ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
121 - 140 ของ 1858 ผลลัพธ์
ตัวเลือก

Exploring Sri Aurobindo’s Divine Teachings: An Interview with Mr. Ramesh Bijlani, Part 1 of 2

00:15:17

Exploring Sri Aurobindo’s Divine Teachings: An Interview with Mr. Ramesh Bijlani, Part 1 of 2

Sri Aurobindo, yogi, philosopher and poet, was born on August 15, 1872. In Puducherry he founded a community of spiritual seekers, which took shape as the Sri Aurobindo Ashram in 1926. There he devoted himself for the rest of his life to the development of his “integral” yoga. In that year he entrusted the work of guiding the seekers to his spiritual collaborator, Mirra Alfassa, who was called “th
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2018-12-07   1456 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2018-12-07

ข่าวเด่น

00:24:59

ข่าวเด่น

Bosnia and Herzegovina embrace Syrian refugees, Seattle utilizes unused buildings for homeless individuals, reverse vending machines encourage recycling in Istanbul, Turkey, first indigenous woman elected to Brazilian Congress and international personal care companies endorse animal testing ban.
ข่าวเด่น
2018-12-07   1702 รับชม
ข่าวเด่น
2018-12-07

The Noble Wilds, Part 2 of 3

00:17:25

The Noble Wilds, Part 2 of 3

Oh, such a touching love (swan couple Pitu and Sai’s love to kids). If all can love each other, even half of this, if humans love each other like this, then the world is a paradise. See how the parents are guarding their young. They never relax one moment, keeping guard for a half an hour already. Never relax. Wow! What devotion, huh? If we all devote like this to God, then we would attain Heaven
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2018-12-07   1694 รับชม
โลกสัตว์: ผู้ร่วมอยู่อาศัยของเรา
2018-12-07

The Kellers: Singing Poets Spreading God’s Love, Part 1 of 2

00:17:54

The Kellers: Singing Poets Spreading God’s Love, Part 1 of 2

Peter and Konstanze Keller, a lovely couple who use their musical gifts to convey God’s love. Mr. Peter Keller dedicates his life to helping people in difficult times find comfort and strength in God. Mr. Keller has written numerous books sharing his life experiences and wisdom. Supreme Master Ching Hai’s tender, loving message resounds deeply with Mr. Keller. In fact, he always reminds his studen
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-12-07   2447 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-12-07

Be Noble, Think Noble and Want Only God, Part 1 of 12

00:32:59

Be Noble, Think Noble and Want Only God, Part 1 of 12

Master, Could You please share more about Your new dog, Good Love? He practically came down just for me. Because he feels I don’t have enough protection. I don’t have anyone around who really protects me. So he went through all the trouble, I mean, really a lot of trouble. He was rejected three times - by the first owner, by the two next adopters. Practically it’s like that. Because he loves me so
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-12-07   3645 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-12-07

Ella Magers-The Inspiring and Stunning Vegan Fitness Trainer

00:13:43

Ella Magers-The Inspiring and Stunning Vegan Fitness Trainer

Today we are delighted to introduce you to Ella Magers,a renowned vegan fitness expert and trainer, who created Sexy Fit Vegan with the intention to help people trainsition from an animal-based diet to a healthy vegan lifestyle.Ella has been in the fitness and wellness profession for over twelve years and won first place in the Bikini category and second in both the Fitness and Fitness Model cate
คนดังวีแกน
2018-12-06   1950 รับชม
คนดังวีแกน
2018-12-06

Divine Love and Wisdom from Emanuel Swedenborg, Part 2 of 2

00:23:04

Divine Love and Wisdom from Emanuel Swedenborg, Part 2 of 2

We will present to you some of the engrossing writings by the Swedish philosophical and scientific figure Swedenborg. Emanuel Swedenborg, wrote voluminously in interpreting the Scriptures as the immediate word of God. At the age of 53, he entered into a spiritual phase. The mystic wrote about his realizations in “Secrets of Heaven” and “Divine Love and Wisdom,” as follows: “There are two things wh
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2018-12-06   1566 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2018-12-06

ข่าวเด่น

00:22:39

ข่าวเด่น

Indian state wins future policy award, social media helps refugees to learn English, Nigeria empowers girl students, Malaysia implements stricter rules on smoking in public and dogs help people with post-traumatic stress disorder.
ข่าวเด่น
2018-12-06   1691 รับชม
ข่าวเด่น
2018-12-06

Renowned American Singer Kerry Walsh - A Tender Soul of Love, Part 4 of 4

00:21:10

Renowned American Singer Kerry Walsh - A Tender Soul of Love, Part 4 of 4

For the past two decades, the Walsh family has had a very special friendship with Supreme Master Ching Hai, springing from Kerry’s beautiful renditions of Master’s poetry. Kerry was inspired to compose music for two of her favorite poems from Master’s book, “The Ideal Beloved” and “I Am.” She loves me and my son and my mother, I know that. And I am so blessed that She’s been in our lives since 199
ความบันเทิงที่รู้แจ้ง
2018-12-06   1734 รับชม
ความบันเทิงที่รู้แจ้ง
2018-12-06

Buddhist Stories: The Merit of Becoming a Renunciate, Part 8 of 8, Aug. 8, 2015

00:32:46

Buddhist Stories: The Merit of Becoming a Renunciate, Part 8 of 8, Aug. 8, 2015

“He remembered how to practice again, and then he continued to observe the mountain of bones, which was his past life. And then he became enlightened, understood the impermanent nature of life. He could detach himself from that. At that moment of detachment, he became Arhat.“ Take care of your action, speech and thought. (Yes.) Take care of your mind, your talk. (Yes.) Anything fun in this world i
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-12-06   4825 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-12-06

Buddhist Stories: The Merit of Becoming a Renunciate, Part 7 of 8, Aug. 8, 2015

00:29:05

Buddhist Stories: The Merit of Becoming a Renunciate, Part 7 of 8, Aug. 8, 2015

If anyone keeps the Ten Precepts, and then uses that merit to wish to be born in Heaven, being a god, a high god in Heaven, or if any person keep the precepts very, very diligently, correctly and then always does the charity work, and then he keeps all these good precepts, and then when he dies he will feel peaceful. I’m glad that you know it’s good for you, I’m glad that you are intelligent, know
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-12-05   2963 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-12-05

ข่าวเด่น

00:23:45

ข่าวเด่น

European Parliament takes bold step in safeguarding environment, protector of gorillas in the Democratic Republic of the Congo receives award, New Zealand commits to improving water quality in rivers and lakes, students build solar-powered house in the United Arab Emirates and good Samaritan dresses up as popular teddy bear to comfort children in Indonesia.
ข่าวเด่น
2018-12-05   1758 รับชม
ข่าวเด่น
2018-12-05

Divine Love and Wisdom from Emanuel Swedenborg, Part 1 of 2

00:20:04

Divine Love and Wisdom from Emanuel Swedenborg, Part 1 of 2

Love together with wisdom in its very essence is in God. For God loves every one from love in Himself. For things limitless are in such order, successively and simultaneously, that taken together they make a one. It is from this, and this alone, that they can be held together and continually preserved. It is because the Divine Essence itself is love and wisdom, that all things in the universe have
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2018-12-05   1514 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2018-12-05

Celebrating Hanukkah – The Jewish Festival of Lights

00:17:10

Celebrating Hanukkah – The Jewish Festival of Lights

Hanukkah is observed on the 25th day of the third month in the Hebrew lunar calendar. The word Hanukkah means “dedication,” which refers to the rededication of the Jewish Temple in Jerusalem in the year 165 BCE in the Hebrew calendar. At one point, the sacred temple had fallen into ruin. The Jewish people repaired the whole structure. After the restoration was completed, they dedicated it to God o
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-12-05   2683 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-12-05

Discovering Mars: Exploration, Habitability and other Revelations, part 2 of 2

00:20:09

Discovering Mars: Exploration, Habitability and other Revelations, part 2 of 2

Mars has an underground lake beneath the polar cap. And the Curiosity rover has discovered complex organic molecules on Mars. Organic molecules are considered the building blocks of life. Another sensational discovery on Mars is the methane gas that has been detected in the Martian atmosphere. The source of methane could be either geological or most excitingly, biological. SpaceX is planning to se
เทคโนโลยียุคทอง
2018-12-05   3849 รับชม
เทคโนโลยียุคทอง
2018-12-05

Interamericana de Producciones Presents, ”The Nutcracker,” A Lovely Christmas Tradition, Part 1 of 8

00:18:10

Interamericana de Producciones Presents, ”The Nutcracker,” A Lovely Christmas Tradition, Part 1 of 8

It’s time now to celebrate the festive holiday season of Christmas! One of the most loved and performed ballets, “The Nutcracker” has become a Christmas classic worldwide and is loved by all ages. It was the creative genius of Russian artists: choreographers Lev Ivanov and Marius Petipa; world-renowned composer Pyotr Tchaikovsky; and librettist Ivan Vsevolozhsky, who was also the original costume
ความบันเทิงที่รู้แจ้ง
2018-12-04   1824 รับชม
ความบันเทิงที่รู้แจ้ง
2018-12-04

ข่าวเด่น

00:23:28

ข่าวเด่น

Taiwan, also known as Formosa, continues friendly relations with neighboring countries, self-checkup health app now available in Swahili and Romanian, United Kingdom supports young adults in transition, new farm operates autonomously in California, United States and China takes step toward eliminating animal testing.
ข่าวเด่น
2018-12-04   1716 รับชม
ข่าวเด่น
2018-12-04

From Sufism’s Sacred Fihi ma Fihi: Discourse of Rumi : 18-19, Part 2 of 2

00:11:00

From Sufism’s Sacred Fihi ma Fihi: Discourse of Rumi : 18-19, Part 2 of 2

Rumi said: Someone said to Taj al-Din Quba’i, “These doctors of divinity live amongst us and deprive the people of their religious beliefs.” Taj al-Din Quba’i answered,“They do not live amongst us and take away our beliefs. God forbid they could ever be one of us.” No one becomes a scholar by virtue of robe and turban. Scholarship is a virtue in its very essence, and whether that virtue is clothed
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2018-12-04   1639 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2018-12-04

Buddhist Stories: The Merit of Becoming a Renunciate, Part 6 of 8, Aug. 8, 2015

00:33:07

Buddhist Stories: The Merit of Becoming a Renunciate, Part 6 of 8, Aug. 8, 2015

The time of death is very important. Whatever you think at that time, you will attract suitable position or places to be born in. That’s why when you’re alive, you must practice dying. Practice. So when you meditate, you should leave everything behind. Leave you body, leave your frends, leave everything. Not think of anything. Just think of greatness of the gods that I told you. And at least you w
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-12-04   2892 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2018-12-04

Taking the Blinders off Humanity - Award-winning Vegan Dietitian and Author Brenda Davis, Part 2 of 2

00:16:11

Taking the Blinders off Humanity - Award-winning Vegan Dietitian and Author Brenda Davis, Part 2 of 2

วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2018-12-04   1741 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2018-12-04
<1...45678910...93>Go to page
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย