ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ค้นหา
ประเภท
1 - 20 ของ 313 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท : ถ้อยคำแห่งปัญญา
วันที่ : 2020
การเรียงลำดับ : เก่าที่สุด
คำบรรยาย : ทั้งหมด

คัดเลือกจากศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์ โดย สวามิ ศรี ยุกเตศวร กีรี (มังสวิรัติ) บทที่ 1 ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

16:55

คัดเลือกจากศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์ โดย สวามิ ศรี ยุกเตศวร กีรี (มังสวิรัติ) บทที่ 1 ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

“ด้วยร่างที่สว่างของเขา มนุษย์ และเชื่อในการมีอยู่ของ แสงที่แท้จริง - ชีวิตของจักรวาลนี้ - รับแบพติสมา หรือดูดซับ อยู่ในกระแสเสียงศักดิ์สิทธิ์ เมื่อพูดถึงแบพติสมา มันคือการเกิดครั้งที่สองของมนุษย์ และเรียกว่าภักติโยคะ (รวมกับพระเจ้าผ่านความรัก) หากปราศจากซึ่งสิ่งนี้ มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้เลย ถึงโลกแท้จริงภายใน อาณาจักรของพระเจ้า”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-01   3185 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-01

คัดเลือกจากศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์ โดย สวามิ ศรี ยุกเตศวร กีรี (มังสวิรัติ)บทที่ 1 ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

18:52

คัดเลือกจากศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์ โดย สวามิ ศรี ยุกเตศวร กีรี (มังสวิรัติ)บทที่ 1 ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“สิ่งที่จำเป็นคือกูรู ผู้ไถ่บาป ซึ่งจะปลุกเรา ให้ภัคติ (อุทิศตน) และเข้าใจถึงสัจธรรม”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-02   2244 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-02

นิกายเอสเซนคำสอนพระคริสต์เรื่องมนุษยธรรมการไถ่บาปของโลก - กำเนิดของเยชัว ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

15:20

นิกายเอสเซนคำสอนพระคริสต์เรื่องมนุษยธรรมการไถ่บาปของโลก - กำเนิดของเยชัว ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

“ดังนั้นด้วยความศักดิ์สิทธิ์นั้น ซึ่งจะเกิดขึ้น กับท่าน (แมรี่) เหตุนี้พระคริสต์ บุตรของพระเจ้า ชื่อของพระองค์บนโลกนี้ จะเรียกว่า เยชัว เพราะว่าพระองค์จะกอบกู้ผู้คน พ้นจากพันธะแห่งบาป นั่นคือบรรดาผู้ที่สำนึกบาปและ ยอมรับกฎศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ดังนั้น โอ แมรี่ เธออย่ากินเนื้อสัตว์ อย่าดื่มของมึนเมา เพื่อที่บุตรศักดิ์สิทธิ์ จะถูกถวายแด่ ผู้ทรงนิรันดร ตั้งแต่ในท้องของแม่ และเขาจะไม่กิน ทั้งเนื้อสัตว์ หรือเครื่องดื่มมึนเมา ไม่ว่าในรูปแบบใด”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-03   1169 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-03

นิกายเอสเซนคำสอนพระคริสต์เรื่องมนุษยธรรมการไถ่บาปของโลก - กำเนิดของเยชัว ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

15:39

นิกายเอสเซนคำสอนพระคริสต์เรื่องมนุษยธรรมการไถ่บาปของโลก - กำเนิดของเยชัว ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“ดังนั้นมันก็คือ เยชัว (พระเยซู) ทรงเกิดท่ามกลางหมู่สัตว์ ซึ่งโดยผ่านพระองค์ มนุษย์จึงพ้นจาก บาปและความโง่เขลา พระองค์มาเพื่อไถ่บาปพวกเขา ให้พ้นจากความทุกข์ของพวกเขา” “บุรุษผู้ฉลาดจากตะวันออก ได้ชำระล้างตนเองบริสุทธิ์ และ ไม่กินอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ ทั้งไม่ดื่มของมึนเมา เพื่อที่จะได้พบพระคริสต์ ที่พวกเขาแสวงหา”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-04   1026 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-04

บทกวีจากศาสดาโดย คาห์ลิล ยิบราน ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน- “อาชญากรรมและการลงโทษ”

12:15

บทกวีจากศาสดาโดย คาห์ลิล ยิบราน ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน- “อาชญากรรมและการลงโทษ”

“ในตัวคุณยังมีความเป็นคน และในตัวคุณ ยังไม่ได้มีเป็นคนอีกมาก แต่หมูซึ่งไม่มีรูปแบบ ที่เดินหลับไปในสายหมอก ค้นหา การตื่นรู้ของตัวเอง และจากคนในตัวคุณ ที่ฉันจะพูดในตอนนี้ เพราะมันคือเขา ไม่ใช่พระเจ้าของตัวคุณเอง หรือหมูในสายหมอก ที่รู้เรื่องอาชญากรรมและ การลงโทษทางอาชญากรรม”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-06   854 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-06

บทกวีจากศาสดาโดย คาห์ลิล ยิบราน ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน- “อาชญากรรมและการลงโทษ”

12:59

บทกวีจากศาสดาโดย คาห์ลิล ยิบราน ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน- “อาชญากรรมและการลงโทษ”

“แน่นอนทุกสิ่งเคลื่อนไหว ภายในตัวคุณ ในครึ่งหนึ่งยังโอบกอดความต้องการ และความหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลา เกลียดชังและรักใคร่ ไล่ตามและที่ ซึ่งคุณจะหลบหนี สิ่งเหล่านี้เคลื่อนไหวภายในตัวคุณ เหมือนแสงและเงา ที่ติดกันเป็นคู่ และเมื่อเงาจางลง และไม่มีอีกต่อไป แสงที่สะท้อนกลับมาจะกลายเป็น เงาให้กับแสงอื่น และดังนั้นอิสระของคุณ เมื่อสูญสิ้นสิ่งที่มันผูกมัด ตัวมันเองจะกลายเป็นโซ่ ของเสรีภาพที่มากขึ้น”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-07   899 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-07

“อัญมณีแห่งจิตวิญญาณ” - จดหมายทางจิตวิญญาณจาก ฮาซูร์ มหาราช ซาวัน ซิงห์ จี (มังสวิรัติ) ถึงลูกศิษย์และผู้แสวงหา ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

20:07

“อัญมณีแห่งจิตวิญญาณ” - จดหมายทางจิตวิญญาณจาก ฮาซูร์ มหาราช ซาวัน ซิงห์ จี (มังสวิรัติ) ถึงลูกศิษย์และผู้แสวงหา ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

“เพื่อให้เลิกความสุขทางโลก เพื่อควบคุมความรู้สึก และนำความสนใจ ในหนึ่งศูนย์โดยการควบคุม กระแสแห่งจิตใจ ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และการเลิก ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่มันคืออะไรที่ ด้วยความรักและศรัทธา มนุษย์ไม่สามารถทำสำเร็จหรือ? คุณทำให้พลังความต้องการ ของคุณแข็งแกร่งและไปข้างหน้า ประสบความสำเร็จแน่นอน จำไว้ว่าเมื่อ เมล็ดพันธุ์ของนาม ได้ถูกปลูกแล้ว มันจะต้องกลายเป็นต้นไม้ และเกิดผล”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-08   1503 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-08

“อัญมณีแห่งจิตวิญญาณ” - จดหมายทางจิตวิญญาณจาก ฮาซูร์ มหาราช ซาวัน ซิงห์ จี (มังสวิรัติ) ถึงลูกศิษย์และผู้แสวงหา ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

18:47

“อัญมณีแห่งจิตวิญญาณ” - จดหมายทางจิตวิญญาณจาก ฮาซูร์ มหาราช ซาวัน ซิงห์ จี (มังสวิรัติ) ถึงลูกศิษย์และผู้แสวงหา ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“ [แห่งสวรรค์ภายใน] กระแสเสียง และอาจารย์อยู่ในตัวคุณ คุณไม่ต้องการผู้อื่น ... ยิ่งสันโดษมากเท่าไร ยิ่งดี ไม่มีโชคที่ดีไปกว่า ความสันโดษ” “เขาผู้ที่ฉีก ม่านภายในและ นำความคิดภายใต้การควบคุม ได้พิชิตโลกทั้งใบ และโลกทั้งใบ อยู่ภายใต้คำสั่งของเขา”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-09   1459 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-09

การสร้างรากฐานใหม่แห่งความยั่งยืนผ่านความเมตตา:บทสัมภาษณ์กับ ดร.ไซลิช กฤษณะ ราว(วีแกน) ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

13:48

การสร้างรากฐานใหม่แห่งความยั่งยืนผ่านความเมตตา:บทสัมภาษณ์กับ ดร.ไซลิช กฤษณะ ราว(วีแกน) ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

มันเกี่ยวกับความเมตตาจริง ๆ และมันเกี่ยวกับ ความเมตตาในการกระทำ นั่นคือสิ่งที่ศาสนาพูดถึง ไม่ว่าศาสนาใด ที่คุณพูดถึง เป็นเพียงเรื่องราวของเราแตกต่างกัน คำที่เราใช้นั้นแตกต่างกัน แต่การกระทำของเราเหมือนกัน มันเกี่ยวกับความสงบสุข มันเกี่ยวกับความรัก มันเกี่ยวกับความยุติธรรม มันเกี่ยวกับความเมตตา
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-10   974 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-10

การสร้างรากฐานใหม่แห่งความยั่งยืนผ่านความเมตตา:บทสัมภาษณ์กับ ดร.ไซลิช กฤษณะ ราว(วีแกน) ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

13:59

การสร้างรากฐานใหม่แห่งความยั่งยืนผ่านความเมตตา:บทสัมภาษณ์กับ ดร.ไซลิช กฤษณะ ราว(วีแกน) ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

ดังนั้นเราทุกคน เมื่อเราไม่เห็นแก่ตัว เราค้นพบว่า เรากำลังทำดี เพื่อตัวเราเองเช่นกัน นี่เป็นหนึ่งในบทเรียนง่าย ๆ ที่เราต้องสอน เด็ก ๆ ของเรา เราต้อง สอนผู้ใหญ่ทุกคน แทนที่ความโลภ ด้วยความเอื้ออาทร ดังนั้นความเอื้ออาทรจริง ๆ ทำให้คุณอุดมสมบูรณ์ขึ้น
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-11   696 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-11

คัดสรรจากบทกวีเซนของ โดเก็น (มังสวิรัติ) - บทกวีจากภูเขาของสันติภาพชั่วนิรันดร์: ตอนที่ 2 บทที่ 3

12:06

คัดสรรจากบทกวีเซนของ โดเก็น (มังสวิรัติ) - บทกวีจากภูเขาของสันติภาพชั่วนิรันดร์: ตอนที่ 2 บทที่ 3

“สีสันของภูเขา สายน้ำในหุบเขา หนึ่งในทุกสิ่ง ทุกสิ่งในหนึ่งเดียว พระสุรเสียงและพระวรกายของ พระศากยมุนีพุทธเจ้าของเรา”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-13   1199 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-13

การวิวัฒนาการของจักรวาล:ข้อความที่ตัดตอนมาจาก “ใบไม้แห่งสวนของมอร์ยา” โดยผู้ส่งสารทางจิตวิญญาณนิโคลัสและ เฮเลนา โรริช (มังสวิรัติ) ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

15:45

การวิวัฒนาการของจักรวาล:ข้อความที่ตัดตอนมาจาก “ใบไม้แห่งสวนของมอร์ยา” โดยผู้ส่งสารทางจิตวิญญาณนิโคลัสและ เฮเลนา โรริช (มังสวิรัติ) ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

“คุณกับเรา - ที่นี่ด้วยกันในจิตวิญญาณ วัดเดียวสำหรับทุกคน - เพื่อทุกคน พระเจ้าองค์เดียว โลกหลากหลายอยู่ ในที่พำนักของพระเจ้าสูงสุด และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทะยานไปทุกหนทุกแห่ง การปรับปรุงโลกนี้ จะมาถึง - คำทำนาย จะได้รับการเติมเต็ม ผู้คนจะลุกขึ้นและ สร้างวิหารใหม่”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-14   1305 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-14

การวิวัฒนาการของจักรวาล:ข้อความที่ตัดตอนมาจาก “ใบไม้แห่งสวนของมอร์ยา” โดยผู้ส่งสารทางจิตวิญญาณนิโคลัสและ เฮเลนา โรริช (มังสวิรัติ) ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

16:09

การวิวัฒนาการของจักรวาล:ข้อความที่ตัดตอนมาจาก “ใบไม้แห่งสวนของมอร์ยา” โดยผู้ส่งสารทางจิตวิญญาณนิโคลัสและ เฮเลนา โรริช (มังสวิรัติ) ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“โดยเราและคุณ ร่วมกันคือ วัฒนธรรมทางจิตวิญญาณที่ถูกสร้าง ความจริงของโลกนี้ จะยืนหยัดมั่นคง แสงจะแทรกซึมใน ความมืด - ฉันยืนยัน ประตูแห่งจิตวิญญาณโลก โลกถูกผลักให้เปิดออก” “ฉันชอบการเป็นครูของคุณ ในภารกิจของจิตวิญญาณ โลกอื่น ๆ วันเวลาที่ฉันอยู่ ต้องจุดไฟแห่งความสุขของคุณ "
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-15   1011 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-15

การสร้างรากฐานใหม่แห่งความยั่งยืนผ่านความเมตตา:บทสัมภาษณ์กับ ดร.ไซลีช กฤษณา ราว (วีแกน) ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

13:54

การสร้างรากฐานใหม่แห่งความยั่งยืนผ่านความเมตตา:บทสัมภาษณ์กับ ดร.ไซลีช กฤษณา ราว (วีแกน) ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

ด้วยวิธีนี้คุณจะสร้าง สภาพแวดล้อมที่ ทุกคนมีความสุข เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงนี้เพราะ มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สวยงาม ที่เรากำลังทำอยู่ โลกที่ไม่ใช้ความรุนแรง ดังนั้นมันควรสนุก มันควรจะเต็มไปด้วยความสุข
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-16   839 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-16

บทคัดสรรจาก“พระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ (มังสวิรัติ) กล่าวเช่นนั้น" ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

10:34

บทคัดสรรจาก“พระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ (มังสวิรัติ) กล่าวเช่นนั้น" ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

“จงจริงใจในการบำเพ็ญของคุณ คำพูดและการกระทำ คุณจะรู้สึกได้รับพระพรห! พระพรของพระองค์โปรยปราย แก่ทุกสรรพสิ่ง บนโลกนี้ มันไม่มีความจำเป็นที่จะขอมัน ฝึกสมาธิอย่างจริงใจ และคุณจะเข้าใจ พระเมตตาที่ไม่มีที่สิ้นสุดของพระองค์ พระเจ้าต้องการความจริงใจ ความจริงและความรัก วาจาที่ไหลบ่าออกมาภายนอก ไม่ได้แตะต้องถูกพระองค์”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-17   981 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-17

บทคัดสรรจาก“พระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ (มังสวิรัติ) กล่าวเช่นนั้น" ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

12:20

บทคัดสรรจาก“พระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ (มังสวิรัติ) กล่าวเช่นนั้น" ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“การสวดอ้อนวอนต่อพระผู้เป็นเจ้า และนั่งสมาธิกับพระองค์ เป็นเวลาสองนาที ด้วยความจดจ่อเต็มที่ ดีกว่าการทำ เป็นเวลาหลายชั่วโมงโดยไม่จดจ่อ”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-18   1336 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-18

เพลงของคาเบียร์ (นักมังสวิรัติ) : คัดจากบทที่ 1 ถึง 26 ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

14:03

เพลงของคาเบียร์ (นักมังสวิรัติ) : คัดจากบทที่ 1 ถึง 26 ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

แสงของพระอาทิตย์ พระจันทร์ และดวงดาว ส่องสกาว บทเพลงแห่งรัก ผุดขึ้นมา จังหวะการปล่อยวางของความรัก เหนือกาลเวลา คืนและวัน ดนตรีประสานเสียงเต็มสวรรค์ คาเบียร์พูดว่า “ที่รักของฉัน เจิดจ้าเหมือนสายฟ้า บนท้องนภา”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-20   1542 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-20

เพลงของคาเบียร์ (นักมังสวิรัติ) : คัดจากบทที่ 1 ถึง 26 ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

13:25

เพลงของคาเบียร์ (นักมังสวิรัติ) : คัดจากบทที่ 1 ถึง 26 ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

ความเมตตาของกูรูแท้จริงของฉัน ที่ทำให้ฉัน รู้ในสิ่งที่ไม่รู้ ฉันเรียนรู้จากพระองค์ ถึงการเดินโดยไม่ใช้เท้า การเห็นโดยไม่ใช้ตา ได้ยินโดยไม่ใช้หู ดื่มโดยไม่ใช้ปาก บินโดยไม่ใช้ปีก ฉันนำความรักและ การนั่งสมาธิของฉัน เข้าสู่ดินแดนที่ ไร้ซึ่งพระอาทิตย์และพระจันทร์ ไร้ซึ่งวันและคืน
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-21   1275 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-21

คัดจาก ศาสนาของฉันโดย ลีโอ ตอลสตอย (นักมังสวิรัติ) : บทที่ 2 ตอนที่ 1/2

12:55

คัดจาก ศาสนาของฉันโดย ลีโอ ตอลสตอย (นักมังสวิรัติ) : บทที่ 2 ตอนที่ 1/2

“ฉันรู้ อย่างที่เราทุกคนรู้ ว่าความสำคัญแท้จริงของ คำสอนของพระเยซู ประกอบอยู่ในบัญญัติที่ว่า รักเพื่อนบ้านของเธอ เมื่อเราพูดว่า ‘หันแก้มอีกข้างให้’ ‘รักศัตรูของเธอ’ เราแสดงถึงแก่นแท้ของ ศาสนาคริสต์”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-22   989 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-22

คัดจาก ศาสนาของฉันโดย ลีโอ ตอลสตอย (นักมังสวิรัติ) : บทที่ 2 ตอนที่ 2/2

12:09

คัดจาก ศาสนาของฉันโดย ลีโอ ตอลสตอย (นักมังสวิรัติ) : บทที่ 2 ตอนที่ 2/2

ฉันต้องสารภาพกับพระเยซู จากปากของฉัน แต่หัวใจของฉัน ยังห่างไกลจากพระองค์ บัญญัติ “อย่ารังเกียจคนชั่ว” คือศูนย์กลางของคำสอนพระเยซู มันไม่ใช่การ ยืนยันด้วยคำพูด มันคือกฎซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติ มันเป็นกุญแจสำคัญ(แท้จริง) สำหรับความลี้ลับทั้งหมด แต่กุญแจนั้นต้อง ไขจากด้านล่างของตัวล็อค
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-23   957 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2020-01-23
ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย