Oh, why we are talking about this now? What is it then? What did you do to make me talk about this again? What was it? Oh, the fate? (Ah, yes.) That’s all the questions, why I go to photographs? Never mind, it must be connecting and all. Just one moment. We go back to that theme again. If the pope or any church big shot wants to really retain the church’s reputation, then they have to do the opposite of what they have been doing now. First, they have to really get enlightenment. I don’t care which Master they want to seek. (Yes, Master.) They have to meditate more. They have to eat vegan and not the flesh of other creatures from God. (Yes, Master.) In the Bible, it says already, “I made all the fruit and herbs in the field; that’s for you to eat.” (Yes, Master.) He did not say, “I made the animals for you to slaughter and eat.” (No. Did not say.) Hes even said that, “I don’t want any of these fat lambs or she-sheep because your hands are full of innocent blood.” That means God calls the animal-people innocent beings. Should not be slaughtered and eaten like that, the way they do now. They’re not doing anything that’s in the manner of priests at all. The priests should be having compassion for all beings. (Yes, Master. Exactly.) That’s a required quality, no? (Yes, Master.) That should be an inborn quality, even. (Yes, Master.) They have nothing! It’s just an evil system, to fleece people who are vulnerable and who believe in God. They are fleecing people’s belief in God Almighty. (Yes, Master.) They are bleeding them. They’re sucking them. Just people are innocent, vulnerable. And it’s just been tradition since the time of Jesus to believe in monks, His disciples. Of course, they should. But these priests are not worthy at all. They’re low-life. (Yes, Master.) Low-life. Lowest of the low-life. Woe to them the day they die. They will know where they go. But I’m telling you one thing. Their souls have already been captured in hell. (Oh!) It’s just that they’re bodies don’t know it. Because the mind, the brain doesn’t understand all these things. So the astral bodies, which contain their souls, are already being burned in hell. (Oh wow.) Only when they shed this physical body, then they can see it. Then they would really be in hell altogether, in spirit and astral body. Then they will suffer, they will know what pain is, whatever they did to others. This is because they’re ignorant, they don’t understand it. See, they’re working for the devils, and they think the devil will reward them. No, they will “reward” them with fire, with darts, with swords, with burning cauldron oil. (Yes, Master.) Bubbling, boiling oil in cauldrons to do whatever they do, just like the way they eat the animal-people who have been tortured thus. (Yes, Master.) So just because they wear that robe, they cannot fool any Heaven and Earth, and hell, even. So the devil will come for them. Many of them are already in hell. Just the body is still there, dragging around, and if they don’t even repent or anything, then they will be in hell forever. There’s such a hell, like relentless hell, then they will never have one second respite from torture, because they dare mock the House of God, the church. (Yes, Master.) And smearing the teaching of Jesus, just for their fat belly and alcoholism, alcohol addiction. Life is just too good for them. It’s so easy just to don that robe and then you can eat anything you want, drink all alcohol which is even forbidden elsewhere, and molesting, raping children, and adults alike. Depends. Depends on what church and where. (Yes, Master.) And the lusty taste of that so-called priest. All this evil has to be eliminated from our society, not to talk about the church, (Yes, Master.) so that they have no more chance to hurt the vulnerable, innocent children and adults. See what I’m saying? (Yes, Master.) They have to be eliminated. I don’t know what the governments are doing. I don’t know what they’re doing. They tolerate all this, they’re accomplices, they turn a blind eye. I don’t know why. And some say because the church does some charity for the society, doing good for their county or their country. No! They don’t have to do that. Many nonprofit organizations, more honest, can do it. (Yes, Master. Yes, that’s right, Master.) Donate to the Red Cross, donate to the charity organizations so that they can go directly help the poor and the sick, the needy. Don’t have to go through these fat bellies of the priests. (Yes, Master.) Cheaters and murderers, and pedophiles and child molesters. (Yes, Master.) The criminals of the church. Oh my God. Anything else, my love? (I have one question, Master.) Tell me. (Earlier You mentioned that some of these priests had specifically reincarnated to come and destroy the reputation of the church and the teachings of Jesus. And it sounds like this has been going on for hundreds of years,) Yeah! Yeah, yeah. (because we’ve learned today in Paris this happened, and it’s happening today. So it sounds like it’s been happening for many hundreds of years, this.) Yes, of course, my love. Of course, it’s been happening. After Jesus died, they jump on it, they take over the power of the church, because they see so many faithful, many followers. (Oh.) Many, because Jesus died in such an agonizing way for the sins of others. So they cash in on that. (Oh.) Because many people follow Jesus. (Yes, Master.) And they still do even after Jesus already went back to Heaven and all His good apostles are already gone, they still continue to believe because they don’t know anything else. (Yes.) But these later day priests, so-called, these people, nowadays priests or since many hundred years after Jesus died, it’s no more. No more of the purity of the lineage. They don’t have any enlightenment conferred to them by good disciples of Jesus anymore. (Oh, yes.) Any Master dies, after a few hundred years, the lineage is gone. You understand me? (Yes, Master.) You have to seek elsewhere. After Buddha died, many of His monks (Yes.) continued the lineage and then continued further a little while, third-hand. But after a while, there’s nobody who practices well anymore and all the true enlightened Masters from the Buddha’s teaching, all gone. (Yes, Master.) So the lineage will not be there anymore. It probably is somewhere else because of another lineage somewhere. It’s still retaining, or a new Master’s born. (Yes, Master.) And they have direct communion. Like truly when Jesus gave the people the bread, that is really His body. And drink water with Him, that He gave to His faithful, that’s truly His blood. (Yes, Master.) But nowadays, all these priests, with dirty hands that are touching children and molesting children, and go and give you this Communion wafer, will you eat it? Yuck! (No, Master.) (No.) Dirty hand, dirty mind, dirty heart. Filthy low-life. How can you go and eat this Communion wafer from their hands? Oh, please, give me a break. And even just use the hands and the mouth to tear apart the piece of chicken-people legs or chicken-people wings, and wash the mouth and go out, teach, talk about Jesus’ holy teaching. Does it have any power? Any blessing? (No, Master. No.) Give me a break, man. It’s all fake. Falsehood. Fake. “Wolf in sheep’s clothing.” Ignorant to the core. The bottom of all the ignorant. Even outside laypeople, faithful, they are even more enlightened than that. (Yes, Master.) Every day read the Bible for what? Don’t understand a thing in there, don’t even follow the basic commandments from God. (Yes, Master.) They are just “wolves in sheep’s clothing” – fake. Fake from the top Vatican up to all the smallest priests, unless there are some priests who are good, who are vegan, that means they understand. They are more enlightened already. They respect the commandment, “Thou shalt not kill,” even indirectly. You see that? (Right, Master.) But these priests are few, very hard to find. The parents, if they want to send the children to be altar boys or girls or something, they should check out the priest from top to bottom to see if they are good, if they are vegan, if they’re pure, if they’re clean, before they entrust their children to their hands. (Yes, Master.) Otherwise, they’re sending their children in harm’s way. (Yes, Master.) And they will never forgive themselves and nor the children can have a normal life, all their life, they will be obsessed with these dark memories, (Yes, Master.) dark horrible and filthy memories. How can anybody shake it off? (Right, Master.) Alright.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2022-01-01   2243 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2022-01-01

ฉายานักบุญที่แท้จริง ตอนที่ 4 จาก 7 ตอน

29:46

ฉายานักบุญที่แท้จริง ตอนที่ 4 จาก 7 ตอน

เช่นเดียวกับพระภิกษุและ พระพุทธเจ้าและสายตรง สายเลือดจากพระเยซู ฉันหมายถึงสายเลือดจิตวิญญาณ พระองค์ถ่ายทอดพลังงานแก่พวกเขา การรู้แจ้ง คำสอนของพระองค์ และวิธีปฏิบัติของพระองค์ และการรู้แจ้ง (ครับ ท่านอาจารย์) ดังนั้น พวกเขาจึงควรค่าแก่ ทุกอย่าง (ใช่ครับ) พวกเขาเป็นนักบุญ! นักบุญผู้ประเสริฐอย่างแท้จริง
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-12-31   2019 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-12-31

ฉายานักบุญที่แท้จริง ตอนที่ 3 จาก 7 ตอน

31:51

ฉายานักบุญที่แท้จริง ตอนที่ 3 จาก 7 ตอน

ถึงแม้มันจะเสี่ยง ความปลอดภัยของฉันหรืออะไรก็ตาม ฉันต้องทำสิ่งที่ฉันต้องทำ ตามคำสอนทุกประการ ของทุกศาสนาที่ดี ในโลก กล่าวคือ ให้สัตย์จริง (ครับ ท่านอาจารย์ ขอบคุณครับ ท่านอาจารย์) เพราะความจริงจะช่วย ใครสักคนให้เข้าใจ เพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ผิดพลาด อีกครั้ง หรือพวกเขาจะพยายาม หลีกเลี่ยงปัญหาและความเจ็บปวด ในการเชื่อพวกเหล่านั้น ที่พวกเขาไม่ควรเชื่อ
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-12-30   2074 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-12-30

ฉายานักบุญที่แท้จริง ตอนที่ 2 จาก 7 ตอน

29:07

ฉายานักบุญที่แท้จริง ตอนที่ 2 จาก 7 ตอน

ฉันพูดกับพระเจ้าว่า “โปรดช่วยคนที่ซื่อสัตย์เหล่านี้ พวกเขาเชื่อในตัวท่าน ได้โปรดอย่าปล่อยให้พวกเขา หมดศรัทธาในตัวท่าน เพราะที่ไหนอีก ที่พวกเขาจะหันไปหา? เพียงเพราะบาทหลวงชั่วร้ายเหล่านั้น ว่าพวกเขาหมดศรัทธาในพระองค์ ไม่ใช่ความผิดของพวกเขา โปรดยกโทษและช่วยพวกเขา และอวยพรพวกเขา เพื่อพวกเขาจะได้รู้วิธี หาพระองค์อีกครั้ง”
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-12-29   2388 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2021-12-29
ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย