ค้นหา
ภาษา
 • ภาษาทั้งหมด
 • English
 • 正體中文
 • 简体中文
 • Deutsch
 • Español
 • Français
 • Magyar
 • 日本語
 • 한국어
 • Монгол хэл
 • Âu Lạc
 • български
 • bahasa Melayu
 • فارسی
 • Português
 • Română
 • Bahasa Indonesia
 • ไทย
 • العربية
 • čeština
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • русский
 • తెలుగు లిపి
 • हिन्दी
 • polski
 • italiano
 • Wikang Tagalog
 • Українська Мова
 • ภาษาทั้งหมด
 • English
 • 正體中文
 • 简体中文
 • Deutsch
 • Español
 • Français
 • Magyar
 • 日本語
 • 한국어
 • Монгол хэл
 • Âu Lạc
 • български
 • bahasa Melayu
 • فارسی
 • Português
 • Română
 • Bahasa Indonesia
 • ไทย
 • العربية
 • čeština
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • русский
 • తెలుగు లిపి
 • हिन्दी
 • polski
 • italiano
 • Wikang Tagalog
 • Українська Мова
ต่อไป
 

โชว์ / ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ (วีแกน) ผลกระทบที่เป็นอันตรายของเนื้อสัตว์

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ (วีแกน) ผลกระทบที่เป็นอันตรายของเนื้อสัตว์ ตอนที่ 11 - การขัดขวาง การบำเพ็ญทางจิตวิญญาณ

2020-09-02
ภาษา:English,Mandarin Chinese (中文)
รายละเอียด
ดาวน์โหลด Docx
อ่านเพิ่มเติม
คุณต้องเป็นวีแกน เพื่อเป็นพุทธะ คนไม่ควรกินเนื้อ ของสิ่งมีชีวิต แค่นั้น ถ้าคุณติดหนี้มากเกินไป ต่อโลกนี้ คุณจะไม่สามารถขึ้นไปได้ อาหารวีแกนมาจากพืช และก่อกรรมชั่วน้อย ซึ่งสามารถชำระล้างได้ ด้วยการทำสมาธินาน 2.5 ชม. กรรมชั่วก่อโดย การกินเนื้อสัตว์ไม่สามารถชำระล้างได้ เพราะเนื้อสัตว์มาจาก รูปแบบชีวิตที่ใหญ่กว่าที่มี การรับรู้ มีจิตสำนึก มีความปรารถนาแรงกล้าที่จะมีชีวิต และกลัวความตาย สัตว์ทั้งหมดต้องการมีชีวิตอยู่ พวกเขากลัวความตาย ถ้าเราบังคับพวกเขาให้ตาย ด้วยการฆ่าพวกเขา เราก่อ กรรมชั่วอย่างมาก ซึ่งไม่สามารถชำระล้างได้โดยง่าย แม้แต่ด้วยการทำสมาธิเสียง (แห่งสวรรค์ภายใน) แล้วเราแค่ฝึกเป็นครั้งคราว อย่าว่าแต่ คนที่ไม่เคยฝึกเลย ดังนั้น การกินเนื้อสัตว์ไม่ปลอดภัยและ จะขัดขวางคุณจากการหลุดพ้น

ผู้บำเพ็ญทางจิตวิญญาณ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ฝึก ธรรมวิถีกวนอิม หลังจากไปถึงระดับหนึ่ง สามารเห็นได้ชัดเจนว่า คนที่กินเนื้อสัตว์ หรือผู้บำเพ็ญจิตวิญญาณที่กิน เนื้อสัตว์จะถูกลงโทษ การได้เห็นเช่นนั้น เรารู้สึกกลัว แล้วจะไม่กินเนื้อสัตว์อีกต่อไป มันไม่มีทางใด ที่จะออกจากกรรมนี้ได้ มันมีเหตุและผล ฉันไม่โกหก

ฉันสามารถรับรองกับคุณได้ เมื่อคุณไปถึง ระดับที่สูงกว่า คุณจะไม่กล้ากินเนื้อสัตว์ แม้แต่ปราศจากฉันบอกคุณ คุณสามารถเห็นได้ด้วยตัวคุณเอง ว่าคนที่ได้กิน แค่เนื้อสัตว์เพียงชิ้นเดียว ถูกลงโทษอย่างไร พวกเขาไม่ได้ถูกฉันลงโทษ มันเป็นกฎแห่งกรรม นั่นคือเหตุผลที่คนบางคน ต้องกลับมาเป็นเสือ ม้า วัน หมู หรือไก่ ถูกฆ่า นับไม่ถ้วนก่อนที่ พวกเขาจะสามารถชดใช้หนี้กรรม ของความสุขในการลิ้มรสของพวกเขา ถ้าคุณไม่ต้องการกลับมา เป็นสัตว์ที่น่าสงสารเหล่านั้น ก็หยุดกินเนื้อสัตว์

ฉันไม่เคยเห็น ผู้บำเพ็ญกวนอิม ที่กินเนื้อสัตว์ ผู้บำเพ็ญของเราทุกคน เป็นวีแกน เนื่องจากความรัก มันไม่ใช่ว่าฉันเข้มงวด แล้วยัดเยียดมันให้พวกเขา ถ้าเราพิจารณาตัวเราเอง ในฐานะผู้บำเพ็ญทางจิตวิญญาณ มนุษย์ มงกุฎแห่งการสรรค์สร้างของพระเจ้า เราควรรักสัตว์ ที่เล็กและอ่อนแอ นั่นคือเหตุผล เราควรสร้างสม หัวใจที่รักใครของเรา ถ้าแท้จริง เราต้องการ เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า เราควรมีใจรักใคร่เหมือนพระเจ้า เมตตาเหมือนเหล่าพุทธะ ถ้าเรากินเนื้อสัตว์ กรรมนั่นใหญ่และหนัก เราต้องการหลุดพ้นจาก การเวียนว่ายตายเกิด แต่เราแบกกรรมมากมาย หรือสัมภาระ ดังนั้นเราไม่สามารถ ปีนภูเขาได้ เราควรนำสัมภาระน้อยลงไป เพื่อปีนเขา การกินอาหารวีแกน ยังก่อกรรม แต่น้อยกว่า การกินเนื้อสัตว์จะก่อกรรม มากเกินไปสำหรับเราที่จะจ่าย

ไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหน เพื่อบูชาภูเขา แม่น้ำ พระพุทธเจ้า หรือพระโพธิสัตว์ คนที่กินเนื้อสัตว์ไม่สามารถ ไปเหลือโลกทั้งสามได้ ฉันสัญญากับคุณ ในฐานะผู้บำเพ็ญ ถ้าฉันโกหก ฉันจะไปลงนรก คนกินเสื้อสัตว์ไม่สามารถไปสวรรค์ได้ ไม่สามารถไปเหนือ โลกทั้งสามได้ พวกเขาจะกลับมาเกิด และตกต่ำ สัตว์ทั้งหลายที่พวกเขากิน จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ แล้วกินพวกเขา พวกเขากินสัตว์ แล้วสัตว์ก็กินพวกเขา มันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่? ร่างกายมนุษย์ มีค่ามาก ดังนั้น บำเพ็ญอย่างพากเพียรและ ใช้เวลาของคุณอย่างดี โอเค? (โอเคค่ะ/ครับ)

ในฐานะผู้นำแห่งจิตวิญญาณที่สูงส่ง ท่านอาจได้ตระหนักถึง การทำลายล้าง ที่เกิดขึ้นบนดาวเคราะห์นี้ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ของภูมิอากาศ จากความประพฤติที่ โหดร้ายและนิสัยที่ทารุณของมนุษย์ ซึ่งไม่เป็นการยาก ที่จะเปลี่ยน เมื่อได้ใช้หลัก แห่งความรัก โปรดบอกแก่ผู้นับถือท่าน ในความจริงนี้ โปรดย้ำเตือนพวกเขา โปรดให้พวกเขาระลึกอยู่เสมอ ฉันทราบว่า ท่านได้ทำเช่นนั้น แต่เราสามารถช่วยได้มากขึ้นอีก ขอบคุณ เราเพียงต้องเปลี่ยน บอกพวกเขาว่าเราต้องเปลี่ยน เราต้องเปลี่ยน หากเรายังต้องการ อ้างสิทธิ์ว่าเราคือมนุษย์ เราคือ พระพุทธเจ้าในกาลข้างหน้า เราคือ บุตรของพระเจ้า! เพราะ เราไม่สามารถ พูดได้ว่า เราคือ บุตรของพระเจ้า หากเราเข่นฆ่า บุตรหลานอื่น ๆ ของพระเจ้า เราไม่สามารถอ้างได้ว่า เราคือพระพุทธเจ้าในอนาคต หากเราสังหารหมู่ พระพุทธเจ้าในอนาคตอื่น ๆ ไม่ว่าในร่างมนุษย์ หรือร่างสัตว์

ได้โปรด ช่วยชีวิตสิ่งสรรค์สร้างของพระเจ้า ได้โปรดช่วยยุติ ความทุกข์ของผู้บริสุทธิ์ เราก่อสงครามต่อกันและกัน แล้วเราก่อสงครามกับสัตว์ สิ่งเหล่านี้ไม่ถูกต้อง การกระทำเหล่านี้ไม่ถูกต้อง การกระทำเหล่านี้ต่อต้าน ข้อบัญญัติของพระเจ้า และพระประสงค์ของพระเจ้า ได้โปรดเตือนผู้ศรัทธาของคุณ ฉันเชื่อในปัญญา ของท่านประมุขศาสนาที่เคารพ และท่านสาธุคุณในการนำไปสู่ การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่! เราต้องเปลี่ยน ฉันไว้ใจว่าท่านประมุขศาสนาที่เคารพ และท่านสาธุคุณ ท่านสาธุคุณทุกท่าน ในการนำ ไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้
รับชมเพิ่มเติม
ตอน  11 / 20
รับชมเพิ่มเติม
วีดีโอล่าสุด
2023-09-30
319 รับชม
41:18

ข่าวเด่น

24 รับชม
2023-09-30
24 รับชม
39:39

ข่าวเด่น

99 รับชม
2023-09-29
99 รับชม
แบ่งปัน
แบ่งปันไปที่
ฝัง
เริ่มที่
ดาวน์โหลด
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์มือถือ
ไอโฟน
แอนดรอยด์
รับชมในบราวเซอร์ในโทรศัพท์มือถือ
GO
GO
Prompt
OK
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์