ต่อไป

ถ้อยคำแห่งปัญญา

Selections from Theosophy’s Sacred Teachings: Isis Unveiled, Vol. I & II, Part 2 of 2

2019-09-10
ภาษา:English ,Russian(Русский)

ตอน

รายละเอียด
ดาวโหลด Docx
อ่านเพิ่มเติม
Jesus tells Nicodemus, “That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the spirit is spirit.” This allusion, so unintelligible in itself, is explained in the Satapatha Brâhmana. It teaches that a man striving after spiritual perfection must have three births: First: Physical from his mortal parents; Second: Spiritual, through religious sacrifice (initiation); Third: His final birth into the world of spirit-at death. “Some people are born again; evil doers go to hell; righteous people go to Heaven; those who are free from all worldly desires enter Nirvana (Eternal Bliss).”
รับชมเพิ่มเติม
ตอน
เล่นรายการ
แบ่งปัน
แบ่งปันไปที่
ฝัง
เริ่มที่
ดาวโหลด
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์มือถือ
ไอโฟน
แอนดรอยด์
รับชมในบราวเซอร์ในโทรศัพท์มือถือ
GO
GO
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์