ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ค้นหา
ประเภท
81 - 100 ของ 207 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท : ถ้อยคำแห่งปัญญา
วันที่ : ทั้งหมด
การเรียงลำดับ : เก่าที่สุด
คำบรรยาย : ทั้งหมด

ความผิดทางอาญาเพียงอย่างเดียวคือความเขลา-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

33:36

ความผิดทางอาญาเพียงอย่างเดียวคือความเขลา-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

The purpose of life is to know God. Ignorance is the only thing to be blamed for all these bad things that happen to us. Ignorance, not knowing God, that’s the only criminal in this world and any other world. Because if we are enlightened, if we know God, we will be so happy, so blissful that we could never do anything wrong, or very less likely to do things wrong because we are enlightened, we are wise, we know what’s right and what’s wrong. So the best thing I can offer you is enlightenment, more than gold, more than diamonds, more than anything that is so-called best in this world.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-06-29   4188 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-06-29

หนังสือของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ‘ความลับของ ในการปฏิบัติธรรมให้ง่ายขึ้น’ หน้า 174 – 199-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

16:54

หนังสือของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ‘ความลับของ ในการปฏิบัติธรรมให้ง่ายขึ้น’ หน้า 174 – 199-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

As long as we’re in the material world, every material thing affects us. That’s why we must take care to eat pure foods, foods that have less karmic burden, that have less suffering for our own sake. There are differences between people, not only between Master and disciples. Therefore, I’ve taught you to be frugal, not to be greedy and exceed your share. Do not spend more than you have. When it’s necessary, you can take and use. When it’s not, try not to. Otherwise we might get in trouble. Sometimes we might get sick, or get an incurable disease.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-07-17   3414 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-07-17

หนังสือของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ‘ความลับของ ในการปฏิบัติธรรมให้ง่ายขึ้น’ หน้า 174 – 199-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

18:14

หนังสือของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ‘ความลับของ ในการปฏิบัติธรรมให้ง่ายขึ้น’ หน้า 174 – 199-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

Always try to stay positive. Say positive things and do positive things as much as you can. Protect yourself, and then you create a wonderful house, a movable house, so that everywhere you go, you take Light, good energy, good vibrations. When we’re in the “winter of spiritual cultivation,” even if we make mistakes, regress in our practice, or lose faith, we should just forgive ourselves. If possible, we should quickly get some “tonics”! For example, we can attend retreats, go to see Master and meet initiates more often, go to group meditation more, read more of Master’s books or listen to Her tapes and so on.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-07-18   3337 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-07-18

รับรู้สัจธรรม โดยปัญญาภายใน-ตอนที่ 1 ของ 5 ตอน

27:04

รับรู้สัจธรรม โดยปัญญาภายใน-ตอนที่ 1 ของ 5 ตอน

After we reach the Truth inside, we have both virtues and beauty. All that we like to cultivate for a great gentleman, we will find after we realize the Truth. And it’s nothing that we could describe about the Truth, except when we perceive it, we will be changed into oneness with this Truth. And then we will be living a life of Truth, beauty and virtue. The life of Jesus, the life of Buddha, the life of Lao Tzu and all the other great Masters since ancient times. Because within us, there is the Kingdom of God, there is God Hirmself, because God has made man in Hiers own image. Therefore, we have the almighty power.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-07-22   3262 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-07-22

รับรู้สัจธรรม โดยปัญญาภายใน-ตอนที่ 2 ของ 5 ตอน

28:05

รับรู้สัจธรรม โดยปัญญาภายใน-ตอนที่ 2 ของ 5 ตอน

Our wisdom is the source of all learning, of all intelligence in the world. The Lord is the source of all love, be it mundane, fatherly or between man and woman. And, therefore, when we seek this wisdom, we have all intelligence. When we seek this love, all desire is quenched. And we will never seek for anything more. All beauty, virtues will come to us and stay. All love will be filled within our beings and stay, without any effort, because we are love, we are wisdom, we are beauty.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-07-23   2800 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-07-23

รับรู้สัจธรรม โดยปัญญาภายใน-ตอนที่ 3 ของ 5 ตอน

26:57

รับรู้สัจธรรม โดยปัญญาภายใน-ตอนที่ 3 ของ 5 ตอน

All the unhappiness, craving in this world comes from the dissatisfaction that we do not know the real things. If each one is enlightened and rediscovers his own greatness, there is no more crime in this world. All the greed, all the possessiveness comes from the memory that we have all things in Heaven, before we came down to this world. Therefore, to end all these, we should go back to where we belong. Not to condemn ourselves or our neighbors, but to know that we have all things within ourselves, and to help our fellow men to reach also the same level of consciousness.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-07-24   1953 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-07-24

รับรู้สัจธรรม โดยปัญญาภายใน-ตอนที่ 4 ของ 5 ตอน

25:41

รับรู้สัจธรรม โดยปัญญาภายใน-ตอนที่ 4 ของ 5 ตอน

How can we use the knowledge that we have learned in the past life in this life? Well, the present time is more important than the past. If in the present life, we are enlightened, by a Master, the future is no more problem. And the past is also disconnected. Otherwise, we’d have so many lives on Earth, and so many past records, we can’t correct them all. What is Tao? “Tao” is like you say, the Kingdom of God, the Buddha nature, the great Self, the Wisdom.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-07-25   2447 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-07-25

รับรู้สัจธรรม โดยปัญญาภายใน-ตอนที่ 5 ของ 5 ตอน

26:44

รับรู้สัจธรรม โดยปัญญาภายใน-ตอนที่ 5 ของ 5 ตอน

Don’t You think that many religions are sometimes responsible for wars and why it is so? It’s not the religions that are responsible, but we are responsible. We make discrimination between religions. We force people into our belief by violence, and that was never the intention of the founder of any religion. Even Jesus when He was alive, He never forced people to believe Him. He said, “Give unto Cesar what belongs to Cesar!” And even people crucified Him, He didn’t protest. He wanted to show the disciples the way of surrender, the way of forgiveness, the way of love.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-07-26   2623 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-07-26

สร้างสวรรค์อันถาวรสำหรับตัวเราเองและคนรุ่นหลัง-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

27:52

สร้างสวรรค์อันถาวรสำหรับตัวเราเองและคนรุ่นหลัง-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

We should generate always goodness, in thoughts, in deeds, and in speech in order to derive the goodness that we have sown. And the more we step into goodness, the nearer to goodness, the more we are merged into this Heavenly quality, the more we are near to Heaven. I think we can take the opportunity of our civilized communication system to broadcast what we know, to each other, in order to profit each other, in order to elevate our Earth’s mental consciousness into a higher level of understanding, in order to make our Earth into a Heaven. We have no need to immigrate into another planet or to Nirvana (the highest paradise) if we make our world become a paradise.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-08-26   2821 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-08-26

สร้างสวรรค์อันถาวรสำหรับตัวเราเองและคนรุ่นหลัง-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

22:58

สร้างสวรรค์อันถาวรสำหรับตัวเราเองและคนรุ่นหลัง-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

If everyone lives according to what the Bible states, and everyone sees God within, sees the (inner Heavenly) Light of God, the Kingdom of God, hears the (inner Heavenly) Sound, the Word of God or the Buddha Nature, then the world, our world, becomes paradise. Because this (inner Heavenly) Light, this (inner Heavenly) Sound, makes us become Saints, makes us become Buddhas. And the worlds where Buddhas live are Nirvana (the highest paradise); the worlds where the Saints live are Heavens, Kingdom of God.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-08-27   1966 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-08-27

สร้างสวรรค์อันถาวรสำหรับตัวเราเองและคนรุ่นหลัง-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

24:44

สร้างสวรรค์อันถาวรสำหรับตัวเราเองและคนรุ่นหลัง-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

We could make it into a golden age again, by living the way of a Christian, living the way of a Buddhist, the way of a true Hindu, etc. Take care of our moral responsibilities, help our neighbors as much as we can, sacrifice some of our wealth, our palate’s desires, in order to help in developing the world and help other needy brothers and sisters. In this way, we contribute our effort to build a better nation for the future generation to come. It is not a loss. It will be to the benefit of our children and grandchildren, and nephews and our brothers’ and sisters’ children.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-08-28   1875 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-08-28

สร้างสวรรค์อันถาวรสำหรับตัวเราเองและคนรุ่นหลัง-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

22:31

สร้างสวรรค์อันถาวรสำหรับตัวเราเองและคนรุ่นหลัง-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

When the Buddha was alive, He had many disciples, and even His disciples could work miracles. And Jesus promised His disciples that whatever He did, they could do the same. Therefore, we owe it to mankind to practice the way Christ did, the way Buddha did. And because I owe it to mankind to attain what I have attained today, I have to share it with you. I am happy to share it with you. Whoever likes to share it, I’m happy to devote my time, my attention, my energy, even my health, my finances to you, without any request in return, except that you work for it for the benefit of yourself and for the world that we live in.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-08-29   2229 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-08-29

ตอนนี้เราขอเชิญคุณรับฟัง-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

30:37

ตอนนี้เราขอเชิญคุณรับฟัง-ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน

And after contacting God, we find our lives full of miracles, and everything will happen like wonder; everything will be taken care of; everything will be so much in love, so much in harmony; and our souls will find such a peace that we have never known exists up to that moment. For that reason, since ancient times, many of our Saints and Sages have forsaken the whole world because the bliss inside of finding God satisfies Him or Her so much that They feel almost They don’t need anything else in this world. But that doesn’t mean that they cannot function in this world.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-09-24   1240 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-09-24

ตอนนี้เราขอเชิญคุณรับฟัง-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

28:42

ตอนนี้เราขอเชิญคุณรับฟัง-ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

In our practicing group, we have all kinds of nationalities, all kinds of religious believers, but we work together in peace and harmony, as if we have known each other for thousands of years, the instant we see each other for the first time. Why? It is because we speak the same inner language, and we understand each other at the level of higher consciousness. This (inner) Heavenly Music we can hear now while we are living, so that we can understand what God wants to teach us, what is the instruction from Heaven, what is God’s will, so that we cannot go wrong in this world. And then we will live our lives more in harmony with the mandate of Heaven.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-09-25   1069 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-09-25

ตอนนี้เราขอเชิญคุณรับฟัง-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

29:05

ตอนนี้เราขอเชิญคุณรับฟัง-ตอนที่ 3 ของ 3 ตอน

There are two ways to avoid unpleasant outcomes: first, keep the Ten Commandments for the physical, and know God for the spiritual. If you know that God inside. Then, of course, Hes takes care of everything. And even if you have to go through some compensation, it will be minimized to the almost non-existent extent, or it might be like in a dream. There are dangers on the spiritual road as well as our worldly road. Therefore, we need a guide who has been traveling this road to lead us and to tell us where to avoid problems. If you follow all the instructions prescribed, we guarantee your safety back to the house of our Father.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-09-26   1488 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-09-26

การคัดสรรจากหนังสือของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่'คติพจน์ เล่ม 2'-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

13:17

การคัดสรรจากหนังสือของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่'คติพจน์ เล่ม 2'-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

Supreme Master Ching Hai has infinite love, concern and encouragement for those who wish to improve themselves spiritually. In Her book "Aphorisms II," a compilation of parts of Her lectures, She offers words of supreme wisdom, which deal with spiritual practice, life and philosophy, touch the very source of our being, bringing us enlightenment and Heavenly bliss. Life does not start here when we are born, or end when we are dead. And enlightenment is only the beginning. The journey will continue, full of wonder and miraculous encounters and discovery for those who truly want to know the miracle of life and the real love from the universe and from your heart.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-10-07   1303 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-10-07

การคัดสรรจากหนังสือของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่'คติพจน์ เล่ม 2'-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

12:27

การคัดสรรจากหนังสือของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่'คติพจน์ เล่ม 2'-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

It is so blissful in Heaven that there is nothing to remind us of spiritual practice. It is so agonizing in hell that it is impossible to practice spiritually there. In the secular world, we have suffering, joy, misunderstanding, ignorance, wisdom, enlightenment, the unenlightened, and lots of different situations. Therefore, we can learn quickly from various situations in life, and we can find sufficient material from which to experience and train ourselves. We have the chance to practice to become Buddhas, which we cannot find in other worlds. Therefore, the human body is very precious. We must cherish the chance to practice spiritually without delay.
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-10-08   1384 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-10-08

สันติสุขภายในมาจากไหน? ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

31:43

สันติสุขภายในมาจากไหน? ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

สวรรค์อยู่ภายในตัวเรา ความปิติ ความสุข นิพพาน ล้วนแต่อยู่ภายในตัวเรา หลายคนพบมันแล้ว หลายคนได้รับความสุขนี้แล้ว พวกเขาไม่ต้องรอให้ตายก่อน ถึงจะไปสวรรค์ หรือถึงจะไปนิพพาน พวกเขามีความสุขนี้แล้วตอนนี้ มันมีวิธีมากมาย ที่จะค้นหาสวรรค์หรือนิพพาน แต่ฉันเชื่อว่า วิธีที่ดีที่สุด ปลอดภัยที่สุด และเร็วที่สุด คือธรรมวิถีกวนอิม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-11-27   1444 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-11-27

สันติสุขภายในมาจากไหน?คำถามและคำตอบ 3/3

40:31

สันติสุขภายในมาจากไหน?คำถามและคำตอบ 3/3

เมื่ออาจารย์ถ่ายทอด ธรรมวิถีกวนอิม อาจารย์ไม่พูดอะไร และไม่ทำอะไร และไม่บอกคุณว่า ให้ทำอะไร นั่นเป็นเพราะพลังความเงียบ วิถีที่เขียนไม่ได้ ดังนั้น มันเรียกว่า “วิถี” แต่เป็นวิถีที่มองไม่เห็นเลย เขียนไม่ได้ – ไม่ใช้ภาษา ถ้าคุณอยู่ใน การเชื่อมต่อกับแสงสวรรค์นี้ หรือเสียงสวรรค์นี้ ของพระเจ้าภายใน โดยวิธีใดก็ตาม แล้วคุณก็อยู่ใน ธรรมวิถีกวนอิม แล้วคุณก็พบความสำเร็จ ในการเป็นผู้ปฏิบัติธรรมวิถีกวนอิม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-12-26   1454 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2019-12-26

ความทุกข์นำเราสู่ความสุขได้อย่างไร ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน Sydney, Australia – March 16, 1993

31:20

ความทุกข์นำเราสู่ความสุขได้อย่างไร ตอนที่ 1 ของ 3 ตอน Sydney, Australia – March 16, 1993

ตอนนี้ ในโลกนี้ เราเจอความทุกข์มากมาย รวมทั้งความสุข และผู้คนส่วนใหญ่นั้น อยากรู้ว่า ทำไมจึงมีความทุกข์ และจะพบความสุขได้อย่างไร คำถามของฉัน ไม่ใช่ที่ การขจัดความทุกข์ออกไป และไม่ใช่การหาความสุขมากขึ้น แต่เป็นการหาพลังสูงสุด ซึ่งจากสิ่งนี้เราจะ เห็นความสุขและความทุกข์ เป็นเหมือนการเล่นละคร แล้วเราจะเห็นว่า สิ่งต่าง ๆ ในชีวิต ก็เหมือนเราดูภาพยนตร์ เราอาจจะสะเทือนใจนิดหน่อย ด้วยตัวละครในภาพยนตร์ แต่เราจะ ไม่ถูกครอบงำ ด้วยอารมณ์นี้ แล้วจมอยู่ในอารมณ์นี้
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2020-01-30   1601 รับชม
การบรรยายของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
2020-01-30
ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย