ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ค้นหา
ประเภท
1 - 20 ของ 26 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท : วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
วันที่ : 2017
การเรียงลำดับ : ล่าสุด
คำบรรยาย : ทั้งหมด

Charming Angels from a Winter Wonderland - Wondrous New Year Vegan Dinner

17:41

Charming Angels from a Winter Wonderland - Wondrous New Year Vegan Dinner

And on this New Year’s Eve, we are bringing to you a cooking show by two young children from Ottawa, whom have been vegans since birth. How about delicious vegan pizzas and pretty vegan mini cheesecakes for this eve? That’s what they will be show us today!
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-12-31   2104 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-12-31

A Vibrant, Sweet Christmas with Cheerful Teenagers from Mongolia - Part 2 of 2

18:10

A Vibrant, Sweet Christmas with Cheerful Teenagers from Mongolia - Part 2 of 2

In welcoming the meaningful Christmas holiday, often times each family would spend time together in cooking and sharing of foods. Making merry on this special day, for celebration and bondings. Today, we are going to continue with our show on how young children can also contribute to the joy of Christmas by making very delicious yet healthy cakes, and beverages to share with people.
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-12-26   2160 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-12-26

A Vibrant, Sweet Christmas with Cheerful Teenagers from Mongolia - Part 1 of 2

16:21

A Vibrant, Sweet Christmas with Cheerful Teenagers from Mongolia - Part 1 of 2

Christmas, a time to show love, have fun, relax and enjoy ourselves, is a joyful time for family and friends to reunion. Christmas eve is a special time for family members to exchange gifts and enjoy nice dinner together. Today, we are going to explore how children contribute to the splendor of a Christmas feast, and to understand their compassion towards animals, and their appreciation for people who work hard to make our life easier and more comfortable.
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-12-24   2073 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-12-24

Lights & Delights of a Vegan Hanukkah with Chef Cary Brown – Part 2 of 2

22:03

Lights & Delights of a Vegan Hanukkah with Chef Cary Brown – Part 2 of 2

วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-12-20   2043 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-12-20

Getting Connected: The Advance of Vegan Lifestyle through Social Media

19:45

Getting Connected: The Advance of Vegan Lifestyle through Social Media

The subsequent emergence of the social media platform is a significant impetus in promoting veganism. Since the users of social media accounts are open to all, vegan news can be exposed to a large number of non-vegans as to stimulate their interest to find out more.
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-12-19   1952 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-12-19

Lights & Delights of a Vegan Hanukkah with Chef Cary Brown – Part 1 of 2

19:47

Lights & Delights of a Vegan Hanukkah with Chef Cary Brown – Part 1 of 2

วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-12-13   2061 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-12-13

Let’s Fest! The Worldwide VegFest Phenomenon

10:02

Let’s Fest! The Worldwide VegFest Phenomenon

VegFest is short for Vegetarian or Vegan Festival - and is the place to go to find many answers to your vegan questions. In addition, you’ll taste nutritious food, meet friendly people and much, much more.
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-12-12   2113 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-12-12

Heart Warming and Enchanting Mixed Sushi with Gorgeous Topping: Italian-style Chirashi-sush

23:28

Heart Warming and Enchanting Mixed Sushi with Gorgeous Topping: Italian-style Chirashi-sush

In Japan, Chirashi-sushi is a special dish to celebrate holidays. However today we introduce this new type of chirashi-sushi as a variation of Italian-style rice salad.
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-12-10   2080 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-12-10

True Tales of the Fluff & the Buff: Vegan Dogs Polka & Wijbert

17:25

True Tales of the Fluff & the Buff: Vegan Dogs Polka & Wijbert

We will travel to Cape Town, South Africa to meet two special friends: Wijbert and Polka. Both them are healthy, loving, well-mannered vegan dogs!
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-12-05   2086 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-12-05

Taste of Mother’s Cooking with Chef Liao, Part 2 of 2: Traditional Hakka Dish - “Basil Crispy Mushroom”

21:54

Taste of Mother’s Cooking with Chef Liao, Part 2 of 2: Traditional Hakka Dish - “Basil Crispy Mushroom”

วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-12-03   2126 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-12-03

Sheldrick Trust

14:36

Sheldrick Trust

วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-11-30   2003 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-11-30

Taste of Mother’s Cooking with Chef Liao P1/2: Traditional Hakka Dish – “Sunrise Crystal Jelly”

29:27

Taste of Mother’s Cooking with Chef Liao P1/2: Traditional Hakka Dish – “Sunrise Crystal Jelly”

วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-11-26   2059 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-11-26

Vegan Thanksgiving with Chef Miyoko Schinner: Golden Phyllo Pouches, Pumpkin Soup & Bread Pudding P2/2

17:22

Vegan Thanksgiving with Chef Miyoko Schinner: Golden Phyllo Pouches, Pumpkin Soup & Bread Pudding P2/2

วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-11-23   2027 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-11-23

Insightful Vegan Book Reviews: “How Not To Die” and “Why We Love Dogs, Eat Pigs and Wear Cows”

22:01

Insightful Vegan Book Reviews: “How Not To Die” and “Why We Love Dogs, Eat Pigs and Wear Cows”

วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-11-21   2212 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-11-21

Vegan Thanksgiving with Chef Miyoko Schinner: Golden Phyllo Pouches, Pumpkin Soup & Bread Pudding P1/2

13:25

Vegan Thanksgiving with Chef Miyoko Schinner: Golden Phyllo Pouches, Pumpkin Soup & Bread Pudding P1/2

วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-11-19   2082 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-11-19

True Beauty Inside Out - Vegan Cosmetics

18:31

True Beauty Inside Out - Vegan Cosmetics

วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-11-14   2488 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-11-14

Blissful Party Dish - Costa Rica Traditional Yummy Tacos Ticos

16:43

Blissful Party Dish - Costa Rica Traditional Yummy Tacos Ticos

วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-11-12   2071 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-11-12

Cooking Show -Gift of Autumn Korean Traditional Detoxification Foods

13:59

Cooking Show -Gift of Autumn Korean Traditional Detoxification Foods

วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-11-05   1869 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-11-05

Vegetarian Peace Café: Garden of Serenity in Siem Reap, Cambodia P2/2

23:03

Vegetarian Peace Café: Garden of Serenity in Siem Reap, Cambodia P2/2

วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-10-29   1821 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-10-29

World Vegan Day - Sarah Mai Muffins Smoothie

10:32

World Vegan Day - Sarah Mai Muffins Smoothie

วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-10-24   1809 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2017-10-24
ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย
s=0.05322,m=0.11314,mp=0.58963,reSearch=true