ค้นหา
ต่อไป
 

ถ้อยคำแห่งปัญญา

ศาสนาและวิถีวีแกน - การกินเนื้อสัตว์ไม่เคยถูกต้อง ตอนที่ 1 จาก 2 ตอน

2021-03-19
ภาษา:English
รายละเอียด
ดาวน์โหลด Docx
อ่านเพิ่มเติม

01. “เป็นตัวตนแห่ง ความยุติธรรมและความเป็นธรรมระหว่างสิ่งสร้างทั้งมวล” ~ กิตาบ-ไอ- อักดัส (ศาสนาบาไฮ)

02. “อาหารของมนุษย์นั้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นธัญพืชและไม่ใช่เนื้อสัตว์” การประกาศ สันติภาพสากล (ศาสนาบาไฮ)

03. “พระเจ้าได้กำหนดอาหาร สำหรับทุกสิ่งมีชีวิตทุกชนิด และการกินที่ตรงข้าม กับการกำหนดนั้น ไม่ได้รับอนุญาต” ~ ‘อับดุล-บาฮา’ (มังสวิรัติ) (ศาสนาบาไฮ)

04. “เนื้อสัตว์ทั้งหมด ที่ถูกกินโดยสิ่งมีชีวิต เป็นญาติ ๆ ของพวกเขาเอง” ~ลังกาวตารสูตร (ศาสนาพุทธ)

05. “โดยความโง่เขลาและและหันไปทาง […] การฆ่าสัตว์ เพื่อการบริโภค ... พวกเขานำคำสาปแช่งลงมา มาที่ตัวพวกเขาเอง […]” ~ พระสูตรกษิติครรภ์ (ศาสนาพุทธ)

06. “[…] การถวาย เนื้อสัตว์ให้เทพเทวดา […] ของสัตว์ที่เคลื่อนไหว เหมือนกับ การให้เนื้อแก่แม่ ด้วยเนื้อลูกเธอเอง นี่เป็นบาปมหันต์” ~ เส้นทางแห่งความเป็น ศิษย์สูงสุด (ศาสนาพุทธ)

07. “ถ้าสิ่งมีชีวิต […] ยุติการฆ่า พวกเขาจะไม่ถูก ให้อยู่ในวงเวียน การเกิดและการตายอีกต่อไป..." ~ ศูรางคมสูตร (ศาสนาพุทธ)

08. “การกินเนื้อสัตว์ ทำลายเมล็ดพันธุ์ของความเมตตา” ~ มหาปรินิรวาณสูตร (ศาสนาพุทธ)

09. “เนื้อสัตว์ทั้งหมดเป็นเหมือน กับร่างกายที่ตายแล้วของมนุษย์...” ~ ลังกาวตารสูตร (ศาสนาพุทธ)

10. “กล่าวว่า ไม่ยินดีหรือยินดี ต่อฉัน ฉันจะก่อทุกข์ ต่อผู้อื่นได้อย่างไร ?” ~ สัมยุทธ นิกาย (ศาสนาพุทธ)

11. “ทุกที่[ผู้กินเนื้อ]ท่องเที่ยวไป สิ่งมีชีวิตในน้ำ บนบก หรือบนอากาศ ต่างสะพรึงกลัว พวกเขาเป็นลมหรือตาย” ~ มหาปรินิรวาณสูตร (ศาสนาพุทธ)

12. “ถ้าคนสามารถควบคุม ร่างกายและจิตใจของพวกเขา และฉะนั้น ละเว้นจากการกิน เนื้อของสัตว์ และการสวมใส่ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ฉันพูดได้ว่าเขาจะได้รับการหลุดพ้น” ~ ศูรางคมสูตร (ศาสนาพุทธ)

13. “ถ้ามีลูกศิษย์ของฉันคนใด และยังคงกินเนื้อสัตว์ รู้ว่า เขาเป็นเชื้อสายของแคนเดลา เขาไม่ใช่ลูกศิษย์ของฉัน และฉันไม่ใช่อาจารย์ของเขา” แคนเดลา หมายถึงผู้ฆ่าหรือฆาตกร ~ ลังกาวตารสูตร (ศาสนาพุทธ)

14. “คนที่กินเนื้อสัตว์ มีความผิดมากมายนับไม่ถ้วน ดังนั้นวีแกน มีผลบุญและความดีงามนับไม่ถ้วน” ~ ลังกาวตารสูตร (ศาสนาพุทธ)

15. “บรรดาผู้ที่ฆ่าสิ่งมีชีวิต เพื่อเนื้อและเลือด จะอยู่ในแปดนรกร้อน ถูกแผดเผา” ~ท่านมิลาเรปะ (มังสวิรัติ)

16. “[…] ‘ความเป็นมนุษย์’ หมายถึง การประพฤติตนอย่างมีมนุษยธรรม ไม่ฆ่า หรือไม่เป็นภัย ต่อมนุษย์และสัตว์ รวมไปจนถึง ต้นไม้และพืช และเรียนรู้ที่จะรักษาชีวิต” ~หนังสือแห่งสัจธรรม (สมาคมภิกษุสงฆ์ ชาวพุทธ)

17. “ผู้คนที่กินเนื้อ จะตกไปในความน่ากลัว ทางแห่งการเกิดใหม่ และการทนทุกข์ ความเจ็บปวดอันไร้ขอบเขต” ~ ศูรางคมสูตร (ศาสนาพุทธ)

18. “ผู้กินเนื้อเป็นสาเหตุ ให้ตัวตนแห่งสวรรค์ อยู่ห่างจากพวกเขาและ สรรพสัตว์อื่น ก็กลัวพวกเขา” ~ ศูรางคมสูตร (ศาสนาพุทธ)

19. “ตัวตนแห่งสวรรค์ไม่เคย เข้าใกล้คนที่กินเนื้อ เนื่องจากปากของพวกเขา จะมีกลิ่นเหม็นตลอดเวลา...” ~ ลังกาวตารสูตร (ศาสนาพุทธ)

20. “เนื้อนั้นไม่ดี เนื้อไม่สะอาด” ~ ลังกาวตารสูตร (ศาสนาพุทธ)

21. “แม้ว่าเจ้าจะไม่คุ้นเคย กับอาหารวีแกน มันดีกว่ามื้ออาหาร ที่เต็มไปด้วยเลือด” ~ คำแนะนำสิบข้อ เพื่อการฝึกฝนตนเอง (ประเพณีศาสนพุทธที่มีมาดั้งเดิม)

22. “ท่องพระนามของพุทธะ รักษาศีล และกินอาหารวีแกน การเป็นวีแกนในใจคุณก็จะยิ่งดีขึ้น” ~โดยศาสดาฮหวิ่ญ ฟู้ โส (วีแกน)

23. “การกินผลไม้และผักต่าง ๆ จะไม่ทุกข์ทรมาน เพราะกรรมเลว (ผลกรรม) ที่เกิดขึ้นด้วยปาก” ~ใช้ชีวิตอยู่ในโลก ความสุขในเต๋า (ศาสนาพุทธชุ๊ก ลาม เซน)

24. “ผู้ที่ทำตามศีล ไม่ทำร้าย ชีวิตต่าง ๆ ใด ๆ ของสวรรค์และโลก” ~ คำเทศนาที่น่านับถือ ของพระโพธิธรรม (วีแกน)

25. “...สิ่งที่สำคัญที่สุด คือการหยุดฆ่า... เพราะสัตว์ต่าง ๆ มีวิญญาณ และเข้าใจเช่นเดียวกับมนุษย์” ~ คำสอนของนักบุญ (ศาสนาเกาได๋)

26. “เพราะจะมีประโยชน์อะไร ในการพึงพอใจกับการลิ้มรสถ้าหัวใจ ของคุณขาดความเมตตา ?” ~ คำสอนที่แท้จริงของ ยานพาหนะทั้งสาม (ศาสนาเกาได๋)

27. “เนื้อสัตว์มีไว้สำหรับท้อง และท้องก็สำหรับเนื้อสัตว์: แต่พระเจ้าจะทรงทำลาย ทั้งมันและพวกเขา” ~ โครินธ์1 คัมภีร์ไบเบิลอันศักดิ์สิทธิ์

28. “แต่เนื้อสัตว์พร้อมกับชีวิตของมัน ซึ่งเป็นเลือดของมัน ห้ามกิน” ~ปฐมกาล ไบเบิลฮีบรูอันศักดิ์สิทธิ์

29. “คุณไม่ควรฆ่า” ~ พระคัมภีร์ไบเบิ้ลที่ศักดิ์สิทธิ์

30. “ฉันจะมีเมตตา และไม่บูชายัญ” ~พระคัมภีร์ไบเบิ้ลที่ศักดิ์สิทธิ์

31. “ไม่ทั้งทานเนื้อสัตว์ และไม่ทานไวน์ ไม่ทานสิ่งใด ๆด้วยวิธี ให้พี่น้องสะดุด หรือได้รับความเจ็บปวด หรือทำให้อ่อนแอ” ~ โรมัน พระคัมภีร์ไบเบิ้ลที่ศักดิ์สิทธิ์

32. “คนนั้นแทบจะไม่สามารถมีคุณธรรม ถ้าใครชอบอาหารเนื้อสัตว์ และงานเลี้ยง” ~ นักบุญบาซิลที่ยิ่งใหญ่ (มังสวิรัติ)

33. “มันคือความขัดแย้ง ในศักดิ์ศรีแห่งมนุษย์ที่ทำให้ สัตว์เจ็บปวดและตาย อย่างไม่จำเป็น” ~ ปุจฉา-วิสัชนา ในโบสถ์คาทอลิก

34. “มนุษย์ผู้ดีเลิศ ซึ่งได้เคยเห็นสัตว์ มีชีวิต ไม่สามารถทน ที่จะเห็นพวกเขาถูกฆ่าและตาย […]” ~ เม่งจื้อ (วีแกน)

35. “เพื่อสันติภาพ อย่างแรกมนุษยชาติ ต้องสร้างสันติสุขกับสัตว์ทั้งหลาย […]” ~อาจารย์เหงียนแทนห์นาม (วีแกน) (ศาสนาพุทธนามก๊อก)

36. “[…] หากเจ้าไม่หยุดการบูชา และการกินเนื้อ และเลือด ความพิโรธของพระเจ้า จะไม่มีวันหยุดไปจากเจ้า” ~ กอสเปล (แก่น)แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิบสอง

37. “หายนะมีต่อผู้ล่า เพราะเขานั่นแหละที่จะต้องถูกล่า” ~ กอสเปล แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งสิบสอง (นิกายยิวลึกลับ)

38. “มนุษย์จงอย่าทำตัว เป็นที่น่าชัง จากสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย หรือสิ่งที่น่าขยะแขยง โดยการกินพวกเขา” ~ ม้วนหนังสือเดดซี (นิกายยิวลึกลับ)

39. “ใครที่กินเนื้อ ของสัตว์ร้ายที่เข่นฆ่า กินซากร่างที่ตายแล้ว" ~ เอสซีนส์กอสเปลแห่งสันติภาพ (นิกายยิวลึกลับ)

40. “เนื่องจากคุณไม่สามารถ นำสัตว์ที่ถูกฆ่ากลับมามีชีวิตอีกได้ คุณต้องรับผิดชอบ ในการฆ่าพวกเขา ฉะนั้น คุณจะไปลงนรก […]” ~ อดิ-ลิลา (ศาสนาฮันดู)

41. “คนที่ไม่ เมตตาต่อสัตว์ ไม่สามารถมีความเมตตา ต่อมนุษย์ได้” ~ หลักการของศาสนาบิชนอย

42. “[…] สวรรค์ไม่สามารถเข้าถึงได้ หากสรรพสัตว์ถูกฆ่า” ~ มนูธรรมศาสตร์ (ศาสนาฮันดู)

43. “คุณต้องไม่ใช้ ร่างกายที่พระเจ้าประทานให้ เพื่อการฆ่าสิ่งสร้างของพระเจ้า ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นมนุษย์ สัตว์ หรือสิ่งใดก็ตาม” ~ ยชุรเวท (ศาสนาฮันดู)

44. “ผู้กินเนื้อสัตว์ จะกลับมาเกิด ในครรภ์ต่าง ๆ และทุกครั้ง จะตายโดยผิดธรรมชาติ จากการบังคับให้หายใจไม่ออก” ~ มหาภารตะ อนุศาสนบรรพ (ศาสนาฮันดู)

45. “ประชาปติ กล่าวว่า การกินเนื้อสัตว์ใด ๆ เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายอย่างยิ่ง และการงดเว้นจากการทำเช่นนั้น น่าสรรเสริญอย่างมาก” ~ ยามัสสมิตรี (ศาสนาฮันดู)

46. “ทุกสิ่งที่ชีวิตปรารถนา จะประกบฝ่ามือเข้าด้วยกัน ในการสักการะอย่างรักบูชา ต่อผู้ที่ปฏิเสธโรงฆ่าสัตว์ และรสชาติของเนื้อสัตว์” ~ ธิรุกกุรัล (ศาสนาฮันดู)

47. “การไม่ฆ่า สิ่งมีชีวิตใด ๆ ผู้นั้นเหมาะแก่การหลุดพ้น” ~ มนูธรรมศาสตร์ (ศาสนาฮันดู)

48. “อหิงสา (ควาไม่รุนแรง) คือธรรมะสูงสุด” ~ มหาภารตะ ศานติบรรพ (ศาสนาฮินดู)

49. “ปกป้องทั้งสองสายพันธุ์ของเรา ผู้ที่มีสองขา และผู้ที่มีสี่ขา” ~ ริก พระเวท สัมหิตา (ศาสนาฮินดู)

50. “การปกป้องสัตว์นั้น จัดว่าเป็นหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์” ~ ชารัค ซานหิตา (ศาสนาฮินดู)

51. “ไม่มีการทำอันตรายแก่สิ่งมีชีวิต คือศาสนาที่สูงที่สุด” ~ อหิงสา ปาราโม ธรรมะ (ศาสนาฮินดู)

52. “สิ่งต้องห้ามสำหรับคุณ (เรื่องอาหาร) คือ: เนื้อสัตว์ตาย เลือด เนื้อหมู และทุกสิ่งที่ ได้ก่อให้เกิดชื่ออื่น นอกจากองค์อัลล่าห์……” ~ คัมภีร์อัลกุรอานอันศักดิ์สิทธิ์

53. “สำหรับคุณ ในนั้น มีผลไม้มากมาย ที่คุณจะกิน” ~ คัมภีร์อัลกุรอานอันศักดิ์สิทธิ์

54. “เราส่งน้ำที่ได้รับพระพร ลงมาจากท้องฟ้า ในการปลูกสวน พืชที่เก็บเกี่ยวได้และ ต้นปาล์มสูง ที่มีพวงอินทผลัมเป็นการยังชีพ สำหรับบริวารของฉัน” ~ คัมภีร์อัลกุรอานอันศักดิ์สิทธิ์

55. “อย่าให้ท้องของคุณ กลายเป็นสุสาน ของสัตว์ !” ~ ฮะดีษ (ศาสนาอิสลาม)

56. “ใครก็ตามที่เมตตาต่อสิ่งมีชีวิต ทั้งหมดของพระเจ้า นั้นเมตตาต่อตัวเขาเอง” ~ ฮะดีษ (ศาสนาอิสลาม)

57. “องค์อัลล่าห์จะไม่ ให้ความเมตตาแก่ใคร ๆ ยกเว้นคนเหล่านั้นที่ให้ความเมตตา ต่อสัตว์โลกอื่น ๆ” ~ ฮะดีษ (ศาสนาอิสลาม)

58. “พระที่แท้จริงไม่ควร ยอมรับอาหารและเครื่องดื่มเช่นนั้น โดยเฉพาะที่ได้ถูก เตรียมไว้สำหรับเขาที่เกี่ยวข้อง กับการฆ่า สิ่งมีชีวิต” ~ สุตระกริตังกะ (ศาสนาเชน)

59. “ในการฆ่าสิ่งมีชีวิตใด ๆ เทียบเท่าการฆ่าตัวเอง” - ภัควตี อราธนา (ศาสนาเชน)

60. “ความเมตตาต่อผู้อื่น คือความเมตตาต่อตนเอง” - ภัควตี อราธนา (ศาสนาเชน)

61. “คนที่ปกป้องวิญญาณของเขา และทำให้ความรู้สึกของเขาสงบลง ไม่ควรยอมรับให้ใคร ๆ ฆ่าสิ่งมีชีวิต” ~ สุตระกริตังกะ (ศาสนาเชน)

62. “ผู้ซึ่งจิตคิดของเขา มีสันติสุขและผู้ที่อิสระ จากกิเลสตัณหา ไม่ต้องการใช้ชีวิต บนการสูญเสียของผู้อื่น” ~ อัชรังกาสูตรที่ศักดิ์สิทธิ์ (ศาสนาเชน)

63. “มนุษย์ไม่ควรทำร้าย ปราบปราม เอาเป็นทาส ทรมานหรือฆ่าสัตว์ใด ๆ สิ่งมีชีวิตสัตว์หรือต้นไม้ หรือสรรพสัตว์” ~ อัชรังกาสูตรที่ศักดิ์สิทธิ์ (ศาสนาเชน)

64. “มีความเมตตากรุณา ต่อตัวตนที่มีชีวิตทั้งหมด” ~ ธัทตวารธะสูตร (ศาสนาเชน)

65. “และขณะที่เนื้อสัตว์ ยังคงอยู่ในระหว่างฟันพวกเขา […] ความโกรธของพระผู้เป็นเจ้า จะพลุ่งพล่าน ต่อผู้คน และ […] จะโจมตีผู้คน ด้วยภัยพิบัติที่ร้ายแรง” ~ กันดารวิถี ไบเบิลฮีบรูที่ศักดิ์สิทธิ์

66. “เจ้าจะกิน สมุนไพรของท้องทุ่ง” ~ปฐมกาล ไบเบิลฮีบรูอันศักดิ์สิทธิ์

67. “เราไม่ปีติยินดี กับเลือดของวัวผู้ หรือของลูกแกะหรือของแพะ” ~ อิสยาห์ ไบเบิลฮีบรูอันศักดิ์สิทธิ์

68. “กินผักเป็นอาหาร ในที่ที่มีความรัก ดีกว่ากินเนื้อวัวอ้วน โดยมีความเกลียดชังอยู่ด้วย” ~ สุภาษิต ไบเบิลฮีบรูอันศักดิ์สิทธิ์

69. “อย่ามั่วสุม กับเหล่าคนให้ตัวเอง กับการดื่มไวน์ หรือกับเหล่าคน ที่ให้ตัวเองเต็มไปด้วยเนื้อสัตว์” ~ สุภาษิต ไบเบิลฮีบรูอันศักดิ์สิทธิ์

70. “มันจะเป็นกฎเกณฑ์ถาวร ตลอดชั่วชาติพันธุ์ของท่านทั้งหลาย และทุกแห่งที่ท่านอาศัยอยู่ว่า ห้ามท่านทั้งหลายรับประทาน ไขมันหรือเลือด*” *เลือดหมายถึง “เนื้อ” ที่มีเลือด ~ เลวีติคัส ไบเบิลฮีบรูอันศักดิ์สิทธิ์

71. “ใครที่ทำลายหนึ่งชีวิต ถือได้ว่า ได้ทำลายโลกทั้งหมด และใครที่ช่วยหนึ่งชีวิต ถือได้ว่า ได้ช่วยโลกทั้งหมด” ~ ทัลมัด (ศาสนายิว)

72. “มนุษย์เหล่านั้น ที่บริโภคกัญชา เนื้อและไวน์ - ไม่ว่าจะแสวงบุญ อดอาหาร และทำพิธีกรรมอะไรที่พวกเขาทำตาม พวกเขาทั้งหมดจะตกนรก” ~ ศรีคุรุกรานธ์ซาฮิบจี (ศาสนาซิกข์)

73. “ศาสนาที่สูงสุด คือการยกระดับ สู่ภราดรภาพทั้งจักรวาล และพิจารณา สิ่งมีชีวิตทั้งหมดว่าเท่าเทียมกับคุณ” ~ ศรีคุรุกรานธ์ซาฮิบจี (ศาสนาซิกข์)

74. “ถ้าคุณพูดว่า พระเจ้าสถิตอยู่ทุกสิ่ง ทำไมคุณถึงฆ่าแม่ไก่ ?” ~ ศรีคุรุกรานธ์ซาฮิบจี (ศาสนาซิกข์)

75. “มันเป็นเรื่องโง่ในการฆ่าสัตว์ ด้วยความโหดร้าย และเรียกว่าเป็นอาหารศักดิ์สิทธิ์” ~ ศรีคุรุกรานธ์ซาฮิบจี (ศาสนาซิกข์)

76. “คุณฆ่าชีวิตและ เรียกมันว่าเป็นการกระทำของศาสนา ถ้างั้นการไม่นับถือศาสนาคืออะไร ?” ~ ศรีคุรุกรานธ์ซาฮิบจี (ศาสนาซิกข์)

77. “ถ้าเลือด (หรือเนื้อสัตว์ )ถูกบริโภค โดยมนุษย์ หัวใจของเขาจะบริสุทธิ์ได้อย่างไร ?” ~ ศรีคุรุกรานธ์ซาฮิบจี (ศาสนาซิกข์)

78. “ปราชญ์ของเรา ผู้ชี้ทางจิตวิญญาณ อยู่เคียงข้างเรา ถ้าเราไม่กินเนื้อสัตว์ หรือร่างที่ตายแล้วใด ๆ เท่านั้น” ~ ศรีคุรุกรานธ์ซาฮิบจี (ศาสนาซิกข์)

79. “[…] คนไม่สามารถมี จิตสำนึกที่บริสุทธิ์ได้ เมื่อคนบริโภค เลือดและเนื้อของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ” ~ ศรีคุรุกรานธ์ซาฮิบจี (ศาสนาซิกข์)

80. “คุณฆ่าสิ่งมีชีวิต และกราบไหว้สิ่งที่ไม่มีชีวิต ในช่วงเวลาสุดท้ายของคุณ คุณจะทุกข์ ทรมานกับความเจ็บปวดที่น่ากลัว” ~ ศรีคุรุกรานธ์ซาฮิบจี (ศาสนาซิกข์)

81. “จงเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหมด นี่ได้บุญมากกว่า การไปเยือนและการอาบ ในสถานที่แสวงบุญ 68 แห่ง และการให้การทำบุญสุนทาน” ~ ศรีคุรุกรานธ์ซาฮิบจี (ศาสนาซิกข์)

82. “อย่าเข้าไปบนภูเขา เพื่อจับนกในตาข่าย หรือไปแม่น้ำ และวางยาพิษแก่ปลาและปลาซิว อย่าฆ่าวัว” ~ ทางของวิถีอันเงียบสงบ (ศาสนาเต๋า)

83. “เหล่าผู้ซึ่งต้องการรู้ สัจธรรมแห่งจักรวาล ควรบำเพ็ญ การเคารพต่อทุกชีวิต […]” ~ ฮัว หู ชิง (ศาสนาเต๋า)

84. “ซื้อสัตว์ที่ถูกกักขัง และปล่อยพวกเขาเป็นอิสระ” ~ ทางของ วิถีอันเงียบสงบ (ศาสนาเต๋า)

85. “น่ายกย่องแค่ไหน คือการงดเว้นที่จ่าย ให้กับคนขายเนื้อ !” ~ ทางของวิถีอันเงียบสงบ (ศาสนาเต๋า)

86. “พืชเหล่านั้น ข้า อหุระ มาซดะ (พระเจ้า) โปรยปรายลงมาสู่พื้นดิน เพื่อนำอาหารมาสู่ผู้จงรักภักดี และอาหารสัตว์ แก่วัวที่เมตตากรุณา” ~ อเวสตะ เวทิทัท ศาสนาโซโรอัสเตอร์

87. “[…] ว่าการฆ่าของ สัตว์ต่าง ๆ ในปศุสัตว์ เป็นกรรมใหญ่หลวง” ~ กวีนิพนธ์แห่งแซดส์พราม (ศาสนาโซโรอัสเตอร์)

88. “คน […] ที่คิดว่า สิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลก เป็นตัวเขาเอง เขาได้บรรลุเป็นตัวตนอมตะ พระเจ้าแท้จริงอยู่กับเขาเสมอ” ~ นักบุญ คาบีร์ (มังสวิรัติ)

89. “การเคลื่อนไหวนี้ (วิถีวีแกน) ทำให้เกิดความสุขพิเศษ แก่ผู้ที่ให้ชีวิต กับความพยายามที่จะทำให้เกิด อาณาจักรของพระเจ้าบนโลก” ~ เลโอ ตอลสตอย (มังสวิรัติ)

90. “มนุษย์มีจริยธรรมก็ต่อเมื่อชีวิต เช่นนี้ ศักดิ์สิทธิ์สำหรับเขา นั่นคือชีวิตของพืชและสัตว์ และของเพื่อนมนุษย์” ~ ดร.อัลเบิร์ตชไวท์เซอร์ เอ็มดี (มังสวิรัติ)

91. “หลักของการเป็นมังสวิรัติของผม ไม่ใช่เพื่อร่างกาย แต่เพื่อคุณธรรม” ~ มหาตมะ คานธี จี (มังสวิรัติ)

92. “เมื่อเรากินเนื้อสัตว์ เราดูดซับองค์ประกอบ ที่เป็นของ อาณาจักรสัตว์ เช่น ความกลัว ความโหดร้าย และอื่น ๆ และนี่หมายถึง มันจะยากมากสำหรับเรา ในการพัฒนา ตัวตนของเราให้สูงขึ้น …” ~ โอมราม มิคาเอล ไอแวนฮอฟ (มังสวิรัติ)

93. “ถ้าสัตว์พูดได้ แล้วเราจะ กล้าที่จะฆ่าและกินพวกเขาไหม ? แล้วเราจะให้เหตุผลได้อย่างไร กับการฆ่าพี่น้องเช่นนั้น ?” ~ วอลแตร์ (ผู้สนับสนุนเวจ)

94. “อย่าฆ่าสัตว์ คุณเข้าใจไหม ? อย่าฆ่าพวกมันเพื่อกิน” ~ จิดดู กฤษณมูรติ (มังสวิรัติ)

95. “สัตว์เป็นเพื่อนของฉัน... และฉันไม่กินเพื่อนของฉัน” ~ จอร์จ เบอร์นาร์ด ชอว์ (มังสวิรัติ)

96. "นานเท่าที่ คนสังหารหมู่สัตว์ พวกเขาจะฆ่ากันเอง” ~ พีทาโกรัส (วีแกน)

97. “เวลานั้นจะมาถึง เมื่อคนจะตระหนักเห็น การฆ่าสัตว์ เป็นอย่างเดียวกันกับที่พวกเขา ตระหนักเห็นการสังหารมนุษย์” ~เลโอนาร์โด ดา วินชี (มังสวิรัติ)

98. “ผักเป็นวิถีของธรรมชาติ ธรรมชาติ สิ่งที่ถูกต้อง การชำระล้าง” ~ เอ็ดการ์ เคย์ซี

รับชมเพิ่มเติม
วีดีโอล่าสุด
35:05

ข่าวเด่น

111 รับชม
2023-01-25
111 รับชม
แบ่งปัน
แบ่งปันไปที่
ฝัง
เริ่มที่
ดาวน์โหลด
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์มือถือ
ไอโฟน
แอนดรอยด์
รับชมในบราวเซอร์ในโทรศัพท์มือถือ
GO
GO
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์