ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ค้นหา
ประเภท
1 - 20 ของ 136 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท : ข่าวเด่น
วันที่ : ทั้งหมด
การเรียงลำดับ : ค่าเริ่มต้น
คำบรรยาย : ทั้งหมด

ไปในทิศทางของสันติภาพและสำนึกในบุญคุณเพื่อจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้น

2023-01-18
ข่าวด่วน

สวรรค์ช่วยผู้อยู่บน เส้นทางวีแกนที่เมตตากรุณา

2022-12-03
ข่าวด่วน

พระคุณของพระเจ้าและการอธิษฐานของโลก เพื่อการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกโดยรวม

2022-11-22
ข่าวด่วน

ชาววีแกนผู้มีคุณธรรม จะได้รับการคุ้มครองโดยพลังพระเจ้า

2022-11-18
ข่าวด่วน

ข้อความถึงผู้เข้าร่วมประชุม COP27 จากท่านอนุตราจารย์ชิงไห่

2022-11-16
ข่าวด่วน

เห็นคุณค่าของความกรุณาของพระเจ้า และฟังพระบัญญัติของพระองค์

2022-11-07
ข่าวด่วน

ถ้าคุณให้สันติภาพ คุณจะมีสันติภาพ - สิ่งใดก็ตามที่เราต้องการ เราต้องปลูกมัน

2022-10-19
ข่าวด่วน

แนวโน้มการปกครอง แบบซาตานและการลุกลาม ของสงครามในยูเครน

2022-10-07
ข่าวด่วน

คำวิงวอนของอนุตราจารย์ชิงไห่ ให้มนุษย์ตื่นขึ้น และรู้ถูกจากผิด

2022-10-01
ข่าวด่วน

สถาบันพระมหากษัตริย์อังกฤษ ควรได้รับความเคารพและชื่นชม

2022-09-23
ข่าวด่วน

ปกครองด้วยความเมตตา และความเห็นอกเห็นใจ ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย

2022-09-11
ข่าวด่วน

สารจากท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ถึงไต้หวัน (ฟอร์โมซา)

2022-08-09
ข่าวด่วน

อธิษฐานเพื่อความสงบสุข ในไต้หวัน (ฟอร์โมซา)

2022-08-05
ข่าวด่วน

การร้องขอสุดท้ายให้เปลี่ยนเป็นวีแกน และสำนึกต่อบาปอย่างจริงใจ

2022-07-31
ข่าวด่วน
ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
ดาวน์โหลด
คำบรรยาย
แบ่งปัน
แบ่งปันไปที่
ฝัง
เริ่มที่