ค้นหา
ต่อไป
 

พิเศษ! / ... ในศาสนาต่าง ๆ

กรรม (ผลตอบสนอง) ในศาสนา ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน (ศรัทธาบาไฮ พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ ปรัชญากรีก ศาสนาฮินดู)

2022-10-11
รายละเอียด
ดาวน์โหลด Docx
อ่านเพิ่มเติม
ศรัทธาบาไฮ

“จากมุมมองของความยุติธรรม จิตวิญญาณทุกดวงควรได้รับ รางวัลแห่งการกระทำของตน เพราะฉะนั้น สันติสุข และความเจริญรุ่งเรืองของโลก ขึ้นอยู่กับสิ่งนั้น ดังที่พระองค์ตรัส ความรุ่งโรจน์มีแด่พระองค์: 'โครงสร้างของโลก ความมั่นคงและระเบียบ ได้รับการหล่อเลี้ยง และจะคงอยู่ต่อไป โดยเสาหลักคู่แห่งรางวัล และการลงโทษ'” ~ พลับพลาแห่งความเป็นหนึ่ง โดยพระบาฮาอุลลาห์ (มังสวิรัติ)

“เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า คนชั่วในภูมิภาคเหล่านั้น ได้จู่โจมและโจมตี ทั้งคนรวยและคนจน ได้ทำร้ายและรังควาน มิตรและศัตรูเหมือน ๆ กัน […] หากเขาไม่ทำเช่นนั้น เขาอาจจะไม่ได้กลายเป็น ทุกข์ทรมานกับ ผลกรรมซึ่ง พฤติกรรมดังกล่าวนำมา วันนั้นจะมาถึงในไม่ช้า เมื่อเขาตกอยู่ในความทุกข์ยาก และถูกทำให้สูญเปล่า ชื่อและชื่อเสียง จะไม่เหลืออยู่กับเขา” ~ แสงแห่งโลก โดย 'พระอับดุล-บาฮา (มังสวิรัติ)

“วันนี้เป็นวันที่พระเจ้า ได้ทรงกำหนดให้เป็นพระพร แก่คนชอบธรรม การตอบสนอง สำหรับคนชั่ว มากมายสำหรับผู้ซื่อสัตย์ และพระพิโรธของพระองค์ ต่อผู้ไม่เชื่อและคนตลบตะแลง” ~ แผ่นจารึกของ พระบาฮาอุลลาห์ (มังสวิรัติ)

“เช่นเดียวกัน บำเหน็จ และการลงโทษ สวรรค์และนรก การตอบแทนและผลกรรม สำหรับการกระทำ ในชีวิตปัจจุบันนี้ จะถูกเปิดเผยในโลกอื่น ที่ไกลออกไป” ~ บทคัดสรรจากงานเขียน ของพระอับดุลบาฮา (มังสวิรัติ)

“ไม่นาน ผู้เพิกเฉย และคนอธรรม จะถูกชดใช้ สำหรับสิ่งที่มือของพวกเขา ได้กระทำขึ้น” ~ จากงานเขียน ของท่านบาฮาอุลลาห์ (มังสวิรัติ)

“และความหวังอะไร! เพราะไม่มีสิ่งใดเก็บเกี่ยวได้ นอกจากสิ่งที่หว่านลงไป และไม่มีอะไรจะเก็บเกี่ยว นอกจากสิ่งที่ได้ปลูกไว้ เว้นแต่จะ ด้วยพระพร และการประทานจากพระเจ้า” ~ การอัญเชิญพระเจ้า โดยพระบาฮาอุลลาห์ (มังสวิรัติ)

พระพุทธศาสนา

“ฉันเป็นเจ้าของการกระทำของฉัน ทายาทแห่งการกระทำของฉัน อันเกิดจากการกระทำของฉัน เกี่ยวข้องผ่านการกระทำของฉัน และมีการกระทำของฉัน เป็นผู้ตัดสิน ไม่ว่าฉันจะทำสิ่งใด ไม่ว่าดีหรือชั่ว ฉันจะตกเป็นทายาทสิ่งนั้น” ~ พระทัตธรรมสูตร

“มิใช่ในท้องฟ้า มิใช่กลางมหาสมุทร มิใช่ในถ้ำภูเขา หรือที่อื่นใด ย่อมไม่มีที่ใด ซึ่งบุคคล จะหลีกพ้นจากผลกรรมชั่วได้” ~ พระธรรมบท

“ตามเมล็ดพืช ที่ถูกหว่าน ผลที่คุณเก็บเกี่ยว ก็จะเป็นตามนั้น ผู้ทำดีย่อมเก็บเกี่ยวสิ่งดี ผู้ทำชั่ว ย่อมเก็บเกี่ยวผลชั่ว เมล็ดพืชถูกปลูก และเจ้าจะได้ชิมผลของมัน” ~ สังยุกตะนิกาย

“แม้ว่าเมื่อเขากำลังทำชั่ว คนโง่ก็ไม่สำนึก คนโง่ถูกลงโทษ ด้วยการกระทำของเขาเอง เหมือนคนที่ถูกไฟแผดเผา” ~ พระธรรมบท

ศาสนาคริสต์

“อย่าถูกลวงเลย: พระเจ้าถูกล้อเลียนไม่ได้ เพราะสิ่งใดที่หว่านลงไป เขาจะเกี่ยวเก็บ” ~ พระคัมภีร์ไบเบิล กาลาเทียน 6:7

“เพราะเราทุกคนต้องปรากฏตัว ที่หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ เพื่อทุกคนจะได้รับ สิ่งที่สมควร แก่สิ่งที่เขาได้กระทำในร่างกายนี้ ไม่ว่าดีหรือชั่ว” ~ พระคัมภีร์ไบเบิล 2 โครินธ์ 5:10

“ดังที่ฉันได้เห็น บรรดาผู้ที่ไถความชั่วช้า และหว่านปัญหา ก็เก็บเกี่ยวสิ่งเดียวกัน” ~ พระคัมภีร์ไบเบิล ยอบ 4:8

“ผู้ใดขุดบ่อ ก็จะตกลงไปในบ่อ และก้อนหินจะกลับมาหา ผู้ที่เริ่มกลิ้งมัน” ~ พระคัมภีร์ไบเบิล สุภาษิต 26:27

ปรัชญากรีก

“… สำหรับทุกความผิด ที่พวกเขาทำไป กับใครก็ตาม พวกเขาทุกข์ทรมานเป็นสิบเท่า …ตัวอย่างเช่น หากผู้ใด เป็นต้นเหตุของการเสียชีวิต มากมาย หรือได้ทรยศ หรือกดขี่เมืองหรือกองทัพ หรือกระทำความผิด ประพฤติชั่วอื่น ๆ เนื่องด้วยแต่ละความผิด ของพวกเขา พวกเขาได้รับโทษเป็นสิบเท่า และบำเหน็จแห่งความเมตตา ความยุติธรรม และความบริสุทธิ์ อยู่ในสัดส่วนเดียวกัน” ~ เดอะ รีพับบลิก โดยเพลโต (มังสวิรัติ)

ศาสนาฮินดู

“และตรงนี้ พวกเขากล่าวว่า บุคคลมีความปรารถนา และปรารถนาของเขาเป็นเช่นไร เจตจำนงของเขาก็เป็นเช่นนั้น และ ตามจิตจำนงของเขา การกระทำของ เขาก็เช่นกัน และการกระทำใด ๆ ที่เขากระทำ สิ่งนั้น เขาจะเก็บเกี่ยว” ~ บริหทรันยกะ อุปนิษัท

“แต่ด้วยสถานะใดก็ตามของจิต (มนุษย์) ก่อให้เกิดการกระทำใด ๆ เขาก็เก็บเกี่ยวผลของมัน” ~ กฎของมนู

“ทุกสรรพสิ่งเกิดมาเพียงลำพัง และตายเพียงลำพัง และตามลำพัง คนหนึ่งประสบผล อันชอบธรรมจากการกระทำ ดีและชั่วของเขา” ~ ศรีมัท-ภะคะวะตัง

ฯลฯ…

คุณเห็นไหม ทุกศาสนา ชี้ไปที่สิ่งเดียวกัน ถ้าคุณทำดี คุณจะเห็นมัน และได้รางวัล และขึ้นสวรรค์ ถ้าคุณทำชั่ว คุณจะเห็นมัน รับผลสนอง และตกนรก แค่นั้นเอง ง่ายมาก

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดฟรี โปรดไปที่:

SupremeMasterTV.com/scrolls

SupremeMasterTV.com/karma
รับชมเพิ่มเติม
วีดีโอล่าสุด
34:25

ข่าวเด่น

9 รับชม
2023-03-21
9 รับชม
35:13

ข่าวเด่น

126 รับชม
2023-03-20
126 รับชม
2023-03-20
152 รับชม
แบ่งปัน
แบ่งปันไปที่
ฝัง
เริ่มที่
ดาวน์โหลด
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์มือถือ
ไอโฟน
แอนดรอยด์
รับชมในบราวเซอร์ในโทรศัพท์มือถือ
GO
GO
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์