ค้นหา
ต่อไป

พิเศษ! / สัตว์ต่าง ๆ

การกินเนื้อสัตว์: ต้นกำเนิดของโควิด-19 และโรคอื่น ๆ

2020-04-22
รายละเอียด
ดาวน์โหลด Docx
อ่านเพิ่มเติม
โรคระบาดร้ายแรง / โรคระบาด แรกเริ่มแพร่เชื้อ โดยการกินเนื้อสัตว์

เอชไอวี / เอดส์ - แพร่เชื้อโดยชิมแปนซี

วาเรียนท์ ครอยต์ซเฟลด์- จาคอบดิซิส (โรควัวบ้า) - แพร่เชื้อโดยวัว

ไข้หวัด(นก) H5N1 - แพร่เชื้อโดยไก่ ห่าน

โรคซาร์ส (โรคระบบทางเดินหายใจ เฉียบพลันรุนแรง) - แพร่เชื้อโดยชะมด

H1N1 ไข้หวัดหมู (โรคของหมู) - แพร่เชื้อโดยหมู

เมอร์ส (โรคระบบทางเดินหายใจ ตะวันออกกลาง) - แพร่เชื้อโดยอูฐ

อีโบลา - แพร่เชื้อโดยค้างคาว

โควิด-19 - แพร่เชื้อ จากค้างคาวไปยังลิ่นหรือตัวนิ่ม

โรคเหล่านี้ทั้งหมด ถูกแพร่เชื้อจาก สัตว์ไปสู่มนุษย์

นอกจากนี้ยังมี ความเจ็บป่วยถึงตาย/รักษาไม่ได้ จากการกินปลา

พยาธิ ไวรัสตับอักเสบเอ โนโรไวรัส แบคทีเรีย วิบริโอ ซัลโมเนลล่า อี.โคไล ลิสเทอเรีย พิษจากหอย พิษจากสารปรอท ปฏิกิริยาการแพ้ เป็นต้น

โรคเหล่านี้ทั้งหมด แพร่เชื้อไปสู่มนุษย์ จากการกินปลา หอย และสัตว์ทะเลอื่น ๆ
รับชมเพิ่มเติม
เล่นรายการ
แบ่งปัน
แบ่งปันไปที่
ฝัง
เริ่มที่
ดาวน์โหลด
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์มือถือ
ไอโฟน
แอนดรอยด์
รับชมในบราวเซอร์ในโทรศัพท์มือถือ
GO
GO
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์