ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ค้นหา
ประเภท
ถ้อยคำแห่งปัญญา

ซึมซับตัวเองด้วยหัวข้อรู้แจ้งหลากหลาย บทสัมภาษณ์ และคัมภีร์จากศาสนาหลัก ๆ และกลุ่มจิตวิญญาณทั่วโลก คำสอนจากประเพณีจิตวิญญาณจำนวนมากของโลกถูกนำเสนอ รวมถึง ศาสนาบิชนุย ศาสนาพุทธ กาวได๋ ศาสนาคริสต์ ขงจื๊อ เอสซีน ปรัชญากรีก ศาสนาฮินดู ลัทธิฮว่าหาว ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาเจน ศาสนายิว ศาสนามาณีกี ศาสนาม่อจื๊อ ศาสนาโรสิครูเซี่ยน ศาสนาชินโต ศาสนาซิกข์ ศาสนาซูฟี ศาสนาเต๋า ศาสนาเทวญาณ ศาสนาพุทธทิเบต ความเชื่อโทลเทค ภราดรภาพสีขาวสากล ความเชื่อท้องถิ่นดั้งเดิม ศาสนาโซโรอัสเตอร์

รายการนี้ยังให้ปัญญาทางจิตวิญญาณที่ท่านอนุตราจาย์ชิงไห่ได้แบ่งปันระหว่างทัวร์การบรรยายนานาชาติมานานกว่า 30 ปีที่ผ่านมา พูดถึงผู้แสวงหาความจริง เกี่ยวกับความหมายของชีวิตความสงบภายใน และหัวข้อที่มีความหมายอื่น ๆ

เพลงของ คาเบียร์ (มังสวิรัติ): เพลง 51 - 76 ตอนที่ 2 จาก 2 ตอน

12:55

เพลงของ คาเบียร์ (มังสวิรัติ): เพลง 51 - 76 ตอนที่ 2 จาก 2 ตอน

“บุคคลผู้มีความกรุณา และปฏิบัติธรรม ซึ่งดำรงอยู่เฉย ๆ ท่ามกลางกิจธุระของโลก ที่ถือว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลก เป็นตัวของตัวเอง เขาบรรลุความเป็นอมตะ พระเจ้าที่แท้จริงสถิตกับเขาเสมอ”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2022-01-15   85 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2022-01-15

เพลงของคาเบียร์ (มังสวิรัติ): เพลง 51 - 76 ตอนที่ 1 จาก 2 ตอน

11:36

เพลงของคาเบียร์ (มังสวิรัติ): เพลง 51 - 76 ตอนที่ 1 จาก 2 ตอน

“จงรับพระวจนะ ซึ่งจักรวาลกำเนิดขึ้น! พระวจนะนั้นคือกูรู ข้าพเจ้าได้ยินแล้ว จึงมาเป็นสาวก มีกี่คน ที่รู้ความหมายของพระวจนะนั้น?”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2022-01-14   75 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2022-01-14

พระเมตตาแห่งสวรรค์ ขององค์ผู้บริสุทธิ์ที่สุด: บทคัดสรรจาก โซฮาร์ ลึกลับ ตอนที่ 2 จาก 2 ตอน

12:00

พระเมตตาแห่งสวรรค์ ขององค์ผู้บริสุทธิ์ที่สุด: บทคัดสรรจาก โซฮาร์ ลึกลับ ตอนที่ 2 จาก 2 ตอน

“และความเมตตานี้ของ วันในสมัยโบราณ คือความเมตตาแห่งความจริง และ (วลีนี้) 'ความเมตตาแห่งความจริง' ไม่ได้กล่าวถึงชีวิตของร่างกาย แต่เกี่ยวกับชีวิต ของจิตวิญญาณ”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2022-01-13   146 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2022-01-13

พระเมตตาแห่งสวรรค์ ขององค์ผู้บริสุทธิ์ที่สุด: บทคัดสรรจาก โซฮาร์ลึกลับ ตอนที่ 1 จาก 2 ตอน

12:10

พระเมตตาแห่งสวรรค์ ขององค์ผู้บริสุทธิ์ที่สุด: บทคัดสรรจาก โซฮาร์ลึกลับ ตอนที่ 1 จาก 2 ตอน

“ข้าพเจ้าได้นั่งสมาธิแล้ว […] และ […] ได้เห็น แสงอันยอดเยี่ยมที่สุดของ แสงสวรรค์ชั้นสูงภายใน [... ] และในแสงสวรรค์ภายในนั้น ความมืดมนบางอย่าง ก็หายไป […] ฉันถามพวกเขาว่า อะไรคือการตีความ […] พวกเขาตอบว่า […] 'เจ้าเห็นบาป ถูกพรากไป'”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2022-01-12   205 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2022-01-12

บทคัดสรรจาก จาก 'พิสทิส โซเฟีย’ – บทที่ 8 ถึง 13 ตอนที่ 2 จาก 2 ตอน

14:17

บทคัดสรรจาก จาก 'พิสทิส โซเฟีย’ – บทที่ 8 ถึง 13 ตอนที่ 2 จาก 2 ตอน

“ข้าพเจ้ามาที่ประตู [แรก] แห่งท้องฟ้า เปล่งประกายอย่างที่สุด และไม่อาจจะประมาณได้ สำหรับแสง (ภายใน) ของสวรรค์ ที่เกี่ยวกับฉัน และประตูของท้องฟ้า ก็สั่นสะเทือน กันไปมา และทั้งหมดก็เปิดออกทันที”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2022-01-11   164 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2022-01-11

บทคัดสรรจาก 'พิสทิส โซเฟีย' – บทที่ 8 ถึง 13 ตอนที่ 1 จาก 2

11:01

บทคัดสรรจาก 'พิสทิส โซเฟีย' – บทที่ 8 ถึง 13 ตอนที่ 1 จาก 2

“จงเปรมปรีดิ์และปรีดา และเพิ่มปีติให้กับความสุขของคุณ เพราะครบกำหนดแล้ว สำหรับข้าพเจ้าที่จะสวมอาภรณ์ ที่ได้จัดเตรียมไว้ สำหรับฉันตั้งแต่แรก ที่ฉันทิ้งไว้ ในความลึกลับครั้งสุดท้าย จนกว่าจะเสร็จสิ้น”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2022-01-10   216 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2022-01-10

บทคัดสรรจากข้อความศักดิ์สิทธิ์ ของพุทธศาสนาในทิเบต: หกสิบบทเพลงของมิลาเรปะ (มังสวิรัติ) – เพลง 43-44, 46-50 ตอน 2 จาก 2

14:10

บทคัดสรรจากข้อความศักดิ์สิทธิ์ ของพุทธศาสนาในทิเบต: หกสิบบทเพลงของมิลาเรปะ (มังสวิรัติ) – เพลง 43-44, 46-50 ตอน 2 จาก 2

“หากท่านเป็นผู้เที่ยงตรง และเที่ยงตรงในพระธรรม... (คำสอนที่แท้จริง) คุณจะได้รับพระคุณ ของคุรุของคุณ หากปราศจากข้อผิดพลาด คุณเข้าใจคำเหล่านี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่า ความสุขและความสุข จะมาถึงคุณมากขึ้น เพราะนั่นคือประสบการณ์ของฉัน”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2022-01-06   271 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2022-01-06

บทคัดสรรจากข้อความศักดิ์สิทธิ์ ของพุทธศาสนาในทิเบต: หกสิบบทเพลงของมิลาเรปะ (มังสวิรัติ) – เพลง 43-44, 46-50 ตอน 1 จาก 2

15:09

บทคัดสรรจากข้อความศักดิ์สิทธิ์ ของพุทธศาสนาในทิเบต: หกสิบบทเพลงของมิลาเรปะ (มังสวิรัติ) – เพลง 43-44, 46-50 ตอน 1 จาก 2

“มันเป็นเรื่องดีที่พ่อและลูกชาย จะสามัคคี— การรักษาความปรองดอง กับผู้คนถือเป็นบุญกุศลที่ดีอย่างยิ่ง แต่บุญกุศลที่ดีที่สุดคือต้อง สามัคคีกับพ่อ”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2022-01-05   301 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2022-01-05

ความรักและความรู้ จะพิชิตทุกสิ่ง – จาก “ใบไม้แห่งสวนของโมรยา” โดย นิโคลัส และเฮเลน่า โรริช (มังสวิรัติ) ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

13:15

ความรักและความรู้ จะพิชิตทุกสิ่ง – จาก “ใบไม้แห่งสวนของโมรยา” โดย นิโคลัส และเฮเลน่า โรริช (มังสวิรัติ) ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“ความคิดที่ชอบธรรมแต่ละอย่าง ช่วยให้เกิดสาเหตุ แต่จุดประสงค์ของคุณ ต้องมีเมตตา เพื่อเห็นแก่สาเหตุของฉัน คุณอาจจะยืนกราน แต่ปราศจากความโกรธ แผ่พลังสร้างสรรค์ แห่งความเมตตากรุณา”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2022-01-04   308 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2022-01-04

ความรักและความรู้ จะพิชิตทุกสิ่ง – จาก “ใบไม้แห่งสวนของโมรยา” โดย นิโคลัส และเฮเลน่า โรริช (มังสวิรัติ) ตอนที่ 1 จาก 2 ตอน

13:45

ความรักและความรู้ จะพิชิตทุกสิ่ง – จาก “ใบไม้แห่งสวนของโมรยา” โดย นิโคลัส และเฮเลน่า โรริช (มังสวิรัติ) ตอนที่ 1 จาก 2 ตอน

“ทุกสิ่ง จะเข้าประจำที่ และหลายสิ่งหลายอย่างจะเกิดขึ้น ตาไม่รับรู้แสงตะวัน เสมอไป แต่พระอาทิตย์ เคยทำให้โลกอบอุ่น ความอบอุ่นของความรักนั้นล้นเหลือ สำหรับคุณ…”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2022-01-03   328 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2022-01-03

จากคัมภีร์ศาสนาเชน 'อุตตรธยายานะ' – การบรรยาย 11 & 12, ตอน 2 of 2

13:38

จากคัมภีร์ศาสนาเชน 'อุตตรธยายานะ' – การบรรยาย 11 & 12, ตอน 2 of 2

“การไม่ทำอันตราย แก่สรรพสัตว์ในธรรมหกประการ ละเว้นจากการพูดเท็จ และละเว้นจาก เอาของที่มิได้ให้ สละทรัพย์สิน สตรี ความจองหอง การหลอกลวง ผู้ชายควรอยู่อย่างพอเพียง"
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-12-31   167 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-12-31

จากคัมภีร์ศาสนาเชน 'อุตตรธยายานะ' – การบรรยาย 11 & 12, ตอน 1 of 2

13:22

จากคัมภีร์ศาสนาเชน 'อุตตรธยายานะ' – การบรรยาย 11 & 12, ตอน 1 of 2

“มีสาเหตุ 5 ประการ ที่ทำให้วินัยที่ดีงาม เป็นไปไม่ได้: ความเห็นแก่ตัว ความหลง ประมาท ความเจ็บป่วย & ความเกียจคร้าน”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-12-30   275 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-12-30

พลังของพระคริสต์ที่แท้จริง ตอนที่ 9 ของ 9 ตอน

22:17

พลังของพระคริสต์ที่แท้จริง ตอนที่ 9 ของ 9 ตอน

“เมื่อเจ้าหว่าน เจ้าก็จะเก็บเกี่ยว” หากเราสร้างความทุกข์ แก่สรรพสัตว์ในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เราจะไม่มีวันรู้สึกผิดโดยสมบูรณ์ ดังนั้น เรา ไม่สามารถมีความสุขได้อย่างสมบูรณ์
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-12-29   1007 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-12-29

พลังของพระคริสต์ที่แท้จริง ตอนที่ 8 ของ 9 ตอน

20:53

พลังของพระคริสต์ที่แท้จริง ตอนที่ 8 ของ 9 ตอน

ความสุขที่แท้จริง มาจากการรู้จักพระเจ้าเท่านั้น ซึ่งเป็นแก่นแท้ของการเป็นอยู่ของเรา แต่ในโลกนี้ ยังมีสิ่งทดแทน ความสุขอยู่บ้าง และเราสัมผัสได้ชั่วคราว แต่ความสุขที่แท้จริงนั้น เราไม่สามารถเทียบได้กับ ความสุขที่เรียกว่าความสุขใด ๆ ในโลกนี้
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-12-28   850 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-12-28

พลังของพระคริสต์ที่แท้จริง ตอนที่ 7 ของ 9 ตอน

22:45

พลังของพระคริสต์ที่แท้จริง ตอนที่ 7 ของ 9 ตอน

ฉันชัดเจนมากเกี่ยวกับพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงเปิดเผยแก่ฉัน ภายในตัวฉันเอง พระเจ้าของคุณ พระเจ้าของฉัน – พระเจ้าองค์เดียวกัน – เพียงแต่ คุณยังไม่รู้จักพระองค์ ฉันรู้จักพระองค์ เมื่อคุณนั่งสมาธิด้วยวิธีของฉัน คุณจะเห็นพระเยซูเอง และถามพระองค์เอง
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-12-27   928 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-12-27

พลังของพระคริสต์ที่แท้จริง ตอนที่ 6 ของ 9 ตอน

18:56

พลังของพระคริสต์ที่แท้จริง ตอนที่ 6 ของ 9 ตอน

วิธีนี้ใช้ได้กับทุกสิ่ง เมื่อเราพบพระเจ้า เราจะมีสันติสุขมากขึ้น และ ความรักภายในมากขึ้น เพื่อจัดการกับอารมณ์ความรู้สึก ของมนุษย์เหล่านี้ในทางที่ดีขึ้น
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-12-25   1080 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-12-25

พลังของพระคริสต์ที่แท้จริง ตอนที่ 5 ของ 9 ตอน

20:46

พลังของพระคริสต์ที่แท้จริง ตอนที่ 5 ของ 9 ตอน

เมื่อทราบว่า พระเจ้า ไม่ใช่แค่การยกระดับตัวเราเท่านั้น: มันจะยกระดับโลก จะเป็นพระพร แก่บรรยากาศของโลก มันจะมีสงครามน้อยลง ก็จะมีความสงบสุขมากขึ้น ความรักที่มากขึ้น ความอุดมสมบูรณ์ แก่ทุกคนรอบตัวเรามากขึ้น
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-12-24   933 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-12-24

พลังของพระคริสต์ที่แท้จริง ตอนที่ 4 ของ 9 ตอน

21:58

พลังของพระคริสต์ที่แท้จริง ตอนที่ 4 ของ 9 ตอน

เมื่อเรายอมจำนน ต่ออำนาจของพระเจ้า เมื่อเราเชื่อมต่อตัวเรา กับพลังของพระเจ้า และยอมจำนนต่ออำนาจนี้ ทุกอย่างจะได้รับการดูแล ในทุกอณูรายละเอียด
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-12-23   1084 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-12-23

พลังของพระคริสต์ที่แท้จริง ตอนที่ 3 ของ 9 ตอน

24:44

พลังของพระคริสต์ที่แท้จริง ตอนที่ 3 ของ 9 ตอน

เราได้ใช้เวลามากมาย ในการแสวงหาสิ่งที่ไร้ประโยชน์ และบางครั้งเราก็เสียใจ ในภายหลัง ตอนนี้เรารู้ วิธีค้นหาพระเจ้าแล้ว – ฉันจะแสดงให้คุณเห็น – ตอนนี้เรารู้วิธี หาอิสระ วิธีหาความสุขภายในแล้ว เราจะใช้เวลา ที่เสียไปนี้เท่านั้น เวลาว่างเท่านั้นที่จะ เปลี่ยนให้เป็นการค้นพบอันล้ำค่า ของอาณาจักรในตัวเรา
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-12-22   1031 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2021-12-22
ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย