เราอยากได้ยินความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคุณ ผู้ชมที่น่ารัก!
ข้อความจากใจของคุณอาจจะออกอากาศทางโทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์ ถ้าได้รับเลือก ขอบคุณสำหรับข้อความจากใจของคุณ!
ขอให้สวรรค์ประทานพรให้คุณเสมอ
* สิ่งที่ต้องการ
โปรดเขียนข้อความจากใจคุณถึงโทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์ที่นี่*
สามารถเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น (มากที่สุด 250 คำ)
ถ้าข้อความจากใจคุณเขียนด้วยภาษาพื้นเมืองของคุณ โปรดช่วยให้คำแปลภาษาอังกฤษด้วย
(มากที่สุด 250 คำ)
ข้อมูลติดต่อ
คำนำชื่อ (นาย/นางสาว)*
ชื่อของคุณ*
ชื่อเล่น*
อีเมลของคุณ*
ประเทศที่คุณอยู่ในปัจจุบัน*
รัฐ/เมือง ที่คุณอยู่ในปัจจุบัน*
ภาษาของคุณ
เชื้อชาติของคุณ
ถ้าคุณต้องการส่งการบันทึกเสียง ภาพหรือคลิปสั้น ๆพร้อมกับข้อความจากใจ โปรดส่งไป ที่นี่ และเขียน “ชื่อ” เดียวกันกับที่คุณเขียนลงในฟอร์มออนไลน์ หรือเพียงอัปโหลดการอัด “เสียง ภาพ หรือคลิปสั้น ๆ” ของคุณทางยูทูบ หรือกูเกิลไดรฟ และตัดวางลิงก์ไว้ในข้อความจากใจออนไลน์ แล้วส่ง
ถ้าคุณต้องการส่งการบันทึกเสียง ภาพหรือคลิปสั้น ๆพร้อมกับข้อความจากใจ โปรดส่งไป ที่นี่ และเขียน “ชื่อ” เดียวกันกับที่คุณเขียนลงในฟอร์มออนไลน์ หรือเพียงอัปโหลดการอัด “เสียง ภาพ หรือคลิปสั้น ๆ” ของคุณทางยูทูบ หรือกูเกิลไดรฟ และตัดวางลิงก์ไว้ในข้อความจากใจออนไลน์ แล้วส่ง
Saving……
Cancel
Prompt
OK
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์