ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
ค้นหา
ประเภท
1 - 20 ของ 26 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท : ข่าวเด่น
วันที่ : 2020
การเรียงลำดับ : เก่าที่สุด
คำบรรยาย : ทั้งหมด

Consider Others Before Ourselves Dec. 28, 2019

4:21

Consider Others Before Ourselves Dec. 28, 2019

On Saturday, December 28,2019, during the blissful Christmas retreat at the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa, our Beloved Supreme Master Ching Hai caringly spent precious moments with our fellow Quan Yin practitioners and imparted more sage advice to benefit our spiritual practice. “Whatever we think or feel inside, the whole universe knows it. Be sincere, then you’ll get the rewards that you cannot imagine. And you’ll have good inner experience, your life improved, everything will be good.” Our Gracious Master patiently us to always be giving and consider others before ourselves. “Don’t just take! Give all the time!” “We must give, if we have, or at least we happily support those who give. You should be happy that somebody receives something from anybody or from the Master. You should just be happy as if you are the one who receives it! That is the attitude. You are happy because you know you are good if you consider others before yourself.”
ข่าวด่วน
2020-01-03   3839 รับชม
ข่าวด่วน
2020-01-03

Wisdom and Judgement Jan. 12, 2020

5:22

Wisdom and Judgement Jan. 12, 2020

On Sunday, January 12, 2020, our Beloved Supreme Master Ching Hai lovingly addressed the assembly of our fellow Quan Yin practitioners at the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa. Our Gracious Master also explained the difference between wisdom and our judgement, with a few examples for clarity. “We have to practice more in order to have wisdom, but it’s very difficult for you to feel the difference between wisdom and your own judgement. I’ll tell you some examples of wisdom and your own preconceived ideas, judgements.” “You always have to improve. You learn with me, but you don’t copy me in my doing, because sometimes you copy differently. You don’t understand the meaning behind it, and you just copy blindly. That’s no good. You have to know logic and reason, not to talk about wisdom yet.”
ข่าวด่วน
2020-01-18   5491 รับชม
ข่าวด่วน
2020-01-18

Be Humble, Grateful, Respectful, April 29, 2020

4:16

Be Humble, Grateful, Respectful, April 29, 2020

In another work-related phone call on Wednesday, April 29, 2020, our Most Beloved Supreme Master Ching Hai spent precious time to share Her love and wisdom, answering some questions that staff members had on various topics. During the conference, Master revealed further spiritual insights on the COVID-19 pandemic including Divine confirmation of its real source, and elaborated on Heaven’s strict order for humans in this period of time – and what it takes to go to Heaven. Among other topics, staff also asked Master for advice on how we can be better instruments for God. “Always be humble, humble, humble, and grateful, that’s all. Humble, grateful, respectful. If you cannot feel yourself humble enough pray for it: ‘Please make me more humble, as humble as possible so that I can serve God; I can serve the suffering, lessen their anguish and sorrow.’” For the full broadcast of this phone conference with Supreme Master Ching Hai, please tune in to Between Master and Disciples in the next few days.
ข่าวด่วน
2020-05-01   8635 รับชม
ข่าวด่วน
2020-05-01

Be Serious: Wear a Mask, May 25, 2020

9:41

Be Serious: Wear a Mask, May 25, 2020

Since the last conference call a month ago with our Supreme Master Television team, our Most Beloved Supreme Master Ching Hai, even while on intensive meditation retreat, followed whenever She could, the situation of the COVID-19 pandemic with deep sorrow and concern. In Her most recent phone call on Monday, May 25, 2020, Master lovingly shared further important words of advice.“I call you to remind everyone to wear masks and protective face mask even, it's better, if you go out somewhere, outside of your room, of your area. Because someone else who has the disease, might have been there before you.”“But must meditate. Three times a day, must, to protect yourself in a higher level, not just the mask and the medicine. These are just standard. Higher protection, you must create it, with the meditation practice that I have taught during initiation. Recite the Holy Names all the time and pray every day. These are the highest protection. I told you guys to recite the Holy Names all the time, anytime, anywhere. Not only to protect you, but also to protect others nearby, around you. So it's very important.”For the full broadcast of this phone conference with Supreme Master Ching Hai, please tune in to Between Master and Disciples in the next few days.
ข่าวด่วน
2020-05-28   11009 รับชม
ข่าวด่วน
2020-05-28

Master’s Love Will Win, June 10, 2020

5:53

Master’s Love Will Win, June 10, 2020

On Wednesday, June 10, 2020, our Most Beloved Supreme Master Ching Hai took precious time from Her intensive meditation retreat to speak to Supreme Master Television team members. During the conference, Master read fascinating entries and revelations from Her diary on a variety of topics concerning Her mission for the world, and shared about Her heartfelt feelings and conversations She had with Godses of both the Original Universe and Shadow World.One time I was so tired and I could not meditate very well that day. I said, “Sorry, I feel like I’m so lousy, so lazy, but my body really is so tired. I don’t know why.” So the Godses told me, “You are not lazy, You are not lousy. It’s the karma of the world that drags Your body and mind to tiredness often. Not Your fault. Heaven Beings know Your heart, know what You’re doing.” I don’t always write grammatically. (OK. Yes, Master.) Because I wrote only for myself to know. Just to remember. I said, “Thanks for loving kind words. Always feel I not do enough.” So, They said, “Not worry. You will win.” …And the God of War and all that, God of Info also. I thanked Them. And then, He told me also, “Love will win.” Wow. And I said, “Tell me more about what ‘Love,’ which ‘Love’?” So, quotation mark: “Yours. Plus Beings in the OU (Original Universe), Ihôs Kư Godses.” So, parenthesis: “(Thanks infinitely and love infinitely.)”Master spoke about the many challenges from zealous demons that She has been facing while on Her retreat to spiritually elevate our world and ease its troubles including the COVID-19 pandemic. As She patiently answered some spiritual questions that followed, insights were revealed about Her animal helper friends, along with stories of Her anonymous charitable endeavors in Canada years ago, which got captured by the media at the time. (For details, please refer to “Good Samaritan Goes on Shopping Spree.”) Master also gave loving reminders to guide us on our spiritual path.(If people repent, they go straight to Heaven, just like that?) This lifetime, yes. But not “like that” like that. The God of the Fourth Level, I have made a request with Him to take in these people. To be either His citizens or to transit for a while until I clean them up enough to go up, because these kinds of people, they cannot just go straight up to Tim Qo Tu Land. So, still have some residues, of bad karma, of sin, and ego. Even on the Fifth Level you still have 1% ego. (Yes, Master.) So, I requested the Lord of the Fourth Level to take them in. And the Lord of the Fourth Level, of course, He can check who truly repents, who does not. (Oh, yes.) You cannot just say, “Oh, I repent, I repent,” and kneel there and ask for forgiveness, and it’s done. It’s not like that. It has to be from the heart. Truly repent, truly remorseful. And my guardians, the Ihôs Kư Godses, also check them out. (Oh!) So, it depends. If they truly repent and [have] remorse and truly want to go back to their original Self, to their own Self Nature, to be near God, to know God more, then they can. But not just say, OK, they repent or look like repentant. No, no, no, no. Even the disciples also cannot. If the disciples make trouble for anyone or for me, they get punishment even worse. (Yes.) Because they know the right, but they do the wrong. (Yes, Master.) Especially if they do wrong to the Master, but I forgive them, and I try very hard to help them. But sometimes they have to undergo punishment. (Yes, Master.) For long or short, it depends on what they have in their heart.“We always have to pray to the Almighty God, and dedicate all our good and failure to the Almighty, to ask Hirm to forgive our sins and give us liberation. New disciples, old disciples should all say this.” (Yes, Master.)Recommended by OU (Original Universe). Before initiation and after initiation, and all the time. (OK, Master.) And when we’re working, we dedicate that to God Almighty as well. Not us. Not that we do it. Like this, we can avoid karma. (Yes, Master.) Good or bad karma, we don’t want. Our deepest gratitude to our Most Gracious Master for Her enduring and boundless unconditional Love, mercifully granting repentant souls a path to true freedom and liberation during this lifetime. May Master be always shielded by the Highest Heavens and be blessed with much serenity, support and excellent health. We pray that all humans will wake up to Your call of Love and live benevolently so all beings may know joy and peace, in God’s embrace. For the full broadcast of this conference with Supreme Master Ching Hai, please tune in to Between Master and Disciples at a later date.
ข่าวด่วน
2020-06-16   7755 รับชม
ข่าวด่วน
2020-06-16

Supreme Master Ching Hai Speaks on World Unity, June 20, 2020

6:29

Supreme Master Ching Hai Speaks on World Unity, June 20, 2020

Supreme Master Ching Hai shares message of global unity. On June 20, 2020, Indigenous people around the world joined together online to open World UNITY Week with peace-promoting prayers and messages. The event was also attended by notable representatives from various organizations, faiths and cultures to discuss urgent topics such as climate action as well as interfaith and interracial harmony. As the facilitator of the opening ceremony, the Honorable Chief Phil Lane Jr. of the Ihanktonwan Dakota and Chickasaw Nations in North America extended a heartfelt invitation to Supreme Master Ching Hai to join the auspicious gathering. Although unable to attend due to Her intensive meditation retreat, She graciously recorded a special video message for the participants, which Chief Lane described as “so beautiful and powerful beyond words.” So please, if you would play the one from our dear Beloved Supreme Master Ching Hai.“Ahoy. Greetings to you all in the Unity. Thank you for inviting me for this precious occasion, even though you are very busy organizing the event but still you take your time to write to me and give me this honorable invitation. May God bless all First Nations. May God bless all you, the Indigenous people, everywhere on our planet. May God bless our Mother Earth. It’s good that we have this opportunity to express our unity spirit and gratefulness to Heaven and Earth for our world really needs it. Needs earnest prayers and sincere effort to unite all beings on the planet. Because we are all nourished from Earth and blessed by Heavens. We are brothers and sisters including all non-human beings on Earth. It is the negative force that tries so hard since time immemorial to divide us and to make us hurt each other. But with pure prayers and sincere effort, we will win. However, just prayers and talk are not good enough. We have to act. We have to change our way of life to more benevolent, compassionate, loving and kind towards each other, regardless of race, species and nationalities. This unprecedented time gives us opportunity to reflect inwardly, since outwardly we have been limited. But our soul is forever free as long as we know how to turn inward and find our real self, our soul, which is a part of the Divine, then we will feel free no matter what circumstances, no matter if we are hindered by physical situation. This is a time for us to be quietly contemplating our true nature within. To ask ourselves, why misfortune happened and open our hearts to listen to Divine guidance. The Divine guidance told me that, ‘As we sow, so shall we reap.’ So let’s start now, from now to sow all benevolent deeds that we can, so that we will get benevolent outcomes in return for our future. The past we cannot change, but we could change our future, depends on our present actions, our future will be doomed or bright. I think you all know what I am talking about, since you are all spiritual people and have deep-rooted spiritual knowledge passed down to you since ages, and ages. The wisdom of old has never been lost in the community of the indigenous people. And you know well, according to that wisdom, we cannot expect full happiness, full joy if we cause sorrow to others including our Earth co-tenants, the sweet animals and all other beings around us. They are the blessing sent from Heaven to help us in our sojourn on this planet. We should appreciate them, protect them and be grateful for their presence. I guess, many guests would have more wise words and compassionate messages to share. So my simple message is: ‘Be Vegan, Make Peace.’ Thank you all for doing your part to save our world. All my love and God bless.”Our deep gratitude to our Most Beloved Supreme Master Ching Hai for sharing these enlightening and hopeful words with the world. Also, our sincere appreciation, the Honorable Chief Lane Jr. and all those involved in organizing this important unifying event. We continue to pray that humanity will live compassionately as one with all life on Earth and will take heed of Master’s urgent loving message: “Be Vegan, Make Peace.” Please tune in for Supreme Master Television’s program on the World UNITY Ceremony at a later date.
ข่าวด่วน
2020-06-24   5139 รับชม
ข่าวด่วน
2020-06-24

Wake Up Quick, Be Vegan in Big Cleaning Time, June 26, 2020

6:10

Wake Up Quick, Be Vegan in Big Cleaning Time, June 26, 2020

Our Most Beloved Supreme Master Ching Hai again graciously took time from Her intensive meditation retreat to speak with Supreme Master Television team members. During the conference on Friday, June 26, 2020, Master, deeply concerned as always about the welfare of our world, continued to warn about the pandemic.Even the WHO (World Health Organization) keeps telling people it’s not safe. (Yes.)“You have to really protect yourself. Not safe yet. It doesn’t go away; it keeps coming! Please take this virus really seriously. It hasn’t gone away. It’s very much there. Please respect what the public health folk are telling you to do. They’re saying it for a reason. Please protect yourself and others; maintaining physical distance, wearing a mask when you’re in public places, and if you’re at all unwell, don’t go out. It’s really important that we recognize that this virus is dangerous and we’ve all got to work to get on top of it. I really ask everybody in the US and indeed everybody everywhere to go on taking this virus seriously. Please.”Before, it’s just over one million (COVID-19 cases) and we feel, “Wow!” And now it’s nine million plus, I think maybe ten already, officially. (Yes, Master.) But unofficially, it’s more than that. (Yes.) Three times, at least, more than that. So, it’s not leaving us yet. I say all this for people, so they’ll be more careful. It’s not fun to be sick, especially this type. (Yes, Master.) It terminates you, and tortures you before that. It’s a big cleaning time. (Yes, Master.) And even if we get over this, others will come.Master proceeded to remind us of some of the crises already facing our world from all sides.Not the pandemic only, but the animals die by the hundreds of thousands because they cannot sell. (Yes.) They kill them, hundreds of thousands. Pigs or cows or chickens, minks. And then the whole world is in deficit. Because of the pandemic, people don’t work, they’re less productive, but more payment. (Yes, Master.) And then there is Ebola. And the salmonella in chickens, etc., etc. And then even those sicknesses before, you know already, like SARS and MERS and stuff like that, they’re still in the corner, somewhere. Maybe they don’t spread so quickly like COVID-19 but they are still spreading. (Yes, Master.) It’s just because the COVID-19 now covers everything. Many cancer patients are neglected. Tuberculosis is neglected. And malaria, people with other kinds of chronic disease or dangerous disease, many are neglected because of the COVID-19 situation. So, many patients are not really cared for, and die. (Yes, Master.) Especially the elderly. So it’s not only the pandemic that kills people, there are other things as well. Other old epidemics/pandemics are also still ongoing. And now we have even floods, torrential rains and landslides in many places, and the locust disaster in many places, bee declines, also droughts everywhere, and farmers – helpless; no one can help them. It’s worrisome for our world, some people worry that due to all this, we will have food shortage. We already have anyway. I HOPE EVERYBODY WAKES UP QUICK, QUICK, QUICK. BE VEGAN TO USE THIS COMPASSIONATE, BENEVOLENT, SUSTAINING ENERGY IN ORDER TO SAVE OUR PEOPLE, OUR WORLD.While expressing Her deepfelt sorrow and care for humanity, Master revealed more from Her diary and also shared some very good news.The zealous demons, they’re gone. (Oh wow! Yes! Wow!) Maybe just a few cases, but not unmanageable. (Wow! Yes, Master. Thank You.) I knew already, it’s just that the Godses told me. (Wow!) So I said, “Yeah. So said You. I would really want to see the world to live in peace and love, just like high Heaven. Not Astral Heaven, higher.” Because the energies of the zealous demons and ghosts and evil and all that, are still in the world. (Yes, Master.) Like, even if maya is gone, the energy still lingers, because they infected the humans and the animals on this planet since long, long, long ages already. (Understand, Master. Yes.) So, even if they’re gone, it takes years for this energy to clean up. That’s why I’m frustrated. That’s why I said to Them, “I really want to see the world in peace and harmony and love, not talking anymore about that.”Most Compassionate Master, Your words uplift our hearts and assure us that, in Your sublime Love and Mercy, all beings will soon experience true peace on Earth. In this cleansing period, we pray that humanity will choose vegan now! May the Mighty Heavens continue to protect Beloved Master and hasten Her awesome wish for our world. For the full broadcast of this conference with Supreme Master Ching Hai, please tune in to Between Master and Disciples at a later date.
ข่าวด่วน
2020-07-01   9079 รับชม
ข่าวด่วน
2020-07-01

COVID-19 Transmitted through the Air, July 2, 2020

5:01

COVID-19 Transmitted through the Air, July 2, 2020

Increasing evidence of airborne transmission of the coronavirus acknowledged by World Health Organization (WHO). At a media briefing on July 7, 2020 in Geneva, Switzerland, WHO Technical Lead for Infection Prevention and Control, Professor Benedetta Allegranzi, confirmed that there is rising evidence of airborne transmission of Covid-19 virus, and that the WHO will continue to gather research on all modes of transmission. This announcement follows a letter endorsed by 239 scientists from 32 countries calling on national and international bodies to recognize the airborne spread of coronavirus and to step up current protective measures, including providing air ventilation and filtration as well as avoidance of overcrowding in public. It was previously thought that larger droplets of the virus fall to the ground too quickly for airborne transmission. But evidence has shown that lighter infected microdroplets emitted from talking, coughing, and even exhaling can remain in the air for hours and travel farther than the two-meter social distancing recommendation, thus putting more people at risk of inhaling them and contracting the disease. Moreover, besides the immensely painful and distressing symptoms suffered by victims for sometimes months, a new British study has found that even recovering or mild-case patients can get grave, even life-threatening brain disorders, such as brain inflammation, stroke, delirium and nerve damage.Deeply concerned for the public safety, our Beloved Supreme Master Ching Hai had warned in advance earlier, repeatedly during CONFERENCES ON MARCH 30, APRIL 29, AND ON MAY 25, 2020 that the virus is spread through the air also, and people need to take serious precautions. Following is an excerpt from May 25: Even if that person is not sick or he doesn’t know he’s sick yet, he still has it. (Yes, Master.) And then it’s still in the air. Because a lot of people who don’t know they’re sick, or sick but walking around somewhere or in a supermarket or something like that, being macho, don’t wear a mask or flouting the emergency COVID curfew, and they breathe and they cough and they talk, and it’s still in the air, then you will get it if you are near or next to. After, even if nobody’s there anymore, you still get it. So have to wear a mask and protective (gear) outside your room. Wash your hands, your body, all the time, after you’ve been out. (Thank You for the reminder, Master.)You have to be serious. Don’t be macho, because you don’t know what it’s like when you are sick with this. It tortures you. Some feel like burning fire in their body, in their blood. Some have no air, they cannot breathe. Some children are sick with a strange disease and some people got affected in different ways. This COVID-19 infection is like none other. It has quite a variety of symptoms all related to it, and even no symptoms at all. Very scary one for children and adults alike. Even healthy, young adults also. So, be serious.Furthermore, even in private correspondence to disciples, Master requested the participants to sit / be AT LEAST 3 METERS away from each other during the initiation ceremony, though the pandemic was already declared gone in that country. And by Her instruction: would-be initiates from other countries are still not allowed to come, in order to protect the people of the country where the initiation will take place, from the risk of recurring pandemic. “…For the initiation, all must separate at least 3 meters apart from each other. Should be outdoor, fresh air. Better do not chat closed up. Wear mask and face shield. …” Excerpt from Supreme Master Ching Hai’s note sent to… forwarding to different Supreme Master Ching Hai International Association Centers. July 2nd, 2020.Our deepest gratitude to our Beloved Supreme Master Ching Hai for Her benevolent warnings to prevent the spread of COVID-19 and safeguard humanity. Also, our sincere appreciation to all scientists, governments and organizations working to stop the disease. May we take all precautions to protect ourselves and others, and we earnestly pray that the world adopt the compassionate vegan diet now to end the suffering of all co-inhabitants, in Heaven’s boundless mercy.For the full broadcast of the above-mentioned conference with Supreme Master Ching Hai, titled “Be Serious and Protect Yourself by All Means,” log on to SupremeMasterTV.com and search: “Be Serious”
ข่าวด่วน
2020-07-12   5490 รับชม
ข่าวด่วน
2020-07-12

Important Message from Supreme Master Ching Hai, July 29, 2020

10:05

Important Message from Supreme Master Ching Hai, July 29, 2020

ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2020 ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ที่รักยิ่งของเรา ใช้เวลาอันมีค่าจากฌานสมาธิ แบบเข้มข้นของท่าน เพื่อสื่อข้อความสำคัญ แก่ทุกคนที่อาจจะได้ยินมัน เกี่ยวกับสภาวะเร่งด่วน ของโลกและความปลอดภัยของคน ระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ตอนนี้ ฉันต้องการ อ่านข้อความให้คุณฟัง (ค่ะอาจารย์ ขอบคุณท่าน) ที่ฉันต้องการบอก ในวันที่ 24 ก.ค. แต่ฉันไม่ได้บอก มันอยู่ในไดอารี่ของฉันเกี่ยวกับ... ใช่ โอเค นี่ไง “ข้อความแก่ทุกคนที่ได้ยิน” ฉันเพียงเขียนมันไว้สั้น ๆ (ค่ะ อาจารย์) ฉันหมายถึง มันไม่ใช่ เป็นรูปประโยคทั้งหมด ฉันก็จะอ่านมันอย่างที่เขียนไว้ (ค่ะ) “ใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยตัวเอง ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เช่น ถ้าคุณมีที่ดิน คุณปลูกพืชผล ปลูกผลไม้ ฯลฯ และผักต่าง ๆ เมื่อใดที่คุณออกไปข้างนอก ใส่เครื่องป้องกันตัวอย่างเต็มที่ ใส่เครื่องมือป้องกันศีรษะด้วย เช่น หมวกของคุณ เพื่อคลุมผมของคุณเช่นกัน และใส่แว่นป้องกันตาของคุณ เสื้อคลุมเพื่อป้องกันร่างกาย และซักล้างทันที หลังจากกลับบ้าน” ฉันพูดว่า “ฉันอยากบอกคุณ ว่าฉันยังอยู่ที่นี่ และกำลังสู้เพื่อคุณ” (เราทราบค่ะ อาจารย์ ขอบคุณท่านอาจารย์) ฉันไม่สามารถช่วยหยุด การแพร่ระบาดได้ตอนนี้ ฉันสามารถลด แต่ฉันไม่สามารถช่วยได้ทั้งหมด เพราะ อย่างที่ฉันบอกคุณไปแล้ว ครั้นกงล้อของผลกรรม ได้หมุนแล้ว มันเป็นไปไม่ได้ที่จะหยุดมัน (ค่ะ อาจารย์) แต่ฉันได้เตือนผู้คน ล่วงหน้าแล้ว ฉันได้เตือนพวกคุณไปแล้ว เช่นกัน แต่ก่อน (ค่ะ) แล้วฉันเตือนผู้คน อย่างเป็นทางการทางทีวี [สุพรีมมาสเตอร์] เช่นกัน ดังนั้นอย่างไรก็ตาม “ฉันยังอยู่ที่นี่ ต่อสู้เพื่อพวกคุณ และผู้คนที่เสียชีวิต ฉันจะดูแล ถ้าพวกเขาเป็นญาติของคุณ ถ้าพวกเขาได้เห็นฉัน หรือรูปภาพของฉัน หรือถ้าพวกเขาไม่ได้ถูกเข้าสิง โดยปีศาจก่อกวน” ภายใน หมายถึงวิญญาณของพวกเขา ได้จากไปแล้ว ร่างกายมีชีวิต หรือร่างที่ตายแล้ว พวกเขาเป็นแต่ปีศาจก่อกวนภายใน (ค่ะ อาจารย์) ฉันดูแล ใครก็ตามที่ฉันทำได้ วิญญาณ ฉันไม่สามารถหยุดการแพร่ระบาดนี้ได้ แต่ฉันจะดูแลวิญญาณ ของคนที่จริงใจ ที่สำนึกผิดต่อบาป และโดยเฉพาะ ญาติและเพื่อน ๆ ของคุณ (ขอบคุณค่ะ ท่านอาจารย์) อีกเรื่องหนึ่ง “เปลี่ยนงาน ถ้าทำได้ เพื่อที่คุณสามารถทำงานที่บ้านได้ หรือคุณสามารถถามบริษัทของคุณ ว่าคุณสามารถทำงาน จากที่บ้านได้หรือไม่ มันอาจจะปลอดภัยกว่า ประหยัดเวลาได้มากสำหรับคุณ ในการจราจร ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม จากภาวะมลพิษที่ไม่ดี” “ร้านอาหารทุกร้านเปิด แค่ให้นำกลับ ไม่ใช่นั่งกินที่ร้าน ผลิตภัณฑ์วีแกนทั้งหมดเพิ่มขึ้น ทำมากขึ้น” ฉันแค่เขียนมันสั้น ๆ ฉันก็อ่านมันสั้น ๆ เช่นกัน (ค่ะ อาจารย์) “ผลิตภัณฑ์วีแกนทั้งหมด มีเพื่อส่งมากขึ้น” คุณรู้นะ แบบพวกคนที่สั่ง แล้วเราส่ง (ค่ะ) ทุกที่ “อัปเกรดถ้าจำเป็น นั่งสมาธิให้มากเท่าที่ มีเวลาว่าง ทุกเมื่อ ทุกนาที ทุกหนแห่ง เพื่อการปกป้องตัวเอง และโลกวีแกน เพื่อสัตว์ต่าง ๆ ไม่มีความทุกข์ทรมานต่อไป ดังนั้น มนุษย์ก็ได้รับเช่นกัน ไม่มีกรรมนรกอีกต่อไป คนที่ได้เห็นความโหดร้ายทารุณ ที่โชว์ให้เห็นในภาพยนตร์หรือวิดีโอ หรือแม้แต่อินเทอร์เน็ตของเรา เกี่ยวกับความทุกข์ของสัตว์ และอิดโรยและทรมาน ชีวิตและความตาย แต่ยังคงกินเนื้อสัตว์ หรือปลา หรือไข่ หรือผลิตภัณฑ์นม จะไม่สามารถไถ่ถอนได้ ดังนั้น จงระวัง บอกครอบครัวและเพื่อน ๆ ของคุณ ให้ระวังและสำนึกบาป และเปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเขา ให้เป็นแบบเมตตากรุณา การกินอาหารวีแกนคือคำตอบ” (ค่ะ อาจารย์) และผู้คนที่เป็น อาทิเช่น คนที่เป็นวีแกนด้วยเหตุผลใด ๆ แล้วตาย มันง่ายกว่าสำหรับฉัน ที่จะดูแลวิญญาณของพวกเขา เพื่อช่วยวิญญาณของพวกเขาให้ไป สู่ระดับสวรรค์ที่สูงกว่า (ค่ะ อาจารย์) แต่ผู้คนที่ ยังกินเนื้อสัตว์ต่อ แม้ยูเอ็นได้เตือนไว้แล้ว แม้การรายงานของนักวิทยาศาสตร์ แม้ว่าจะมีภาพยนตร์ทั้งหมดนั่น ฉายให้เห็นความโหดร้ายทั้งหมด และความเหลือเชื่อ ของการกระทำที่ไร้มนุษยธรรม ของโรงงานสัตว์ และยังกินเนื้อสัตว์ ยัง ไม่เปลี่ยน แล้วคนเหล่านี้ จะไถ่ถอนไม่ได้ นั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการบอกคุณ ระหว่างการประชุม กับสมาชิกทีม โทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์ อาจารย์ยังเมตตาตอบคำถามต่าง ๆ และอธิบายเกี่ยวกับ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ที่มนุษย์ควรมีเกี่ยวกับ การชำระล้างในปัจจุบัน และโอกาสของการไถ่ถอน ที่ล้ำค่า ฉันได้แต่เพียงให้พรคน ที่ฟัง คนที่ให้ความร่วมมือ ถ้าหมอให้ยา แก่คนไข้ แล้วคนไข้ ไม่กินยา ผลลัพธ์จะเป็นยังไง? คุณจะโทษหมอ ที่ไม่พยายามอย่างดีที่สุดหรือ? (ไม่ค่ะ อาจารย์) ใช่! คุณไม่สามารถคาดหวังทุกอย่าง แต่ไม่ให้อะไรเลย (ค่ะ อาจารย์) แล้วคุณไม่ต้อง ให้อะไรเลยด้วยซ้ำ! คุณแค่ไม่เอามันจากผู้อื่น ไม่คร่าชีวิตจากสัตว์ (ค่ะ อาจารย์) วิธีแก้ปัญหาที่ง่ายมาก! ถ้าคุณฆ่าชีวิต คุณไม่สามารถคาดหวังชีวิตตอบแทน “คุณหว่านผลเช่นไร คุณได้ผลเช่นนั้น” กฎแห่งกรรม ไปวุ่นวายไม่ได้ (ค่ะ อาจารย์) ถ้าคุณเอาแต่กินยาพิษ แล้วหมอบอกพวกเขาว่า “อย่ากินอีกต่อไป อย่างน้อยหยุดยาพิษ แล้วฉันจะรักษาคุณได้” แต่พวกเขากินยาพิษต่อไป แล้วคนไข้จะตาย หรือเจ็บปวด แค่อยากคาดหวังให้ฉัน ทำทุกอย่าง แล้วไม่มีใครทำอะไร มันไม่มีสิ่งอย่างนั้น (ค่ะ อาจารย์) แม้กระนั้น เราต้อง ยุติธรรมต่อสัตว์ พวกเขาไม่ได้ทำอะไรผิด พวกเขาถูกทรมาน พวกเขา โอ้ พระเจ้า เหมือนนรก ก่อนพวกเขาตาย (ค่ะ อาจารย์) คุณเห็นมันทั้งหมด ทางทีวี [สุพรีมมาสเตอร์] ของเรา และทางเน็ตฟลิกซ์ (ค่ะ) และภาพยนตร์ทั้งหมด ที่เราโฆษณา เราในฐานะมนุษย์ แข็งแรง ฉลาด มีทางเลือก ทรมานผู้ที่อ่อนแอ และช่วยตัวเองไม่ได้อย่างนั้น แล้วคาดหวังความเมตตา?! ฉันบอกพวกเขาว่าพวกเขาต้อง สำนึกบาปและหันกลับ แค่นั้น ที่พวกเขาต้องทำ ฉันไม่ได้ขออะไรมากมาย (ค่ะ อาจารย์) เพื่อที่ฉันจะสามารถช่วยพวกเขาได้ แน่นอน ฉันสามารถ อวยพรผู้คน ผู้ที่สำนึกผิดกลับใจและ หันไปใช้วิถีชีวิตที่เมตตากรุณา ฉันสามารถให้พรโดยพระคุณและ พระกรุณาของพระเจ้าผู้ทรงอำนาจ ฉันได้บอกคุณไปแล้ว ที่ฉันได้ช่วยจิตวิญญาณ ผู้ที่สำนึกผิดกลับใจ แม้ว่าพวกเขาจะต้องตาย เพื่อไถ่บาปของพวกเขา ฉันช่วยพวกเขาถ้าพวกเขา สำนึกผิดกลับใจ ถ้าพวกเขาเคย เห็นรูปถ่ายของฉันหรือวิดีโอของฉัน หรือคำพูดของฉัน และ มีความเคารพ หรือมีความเชื่อในตัวฉัน ผู้คนเหล่านี้ฉันสามารถช่วย แต่ถ้าพวกเขาไม่ฟัง พวกเขายังไปตามทางของพวกเขา แล้วอย่าขอให้ฉันช่วยพวกเขา อีกต่อไป พระพรของอาจารย์... พระพรมากมาย - เปล่าประโยชน์ สำหรับคนเหล่านี้ ไม่มีอะไรใช้ได้ ถ้าพวกเขาไม่เปลี่ยน ท่านอาจารย์ที่เมตตาที่สุด ความสำนึกในบุญคุณอย่างสูงสุดของเรา สำหรับการชี้นำด้วยรักของท่านและ ความกังวลลึกซึ้งต่อโลกของเรา ขอให้ก๊อดเสสผู้ยิ่งใหญ่ ปกปักรักษาอาจารย์ที่รักเสมอ ในภารกิจอันสูงส่งของท่าน ขณะที่เราภาวนาให้เราทุกคน จะทำส่วนที่จำเป็นของเรา ในการสำนึกบาปและเป็นวีแกนเพื่อ วิญญาณเราจะได้รับการช่วยเหลือ สำหรับการถ่ายทอดเต็ม ของการประชุมนี้ กับท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ โปรดรับชม ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์ ในวันหลัง
ข่าวด่วน
2020-08-03   60557 รับชม
ข่าวด่วน
2020-08-03

More Important Messages from Supreme Master Ching Hai, July 29, 2020

5:45

More Important Messages from Supreme Master Ching Hai, July 29, 2020

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ค่อนข้างกังวล เกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆอีกสองสามเรื่อง ท่านได้พูดไปในวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2020 การประชุม ที่ท่านจัดขึ้นอย่างมีเมตตากรุณา กับทีมงาน โทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์ บางทีนั่นอาจเป็นสาเหตุที่ ท่านอาจารย์ได้เปิดเผยข้อมูล ด้วยความรักนี้แล้ว จะทำให้เราได้ระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อปกป้องตัวเราเอง และคนที่เรารัก ในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนนี้ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม… นี่คือตัวเลขที่ไม่เป็นทางการ ของคนที่ติดเชื้อ โควิด-19 มันห่างไกลมากจากข่าว หรือตัวเลขที่เป็นทางการ (ค่ะ อาจารย์) ฉันต้องบอกพวกคุณ แล้วก็ แน่นอน เพื่อที่พี่ชายของเรา และพี่สาวของเราจะได้รู้ โอเค? (ค่ะ อาจารย์) ไม่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก ฉันไม่อยากพูด แต่ฉันต้องพูดเพื่อที่คุณ และพี่น้องของเรา อย่างน้อย ผู้ประทับจิต จะได้ระมัดระวังให้มากขึ้น (ค่ะ อาจารย์) ฉันไม่แน่ใจว่าคนภายนอก จะฟังหรือไม่ (ค่ะอาจารย์ เข้าใจค่ะ) โอเค ณ วันที่ 24 กรกฎาคม นี่คือสิ่งที่ฉันตรวจสอบภายใน นี่คือข่าวภายใน ไม่ใช่ข่าวเป็นทางการ (ค่ะ อาจารย์) สวรรค์บอกฉัน ฉันตรวจสอบเพราะฉัน ค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับแนวโน้ม ของการระบาดใหญ่ มันจะไปเรื่อย ๆ ก่อนหน้านั้น (ค่ะ อาจารย์) ก่อนวันที่ 24 กรกฎาคมนี้ และฉันไม่ได้ติดตามข่าวใด ๆ ตั้งแต่นั้นมา ดังนั้น วันที่ 24 กรกฎาคม เรามีในโลกทั้งใบ 1,003,322,462 ราย ที่เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 (ว้าว! นั่นเป็นจำนวนมาก) ฉันพูดถึงการติดเชื้อเท่านั้น ฉันไม่ได้พูดเกี่ยวกับการตาย และทั้งหมดนั้น (ค่ะ อาจารย์) และแน่นอนว่า บางคนกำลังจะตายด้วย (ค่ะ อาจารย์) แต่ ณ วันนี้ วันที่ 29 กรกฎาคม 2020 เรามีมากขึ้น มันจะเป็นตัวเลขเพิ่มขึ้นเสมอ (ค่ะ) ณ วันนี้ คือ 1,005,432,271 ราย ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อโควิด-19 ไม่นับคนตาย (นั่น น่าเศร้ามาก) นอกเหนือจากแบ่งปันความน่ากลัว ของจำนวนผู้ที่ตกเป็นเหยื่อโควิด-19 ท่านอาจารย์ยังได้แสดง ความกังวลลึกซึ้งเกี่ยวกับ ลักษณะที่ปรากฏ ของโรคอื่น ๆ อีกมากมาย มีโรคอื่น ๆอีกมากมาย ยังปรากฏขึ้นในขณะนี้ด้วย (ค่ะ อาจารย์) ฉันเห็นมันในทีวีของเรา [สุพรีมมาสเตอร์] ทีวี บางสิ่งในเยเมน อหิวาตกโรค แล้วมีอะไรอีกล่ะ? อีโบลา? (ค่ะ) มันยังปรากฏขึ้นอีกครั้ง (ค่ะ อาจารย์) และโรคหัดในที่อื่น ๆ ฯลฯ คุณเห็นไหม เพราะว่า พลังงานโควิด-19 อากาศจะมีมลพิษ เมื่อคนพกพาโรค และเดินทางไปทั่ว (ค่ะ) ดังนั้น ระบบภูมิคุ้มกันของผู้คน กำลังได้รับผลกระทบ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ ติดเชื้อโดย โควิด-19 (ค่ะ อาจารย์) ดังนั้น หากเกิดเป็น โรคอื่น ที่ปกติรักษาได้ มันอาจจะไม่สามารถรักษาได้ (โอ้ ว้าว) เพราะว่า ระบบภูมิคุ้มกันของพวกเขา ได้ถูกบุกรุกแล้ว นั่นคือเหตุผลที่ฉันบอกต่อไปเรื่อย ๆ คุณและบรรดาลูกศิษย์ การประชุมทั้งหมดเหล่านี้ เพียงเพื่อให้พวกเขาเป็นผู้ที่ ระมัดระวังและรอบคอบมากขึ้น และปกป้องตนเองมากขึ้น ด้วยบุญทางจิตวิญญาณ (ค่ะ อาจารย์) ด้วยการอธิษฐาน ด้วยการทำสมาธิ ด้วยความบริสุทธิ์ของการประพฤติ ความคิด การกระทำ และคำพูด นั่นคือการป้องกันที่แท้จริง มิฉะนั้นแล้ว มนุษย์ รวมถึง ที่เรียกว่า ลูกศิษย์ของฉันเอง ไม่มีความรักมากพอ ไม่มีบุญกุศลมากพอ เพื่อปกป้องตัวเอง (โอ เข้าใจค่ะ) ดังนั้น จะต้องยืม จากพลังของอาจารย์ จากพลังที่สูงกว่า ดังนั้น ต้องอธิษฐานอย่างมากทุกวัน ต้องนั่งสมาธิมาก ๆ มากทึ่สุดเท่าที่คุณสามารถ (ค่ะ อาจารย์) นั่นคือการเชื่อมต่อตัวคุณเอง กับพระเจ้าอยู่เสมอ เพื่อที่เราจะได้ไม่มี ปัญหามากขึ้น (ค่ะ อาจารย์) ท่านอาจารย์ผู้มีเมตตาที่สุด ความขอบคุณอย่างลึกซึ้งของเรา สำหรับความรักที่ไร้ขอบเขตของท่าน และดูแลเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ของทุกชีวิตบนโลกใบนี้ และสำหรับการเสียสละที่สุดพรรณนา ท่านทำเช่นนั้นเพื่อมนุษยชาติ ได้มีโอกาสที่เมตตา สำหรับการไถ่ถอน มีชีวิตที่ปิติสุขที่นี่ และชั่วนิจนิรันดร์ในโลกหน้า ขอให้ท่านอาจารย์ที่รัก ได้รับการป้องกันตลอดกาลโดย ตัวตนแห่งสวรรค์สูงสุด ในขณะที่เราอธิษฐานให้วันของท่าน เต็มไปด้วยสุขภาพที่ดีเยี่ยม มีความสงบสุขและความสุข ในโลกวีแกนที่เกิดใหม่ของเรา สำหรับการออกอากาศเต็ม ของการประชุมครั้งนี้กับ ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ กรุณารับชมใน ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์ ในวันหลัง
ข่าวด่วน
2020-08-07   45279 รับชม
ข่าวด่วน
2020-08-07

Meditation Is Your Shield, September 2, 2020

5:31

Meditation Is Your Shield, September 2, 2020

ระหว่างคุยโทรศัพท์กับ สมาชิกในทีมงาน โทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2020 ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ที่รักที่สุดของเรา ผู้ที่ยังคงทำสมาธิ อย่างเข้มข้นเพื่อโลกใบนี้ ได้ย้ำเน้นด้วยความรัก ถึงความสำคัญของการทำสมาธิ ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนเหล่านี้ แม้ว่าฉัน ถ้าฉันนั่งสมาธิไม่พอ ฉันจะมีปัญหาด้วย จะเจ็บป่วย ไม่ใช่แค่จิตวิญญาณที่ตกต่ำเท่านั้น แต่ร่างกายก็ด้วย ป่วยมากขึ้น หรือ เจ็บป่วยอื่นอีกหรือมีปัญหามากขึ้น แม้ว่าคุณจะนั่งสมาธิ บางทีคุณก็รู้สึก เพราะคุณต้องทำงาน แล้วไปนั่งสมาธิตรงเวลา บางทีคุณอาจรู้สึกเหนื่อย แต่มันไม่ใช่อย่างนั้น มันเป็นพระพร (ค่ะ อาจารย์) ลุกไปหรือออกกำลังกายสักหน่อย ล้างหน้าด้วยน้ำเย็น กลับไปที่กองทัพของเรา เรากำลังแบกหามอยู่จริง ๆ เรากำลังแบกหามโลกอยู่ คุณรู้มั้ย? (ค่ะ) เรากำลังแบกหามโลกอยู่ จริง ๆ และเป็นทหาร ในกองทัพเล็ก ๆ ของเรา ทำงานเพื่อโลก นอกจากนี้ พี่น้องของคุณทุกคน และพี่น้องชายหญิงทั่วโลก พวกเขากำลังสนับสนุน พวกเขาทำงานหนักเช่นกัน ในความสามารถและเวลาของเขา และสถานการณ์ เพราะว่า พวกเขามีครอบครัวด้วย (ค่ะ) พวกเขาทำในสิ่งที่สามารถทำได้ และพวกเขาพยายามอย่างเต็มที่ คุณสามารถดูผ่าน การแสดงทั้งหมด (ค่ะ อาจารย์) ผ่านงานที่พวกเขาทำ และเราควรทำในส่วนของเรา ฉันทำในส่วนของฉันด้วย แต่คนที่ไม่ได้ทำสมาธิให้ดี ไม่ช้าก็เร็ว พวกเขาจะมีผล ของโลกเชิงลบ กระหน่ำใส่พวกเขา เพราะไม่ใช่ทั้งหมด ของชาวโลกจะนั่งสมาธิ หรือแม้กระทั่งยังไม่ได้เป็นวีแกน ดังนั้น พลังด้านลบทั้งหมดนี้ กำลังกดดันเรา ราวกับว่าคุณอยู่ในมหาสมุทรลึก แม้ว่าคุณจะมี ออกซิเจนและอุปกรณ์ มันไม่เหมือนกับบนบก (ค่ะ) และหากอุปกรณ์ของคุณรั่ว ตัวอย่างเช่น ปราศจากการทำสมาธิเพียงพอ แล้วคุณก็จะถึงวาระจบสิ้นที่นั่น พลังแรงดันของน้ำทั้งหมด รอบ ๆ ตัวคุณจะบดขยี้คุณ (ค่ะ อาจารย์) เพราะด้วยสมาธิเท่านั้นจริง ๆ เป็นโล่ป้องกันของคุณ นั่นคือเวลาที่คุณเชื่อมต่อ มากขึ้นกับพลังคุณเองที่ยิ่งใหญ่กว่า และพลังสากลจักรวาล ที่ค้ำจุนคุณ กอดคุณไว้แน่นและปกป้องคุณ โอบกอดคุณด้วยความรักทั้งหมด พระพรและการปกป้องคุ้มครอง เป็นเช่นนั้นจริง ๆ ไม่มีพลังอำนาจอื่นใด ที่สามารถปกป้องคุณในโลกนี้ ใช้ประโยชน์ของทุกเวลา ช่วงเวลาใดก็ได้ แม้กระทั่งนั่งในห้องน้ำ ทำสมาธิ ทุกนาที ทุกสถานที่ เชื่อมต่อกับพระเจ้าเสมอ ยิ่งคุณเชื่อมต่อมากเท่าไหร่ ยิ่งดีสำหรับคุณ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ และเพื่อพลังทางจิตวิญญาณของคุณ เพื่อโอบอุ้มคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้ จริง ๆแล้ว เราต้องแบกพวกเขาไว้ เพราะพวกเขาอ่อนแอเกินไป เราจะต้องเข้มแข็ง เราต้องอยู่ที่นั่น สำหรับทุกคน (ค่ะ อาจารย์) อย่างน้อยก็สำหรับช่วงเวลานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับช่วงเวลานี้ เพราะเรามีปัญหามาก ความทุกข์มากในโลกขณะนี้ พระเจ้าอวยพรเรา พระเจ้าอวยพรเรา พระเจ้าเท่านั้นที่อวยพรเราเพื่อที่ เราดำเนินการต่อได้ (ค่ะ อาจารย์) แต่เราต้องอยู่ที่นั่นด้วย เพื่อรับพระพรจากพระเจ้า (ค่ะ) โดยการทำสมาธิ เราเชื่อมต่อกันมากขึ้น กับทั้งจักรวาล และพลังนั้นที่เราสามารถพึ่งพาได้ (ค่ะ อาจารย์) มิฉะนั้นพลังของ โลกนี้จะครอบงำเรา คุณเข้าใจ ตรรกะหรือยัง ตอนนี้? คุณเข้าใจมั้ย? (ค่ะ ค่ะ อาจารย์) ถ้าเราไม่ถูกห่อหุ้ม โดยพลังที่ยิ่งใหญ่แห่งสากลจักรวาล พลังอันยิ่งใหญ่ แล้วละก็ เราจะถูกห่อหุ้ม โดยพลังด้านลบของโลก ถึงแม้ว่ามายาจะหายไป และพลังมายาก็หายไป แต่พลังลบ ยังคงอยู่ในผู้คน (ค่ะ) พลังด้านลบทั้งหมดนี้ เรายังคงต้องจัดการ อย่าปล่อยให้มันห่อหุ้มคุณ โดยสวมพลังแห่งสากลจักรวาล (ค่ะ) คุณสวมใส่มันตลอดเวลา เวลาใดก็ได้โดยการนั่งสมาธิ เสริมสร้างให้เข้มแข็ง (ค่ะ อาจารย์) ที่จริงแล้ว ทุกคน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในงานสาธารณะใด ๆ ทำงานเพื่อผู้อื่น ทำงานให้กับอาจารย์ ต้องนั่งสมาธิอย่างน้อย สี่ชั่วโมงต่อวัน (ค่ะ อาจารย์) แล้วเราจะแข็งแกร่งขึ้น (ค่ะ อาจารย์) แน่วแน่มากขึ้นในการทำสมาธิ มากขึ้นด้วยกับ พลังแห่งสากลจักรวาล เพื่อที่เราจะได้ถูกห่อหุ้ม ในโล่ป้องกันนี้ ท่านอาจารย์ยังแบ่งปันบางส่วนของ ข้อความล่าสุด ที่ท่านได้รับจาก เพื่อนสัตว์มากมาย เช่นเดียวกับจาก อาจารย์ระดับห้า ในนิมิต เขายังมาบอกฉันว่า “อย่าจากไป” และต่อไปฉันไม่สามารถบอกคุณได้ เรื่องบางอย่างอื่น ๆ มันจะเป็นจริง ภายในเวลาที่กำหนด และไม่ไกลเกินไป ฉันดีใจ แต่ฉันจะไม่บอกคุณดีกว่า (เข้าใจค่ะ) ยกโทษให้ฉันด้วย คุณจะรู้เมื่อมันมาถึง (ค่ะ อาจารย์) ท่านอาจารย์ผู้มีเมตตาสูงสุด เราขอขอบคุณอย่างสุดซึ้ง สำหรับข้อความที่ยกระดับเหล่านี้ ของการให้กำลังใจ ที่ทำให้เราแข็งแกร่งมากขึ้น และความเข้าใจ เพื่อก้าวต่อไป เรามองเห็นอนาคตที่สดใส รอคอยโลกของเราอยู่ และสิ่งมีชีวิตมากมายนับไม่ถ้วน ในความรักของท่านตลอดกาล และความเมตตาที่ไร้ขีดจำกัด ความอดทนและความกรุณา ขอให้ก็อดเสสผู้ยิ่งใหญ่ ปกป้องท่านอาจารย์ที่รักเสมอ ขณะที่เราอธิษฐานต่อไป เพื่อโลกวีแกน ในแสงแห่งพระเจ้า สำหรับการออกอากาศเต็ม ของการโทรศัพท์นี้กับ ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ โปรดรับชมในรายการ ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์ ในวันหลัง
ข่าวด่วน
2020-09-07   16523 รับชม
ข่าวด่วน
2020-09-07

Seeing the Bigger Picture, September 16, 2020

16:20

Seeing the Bigger Picture, September 16, 2020

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ที่รักยิ่งของเรา ได้เมตตาแบ่งเวลา จากฌานสมาธิแบบเข้มข้น ของท่านเพื่อพูด กับสมาชิกทีม โทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์ ระหว่างการประชุม ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2020 ท่านอาจารย์ได้ตอบ คำถามบางข้อ เกี่ยวกับหลาย ๆ หัวข้อ ที่อยู่ในความคิด ของพลเมืองโลกที่กังวล กับช่วงเวลาไม่นานมานี้ รวมถึงการดำรงตำแหน่ง ของ ฯพณฯ โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา และประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง ที่สื่อและสาธารณะพูดถึง โลกนี้ยังขาดแคลน นักการเมืองที่ดี ดังนั้นเราแค่ต้องรับอะไรที่มีอยู่ที่นั่น (ครับ/ค่ะ อาจารย์) แม้ว่าเขาไม่ดี แต่เขาก็ไม่ใช่นักบุญ ประธานาธิบดีไม่ใช่นักบุญ เขาทำสิ่งที่เขาคิดว่าดีที่สุด หรืออะไรที่เขาได้รับการแนะนำ จากผู้ช่วยของเขาให้ทำ ลักษณะหรือบุคลิก ใด ๆ ก็ตามที่เขามี มันก็ขึ้นอยู่กับการศึกษา และพื้นเพของเขา และครอบครัว ดังนั้น คุณแค่โทษเขา คนเดียวไม่ได้ (ครับ/ค่ะ อาจารย์) แม้ว่าหนังสือหลายเล่มเช่นกัน ที่คุณพูดถึง ได้เขียนเกี่ยวกับเขา หรือครอบครัวของเขานั้นต่อต้านเขา และทั้งหมดนั่น แต่นั่นก็แค่ เรื่องส่วนตัว (ครับ) และมันเป็นอดีต คุณต้องดู ปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นมาพูดเกี่ยวกับ สิ่งดี ๆ ของเขาทั้งหมด เช่น เขาเป็นตัวกลาง ให้กับสันติภาพของเกาหลี ที่ช่วยไม่ให้มีสงครามปรมาณู (ครับ/ค่ะอาจารย์) แล้วเช่นกัน ตอนนี้ เขาเป็น ตัวกลางสันติภาพในตะวันออกกลาง มันกำลังเกิดขึ้น (ครับ อาจารย์) มันประสบความสำเร็จ แล้ว เขาหยุดการค้ามนุษย์ หรืออย่างน้อยเขาใส่ใจเกี่ยวกับมัน (ครับ/ค่ะ) ทั้งหมดนี้สำคัญมาก สำหรับทั้งโลก อย่างน้อยเขาก็ได้ทำงานดี เพื่อโลก เขาสร้างสันติภาพ นั่นก็หมายถึงช่วย คุณไม่รู้ ชีวิตนับไม่ถ้วน (ครับ/ค่ะ อาจารย์) และนั่นคือ อาจจะทำให้เขาได้บุญ เป็นประธานาธิบดีอีกครั้ง ใครจะรู้? (ครับ/ค่ะ อาจารย์) อย่างน้อยเขาไม่ก่อสงคราม เขาไม่สละชีวิตของชาวอเมริกัน ในต่างแดน (ครับ/ค่ะ อาจารย์) การเป็นทหาร ในต่างแดน ห่างไกลจากครอบครัวของคุณ เพื่อน แฟน หรือภรรยาของคุณ ลูกของคุณ ไม่สนุกเลย (ครับ/ค่ะ อาจารย์) มันไม่สนุก (ครับ/ค่ะ) ดังนั้น ถ้าเขาถอนทหาร จากประเทศอื่น นั่นก็ไชโย (ครับ/ค่ะ อาจารย์) ไชโยดัง ๆ และถ้าเขาพยายามเป็นสื่อกลาง เพื่อสันติภาพภายในหลาย ๆ ประเทศ นั่นก็อีกหนึ่งไชโย (ครับ/ค่ะ อาจารย์) ดังนั้น ฉันรู้ว่าคุณบางคนไม่เห็นด้วย กับเหตุผลที่ฉันให้รางวัลผู้นำ สันติภาพโลกจรัสแสงแก่เขา แต่ฉันไม่เสียใจ (ครับ อาจารย์) ฉันคิดว่าเขาทำงานดี ในด้านนี้ เขาอาจจะทำผิดพลาดบางอย่าง ด้านการเมืองหรือสิ่งอื่น ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม แต่เขาเป็นนักธุรกิจ เขาคิดสิ่งที่ นักธุรกิจคิด ดังนั้น เขาอาจจะปฏิบัติ ต่อประเทศอย่างธุรกิจ อะไรก็ตามที่ดีสำหรับชาวอเมริกัน ดีสำหรับประเทศของเขา เขาทำมัน ด้วยการสูญเสีย มุมมองที่ดีจากผู้อื่น จากฝ่ายค้าน รวมทั้ง คนทางสิ่งแวดล้อม หรือคนทางมนุษยธรรม หรือนักข่าวที่เมตตาบางคน (ครับ/ค่ะ อาจารย์) แต่เขาต้องทำ สิ่งที่เขาคิดว่าเขาควรทำ สำหรับ “ธุรกิจ” ประธานาธิบดีของเขา มันไม่ง่าย เขาเป็นแค่มนุษย์ และมันก็ยังขึ้นอยู่กับว่า เขามีที่ปรึกษาที่ดีหรือไม่ คุณต้องดู ภาพรวมของคน: สิ่งที่เขาทำนั้นดี สำหรับโลกหรือไม่ (ครับ/ค่ะ อาจารย์) ไม่ใช่แค่อเมริกา ไม่ใช่แค่กลุ่มหนึ่ง สิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดที่เขาทำไป นั่นไม่ถูกต้อง ตามรายงาน ของสื่อ และผู้คน มันอาจจะ เพราะพื้นเพของเขา แต่แม้แต่ด้วยพื้นเพที่ไม่ดี เขาเติบโตมาอย่างนั้น และทำสิ่งที่ดี ดี สำคัญ สิ่งใหญ่โตเพื่อโลก นั่นคือ ไม่ก่อสงครามใด ๆ และยุติสงคราม และสร้างสันติภาพ! นั่นเป็นสามขั้นตอน ที่ยากมากที่จะทำ เขาสวดอธิษฐานทุกวันเพื่อสันติภาพ นั่นคือสิ่งที่ฉันรู้ภายใน (ว้าว!) สวรรค์บอกฉันว่าเขา สวดอธิษฐานเพื่อสันติภาพ (ว้าว!) (นั่นน่าทึ่ง!) คุณหลอกพระเจ้าไม่ได้ (ครับ/ค่ะ) คุณปิดตาสวรรค์ไม่ได้ ฉะนั้น พวกเขารู้ (ครับ/ค่ะ อาจารย์) อย่างไรก็ดีสันติภาพเป็นสิ่งมีค่าที่สุด ที่ประธานาธิบดีคนใดจะสามารถให้ แก่ประเทศของเขาและโลก (ครับ/ค่ะ) ฉันแค่หวังว่าชาวอเมริกัน จะให้อภัยเขาสำหรับอะไรก็ตาม ที่พวกเขาคิดว่าเขาทำผิดไป ถ้าเขาทำผิดไป และฉันแค่หวัง ว่าพวกเขาจะเลือก คนที่ดีสำหรับพวกเขา และดีสำหรับโลก และฉันขอให้ผู้สมัคร โชคดี ในพระคุณของพระเจ้า และสิ่งใดก็ตามที่พระเจ้าทรงเลือกไว้แล้ว ก็จะเป็นไปตามนั้น (ครับ อาจารย์) ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถ เลือกประธานาธิบดีได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะอะไร มันเป็นกรรม ของทั้งประเทศ หรือพระเจ้า ทรงเลือกไว้แล้ว (ครับ/ค่ะ อาจารย์) ท่านอาจารย์ยังได้พูดเกี่ยวกับ หัวข้อทางจิตวิญญาณรวมทั้ง ดินแดนจิตวิญญาณใหม่ และจักรวาลเงาอื่น ๆ รวมทั้งคำแนะนำของท่าน จากการประท้วงที่กำลังดำเนินอยู่ ทั่วโลกเกี่ยวกับตำรวจ ดีที่คำถามนี้มีขึ้น เพราะฉันรู้สึกเจ็บปวดจริง ๆ ฉันรู้สึกเจ็บปวดกับคนที่เรียกกว่า ผู้เคราะห์ร้ายของตำรวจ รวมทั้งตัวตำรวจเองด้วย (ครับ อาจารย์) ฉันต้องบอกคุณตรง ๆ และสิ่งแรกคือ เราจำเป็นต้องมีตำรวจ (ครับ) การหยุดจ่ายเงินให้ตำรวจ หรือการทำลายกำลังตำรวจ ไม่ใช่คำตอบ (ครับ อาจารย์) การที่มีตำรวจอยู่ นั้นจำเป็นต่อสังคมของเรา ในขณะนี้ (ครับ อาจารย์) นั่นสำคัญที่สุด ข้อสอง ตำรวจ นั้นดี เป็นสมบัติที่ดี ต่อประเทศใด ๆ พวกเขาได้รับการฝึก ให้ทำหลายสิ่ง พวกเขายังสามารถทำคลอดได้ ฉันหมายถึง ถ้าพวกเขาต้องทำ แบบฉุกเฉิน แล้วพวกเขาสามารถทำซีพีอาร์ เพื่อช่วยคนที่หมดสติ หรือทารก หรือเด็ก ๆ ด้วย เราควรรู้สึกขอบคุณมาก ๆ ต่อตำรวจ (ครับ อาจารย์) ทุกแห่ง ผู้คนควรรู้ ว่าในโลกนี้มันไม่มีความสมบูรณ์แบบ ดังนั้น เราต้องเอาตามส่วนใหญ่ ถ้าส่วนใหญ่ของความดีงาม นั้นมีมากกว่า ส่วนน้อยกว่าของความเป็นลบ แล้วเราก็ต้องยอมรับมัน เช่น ในบ้านของคุณ ถ้า มุมหนึ่งของบ้านมันพัง คุณไม่ต้องทำลาย ทั้งบ้าน (ครับ) คุณแค่ซ่อมมุมนั้น (ใช่ครับ/ค่ะ ใช่) ดังนั้น ฉันคิดว่า ผู้คนควรคิดอีกครั้ง แล้วปล่อยให้ตำรวจทำงานของเขา เขาอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม งานของตำรวจ ฉันคิดว่า อันตรายมากกว่างานของทหาร ด้วยซ้ำ บนพื้นที่ต่อสู้ เพราะทหาร พวกเขาไม่เข้าไปใกล้มาก กับที่เรียกว่าศัตรูเพื่อยิง แต่ตำรวจ พวกเขาต้องเผชิญหน้า เพียงแค่สองสามเมตร หรือ แม้แต่ต่อหน้าทันที พวกเขาอยู่ในสถานการณ์อันตราย เป็นส่วนใหญ่ (ครับ อาจารย์) พวกเขาไม่สามารถคิดได้ทันที พวกเขาไม่สามารถ พวกเขาไม่ได้อยู่ ในโซนปลอดภัยที่จะคิด ดังนั้น เขาอาจจะยิง และมันอาจจะผิดพลาด ดังนั้น เราต้องพิจารณา ทุกอย่างนี้ด้วย และให้โอกาสตำรวจ เพราะสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ลดทอนทัศนคติ จิตบริการของตำรวจ มันเพื่อประโยชน์ของคุณหรือไม่ ที่จะออกไปแล้วประท้วงตำรวจ และขโมยไปทั่ว ฉันหมายถึง ไม่ใช่คนประท้วงทุกคน ทำอย่างนั้น มันแค่เพราะ คุณประท้วงแล้ว สิ่งไม่ดีบางอย่างพยายามผสมเข้าไป และถือโอกาส และสร้างปัญหากับคนอื่น การขโมย การเผาบ้านคน ธุรกิจ และทั้งหมดนั่น นั่นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องที่จะทำ เพื่อแก้ไขสิ่งผิด (ครับ/ค่ะ) คุณไม่ควรออกไป บนถนนเพื่อประท้วง มันอันตรายสำหรับคุณ คุณอาจติดเชื้อ โรคร้ายนี้ได้ นั่นก็ ทำให้คุณทุกข์ทรมานและทรมานคุณ คุณอาจถึงขั้นเสียชีวิต เนื่องจากโควิด-19 และในฝูงชนจำนวนมากเช่นนั้น หลายสิ่งอาจเกิดขึ้นได้ คุณสามารถตายได้เช่นกัน เพื่อประโยชน์ของคุณเอง นั่นคือคุณควรจะอยู่บ้าน ลองคิดดูว่าคุณควรทำอย่างไร รับงานต่อไป หรือว่า สมัครงานใหม่ หรือวิธีการดูแล ครอบครัวและตัวคุณเอง เราไม่ควร ทำให้เกิดปัญหามากขึ้น เมื่อผู้คนกำลังจะตาย ทุกหนทุกแห่งทั่วโลก และเมื่อประเทศชาติ ต้องการความสงบเป็นพิเศษ และความสงบสุขที่จะจัดการกับ ปัญหาใหญ่เช่น การแพร่ระบาดของโควิด-19 เรายังต้องการตำรวจ ตำรวจช่วย ชาวผิวดำจำนวนมากเช่นกัน ครอบครัวผิวดำ เด็ก ๆ ผิวดำ ถ้าคุณหามันทางอินเทอร์เน็ต คุณก็อาจจะ เห็นมากกว่าที่ฉันรู้ (ครับ/ค่ะ อาจารย์) อย่างไรก็ตาม นั่นเป็นความคิดเห็นถ่อมตนของฉัน ฉันหวังว่าคนบางคนจะฟัง และแค่พยายามใช้ชีวิตของคุณ อย่างมีสันติสุขมากขึ้น ความกตเวทิตาซาบซึ้งของเรา ท่านอาจารย์ที่ใส่ใจที่สุด สำหรับ ความหยั่งรู้ที่เห็นอกเห็นใจของท่าน ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ต่อรัฐบาล และหน้าที่ของประธานาธิบดี และตำรวจ ให้ทัศนคติกว้างขึ้นแก่เรา เกี่ยวกับบทบาทสำคัญของพวกเขา ในการเสริมสร้างสันติภาพในโลก ในภูมิปัญญาสวรรค์ ขอให้เราเสาะหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับ ชุมชนโลกของเราเสมอ ขอให้ท่านอาจารย์ มีสุขภาพแข็งแรง มีความสงบสุข และได้รับการคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง จากก็อดเสสแห่งจักรวาลดั้งเดิม สำหรับการถ่ายทอดเต็ม ของการประชุมนี้ กับท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ โปรดรับชมได้ ใน ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์ ในวันหลัง
ข่าวด่วน
2020-09-20   15705 รับชม
ข่าวด่วน
2020-09-20

Message from Supreme Master Ching Hai for Supreme Master Television’s 3rd Anniversary

7:51

Message from Supreme Master Ching Hai for Supreme Master Television’s 3rd Anniversary

สำหรับในโอกาสของ โทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์ ครบรอบ 3 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2020 ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ผู้อันเป็นที่รักที่สุดของเรา ได้กันบางช่วงเวลา จากที่ท่านทำสมาธิอย่างเข้มข้น อย่างต่อเนื่อง เพื่อบันทึกข้อความแสดงความรัก ขอบคุณสมาชิกในทีมงาน โทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์ ทุกคน ทั่วโลก สวัสดี ผู้คนที่งดงาม เพียงแค่ข้อความสั้น ๆ เพื่อขอให้คุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ความสุข และพระพร จากพระเจ้าผู้สูงสุด เพราะวันที่ 3 ตุลาคม วันครบรอบของเรา ของโทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์ ฉันอยากจะขอบคุณพวกคุณทุกคน ทีมวงใน และทีมงานทั่วโลก ที่ให้ความช่วยเหลือทุกวัน หรือบ่อยครั้งต่อรายการ โทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์ ในทางใดก็ตาม ฉันแค่อยากให้คุณรู้ว่า คุณเป็นส่วนหนึ่งของ โลกสันติสุข และโลกวีแกน มันอาจจะช้าเกินไปสำหรับเรา สำหรับความชอบของเรา น้อยเกินไปในความพยายามของเรา แต่ถึงกระนั้น มันก็เป็นบางสิ่งที่ว่า สัตว์บางตัวทุกข์น้อยลง หรือไม่ต้องทนทุกข์อีกต่อไป เพราะความพยายามของคุณ ฉันแค่อยากจะขอบคุณ และฉันอยากให้คุณรู้ ว่าฉันรู้สึกขอบคุณมาก มันก็คือว่าโลกของเรา ได้ตกอยู่ในหล่มของ ความโง่เขลา มายุคแล้วยุคเล่า และหลายยุคแล้ว มันไม่ง่ายอย่างนั้น เพื่อลบล้างทั้งหมดนั้น ในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม พวกเราพยายามอย่างเต็มที่ ฉันรู้ว่าคุณกำลังพยายามอย่างเต็มที่ เพราะฉันพยายามเต็มที่ เหมือนอาจารย์ เหมือนลูกศิษย์ ฉันชอบที่จะคิดแบบนั้น อย่างไรก็ตาม ฉันอยากให้คุณรู้ด้วย ว่าสวรรค์นั้นรับทราบ และพวกท่านก็เกรงขามเช่นกัน จากความทุ่มเททั้งหมดของคุณ และมีใจบริสุทธิ์ ขยันทำงาน มันงดงามมาก สิ่งที่คุณทำทั้งหมด สวยงามมาก งดงามมาก สง่างามมาก และน่าประทับใจมาก มาก ฉันภูมิใจในตัวคุณมาก มาก ภูมิใจมากจริง ๆ และรู้สึกโชคดีมากที่มี ทีมงานดังกล่าวทำงานร่วมกัน กับฉันเพื่อยกระดับโลกนี้ เพื่อยกระดับจิตสำนึก ของคน เพราะโลกของเรา ตกอยู่ในอันตรายจริง ๆ และไม่ใช่ใกล้อันตราย มันตกอยู่ในอันตรายแล้ว และฉันก็หวังว่า ดาวเคราะห์ยังคงอยู่รอดต่อไป ฉันได้พูดกับคุณในฝรั่งเศส ว่าการทำสมาธิและอธิษฐานของฉัน ได้ช่วยยืดอายุ ของการดำรงอยู่ของดาวเคราะห์ แต่มันอาจจะไม่ตลอดไป หากผู้คนไม่ช่วยเรา ฉันหมายถึงว่า ถ้ามนุษย์ ไม่ฟัง ต่อมโนธรรมของตนเอง สัญชาตญาณของศีลธรรมโดยกำเนิด ของภาระหน้าที่ ของคุณธรรม แห่งความรักความเมตตา แล้วบางที เราก็แค่จะ ต้องกลับบ้านเร็วขึ้น แต่ก็ยังมีความหวัง ดังนั้น เราทำงานของเราต่อไป และนั่งสมาธิ ภาวนาเพื่อ โลกวีแกน และโลกสันติสุข ทั้งหมดนี้ที่เรากำลังทำ ควบคู่ไปกับรายการของเราใน โทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์ ที่ยกระดับขึ้นอย่างมาก แต่ถึงอย่างไร กรรมของโลก หนักเกินไป หนักเกินไป พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า ถ้าคุณสามารถวัดได้ แค่คนเดียวเท่านั้น กรรมของแต่ละคน แล้วล่ะก็ แม้เพียงเท่านั้น มันจะเต็ม ทั่วทั้งท้องฟ้า แค่กรรมของคน ๆ เดียว ลองนึกภาพ กรรมของโลกทั้งใบ และมนุษย์ ได้ฆ่า ฆ่า ฆ่า และฆ่า โอ้ พระเจ้า ฉันไม่รู้ว่าพวกเขาทนได้อย่างไร ทุกครั้งที่ฉันเห็นสัตว์ทุกข์ทรมาน ในบางรายการ ที่คุณส่งมาให้ฉัน สำหรับการตรวจสอบ และ การแก้ไข ฉันไม่รู้ว่า ผู้คนทำได้อย่างไร ฉันไม่รู้ว่ามนุษย์ สามารถทนสิ่งนี้ได้อย่างไร ฉันสงสัยว่า มโนธรรมทั้งหมด ถูกทำให้ทื่อเหมือนมีดทื่อ มันไม่คมอีกต่อไป คุณพูดว่า “ทื่อ” ใช่ไหม? บางครั้งฉันก็ลืมภาษาอังกฤษ จีน เอาหลัก(เวียดนาม) ฉันลืมหลายสิ่งหลายอย่าง เพราะฉันคิดมากเกินไป ในความทุกข์ของผู้อื่น รอบตัวเรา บนโลกใบนี้ และฉันก็คิดมากเช่นกัน กับภายใน ด้วย งานภายในของฉัน - การทำสมาธิ การเชื่อมต่อกับพระเจ้า การตระหนักถึงสัจธรรม ว่าโลกนี้จริง ๆ แล้ว แค่ภาพยนตร์ แค่ความฝัน และฉันก็ยังรักสิ่งมีชีวิตในนั้น เพราะอยู่ในโลกที่ไม่จริง แต่เป็นของจริง จิตวิญญาณของพวกเขามีอยู่จริง ความสูงส่ง พระเจ้าของพวกเขา พรของเขา ความเมตตาของพวกเขา ความรักของพวกเขาเป็นเรื่องจริง เพียงแค่พวกเขาอยู่ในโลกที่ไม่จริง ดังนั้น เราต้องพยายามปลุกพวกเขา ให้ไปสู่โลกภายใน โลกแห่งความจริง มันอยู่ในตัวเรา มันไม่ได้อยู่ภายนอก และหาได้ง่ายมาก แค่พวกเขาตาบอด ถูกปิดตาเป็นเวลาหลายกัปกัลป์แล้ว โอ้ พระเจ้า เป็นวันที่ดี และฉันไม่ต้องการพูดต่อ ด้วยความคร่ำครวญของฉัน เอาล่ะ ขอให้คุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุด และรักคุณมาก นับถือคุณมาก และประทับใจคุณมากมาย สวรรค์อวยพรคุณ สวรรค์รักคุณ พระเจ้ารักคุณ พระเจ้าดูแลคุณ และฉันดูแลคุณ มากเท่าที่ฉันจะทำได้ ภายในและภายนอก รักทุกคน พระเจ้าอวยพร พระเจ้ารัก พระเจ้าคุ้มครอง พระเจ้าช่วย ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่ทำ สำหรับโลกใบนี้ และต่อไป โลกที่มองไม่เห็น นั่นคือ ในละแวกใกล้เคียง ของดาวเคราะห์โลกของเรา ขอขอบคุณ ในวันครบรอบ 3 ปีนี้ของ โทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์ เรารู้สึกประทับใจมาก ต่อท่านอาจารย์ที่กรุณาที่สุด ข้อความที่มีความงดงามเสมอ และความเมตตาจากใจจริง สำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ในนามของพวกเราทั่วโลก สมาชิกในทีมงาน โทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์ ขอขอบพระคุณอย่างสุดซึ้งต่อ ท่านอาจารย์ที่รักที่สุดสำหรับ ความรักและการเสียสละที่ไร้ขอบเขต คำแนะนำและแรงบันดาลใจของท่าน ขอให้สวรรค์อันยิ่งใหญ่ ปกป้องท่านอาจารย์เสมอ ขณะที่เราอธิษฐานต่อไป และทำงานเพื่อ โลกวีแกน โลกสันติสุข
ข่าวด่วน
2020-10-03   164206 รับชม
ข่าวด่วน
2020-10-03

Praying for the President of the United States His Excellency Donald Trump

12:50

Praying for the President of the United States His Excellency Donald Trump

On Friday, October 2, 2020, the President of the United States His Excellency Donald Trump announced that he and First Lady Melania Trump have tested positive for COVID-19. That evening, President Trump, who is 74-years-old, was flown to Walter Reed National Military Medical Center, where he has been receiving an “antibody therapy” treatment. First Lady Melania Trump is quarantining and tweeted that she has “mild symptoms but overall feeling good.” In a video His Excellency tweeted on October 4, from the hospital, he stated his appreciation for the medical professionals, as well as his fellow Americans and world leaders for their support, saying, "The outpouring of love has been incredible, I will never forget."Over several phone calls with Supreme Master Television team members on Saturday and Sunday, October 3 and 4, our Most Beloved Supreme Master Ching Hai took time from Her intensive meditation retreat to express Her deep concern regarding this news, and especially President Trump’s health. Asking us to pray for him and the First Lady, Master also told us to let fellow initiates know to pray if they would like to.I just want to tell you something. The President Trump and his wife, the First Lady, got COVID-19. (We heard, Master.) How you knew? I just know it now. When did he get it? (It was on the news yesterday.) Oh, yesterday I was too busy, too busy. I just saw it now. So, have some prayers for them. (Yes, Master.) For Mr. Trump. Everybody became softer now, they don’t attack him too much. That’s also a good thing, but I worry… I hope he recovers. He seems to be unbeatable, but you never know. (Yes, Master.) The negative tries to get him, that’s what. If you want, can give him prayers. (Yes, Master.) Because he’s good, he’s genuine.I was kind of feeling very sorry for the President because he has to go out. It just fell on the election time. (Yes.) There’s so many people now and many of his aides having [COVID-19] positive also. (Yes, Master.) And many more people, like famous people also get [COVID-19] positive infection symptoms. So I’m telling you this pandemic is very serious. Now you know why I’m so serious about it. (Yes, Master.) It’s getting on to the top even, my God. And he’s all protected. They say in the White House, they keep distance, six feet or something. But six feet is not distant enough. But they cannot help it, because his secretary or his aide sometimes have to be near, to talk. Like the bodyguard and all that, security man, they cannot work from home for the president. Yeah, thus, they are infected and they infect him. (Yes.)And also even, for example, his cook, his chef in the White House, anytime he (the president) needs a meal, they immediately bring. They might not be sick, but they touch those frozen meat and fish and stuff like that, which still are virus-laden. The scientists, they have been researching, and then they found that the virus still survives after three weeks. But if they continue doing more research, probably they will see that they survive even longer on frozen meat, or fish or whatever frozen. The virus survives in them longer, even. So they will not be killed because of winter. That is the very dangerous thing. And then even though the chef or the cook is not sick, but they touch the frozen meat or fish to cook for him, and then they touch his plate while preparing for him. Then he would take the plate and he would consume the meals, and then… That’s how, possibly, he got sick. We just pray Heaven to spare him. That’s all we can do. I hope he’ll be okay.If you are willing, please pray for President Trump. (Yes, Master.) We need him. He’s one of those good instruments in the world. (Yes, Master. Yes.) Despite how it looks outside. I cannot explain everything. (Understood.) But if I tell you he’s a genuine good guy, you must believe me. I have no reason to lie to you. (Yes, Master.) I never see him I don’t know him. He is not my friend, relative, nothing. It’s just for the world’s sake. (Yes, Master.) He and Chairman Kim Jong Un are two of the few people who are working good for the world. (Yes, Master.) We need them. (Yes, Master.)I also feel very sorry for him, because everybody attacks him relentlessly, constantly. And meanwhile, he still needs to deal with national affairs and international relations. (Yes, Master.) Everybody just blames him, and don’t relent, don’t feel anything for him. He has to do many jobs! (Yes, Master.) It’s not just the jobs that are listed in the news, but many other things that a president must do. It’s not just about in front of the camera. It’s not only that. (Yes, Master.)You pray for him if you’re willing. (Yes, Master.) Imagine if it’s you, you are the president; you have to deal with so many things and many egos around you. (Yes.) And your own people even betray you; your family members attack you, stabbing you in the back. And still have to function. That’s why his immunity is low and now he got it. (Yes, Master.) Normally he shouldn’t have. But immunity is low because too much stress, too much sorrow, pain. A man is not made with iron. Even a president is not. (Yes, Master.) He also has business to deal with, and family and many other things that are not in the press.By the way, they say it’s mild symptoms and it’s only for precaution; it’s not that. It’s rapidly progressed, nastily and zealously. So, he’s in serious safety risk now. That’s why I call you again, tell them to help pray for him. We need him. (Yes, Master.) The world needs him. You see how many people we can really feel connected with, I mean in the high position and currently in office. Only a very few number of good leaders, are really serious and genuinely good for the world, genuinely care for people. Even other leaders, they say many things, but maybe they don’t do it so seriously and passionately like that. I feel that way. (Yes, Master.) Whenever you have time and you meditate, you just say a few words. (Yes, we will.) (We will pray, Master.) I do also, I’m still doing it.Oh my God, I can’t believe it. This kind of thing, originally, of course it’s just a mild symptom. But from then, it progresses into the next stage, and it can be very fast. Within a few hours, your status of health will change very fast. From mild and easy looking until too serious, and in that case, they have to put you in ventilation, isolation, intensive care. And that is serious. From that, it’s very difficult to recover. If recover. (Yes, Master.) Some people are in that stage for long, long months, until they get out. And get out, and still not completely well. This is a very nasty evil force. (Yes, Master.) But that is also because he’s been eating meat and all that. (Yes.) And despite all this, he’s so blindfolded not to be able to change. So karma can pounce on him. Coupled with all these “beautiful,” unloyal employees and family members, then he became weakened. Imagine if it’s you. Would you still be tough and strong? (No, Master.) Too much sorrow! (Yes, Master.) Too much pain, this wicked world. And the media also. And the opposition also. (Yes.) And the fueling protests and all that. (Yes, Master.) Oh man. OK. Thank you. (Thank You, Master.) God bless. God love.Hallo, I have just flipped the news, and somebody said his condition deteriorated on Friday. You know, I did not know that news, I was just checking it inside only. (Yes.) And now the news confirmed it! This is from Fox News, it said today that, “White House chief of staff Mark Meadows confirms Trump’s condition deteriorated on Friday.” You see that? (Yes.)Even if President says he is well and he is OK and all that, but you see his staff says his condition deteriorated. (Yes, Master.) I did not read the news. Only today. Did you know that before today? (No, Master.) No. So that means, what I said is true. (Yes, Master.) You have also have been praying for him, all of you? (Yes, Master.) If somebody is so sick, we pray anyway. (Yes, Master.)I could shed a few tears for him because I imagine if I am him, that I’m the president and I’m attacked all over like that because I know. I’ve been attacked before by even my own so-called disciples, and outside and other people and the newspapers and all that. Though it’s all not true, but for me, sometimes it’s overwhelming. And then he has to even take care of national affairs and now the pandemic, and they still don’t relent. Even as he’s in the hospital, somebody wishes him bad.You pray for him. (Yes, Master.) And First Lady also. We do what a humane person should do. (Yes, Master.) Regardless. Even if another candidate got ill like that, we also pray for him. (Yes, Master.) We don’t care whether or not they do good or not good. We should not be so mean and so degraded like that. So wicked like that. (Yes, Master.) It’s good that you walk the line. (Yes.) You make yourself an upright person, a virtuous person. Thank you. (Thank You, Master.) When the North Leader was rumored to be sick, I also prayed for him, but I did not tell you because it wasn’t open. (Yes.) I just prayed for him myself. And also the Prime Minister of England, I also prayed for him, all by myself. (Yes.) Anyway, they’re both OK so whether or not they have been seriously sick or not, I’ve been praying for them. Now this president is also a very good person. Good-hearted person. Even though he doesn’t know how to express it well. But what he does and his intentions inside, his heart is good, so we pray for him also. (Yes, Master.) All right, thank you, my love, and God bless you, God protect you. (Thank You, Master.)Our deep gratitude, Most Caring Supreme Master Ching Hai, for sharing these and more important insights about President Donald Trump, and for Your loving example of compassion for all people. With Master, we will continue to send our heartfelt prayers, positive thoughts and best wishes, President Donald Trump and First Lady Melania Trump, for your speedy and full recoveries. May Heavens continue to watch over and protect you and the kind Americans, as you regain your strength and health, in God’s Love and Blessings.For the full broadcast of these conferences with Supreme Master Ching Hai, please tune in to Between Master and Disciples at an upcoming date.
ข่าวด่วน
2020-10-05   155289 รับชม
ข่าวด่วน
2020-10-05

Alternative Solutions to Lockdowns, Oct. 26, 2020

10:01

Alternative Solutions to Lockdowns, Oct. 26, 2020

ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2020 ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ที่รักที่สุดของเรา ใช้เวลาอันมีค่า จากการทำสมาธิอย่างเข้มข้น ของท่านเพื่อพูดคุยกับ สมาชิกในทีม โทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์ ในระหว่างการประชุม ยังคงกังวลเกี่ยวกับ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้มีการพูดคุยกันเรื่องนี้ และท่านอาจารย์แนะนำ ทางเลือกอื่นในระยะยาว แนวทางแก้ไขเพื่อช่วยสังคมรับมือ ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนเหล่านี้ ที่จริง ถ้าผู้คน ปฏิบัติตามคำแนะนำ… เช่น ถ้าคุณออกไป ฉันแนะนำคุณ คุณสวมโล่ป้องกันใบหน้า (ครับอาจารย์) คุณสวมหน้ากากอนามัย (ครับ) หรือคุณสวมแว่นตา และหน้ากากและโล่ป้องกันใบหน้า แล้วก็หมวก และสวมเสื้อผ้าโดยรวม ที่ปกป้องคุณทั่วทั้งตัว (ครับ) ป้องกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่าสัมผัสใบหน้าของคุณก่อนที่ คุณล้างมือที่บ้าน และหลังจากที่คุณกลับบ้าน คุณทำความสะอาดและซักเสื้อผ้า... และผู้คนสามารถออกไปข้างนอกได้ สามารถทำงานต่อได้ พวกเขาไม่จำเป็นต้อง ถูกล็อกดาวน์จริง ๆ (ครับอาจารย์) เพราะการล็อกดาวน์เป็นสิ่งที่ น่าหดหู่สำหรับทุกคน (ใช่ครับ) สำหรับเด็ก ๆ ทำไมพวกเขาไม่แค่ ทำเสื้อผ้าใหม่? เหมือนเสื้อผ้าสำหรับนักบินอวกาศ หรือเสื้อผ้าที่พยาบาล และแพทย์สวมใส่ ในการผ่าตัดคนไข้หนัก ที่มีภาวะติดเชื้อ (ครับอาจารย์) พวกเขาสวมเหมือนหมวก(ครับ) ด้วยวัสดุโปร่งใส ด้านหน้าเช่นแก้วหรือพลาสติก มองผ่านได้ (ครับ) แต่อย่างอื่น เช่นกัน ศีรษะและไหล่ ครอบคลุมทั้งหมด พวกเขาสวมเสื้อคลุม และพวกเขาสวมใส่ ถุงมือผ่าตัด พวกเขาสวมถุงเท้าและรองเท้า อยู่ชั้นใน (ครับ) จากนั้นพวกเขาก็ออกไปได้ และทำงานได้ทุกที่ และสวมใส่ให้เด็กด้วย เพื่อที่พวกเขาจะได้ไปโรงเรียน พวกเขาต้องพัฒนา หลักการแต่งตัวเพิ่มเติม เพื่อประชาชน ให้พวกเขาสามารถ ออกไปใช้ชีวิตได้ ไม่จำเป็นต้อง อยู่ในการล็อกดาวน์ แบบนั้นอย่างสมบูรณ์เสมอ แต่ถ้าผู้คน ปฏิบัติตามกฎระเบียบจริง ๆ และหลักการป้องกัน เพื่อตัวเอง และคนอื่น ๆ นั่นคือปัญหาเดียว เพราะบางคน ไม่ถือปฏิบัติกับเรื่องนี้ และนั่นคือเหตุผลที่รัฐบาล อาจจะต้องล็อกพวกเขาไว้ พวกเขาทุกคน เพราะพวกเขาจะไม่รู้ว่า ใครจะออกมา มีหรือไม่มีหน้ากาก หรือมีหรือไม่มีทั้งหมดนั้น การป้องกันที่ครอบคลุม นั่นคือเหตุผล จริง ๆแล้วมันอยู่ที่ ความรับผิดชอบของผู้คนด้วย ไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลเท่านั้น ที่จะถูกตำหนิ คุณเห็นไหม จิตสำนึกของผู้คน ยังคงหยาบมาก ๆ บางคนก็ยังคงหยาบมาก ออกไปประท้วง แม้เพียงเรื่องสวมหน้ากาก พระเจ้า! ทำไมพวกเขาถึงทำเช่นนั้น? แพทย์ในโรงพยาบาล และพยาบาล พวกเขาบางคน สวมหน้ากากเป็นเวลาหลายชั่วโมง หากมีการผ่าตัดที่ยาวนาน พวกเขาสวมใส่มันตลอดไป และทันตแพทย์ พวกเขาสวมใส่ตลอดเวลา เพราะต้องทำงาน ด้วยถุงมือและหน้ากาก เพื่อรักษาผู้ป่วย ฉันไม่รู้ว่าทำไมผู้คน ช่างไม่มีเหตุผลจริง ๆ เรื่องนี้ ฉันต้องพูด ฉันชอบ อย่างในเอธิโอเปีย: หากคุณไม่สวมหน้ากาก ในที่สาธารณะ คุณจะถูกจำคุกเป็นเวลาสองปี และอาจถูกปรับด้วย เราจำเป็นต้องมี ผู้นำที่แข็งแกร่งเช่นนั้น สำหรับสิ่งที่ดี เพื่อมนุษยชาติ บางทีประเทศอื่น ๆ ควรปฏิบัติตามความเหมาะสม เพียงเพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์ คนที่ปฏิบัติตามกฎหมาย คนที่ ปกป้องตัวเอง และเพื่อปกป้องผู้อื่น หากพวกเขาได้ปกป้องตัวเอง อย่างที่ฉันบอก… จากนั้นคุณก็สามารถออกไปได้ และสนุกสนานกับชีวิตของคุณ จากนั้นรัฐบาล ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับคุณ แล้วรัฐบาลก็จะ จะไม่ความจำเป็นต้องออกกฎ กฎการล็อกดาวน์ซึ่งก็คือ แย่มาก ๆสำหรับหลาย ๆ คน เพราะผู้คนไม่สามารถเป็นแบบ ถูกขังตลอดไป พวกเขารู้สึกหายใจไม่ออกอย่างมาก รู้สึกคับข้องใจ หดหู่ (ครับอาจารย์) และนั่นจะฆ่าพวกเขา บางคนด้วย ถ้าพวกเขาไม่สามารถ รับมือกับภาวะซึมเศร้า (ใช่ครับ) และเด็ก ๆ ก็เช่นกัน พวกเขาต้องออกไป และปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และเรียนรู้เพิ่มเติม สิ่งที่ต้องเรียนรู้ (ใช่ครับ) และยังมีปฏิสัมพันธ์ กับเพื่อนคู่หูของพวกเขา (ใช่ครับ) มิฉะนั้นแล้วพวกเขารู้สึก หายใจไม่ออกอย่างมาก และที่บ้านด้วย ถ้าทุกคนในครอบครัวอยู่ อยู่ด้วยกันนานเกินไป อาจจะมี ความกดดันในบ้าน ก้าวก่ายล้ำเส้น ขุ่นเคืองใจกัน และรู้สึกขาดพื้นที่ว่าง (ครับอาจารย์) และพวกเขายังอาจทะเลาะกัน มีผลกระทบทางจิตวิทยามากมาย ผลกระทบทางจิตใจ กับผู้คน เมื่อพวกเขา ถูกล็อกดาวน์นานเกินไป (ใช่ครับ) ดังนั้น การล็อกดาวน์ ไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุด เป็นคำตอบที่ดีที่สุดชั่วคราว แต่ไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุด ในระยะยาว (ใช่ครับ เราเข้าใจครับอาจารย์) รัฐบาลต้อง สั่งคน หรือบริษัท หรือผู้ผลิต เพื่อทำเสื้อผ้าชนิดใหม่ (ครับอาจารย์) (เข้าใจครับอาจารย์) บางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ผู้คน ออกไปใช้ชีวิตได้ เดินในสวนสาธารณะ พาสุนัขไปเดินเล่น เดินเล่นกับลูก ๆ เล่นกับลูก ๆ ในสนาม ไปทำงานหาเลี้ยงชีพ หากพวกเขาต้องการทำงาน หรือแม้ว่าพวกเขาจะทำงานที่บ้าน แต่เป็นครั้งเป็นคราว พวกเขายังต้องเข้าไปในสำนักงาน เพราะมีหลายสิ่งหลายอย่าง คุณไม่สามารถพูดคุยทางโทรศัพท์ได้ (ครับอาจารย์) ในระยะยาว การล็อกดาวน์ สร้างความเสียหายอย่างมาก ต่อเศรษฐกิจของประเทศ ต่อเศรษฐกิจโลกเช่นกัน ไม่ใช่แค่สุขภาพจิตของผู้คน หรือสุขภาวะทางจิต การล็อกดาวน์ในระยะยาวไม่ควรทำ โดยปกติคุณต้อง ใส่เสื้อผ้าออกไปข้างนอก เพื่อปกปิดตัวเอง แล้วก็แค่สวมหมวกเสริม แผ่นปิดหน้าหรือโล่ป้องกันหน้า... มันจะเป็นอะไรไป? ฉันคิดว่าทุกคนมีหน้าที่ ที่ต้องทำเช่นนั้น เพื่อร่วมมือกัน กับรัฐบาล เพื่อปกป้องตนเองและผู้อื่น ไม่มีข้อแก้ตัวใด ๆ ฉันคิดว่าทุกรัฐบาล ควรใช้กฎหมายที่เข้มงวด อย่างเช่นในเอธิโอเปีย เพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์ เด็ก ๆ ผู้หญิงที่อ่อนแอ คนอ่อนแอ ผู้สูงอายุ ใครเสี่ยงกว่ากัน กว่าส่วนที่เหลือ เพราะคนที่ ไม่สวมเครื่องป้องกัน พวกเขาอาจติดเชื้อ แล้วต้องเสียเงินเป็นจำนวนมาก สำหรับรัฐบาล และสังคม และทำให้เกิดความเจ็บปวดมาก และความทุกข์ทรมานสำหรับญาติ ๆ และเพื่อน ๆ และ สมาชิกในครอบครัวด้วย ดังนั้น พวกเขาจึงไม่ดี พวกเขาสามารถจำแนกได้ว่า เป็นอาชญากร! ฉันพูดจริง ๆ “จำนวน ยืนยันผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก ทะลุ 40 ล้านคนไปแล้ว แต่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเป็นเพียง ส่วนปลายของภูเขาน้ำแข็ง เมื่อพูดถึงผลกระทบที่แท้จริง ของการแพร่ระบาด” โควิด -19 กรณีทั่วโลก: เป็นทางการ - 45.1 ล้านคน ไม่เป็นทางการ - 780 ล้านคน (หรือ 10% ของประชากรโลก) การเสียชีวิตทั่วโลก: เป็นทางการ - เสียชีวิต 1.2 ล้านคน ไม่เป็นทางการ - เสียชีวิต 3.9 ล้าน ถึง 7.8 ล้านคน ท่านอาจารย์ยังกล่าวถึง การเสียสละที่ยิ่งใหญ่ ที่อาจารย์หลายคนทำ และความเสี่ยงที่พวกท่านรับ เมื่อลงมา ยังโลกทางกายภาพนี้ ของกรรมหนักที่ไม่อาจจินตนาการได้ เพื่อช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตที่นี่ ในช่วงเวลานี้ ถ้าไม่มี พลังอาจารย์ที่แท้จริงในเวลานี้ พระพุทธเจ้าทั้งหมดเหล่านี้ พระโพธิสัตว์ทั้งหมดจะถูก ถูกล็อคตลอดกาล ฉันหมายถึง ไม่ใช่ตลอดกาล แต่หลายกัปหลายกัลป์ (ครับอาจารย์) แม้เพื่อแบ่งปันกรรม ของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ บนโลกใบนี้ในเวลานี้ เพียงแค่แบ่งปันและช่วยเหลือเท่านั้น คุณจะถูกล็อค ตลอดกาลด้วยซ้ำแบบนั้น (โอ ว้าว) ลองนึกภาพ ฉันจะบอกความลับกับคุณ ฉันยังต้องยืมมือ ฉันหมายถึงการใช้พลังอันยิ่งใหญ่ พลังอาจารย์เพื่อช่วยชีวิต ผู้ที่เรียกว่าอาจารย์ (ว้าว) ในเวลาของเรา (ว้าว) มิฉะนั้นผลกรรมของศิษย์ของพวกเขา กรรมจากโลก อื่น ๆ ของพวกเขา จะทำให้พวกเขาจมอยู่ในนรก ขออภัย ฉันไม่อยากบอกว่าใครเป็นใคร ( ครับอาจารย์ ) ( ขอบคุณท่านครับอาจารย์ ) แต่นั่นคือความจริง ฉันยังไม่เคยบอกคุณ ฉันขอบอกคุณว่า แค่บอกให้คุณรู้ โชคดีเป็นของผู้ที่ ที่หลบออกไปได้ในช่วงเวลานี้ โชคดีจริง ๆ โชคดีเป็นพิเศษ สุดยอดโชคดีมาก โชคดีสุด ๆ (ครับอาจารย์) อย่ารับเอาทุกอย่าง โดยไม่รู้ค่า (ครับอาจารย์) นั่งสมาธิให้ดี อธิษฐานตลอดเวลา รู้สึกขอบคุณตลอดเวลา สำหรับพระพรของคุณ เราขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อ ท่านอาจารย์ผู้มีเมตตามากที่สุด สำหรับความรักที่ไม่เปลี่ยนแปลง และการใส่ใจดูแล การใช้ ทุกช่วงเวลาทำงาน เพื่อช่วยทุกชีวิตและการให้ การแจ้งเตือนเร่งด่วน และยกระดับ แม้ว่าท่านเองมีความจำเป็นต้องการ ตารางเวลาเป็นพิเศษ เพื่อช่วยให้เราเติบโตต่อไป ทางจิตวิญญาณและในฐานะมนุษย์ ขอให้ก็อดเสสผู้ยิ่งใหญ่ ของสวรรค์สูงสุด ปกป้องคุ้มครองตลอดกาล และช่วยให้ท่านอาจารย์มีชีวิตอยู่ ในสันติสุข สุขภาพดี และมีความสุข ในความรักอันมหาศาล ของพระเจ้า สำหรับการออกอากาศเต็มรายการ ของการประชุมครั้งนี้กับ ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ โปรดรับชมในรายการ ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์ ในวันหลัง
ข่าวด่วน
2020-10-31   12469 รับชม
ข่าวด่วน
2020-10-31

ความลับเกี่ยวกับโควิด-19

3:43

ความลับเกี่ยวกับโควิด-19

ระหว่างที่คุยโทรศัพท์กับ สมาชิกทีมมงาน โทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ที่รักที่สุดของเรา ผู้ที่ยังคงทำสมาธิ อย่างเข้มข้นเพื่อโลกใบนี้ ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 ฉันกำลังบอกคุณบางอย่าง สักครู่นะ ขอดูว่าฉันควรหรือไม่ ความลับที่ยิ่งใหญ่ สักครู่ ฉันต้องนั่งสมาธิสักหน่อย (ค่ะอาจารย์) หรือบางทีฉันอาจจะบอกคุณ ไวรัสโควิด-19 พวกเขามีวิญญาณอยู่ในตัว นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาฉลาดมาก ปรับตัวได้ง่ายและยากมาก ที่จะจับและรักษาให้หาย สิ่งเหล่านี้คือจิตวิญญาณของ สัตว์ที่ถูกสังหารหมู่และถูกทารุณกรรม และที่ถูกทรมาน ที่มนุษย์ ได้บริโภคไป คุณเข้าใจแล้วใช่ไหม ตอนนี้? (ค่ะอาจารย์ ว้าว) ซึ่งรวมถึงของคุณด้วย มีชีวิตอยู่หรือตาย หรือแม้กระทั่งตกทอด ผ่านชนรุ่นหลัง ผ่านดีเอ็นเอ ชนรุ่นหลังของคุณ ญาติ ๆ และเพื่อน ๆ แม้ว่าพวกเขาจะเกิดมา และกลายเป็นวีแกน พวกเขายังต้องมีส่วนร่วม กับบางส่วนของมัน (ครับ อาจารย์) เพราะสายเลือด กรรมที่เกี่ยวโยงกัน หากพวกเขาไม่ได้เชื่อมต่อ ด้วยโรคนี้หรือ สมาชิกกลุ่มของคุณในปัจจุบัน แล้วพวกเขาก็ไม่สามารถเกิดได้ (ค่ะ/ครับ อาจารย์) ดังนั้น พวกเขาจะต้องมีส่วนร่วม ในภาระของกรรมนี้ (ค่ะ/ครับ) และโชคดีที่ไม่มีเพิ่มอีก เพราะมายาถูกล็อคไว้แล้ว และพลังของกรรมก็หมดไป ดังนั้นพวกเขาจึงรับน้อยกว่าปกติ มิฉะนั้นแล้ว มันคงแย่กว่านี้ แล้วสวรรค์ก็ช่วยได้ไว้เยอะมาก ไม่งั้นคนทั้งโลก จะตาย (ว้าว) คนน้อยมาก ที่จะรอดจากการระบาดครั้งนี้ ไม่ใช่แค่ติดเชื้อ แต่ตาย (ค่ะ/ครับ อาจารย์) ไม่ใช่แค่ติดเชื้อ แต่รักษาไม่หาย ใครโดนติดเชื้อก็แค่ตาย แบบนั้น ดังนั้น อย่ามาถามฉันอีกต่อไปว่า “อาจารย์จะอวยพร มันจะโอเคไหม” ไม่โอเค ไม่ มีพระพรมากมายแล้ว (ค่ะ/ครับ) ถ้าให้พรมากกว่านี้ ฉันจะตาย และคนอื่น ๆ ก็จะตายเช่นกัน ขอบพระคุณท่าน ท่านอาจารย์ผู้มีเมตตาสูงสุด สำหรับการเปิดเผยข้อมูลสำคัญนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 เราภาวนาว่าข้อมูลนี้จะช่วยทุกคน ให้ตื่นขึ้นมารับรู้ถึงความเร่งด่วน ของสถานการณ์ของเรา กลับใจและทำทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ โดยเฉพาะการปรับรับ การกินอาหารวีแกน เพื่อที่เราจะได้ยุติความทุกข์ทั้งหมด ในโลกของเราได้ในเร็ว ๆ นี้ และได้เห็นสวรรค์ที่แท้จริง บนโลกในชาตินี้ เราขอขอบคุณอาจารย์ตลอดกาล ในความเมตตาที่ไร้ขอบเขตของท่าน ในการให้โอกาสมนุษย์ เพื่อย้อนกลับไปเป็น สิ่งมีชีวิตที่มีเมตตา ผู้ที่เคารพและทะนุถนอมทุกชีวิต ขอให้อาจารย์ได้รับการปกป้องเสมอ โดยสวรรค์สูงสุด ขณะที่โลกของเราเปลี่ยนแปลงไป ในความรักและพระคุณมหาศาล ของท่านที่ไม่อาจวัดได้
ข่าวด่วน
2020-11-04   27091 รับชม
ข่าวด่วน
2020-11-04

Whatever Is Inside of Us Is Manifested Outside, November 12, 2020

8:44

Whatever Is Inside of Us Is Manifested Outside, November 12, 2020

On November 12, 2020, our Beloved Supreme Master Ching Hai called to check on a Supreme Master Television team member, as She has lovingly done before when someone is not feeling well, even during Her intensive meditation retreat. During the conversation, Master shared some health advice as well as more very interesting spiritual insights about the United States presidential election. Here are some excerpts:Recently in America somewhere, romaine lettuce, (Yes, yes.) has E. coli on it. Scary, many people got sick. (Yes, even vegetables you have to be careful to make sure they’re clean.) Yeah, of course. Soak in the salt water or those vegetable wash liquids. (Yes.) They call it vegetable soap or something and then at least cook them. OK. (Yes, Master.) Maybe don’t have to cook until it’s all soft, but you know what I’m saying? (Yes, Master.) Sterilize it with boiling water. Just put them in, and let them and take them out. (Yes.) Or use boiling water to wash them several times. (Yes, Master. Thank You.)Did you read that? (Yes, yes. I’ve read a lot of interesting news recently. There was a recent article in the news where the American actor Jon Voight…) What about him? Is he all right? (He was not very happy with the elections. He said he was disgusted with the lie that Biden won the election. And he said that the leftists are evil and corrupt and they want to tear down this nation.) That’s the left? (Usually the Democrats are considered the left and the Republicans are considered the right.)What else why did he say they’re evil? (He doesn’t believe the election results. He thinks it’s corrupt. And he called it the “battle of righteousness versus Satan.” So really strong words. What do You think about that, Master?) It’s quite strong. (Yes, very…) So this is not really opinion, it’s something else. Because if it’s just an opinion, you don’t call people or a group like evil or Satan followers. Maybe he sees something that other people don’t see. (Wow, it’s… What would he see, how would he see that?) Well, some people are psychic. (Oh.) You know that don’t you? Yeah? (Yes.) Rare, I mean not too rare but not a big percentage of humans can see things. (Yes, Master.) Like you can see other people’s auras, (Right. Yes, Master.) and the aura bespeaks what you are inside. That’s why you can cheat maybe the big group of people or majority of people, but you cannot always cheat others, special people who can see with their psychic eye, (Yes, Master.) with their psychic ability… I cannot tell you what he saw. (Yes, Master.) I can only tell you what he saw in President Trump. OK? (Yes, Master.) Because Mr. Biden, he’s a presidential candidate OK, (Yes, Master.) and possibly the President of your country. (Yes.) It’s not decided yet so I don’t want to say anything about him. OK? (Yes. Master. Understand.)I can only tell you the way he’s (Voight) so defensive of President Trump, (Yes.) is because he saw goodness in him. I mean the things he saw that make him trust President Trump. (Wow, I see.) He saw angels flying around him. (Wow.) Five of them when he saw it. (Wow.) And President Trump has angels always with him. (Yes, Master.) That’s why he has been protected somehow up to now. Otherwise he would have been harmed more than he has been. (Wow.) And because President Trump himself, is also being whispered to by the angels, whether or not President Trump heard them, but his soul, his subconscious can hear them. (Yes, Master.) And so they help him to make good decisions, though some people, the opposition, always say something not favorable even though he does good. You understand what I’m saying? (Yes, Master.)(No wonder. He really has a loving heart and he cares about people more than military action. I remember an incident last year when Iran had downed an unmanned US drone, and the US had planned a military strike in retaliation. But after President Trump heard that it could kill 150 people, he stopped it. Also, he fired his National Security Advisor and later he commented that the Advisor “likes dropping bombs on people, and killing them.”) So Mr. Voight must have been truly convinced by maybe his psychic ability (Yes.) that he saw things. If you have this kind of ability yourself, you can see other people’s aura… (Yes, Master.)Aura has many different dimensions, different qualities, aura can be very bright, like sun rays or tender like moon rays, or brighter than that… (Wow!) So we cannot always hide. Whatever is inside of us is manifested outside, on our head or around the whole body. Some people can see our aura, can read our aura, they will know what we are inside. (Yes, Master.) And if the aura is dark or coffee color or murky color, then people know inside is dark. Besides, some people have angels flying around them, with them at all times. Some people have just devils flying around with them at all times, making them do bad things, because they are good instruments for Satan, for the devils, to work with. That is the problem. (Yes, Master.)So we have to make sure that we are pure inside. Our intention must be noble. Our purpose must be benevolent. And our love for others must be unconditional, then our aura will be clear, shining, you know like the light, but more beautiful than normal light. (Yes. Understand, Master.) And what you are inside, your purity, your intention, your love, your purpose. Your nobility, your dignity. Everything good about you is manifested outside, around your body with intense radiance…So, Mr. Voight has seen good aura around President Trump. (Yes, Master.) And also, five angels flying with him. (Wow.) That’s all I can tell you. I cannot tell you about Mr. Biden since he’s an opponent. (Yes, Master.) And I don’t want to say anything against him. (Yes. Understand, Master.) I just pray that if he ever becomes president, I hope that he can do good things for your country. That’s why I told you. If I tell you that President Trump is a good person, you should believe me. (Yes, Master. I do.)Most Gracious Master, our deep gratitude for sharing Your precious time, Your Love and more of Your Wisdom and insights about our world. Your unconditional, boundless devotion and care for all beings as well as for nations and our planet as a whole is an inspiration for us to continue to strive to always seek the good and the truth. We pray the Highest Heavens will always shield Master as we move ever closer to a vegan Earth paradise where love and compassion reign.For the rest of this conversation with Supreme Master Ching Hai, please tune in to Between Master and Disciples on Monday, November 16.
ข่าวด่วน
2020-11-14   9763 รับชม
ข่าวด่วน
2020-11-14

ทำสมาธิมากขึ้นคือการช่วยตัวคุณเองและช่วยโลก

6:51

ทำสมาธิมากขึ้นคือการช่วยตัวคุณเองและช่วยโลก

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ผู้เมตตาที่สุดของเรา แบ่งเวลาอันมีค่า จากการทำฌานสมาธิแบบเข้มข้น ของท่านเพื่อโลก เมตตาพูดทาง การประชุมทางโทรศัพท์ กับสมาชิกสมาคมของเรา ที่อาศรมนิวแลนด์ ในไต้หวัน ที่รู้จักกันว่า ฟอร์โมซา ในวันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2020 ท่านอาจารย์ให้กำลังใจ ให้ทำสมาธิมากขึ้นและ เฝ้าระมัดระวังต่อไปในการช่วย ปกป้องตัวเราเองและผู้อื่น จากการระบาดของโควิด-19 ฉันแค่อยากพูด สักสองสามคำเพื่อให้คุณมั่นใจ เพราะมันเป็นเวลานานแล้ว (ค่ะ/ครับ) (ขอบคุณครับ อาจารย์) หลายสิ่งกำลังตึงเครียดตอนนี้ ทุกคนนั่ง ห่างกันถูกต้องไหม? (ค่ะ/ครับ) เวลาคุณนั่ง รักษาระยะห่าง อย่างที่รัฐบาลบอกให้ทำ โอเคนะ? (โอเคค่ะ/ครับ) ปลอดภัยไว้ก่อน เพราะ ณ จุดนี้ ไวรัสยังไม่ไปไหน มันยังอยู่ที่นั่น คุณต้องระแวดระวัง กับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เวลาคุณออกไปข้างนอก คุณยังต้องสวมหน้ากาก และเฟซชีลด์ ฯลฯ แล้วเอาน้ำยาฆ่าเชื้อที่มือ ไปกับคุณ หากไม่มีน้ำยาฆ่าเชื้อที่มือ กับคุณ คุณสามารถใช้น้ำส้มสายชู โอเคนะ? (โอเคค่ะ/ครับ) แต่ใช้เยอะ ๆ เวลาล้างมือ หลังจากแตะสิ่งต่าง ๆ ข้างนอก เช่น ประตู หรือสิ่งต่าง ๆ ในตลาด คุณต่างต้องทำความสะอาดหรือ ล้างมือของคุณทันที คุณทำมันใช่ไหม? (ค่ะ/ครับ) ฉันได้ยินมาว่าแม้ว่า ผู้ที่ไม่แสดง อาการใด ๆ เธอก็ยังแพร่เชื้อ ได้นานถึง 70 วัน กว่า 2 เดือน ของการแพร่เชื้อ คน ๆ นั้นไม่ป่วย และไม่มีอาการใด ๆ แต่เธอเป็นพาหะของไวรัส มันน่ากลัว เข้าใจไหม? (เข้าใจค่ะ/ครับ) โรคอื่น ๆ ไม่เป็นอย่างนี้ กรรมหนักของโลกเรา ที่ทำให้โรคนี้ กลายเป็นอันตรายถึงชีวิตมากขึ้น ไวรัสเหล่านี้มีวิญญาณ พวกเขาเป็นของสัตว์ต่าง ๆ ที่ถูกฆ่า อย่างโหดร้ายทารุณมาก่อน ดังนั้น พวกเขาได้รับอนุญาตให้กลับมา เพื่อชำระกรรม เข้าใจไหม? (เข้าใจค่ะ/ครับ) ดังนั้น นี่เป็นสถานการณ์ที่ร้ายแรงมาก ซึ่งยากมาก ที่จะควบคุม ดังนั้น คุณต้องปกป้องกันและกัน โอเคไหม? (โอเค ค่ะ/ครับ) คุณต้องปกป้องตัวคุณเอง อย่าคิดว่า การฝึกทางจิตวิญญาณของคุณ จะดีพอ คุณไม่เคยรู้เลย ว่าคุณมีผลบุญอยู่เท่าไหร่ หรือการฝึกจิตวิญญาณของคุณ ดีแค่ไหน และกรรมสะสม ของประเทศ และกรรมสะสม ของหลายชนหลายรุ่นของครอบครัว ดังนั้น ทำอะไรก็ตามที่เราทำได้ เพื่อปกป้องตัวเราเอง อย่ารอจนกระทั่งคุณป่วย แล้วมันจะเดือดร้อนมาก โอเคนะ? (โอเคค่ะ/ครับ) โรคนี้ไม่หายเสมอไป หลังจากที่รักษาหายแล้ว หลังจากฟื้นตัว คนจำนวนมากป่วยอีก ผลข้างเคียงของโรคนี้ อาจร้ายแรงมากได้ แม้แต่สมอง หรือหัวใจ สามารถถูกทำลายได้ มันก็มีผลข้างเคียง แปลก ๆ อื่น ๆ อีก ฉันจะต้องบอกคุณ อย่างจริงจังมาก ให้ปกป้อง ตัวคุณเอง โอเคนะ? (ค่ะ/ครับ) นี่คือสิ่งเดียวที่ฉันแนะนำคุณได้ และทำสมาธิมากขึ้น ให้ทุกคนและตัวคุณเอง มิฉะนั้น มันจะยิ่งแย่ เข้าใจไหม? (เข้าใจค่ะ/ครับ) แม้ว่าประเทศของคุณ จะไม่เป็นไร คุณยังต้อง ระมัดระวัง โอเคนะ? (ค่ะ/ครับ) รัฐบาลของคุณ ได้ทำดีที่สุดแล้ว ดังนั้น เราเอง ก็ต้องมีหน้าที่ทำดีที่สุดของเรา ถ้าคุณป่วย คุณจะสร้างปัญหาให้ผู้อื่น คุณจะทำให้คนอื่นติดเชื้อ แล้วสร้างปัญหาให้รัฐบาล รวมทั้งแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทำงานที่โรงพยาบาล เพราะถ้าคนจำนวนมาก ติดเชื้อ เตียงที่โรงพยาบาล จะไม่พอ แล้ว คนไข้ ที่เป็นโรคที่เร่งด่วนกว่า จะถูกละเลยได้ คุณทุกคนเข้าใจนะ? (เข้าใจค่ะ/ครับ) การระบาดใหญ่ครั้งนี้เลวร้ายมาก มันมีวิญญาณ มันเล่นกลเก่ง มันไม่เหมือน การป่วยทั่วไปอื่น ๆ นั่นคือเหตุผลที่มันยากกว่า ที่จะหายขาด มันยากกว่าที่จะรักษา และมันแพร่กระจายเร็วมาก จนถึงตอนนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ยังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น พลเมืองในไต้หวัน (ฟอร์โมซา) มีบุญมาก ๆ นั่นคือเหตุผลที่ในหลายเดือนที่ผ่านมา มันไม่มี ผู้ติดเชื้อใหม่มากนัก (ขอบคุณท่านอาจารย์สำหรับพระพร ของท่าน) (ขอบคุณท่านค่ะ) อย่าลืมตัว ทำสมาธิมากขึ้น เพื่อช่วยตัวคุณเอง ครอบครัวคุณ ประเทศของคุณ และโลก ทุกวันอาทิตย์ เรามี การทำสมาธิกลุ่มทั่วโลก ภาวนา ให้โลกเป็นวีแกน สันติภาพโลก เราเพิ่มมันเป็นสองวันได้ คุณอยากทำไหม? (อยาก! โอเค!) อยากหรือไม่? (อยาก) (ขอบคุณท่านอาจารย์ครับ) ดี งั้นเริ่มตั้งแต่นี้เป็นต้นไป วันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์ โอเคไหม? (โอเค) ขอบคุณ ที่ทำสมาธิอย่างจริงจัง เพื่อโลกและเพื่อตัวคุณเอง ฉันพอใจมากกับคุณ (โอเค) (ขอบคุณท่านอาจารย์ครับ) ฉันก็จริงจังกับมันเช่นกัน ฉันก็ทำสมาธิ และทำงานหนักมาก ความสำนึกในบุญคุณอย่างลึกซึ้ง ของเราต่อท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ที่รักที่สุด ที่ไม่ว่าท่าน จะยุ่งมากเพียงไหน หรือท่านกำลังเผชิญ กับความกดดันมากมายอะไร กับภารกิจอันสูงส่งของท่าน ท่านก็ยังหาเวลาเสมอ ที่จะเอื้อเฟื้อแบ่งปันความรักของท่าน และให้กำลังใจ แก่โลก เราขอบคุณตลอดกาล กับทุกสิ่งที่ท่านทำเพื่อโลก! ขอให้ท่านอาจารย์ได้รับการคุ้มครอง ตลอดกาลจากก็อดเสสผู้ยิ่งใหญ่ และได้รับความรัก และการสนับสนุนโปรยปราย มาจากตัวตนแห่งสวรรค์ทั้งหมด สำหรับการถ่ายทอดแบบเต็ม ของการประชุมครั้งนี้ กับท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ โปรดรับชม ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์ ในวันหลัง
ข่าวด่วน
2020-11-25   11033 รับชม
ข่าวด่วน
2020-11-25

พันธสัญญากับพระเจ้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สหรัฐฯ

10:42

พันธสัญญากับพระเจ้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สหรัฐฯ

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2020 ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ที่รักที่สุดของเรา ใช้เวลาอันมีค่าจาก การทำสมาธิอย่างเข้มข้นของท่าน ให้โลก มาพูดคุยกับ ทีมงาน โทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์ ท่านเตือนเราด้วยความรัก ให้ดูแลเป็นพิเศษ ในช่วงฤดูหนาว และยังกรุณา ตอบคำถามหลายข้อ รวมถึงการให้ข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับนิมิต ที่คนอื่นมีเกี่ยวกับ ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ฯพณฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ( อาจารย์ครับ เราแค่ต้องการ แบ่งปันเกี่ยวกับศิลปินคนหนึ่ง ชื่อของเขาคือ ริคาร์โด โคลอน ผู้ที่พูดทางออนไลน์ “ผมเห็นเทวดากลุ่มใหญ่ ปกคลุมอยู่เหนือทำเนียบขาว” ) ใช่ ( และเขาก็กลับบ้านทันที และเริ่มอธิษฐานอีกครั้ง ให้ประธานาธิบดี เขาพูดว่า “ผมเห็นเทวดาองค์ใหญ่มาก 4 องค์ลอยอยู่เหนือ ประธานาธิบดีทรัมป์ของเรา” ) ใช่ ฉันรู้ ฉันบอกคุณไปแล้ว ( ครับอาจารย์ และเขายังกล่าวอีกว่า “ประมาณสามหรือสี่สัปดาห์ที่แล้ว ผมได้รับนิมิตนี้มาตลอด ผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ผมเชื่อในพระเยซู ) ใช่ ( ผมแค่วาดภาพสิ่งที่ พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แสดง ให้ผมเห็นมากกว่าหนึ่งครั้ง ) โอ้ ( …ภาพวาดบอกได้มากกว่า คำพูดใด ๆ ที่ผมสามารถให้ได้ ) แน่นอน ( แต่ผมจะพูด ว่าผู้ชายที่คุณเห็นนั่ง บนโต๊ะทำงานนั้น คือผู้ชายคนนั้น ในช่วงเวลานี้ ได้รับการเลือกตั้ง เพื่อปฏิบัติตามอาณัติของพระเจ้า ที่มอบหมายให้เขา” ) แน่นอน นั่นคือสิ่งที่ ฉันเฝ้าบอกพวกคุณ ( ค่ะ/ครับอาจารย์ ) เขาอาจไม่รู้ตัว แต่ฉันก็รู้ดี ( ครับอาจารย์ และเขาแบ่งปันบางส่วน ของภาพวาดเหล่านั้นทางออนไลน์ ) โอ้ จริงเหรอ? ( และแสดงภาพของ ประธานาธิบดีทรัมป์ที่โต๊ะทำงาน ในทำเนียบขาวล้อมรอบ โดยหมู่เทวดาบนสวรรค์ และถูกโอบกอดโดยพระเยซู และรูปร่างของเทวทูต ) ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ฉันได้ส่งการคุ้มครองป้องกัน ไปมากขึ้น (โอ้) (ว้าว อาจารย์) และอธิษฐานให้เขาทุกวัน ขณะที่เราอธิษฐาน บางทีสิ่งต่าง ๆ อาจเปลี่ยนไป โอเค? ( ค่ะ/ครับอาจารย์ ) พลังงานลบ ยังคงแข็งแกร่งในโลกนี้ เพราะหลายคน ยังไม่รอดพ้นอย่างสมบูรณ์ ไม่ใช่เพราะ การแพร่ระบาดเท่านั้น แต่เป็นเพราะ กิจกรรมและวิถีชีวิตประจำวัน ( ค่ะ/ครับอาจารย์ ) และฉันจะบอกความลับอย่างหนึ่งให้ฟัง ประธานาธิบดีทรัมป์มี เทวดาหลายองค์ และรองประธานาธิบดี เพนซ์ ก็มีเทวดาหนึ่งองค์ (ว้าว) นี่คือทีมงานที่ดี การทำงานที่ดี ทีมของประธานาธิบดีทรัมป์ สะอาด และดี โอเคนะ? (ค่ะ/ครับอาจารย์) และคุณรู้สิ่งที่ เราได้พูดคุยกันเมื่อเร็ว ๆ นี้ หรือข้อความบางอย่างที่เราให้ มันมีผล วันนี้เห็นนักข่าวคนหนึ่ง เขียนเชิงปกป้อง ประธานาธิบดีทรัมป์มากขึ้น (ครับ) (โอ้) และจอน วอยต์ก็พูดอีกครั้ง (โอ้) (ว้าว) เขากล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ เป็นคนเดียวที่สามารถ ช่วยอเมริกาได้… (ว้าว) ผู้สามารถช่วยชาติของเราได้ตอนนี้ ก่อนนี้เขาไม่ได้พูด “เพียงผู้เดียว” เขาเป็นคนดี ฉันภาวนาจริง ๆให้เขานั่งอยู่ที่นั่น อีกสี่ปี (ค่ะ/ครับอาจารย์) เพราะอีกฝ่าย อาจยกเลิกทุกอย่าง ที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทำ และอีกสี่ปีต่อมา การเริ่มต้นใหม่เป็นเรื่องยาก (ค่ะ/ครับอาจารย์) หากเขาสามารถชนะได้ หรือเขาสามารถเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง (ค่ะ/ครับอาจารย์) คุณเห็นการปกป้องมากมายสำหรับเขา มิฉะนั้นเขาจะ ถึงวาระสูญสลาย (โอ้) เช่น สิ้นกำลังใจหรืออย่างอื่น อาจเกิดขึ้นกับเขา ที่เขาไม่สามารถทำได้แม้แต่ กิจการของรัฐใด ๆ ด้วย (ค่ะ/ครับอาจารย์) ( อาจารย์ครับ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน สาธุ ซันดาร์ เซลวาราช มีวิดีโอบนยูทูบ บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ เป็นผู้สมัครที่พระเจ้าทรงเลือก เขายังกล่าวถึงเทวดาหลายองค์ รอบ ๆ ประธานาธิบดีทรัมป์ และที่เขาจำเป็นต้อง ได้รับเลือกใหม่เพื่อตอบสนอง พันธสัญญาที่เขาทำกับพระเจ้า ) ใช่! ว้าว! ใครคือ สาธุ? เขามีชื่อเสียงหรือไม่? ( ผมไม่แน่ใจจริง ๆ ครับอาจารย์ ผมคิดว่าเขาอยู่ในอินเดีย ) ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม เขาเป็นสาธุ เขาจะไม่โกหก (ครับอาจารย์) เพราะพวกเขารักษาศีล ศีลของการไม่โกหก เพราะถ้าพวกเขาโกหก พวกเขารู้ผลที่ตามมา (ค่ะ/ครับอาจารย์) แล้วเขาจะโกหกเรื่องนี้ไปเพื่ออะไร เพราะไม่ใช่ประธานาธิบดีของเขา และมันไม่ใช่ดินแดนของเขา อเมริกาไม่ใช่ของเขา (ครับอาจารย์) มีนักข่าวมากมาย ผู้สื่อข่าวและ…หรือนักการเมือง หรือไม่ใช่นักการเมือง พวกเขาทั้งหมด… ห้ำหั่นประธานาธิบดีทรัมป์ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา (ครับอาจารย์) เห็นมั้ย? ดังนั้น ใครก็ตามที่อยู่เคียงข้าง ประธานาธิบดีทรัมป์ ต้องรู้ความเสี่ยงจริง ๆ (ครับอาจารย์) ของการได้รับการปฏิบัติ ในลักษณะเดียวกัน ฉันตระหนักดีเรื่องนั้น แต่ฉันต้องพูดมัน ฉันควรจะพูดมันนานแล้ว ฉันแค่ลังเล ฉันพูดเบา ๆ ใน การประชุมทั้งหมดก่อนหน้านี้ สิ่งที่ฉันบอกคุณเกี่ยวกับมร.ทรัมป์ (ครับอาจารย์) มันแค่ไม่นานมานี้ เพราะฉันได้ยินมาว่า เขาอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง นั่นคือเหตุผลที่ฉันต้องพูด ชัดเจนยิ่งขึ้น (ค่ะ/ครับอาจารย์) แน่นอนมากขึ้น เพราะเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ สำหรับกองทุนการเปลี่ยนแปลง เธอได้ถูก ถูกไล่ล่าหรือถูกคุกคาม ดังนั้น เธอจึงต้องทำ และประธานาธิบดีทรัมป์ต้องลดละ เพื่อความปลอดภัย สงบสุขของเธอ ในโลกนี้ ไม่ได้มี แค่สองหรือสามคนนี้ พวกเขาเพียงแต่ไม่พูด แต่มีอย่างน้อย 90 คน ผู้ที่เห็นเทวดา รอบ ๆ ประธานาธิบดีทรัมป์ (ว้าว) ไม่ใช่แค่ฉันหรือนายวอยต์ หรือพระในอินเดีย (ครับอาจารย์) (โอ้) หรือใครก็ตามที่ คาร์ลอส (โคลอน) คนนั้น ไม่ใช่แค่พวกเขา ยังมีอีกราว 90 กว่าคน ที่เห็นเหล่าเทวดา (ว้าว) ( ท่านอาจารย์ได้โปรด บอกเราว่าพันธสัญญานั้นคืออะไร ระหว่างพระเจ้า และประธานาธิบดีทรัมป์? ) นั่นคือเขาต้องสร้างสันติภาพ ใช่ นั่นคืองานของเขา ภารกิจของเขา (โอ้) คุณสามารถมองเห็นได้เป็นอย่างดี ประเทศอื่น ๆ กำลัง มีสันติสุขกับอิสราเอล นั่นหมายถึงความสงบสุขกับ อเมริกาและทั่วโลก (ครับอาจารย์) เนื่องจากเป็นสื่อกลางโดย รัฐบาลอเมริกัน โดยประธานาธิบดีทรัมป์ ฉันยังคงอธิษฐานให้เขาทุกวัน เมื่อใดก็ตามที่ฉันไม่ได้ทำงาน ท่านอาจารย์ยังได้อธิบายด้วยว่า การทำสมาธิของท่านช่วยได้อย่างไร ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนเหล่านี้ ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ( อาจารย์คะ ท่านช่วยบอกเราได้ไหม วิธีการทำสมาธิของอาจารย์ ได้ช่วย ปัญหาโควิด-19 อย่างไร? ) ฉันเขียนที่ไหนสักแห่ง ในไดอารี่ ให้ฉันอ่าน ... (ค่ะ อาจารย์) ฉันได้เขียนไว้ที่นี่ สักแห่ง…. สำหรับตัวฉันเอง “ต้องนั่งสมาธิให้เข้มข้นมากขึ้น เพื่อรองรับร่างกายพิเศษอีกสามร่าง เพราะร่างกายพิเศษ ทั้งสามนี้ต้องแบกรับ กรรมของโควิด-19 บางส่วน สำหรับโลกใบนี้” (โอ้ ว้าว!) โอ๊ย! ฉันทำคนเดียวไม่ได้ เพราะถ้าฉันแบกมากเกินไป ทั้งหมดด้วยตัวเอง มันก็จะใช้เวลานานขึ้น (เข้าใจค่ะ) (ครับ) ใช้เวลานานกว่า แปลว่า จะมีคนตายมากขึ้น (โอ) และฉันก็อาจจะไม่สามารถ ทนมันได้ (โอ) ในระยะยาว เพราะฉันต้องทำงานอื่น (ค่ะ/ครับอาจารย์) และบางงาน คุณไม่รู้ด้วยซ้ำ ดังนั้น ฉันต้องอยู่อย่างมั่นคง อย่างน้อยก็เสถียรพอสมควร (ค่ะ/ครับอาจารย์) มิฉะนั้น ถ้าฉันไม่นั่งสมาธิ มันจะแย่กว่านี้ (ค่ะ/ครับอาจารย์) (เข้าใจค่ะ) นั่นคือทั้งโลกจะตาย (โอ้ พระเจ้า) เมื่อคุณถาม ฉันก็บอกคุณ (ค่ะอาจารย์ ขอบคุณท่านค่ะ) (การทำสมาธิของอาจารย์) ก็ช่วย โลกของเราเช่นกัน จะไม่ให้ถูกทำลาย หรือพุ่งเข้าไปในหลุมดำ (โอ้! ว้าว) คุณได้เห็นข่าวแล้ว ที่หลุมดำได้ทำ เส้นบะหมี่จากดวงดาว (ค่ะ/ครับอาจารย์) นี่คือของจริง (ว้าว) เพราะดาวดวงนี้ ได้ทำกรรมชั่วมา ดังนั้นจึงเป็นการลงโทษ (ว้าว) ดาวดวงนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ดวงดาว คน ๆ เดียวหรือตัวตนหนึ่งเท่านั้น เช่นเดียวกับโลกของเรา ก็เป็นดวงดาวด้วย แต่มีสิ่งมีชีวิตหลายพันล้านอยู่ในนั้น (โอ้) เหมือนกัน พวกเขาได้ค้นพบ กาแล็กซีทั้งหกอยู่ภายใน หลุมดำอันหนึ่ง นั่นเป็นเพราะการลงโทษ หลุมดำคือนรก (โอ้) มันเป็นนรกทางกายภาพที่มองเห็นได้ (โอ) (ครับอาจารย์) และถ้าโลกของเราไม่ ไม่ระมัดระวังเพียงพอ และมีพระพรไม่เพียงพอ และการคุ้มครองไม่เพียงพอ มันก็จะบินหรือถูกดูด เข้าไปในหลุมดำ (โอ้) (ว้าว) หนึ่งในหลุมดำ ที่อยู่ใกล้ ๆ เรา ฉันไม่รู้ว่านานแค่ไหน มันแล้วแต่ วิธีที่เรากำลังทำสงคราม ซึ่งกันและกันและฆ่าสัตว์นับพันล้าน หลายล้านล้านตัว ทุกปีแบบนี้ c ที่จะมีชะตากรรมเดียวกัน ฉันไม่รู้วิธีอื่น เพื่อเตือนมนุษย์ ฉันทำได้แค่นั่งสมาธิและอธิษฐาน ฉันหวังว่าวันหนึ่ง เราจะกลับไปสู่ ธรรมชาติที่ใจดีมีเมตตาของเราเอง มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน และทุกชีวิต เพื่อที่เราจะไม่รู้จักด้วยซ้ำ ถึงคำว่าความทุกข์ทรมาน ไม่ต้องเอ่ยถึงทรมานตัวเราเอง ขอพระเจ้าอวยพรเราทุกคน เอเมน ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ผู้มีเมตตาสูงสุด ด้วยความขอบคุณอย่างสุดซึ้ง และตลอดไปของเรา ต่อความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของท่าน และความพยายามยิ่งใหญ่ไร้ขอบเขต เพื่อช่วยโลกของเราและช่วยเหลือ ทุกชีวิตให้พ้นจากความทุกข์ ขอบคุณท่านสำหรับการแบ่งปัน ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และอนาคตของเรา ขอให้สวรรค์สูงสุด ปกป้องคุ้มครอง และสนับสนุนท่านอาจารย์เสมอ เพื่อท่านจะได้ดำเนินการ ในภารกิจอันสูงส่งของท่านต่อไป อย่างสงบสุขและปลอดภัย ขอให้เราในฐานะมนุษย์กลับใจ และดำเนินการทันที เพื่อหยุดวงจรของ ความปวดร้าวและความเจ็บปวด และรับเอาวิถีชีวิตวีแกน ที่เมตตาในตอนนี้ เพื่อสันติภาพของโลกที่ยั่งยืน และสวรรค์บนดินที่เบิกบาน ในความเมตตากรุณาของพระเจ้า สำหรับการออกอากาศแบบเต็ม ของการประชุมครั้งนี้กับ ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ โปรดรับชมในรายการ ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์ ในวันหลัง
ข่าวด่วน
2020-12-02   17950 รับชม
ข่าวด่วน
2020-12-02

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่แบ่งปันเรื่องราวของชาวยิว

5:57

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่แบ่งปันเรื่องราวของชาวยิว

ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ที่รักที่สุดของเรา พูดด้วยความรักกับทีมงาน โทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2020 สละเวลาอันมีค่าของท่าน จากการเข้าฌานสมาธิอย่างเข้มข้น เพื่อโลก ท่านกรุณาแปล จากภาษาเอาหลัก หรือที่เรียกว่าภาษาเวียดนาม เป็นภาษาอังกฤษ เรื่องราวจากหนังสือ “คลังสมบัติของคติชนชาวยิว” เรียบเรียงโดย เหงียน อุ๊ก เรื่องหนึ่งชื่อว่า “ผู้พิทักษ์เมือง” เกี่ยวกับอับราฮัม บาทหลวงที่เคารพ ในศาสนายิวและศาสนาคริสต์และ ศาสดาที่เคารพในศาสนาอิสลาม “ตอนนี้ อับราฮัมมักจะครุ่นคิด และคุยกับตัวเอง พูดว่า: ‘อีกนานต่อไปเท่าไร เราต้องจดจ่อ ในงานแรงงาน? มันไม่ควรค่าจริง ๆ เมื่อเราต้องเชื่อฟังร่างกาย สำหรับสิ่งอื่น ๆ ยกเว้นพื้นโลก เพราะแผ่นดินก่อให้เกิด ผักและผลไม้ จึงช่วยให้เรามีชีวิตอยู่ ค้ำจุนเรา แต่เราเห็นว่าพื้นโลก ยังต้องการฝน ถ้าไม่มีฝนก็…’ เขาบอกว่า ‘ถ้าท้องฟ้า ไม่เปิดให้ฝนตก ลงมายังโลก แล้วพื้นโลกก็เช่นกัน ไม่สามารถผลิตอะไรได้เลย’ อับราฮัมจึงเปลี่ยนใจ เขากำลังคิดว่าสิ่งอื่นใด เป็นของทางกายภาพ ไม่มีอะไรดีไปกว่าโลก เพราะโลกก่อให้เกิดผลิตผล ที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากมาย เพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ แต่แล้วเขาก็คิดอีกครั้ง ‘ไม่ แต่โลกต้องการฝน’” (ใช่ครับ) ดังนั้น เขาจึงคิดว่าโลก ไม่ใช่อันดับหนึ่งเช่นกัน “ถ้าอย่างนั้นเขาก็คิดว่า ‘โอ้ไม่ งั้นมีแต่ท้องฟ้า มีค่าพอที่เราจะบูชา' เพราะก่อนที่เขาจะคิด ‘โอ้ ทุกอย่างก็เพื่อ ดูแลร่างกาย ไม่สมควร ทำงาน ทำงานเพื่อ หาบางอย่างเพื่อกิน หรือเพื่อความอยู่รอด นั่นไม่คุ้มค่า ดังนั้น โลกจึงดีกว่า เราควรจดจ่อ เพื่อบูชาโลกดีกว่า ไม่บูชาร่างกาย อย่าดูแลร่างกายมากเกินไป’ และหลังจากนั้น เขากำลังคิดว่า ‘โอ้ แต่โลกต้องการฝน’ ตอนนี้เขาคิดว่า ‘ถ้าฟ้าไม่อนุญาต ให้ฝนตกลงมา แล้วโลกก็ไร้ประโยชน์’ ดังนั้น ตอนนี้เขาคิดว่าท้องฟ้านั้น ควรค่าแก่การบูชามากกว่า ใช่ไหม (ใช่ครับ) แล้วเขาก็เห็น พระอาทิตย์บนท้องฟ้า เขากำลังคิดว่า ‘ไม่นะ พระอาทิตย์ให้โลกทั้งใบ ด้วยความสว่างและสีสันสดใส เพื่อที่ต้นไม้และผลไม้ทั้งหมด และทุกอย่างสามารถเติบโตได้’ (ใช่ครับ) แล้วเขาก็พูดว่า ‘ตกลง งั้นมีเพียงพระอาทิตย์เท่านั้น ควรค่าแก่การบูชา’ (ครับ) แล้วพระอาทิตย์ก็ตกดิน เขากำลังคิดว่า ‘หือ? โอเค ถ้าอย่างนั้น พระอาทิตย์ไม่ใช่พระเจ้า ไม่ใช่พระวิญญาณระดับสูง’” นั่นคือสิ่งที่เขาหมายถึง ดังนั้น พระอาทิตย์ก็ไม่มีค่า เพียงพอให้เขาบูชา “และแล้วหลังจากนั้น อับราฮัมกำลังคิด เขาชั่งน้ำหนักไปมา และเขาเห็นพระจันทร์ออกมา แล้วก็ดวงดาวสวยงามมากมาย กระจ่างสว่างไสวบนท้องฟ้า และทำให้สว่างขึ้น ในค่ำคืนที่มืดมิด เขาจึงพูดว่า ‘โอ้ พระจันทร์และดวงดาว พวกเขาเท่านั้นที่คู่ควร สำหรับให้เราได้เคารพบูชา’” “แล้วพระจันทร์ก็หายไป” บางครั้งในเวลากลางคืน “แล้วเขาก็พูดว่า ‘โอ แล้วพระจันทร์ก็เช่นกัน ไม่มีค่าพอสำหรับเรา เพื่อบูชาเป็นพระเจ้า เป็นพระวิญญาณของพระเจ้า’” พวกเขาเรียกว่าวิญญาณของพระเจ้า แต่หมายถึงพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ (ครับ) “และแล้ว อับราฮัมเฝ้ามองไปเรื่อย ๆ คิดต่อไป ไตร่ตรองต่อไป…” ท่านอาจารย์ยังกล่าวถึง ความสำคัญของการเรียนรู้ เกี่ยวกับคนยิว คนยิว ในความประทับใจของฉัน เป็นความเข้าใจผิดมาก ในเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในโลก ดังนั้น บางทีเราควรเรียนรู้ บางอย่างเกี่ยวกับพวกเขา เราจึงมีความผ่อนปรนมากขึ้น ระหว่างทุกคน และคนยิว (ค่ะ/ครับอาจารย์) ท่านอาจารย์ผู้มีเมตตาที่สุดของเรา ความขอบคุณอย่างสุดซึ้งของเรา ที่แบ่งปันเวลาอันมีค่าของท่าน และเปิดตาของเราต่อ ความงามของศาสนาที่แตกต่างกัน ประเพณีและผู้คน พระเจ้าได้ประทานพระพรอันยิ่งใหญ่ สำหรับเราทุกคนอย่างแท้จริง เราหวังว่า เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ อย่างกลมเกลียวซึ่งกันและกัน และสิ่งมีชีวิตที่น่าทะนุถนอมทั้งหมด บนโลกวีแกน ขอให้ก็อดเสสผู้ยิ่งใหญ่ ปกป้องท่านอาจารย์ตลอดไป ให้มีชีวิตสงบสุข และมีสุขภาพดี ด้วยภารกิจอันสูงส่งของท่าน บรรลุเป้าหมายดังหวัง ในความรุ่งโรจน์แห่งสวรรค์ สำหรับการออกอากาศแบบเต็ม ของการประชุมครั้งนี้กับ ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ โปรดรับชมในรายการ ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์ ในวันหลัง
ข่าวด่วน
2020-12-14   7796 รับชม
ข่าวด่วน
2020-12-14
ไปที่หน้า
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย