ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ค้นหา
ประเภท
1 - 20 ของ 166 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท : วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
วันที่ : ทั้งหมด
การเรียงลำดับ : เก่าที่สุด
คำบรรยาย : ทั้งหมด

Syrian Stuffed Zucchini and Aubergine

18:19

Syrian Stuffed Zucchini and Aubergine

รายการปรุงอาหาร
2017-10-10   1697 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2017-10-10

Traditional Atayal Veg Cuisine: Steamed Millet and Savory Bamboo

15:55

Traditional Atayal Veg Cuisine: Steamed Millet and Savory Bamboo

รายการปรุงอาหาร
2017-10-17   1916 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2017-10-17

Vegetarian Peace Café: Garden of Serenity in Siem Reap, Cambodia P1/2

16:56

Vegetarian Peace Café: Garden of Serenity in Siem Reap, Cambodia P1/2

รายการปรุงอาหาร
2017-10-22   1886 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2017-10-22

Vegetarian Peace Café: Garden of Serenity in Siem Reap, Cambodia P2/2

23:03

Vegetarian Peace Café: Garden of Serenity in Siem Reap, Cambodia P2/2

รายการปรุงอาหาร
2017-10-29   1931 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2017-10-29

Blissful Party Dish - Costa Rica Traditional Yummy Tacos Ticos

16:43

Blissful Party Dish - Costa Rica Traditional Yummy Tacos Ticos

รายการปรุงอาหาร
2017-11-12   2201 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2017-11-12

Heart Warming and Enchanting Mixed Sushi with Gorgeous Topping: Italian-style Chirashi-sush

23:28

Heart Warming and Enchanting Mixed Sushi with Gorgeous Topping: Italian-style Chirashi-sush

In Japan, Chirashi-sushi is a special dish to celebrate holidays. However today we introduce this new type of chirashi-sushi as a variation of Italian-style rice salad.
รายการปรุงอาหาร
2017-12-10   2206 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2017-12-10

Lights & Delights of a Vegan Hanukkah with Chef Cary Brown – Part 1 of 2

19:47

Lights & Delights of a Vegan Hanukkah with Chef Cary Brown – Part 1 of 2

รายการปรุงอาหาร
2017-12-13   2177 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2017-12-13

Lights & Delights of a Vegan Hanukkah with Chef Cary Brown – Part 2 of 2

22:03

Lights & Delights of a Vegan Hanukkah with Chef Cary Brown – Part 2 of 2

รายการปรุงอาหาร
2017-12-20   2140 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2017-12-20

A Vibrant, Sweet Christmas with Cheerful Teenagers from Mongolia - Part 1 of 2

16:21

A Vibrant, Sweet Christmas with Cheerful Teenagers from Mongolia - Part 1 of 2

Christmas, a time to show love, have fun, relax and enjoy ourselves, is a joyful time for family and friends to reunion. Christmas eve is a special time for family members to exchange gifts and enjoy nice dinner together. Today, we are going to explore how children contribute to the splendor of a Christmas feast, and to understand their compassion towards animals, and their appreciation for people who work hard to make our life easier and more comfortable.
รายการปรุงอาหาร
2017-12-24   2212 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2017-12-24

A Vibrant, Sweet Christmas with Cheerful Teenagers from Mongolia - Part 2 of 2

18:10

A Vibrant, Sweet Christmas with Cheerful Teenagers from Mongolia - Part 2 of 2

In welcoming the meaningful Christmas holiday, often times each family would spend time together in cooking and sharing of foods. Making merry on this special day, for celebration and bondings. Today, we are going to continue with our show on how young children can also contribute to the joy of Christmas by making very delicious yet healthy cakes, and beverages to share with people.
รายการปรุงอาหาร
2017-12-26   2275 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2017-12-26

Charming Angels from a Winter Wonderland - Wondrous New Year Vegan Dinner

17:41

Charming Angels from a Winter Wonderland - Wondrous New Year Vegan Dinner

And on this New Year’s Eve, we are bringing to you a cooking show by two young children from Ottawa, whom have been vegans since birth. How about delicious vegan pizzas and pretty vegan mini cheesecakes for this eve? That’s what they will be show us today!
รายการปรุงอาหาร
2017-12-31   2265 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2017-12-31

Hearty Angels from Loving Hut - Merry Quiche topped with Lavishing & Cheery Veggies

16:28

Hearty Angels from Loving Hut - Merry Quiche topped with Lavishing & Cheery Veggies

Since our French gastronomy is renowned throughout the world for its quality and diversity, we shall be introducing to you one of its specialty, and it is our “Quiche Lorraine.” When a visitor comes by unexpectedly, we would invite our guest to stay for dinner and quickly prepare a quiche with a green salad. If oftentimes you need to be a host, today’s recipe will be helpful to you.
รายการปรุงอาหาร
2018-01-07   2341 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2018-01-07

Traditional Aulacese (Vietnamese) Lunar New Year Cuisine: Vegan Mushroom Terrine

16:05

Traditional Aulacese (Vietnamese) Lunar New Year Cuisine: Vegan Mushroom Terrine

Next to the bonfire in a slightly chilly atmosphere, people gather to enjoy the savory Vegan Mushroom Terrine dish, which is accompanied by cool pickled onion and the aromatic and soft taste of sticky rice cakes. In today’s program, we would like introduce to you the “Vegan Mushroom Terrine” dish, and some other beautiful traditions cherished by the Aulacese (Vietnamese) during the Tét holiday, our most anticipated time of the year.
รายการปรุงอาหาร
2018-02-11   2142 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2018-02-11

Wishful Traditional Korean Lunar New Year Delicacies: Ginseng rice-cake Soup and Nabak-kimchi

18:23

Wishful Traditional Korean Lunar New Year Delicacies: Ginseng rice-cake Soup and Nabak-kimchi

During the Lunar New Year celebration, Korean kids put on new traditional clothes and adults wish good fortunes for each other. Koreans also conduct offering ceremonies for our ancestors, and eat tteokguk or rice-cake soup for breakfast. Along with this, we celebrate this occasion with seasonal customs and village communal folk entertainment. As our national dietary staple is a pungent, spicy dish called kimchi, so here we will introduce these two special Seollal delicacies to you: Ginseng rice-cake soup together with Nabak - kimchi.
รายการปรุงอาหาร
2018-02-18   2334 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2018-02-18

Traditional Chinese Lantern Festival Dessert: Rolling the Heartwarming Rice Dumpling Balls

17:51

Traditional Chinese Lantern Festival Dessert: Rolling the Heartwarming Rice Dumpling Balls

The Lantern Festival originated in China and is celebrated on the fifteenth day of the first lunar month of the year. This is the day when the full moon appears for the first time in the lunar year. The Lantern Festival marks the end of the Lunar New Year festivities and symbolizes the start of new year. These days, eating rice dumpling balls is the most common custom relished during the Lantern Festival. The sweetness and roundness of the rice dumpling balls together with the presence of the full moon symbolize a new year filled with peace, harmony and perfection.
รายการปรุงอาหาร
2018-03-02   2634 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2018-03-02

Vegan Party Appetizer, Part 1 of 2 - Vegan Cashew Cheese

13:20

Vegan Party Appetizer, Part 1 of 2 - Vegan Cashew Cheese

Vegan Cashew Cheese is an ideal complement for your appetizers and snacks on any occasion. Bringing along a friend to have a vegan party is a terrific idea to share veganism with them. Today here at our cooking show, we have invited Ms.Najia from Philadelphia to show us how to make a delicious vegan cheese appetizer.
รายการปรุงอาหาร
2018-03-11   2585 รับชม
รายการปรุงอาหาร
2018-03-11
ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย