ต่อไป

ถ้อยคำแห่งปัญญา

From Hinduism’s Holy Vedas: The Rig Veda, Book 1, Hymns 1-10

2018-03-26
ภาษา:Nepali(नेपाली)
รายละเอียด
ดาวโหลด Docx
อ่านเพิ่มเติม
Hinduism is believed to be one of the oldest living religions on Earth. Hindus believe in reincarnation, the law of cause and effect (karma). One of the most cherished values of Hinduism is “ahimsa,” or non-violence. An example of this is how ahimsa is honored through a vegetarian diet, which shows compassion to all beings. In this program, the hymns of praise to Hindu gods, such as king of the devas, god of fire, storm deities, are introduced.
รับชมเพิ่มเติม
เล่นรายการ
แบ่งปัน
แบ่งปันไปที่
ฝัง
เริ่มที่
ดาวโหลด
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์มือถือ
ไอโฟน
แอนดรอยด์
รับชมในบราวเซอร์ในโทรศัพท์มือถือ
GO
GO
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์