ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
121 - 140 ของ 365 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
คำบรรยาย :

ศูรางคมสูตร : คำสอนสี่ข้อที่ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องความบริสุทธิ์ – หลีกเลี่ยงการลักขโมยและการโกหกตอนที่ 3 ของ 7 ตอน

00:39:15

ศูรางคมสูตร : คำสอนสี่ข้อที่ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องความบริสุทธิ์ – หลีกเลี่ยงการลักขโมยและการโกหกตอนที่ 3 ของ 7 ตอน

And stealing is also harming others in a different way, because if you steal somebody’s money or something that he or she needs, then you discomfort that person. So, these are unalterable rules of the universe that you must keep in order to be liberated. If cultivators of Chan Samadhi, do not cease stealing, they are like someone who pour water into a leaking cup and hopes to fill it. So, if you don’t keep these basic precepts, then no matter how long you meditate, it just keeps leaking out, gone, gone to the Maya power. The Maya will take it and use it to harm you and harm others as well.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-01   15122 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-01

ศูรางคมสูตร : คำสอนสี่ข้อที่ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องความบริสุทธิ์ – หลีกเลี่ยงการลักขโมยและการโกหกตอนที่ 4 ของ 7 ตอน

00:35:30

ศูรางคมสูตร : คำสอนสี่ข้อที่ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องความบริสุทธิ์ – หลีกเลี่ยงการลักขโมยและการโกหกตอนที่ 4 ของ 7 ตอน

So, being a monk or nun also has a very good advantage; you train yourself in some discipline. It’s a very noble kind of lifestyle, very frugal, very humble,but high living, high thinking, high enlightenment. And now, even if these monks and nuns may not study with me or something, when I see monks and nuns outside, when I pass by in the airport or outside, I always make offering and always make obeisance to them, because I respect their ideal. Not their body, but their ideal, their goal, the noble aspiration, I respect that.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-02   4457 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-02

ศูรางคมสูตร : คำสอนสี่ข้อที่ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องความบริสุทธิ์ – หลีกเลี่ยงการลักขโมยและการโกหกตอนที่ 5 ของ 7 ตอน

00:36:25

ศูรางคมสูตร : คำสอนสี่ข้อที่ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องความบริสุทธิ์ – หลีกเลี่ยงการลักขโมยและการโกหกตอนที่ 5 ของ 7 ตอน

That’s the most heinous lie of all, that you say you attained Buddhahood, but you have not. Meaning deceiving other beings, and then the other beings, they follow you, they also fall into the same pit. That is why it is so bad. This is the worst lie you can commit, because you lead other beings into the false views with you too, believing in your power, when you don’t have it. So, if you go to hell, they will have to go with you, because you deceived them. Also, deprived them from a chance to meet a real living Buddha, and that’s why it’s the worst sin you can commit, the worst lie ever. In Buddhism, they say it’s the greatest lie that you can commit, unredeemable.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-03   4717 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-03

ศูรางคมสูตร : คำสอนสี่ข้อที่ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องความบริสุทธิ์ – หลีกเลี่ยงการลักขโมยและการโกหกตอนที่ 6 ของ 7 ตอน

00:35:28

ศูรางคมสูตร : คำสอนสี่ข้อที่ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องความบริสุทธิ์ – หลีกเลี่ยงการลักขโมยและการโกหกตอนที่ 6 ของ 7 ตอน

Be spontaneous, be a child. "Except you become a child, you cannot enter the Kingdom of God." What is Kingdom of God? It is this blissfulness that you feel inside, the happiness, the childlike innocence, fearless. Only love and happiness, that is a child, the Kingdom of childhood. Kids, they don't fear anything, they're always happy. I'll tell you one story. When sometimes, When your mind is pure, you perceive things around you and other times you don't.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-04   4698 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-04

ศูรางคมสูตร : คำสอนสี่ข้อที่ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องความบริสุทธิ์ – หลีกเลี่ยงการลักขโมยและการโกหกตอนที่ 7 ของ 7 ตอน

00:40:39

ศูรางคมสูตร : คำสอนสี่ข้อที่ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องความบริสุทธิ์ – หลีกเลี่ยงการลักขโมยและการโกหกตอนที่ 7 ของ 7 ตอน

The Buddha warns you, warns us that, if you don’t keep the precepts, even just one of them like the lying precept, saying the truth; if don’t keep it, if you don’t avoid lying, then you’re attempting the impossible. Like making a piece of poo become a sandalwood statue like that. If you don't keep the precepts, it is truly that extremely unfavorable for our practice. "If the bhiksus’ minds are as straight as the lute strings, true and real in everything they do, then they can enter samadni and never be involved in the deeds of demons. I certify that such people will accomplish the Bodhisattvas’ Unsurpassed Knowledge and Enlightenment.”
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-05   5629 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-05

จากจักรวาลต้นกำเนิดมายังโลกของเรา : รักแท้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตอนที่ 4 ของ 10 ตอน

00:32:22

จากจักรวาลต้นกำเนิดมายังโลกของเรา : รักแท้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตอนที่ 4 ของ 10 ตอน

Yes, I donated a lot (spiritual merit). And if it’s allowed, I would donate more. But even then, I don’t need to. Because all the power I brought down from the higher world will be assimilated, distributed, assimilated slowly. And the world will better (improve). Otherwise, it would have been worse. But we don’t feel attached anyway. Whatever happens, it’s fine. But right now, the screening is that people who have bad karma (retribution) in something will be screened out. Through different means. Still, still, but less than before. Less intense than before. Less often.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-06   5163 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-06

จากจักรวาลต้นกำเนิดมายังโลกของเรา : รักแท้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตอนที่ 5 ของ 10 ตอน

00:35:07

จากจักรวาลต้นกำเนิดมายังโลกของเรา : รักแท้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตอนที่ 5 ของ 10 ตอน

I went to Tư Quơ right now. T-Ư and Q-U-Ơ. That is above this Original Universe, but it doesn’t mean better or stronger. These are youth. Means these universes are still very young. So it’s not equal to the Universe below, all mature. And it takes 824 zillion Earth years to mature one OU. I go take care of them. Do something-without doing-to make them mature, to balance the whole creation and non-creation because. “The more Tư,” “matured, the better and more balanced for all universes.”
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-07   4971 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-07

จากจักรวาลต้นกำเนิดมายังโลกของเรา : รักแท้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตอนที่ 6 ของ 10 ตอน

00:32:46

จากจักรวาลต้นกำเนิดมายังโลกของเรา : รักแท้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตอนที่ 6 ของ 10 ตอน

So many Tư Quơ. 892 trillion 321 billion Tư Quơ under Tim Qo Tu’s instruction and blessing. The highest OU takes care of Tư Quơ until maturity while Tư Quơ energy is not more powerful than OU. When Tim Qo Tu is not there, the most-near-to-the-Tư-Quơ OU will take care of Tư Quơ. Just embedding energy, and infusing energy, love and energy. At the moment, we have that many Tư Quơ waiting to be matured. But there are more than that, more than that. There are much younger ones, you know, like in the egg.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-08   4526 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-08

จากจักรวาลต้นกำเนิดมายังโลกของเรา : รักแท้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตอนที่ 7 ของ 10 ตอน

00:35:46

จากจักรวาลต้นกำเนิดมายังโลกของเรา : รักแท้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตอนที่ 7 ของ 10 ตอน

The Tư Quơ will mature into Original Universe, slowly from up to down. The Tư Quơ is also Original Universe, not physical, but spiritual physical existence. The reason I came down is because I love you guys to begin with. I love all beings to begin with. Wherever you go, true love never changes. Everything in this world is sparkling inside with love and wisdom, waiting to show it to you, and meanwhile blessing the world, beautifying everything that you see. Every object on this planet, when you see it with soul, with movement or inert, they’re all doing their job to beautify the world you live in. I love them all.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-09   4721 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-09

จากจักรวาลต้นกำเนิดมายังโลกของเรา : รักแท้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตอนที่ 8 ของ 10 ตอน

00:40:21

จากจักรวาลต้นกำเนิดมายังโลกของเรา : รักแท้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตอนที่ 8 ของ 10 ตอน

I came down to help beings. So it doesn’t matter if I’m up or down. It’s the same. It’s the love that makes me come down. The love makes me stay here still. The love makes me come back life after life to help whomever I can. This Maya, in the illusion of Maya, they’re pitiful. They’ve done nothing wrong. It’s just all traps and tricks and illusions that make them do things that are not according to their shadow, mayic law. And then they get punished. I have the fortune to earn spiritual merit points so fast and collect it in the higher worlds. So I help anybody I know, anyone that I know.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-10   5404 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-10

จากจักรวาลต้นกำเนิดมายังโลกของเรา : รักแท้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตอนที่ 9 ของ 10 ตอน

00:37:18

จากจักรวาลต้นกำเนิดมายังโลกของเรา : รักแท้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตอนที่ 9 ของ 10 ตอน

At the center of the OU that radiates love in all directions, to keep all the Beings there blissful, happy, and contented. Does the Shadow Universe have anything like the OU’ s vortex? Yes, It has, it’s just less power, Just a copy one but still powerful. It’s also powerful enough to uplift all beings and enlighten them. The souls in the Original Universe are pure. Original. Original, uncontaminated. But many of the so-called souls in the Shadow Universe are contaminated and of lesser quality. The "Tim Qo Tu" doesn't just mean "all worlds' beloved Lord," but also means "the Lord who loves all worlds."
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-11   5823 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-11

จากจักรวาลต้นกำเนิดมายังโลกของเรา : รักแท้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตอนที่ 10 ของ 10 ตอน

00:39:59

จากจักรวาลต้นกำเนิดมายังโลกของเรา : รักแท้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตอนที่ 10 ของ 10 ตอน

Also to wish all the mothers, the physical mothers, a very beautiful Mother’s Day. And since you have mentioned Father’s Day, I wish all the fathers the same blissful happiness that I would wish any mother on the planet. So Mothers, Fathers, have the best wishes from me. Enjoy your time on Earth, and thank you for the love you give to the planet through your children, and the sacrifice you made. Everything you do, it’s because of love for your children, and hence also spreading love for the planet.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-12   5459 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-12

ความสมดุลถูกต้องของการทำสมาธิแสงแห่งสวรรค์ภายใน และเสียงแห่งสวรรค์ภายในนำมาสู่ความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณ

00:28:58

ความสมดุลถูกต้องของการทำสมาธิแสงแห่งสวรรค์ภายใน และเสียงแห่งสวรรค์ภายในนำมาสู่ความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณ

So, the (inner Heavenly) Light meditation is very important. But the (inner Heavenly) Sound meditation is also very important. The Sound meditation needs to be accompanied by the Light meditation, so that it can regulate the power from Heaven. Hallo, everyone. (Hallo.) Love you. (We love You.) OK, I just want to say hallo and we will see each other the next day. Because I just want to remind you that during the time that you have the opportunity to stay in the beautiful ashram, you meditate a lot. Unless you have to help in the kitchen or something, but any free time, meditate. And the ones who don’t have to help anywhere, meditate all day, and at night also, if possible. And you have to do the (inner Heavenly) Sound meditation a lot more. Like normally, you do only one hour every day, of Sound meditation. Here you must do many, many times more according to the proportion. Like before, one hour of (inner Heavenly) Sound and one and a half hour of the (inner Heavenly) Light. And now here, if you meditate all day, then it must be eight times more like that. Eight times of “one hour of Sound and one and a half hours of Light,” because if you don’t, then it’s too much energy, which cannot be regulated, because the Light is powerful. You must regulate it with the Sound. Otherwise, you might have a little uneasiness inside, unpeaceful, or don’t do things well. It’s easier to sit in the Light meditation, it’s more comfortable, but the Sound meditation is absolutely necessary. For example, if you meditate three hours on the Light, then you have to put in two hours on the Sound. Because the proportional minimum at home is one and a half hours on the Light and one hour of Sound. So, if you meditate more, then you have to keep adding up, like if three hours of Light, then two hours of Sound. Four and a half hours of Light, then three hours of Sound. You have to regulate the energy. You have to let the energy go all the way up to the third-eye, and then the crown chakra on top of your head. Otherwise, if you don’t meditate enough on the Sound, then the energy is stuck somewhere else. Maybe it’s stuck in the solar plexus or stuck in your throat center, and it should be getting out, all the way up to the head, and getting out and circulating. So, meditation on the Sound, proportionate with the Light is very, very, very important. For your peace also, not just for your spiritual progress, but also, peaceful life. (Yes, Master.) And also, for the wisdom to develop more, because of the balance of the energy inside. Your translation is good, yeah? (Yes.) OK. I mean, we have to do the Light meditation because the inner Sound is very important. Otherwise, our energy will not be balanced. And our life will not be balanced, either. It’s not going to cause any harm, but our life will not be so balanced. And we will not do things so smoothly. So, the (inner Heavenly) Light meditation is very important. But the (inner Heavenly) Sound meditation is also very important. The Sound meditation needs to be accompanied by the Light meditation, so that it can regulate the power from Heaven. Otherwise, it might be stuck in other… It’s called chakra in Sanskrit. It means our energy centers. It’s better for our inner spiritual energy to go to the third eye or to the top of our head. If it gets stuck somewhere in a lower place, like the solar plexus, the heart chakra, or the throat chakra, it will not be so good; it has to go up. The Sound meditation would force it to go up, so our level can be higher, and we can progress spiritually. You have to meditate at least two hours and a half at home. But when you come here, whenever you have time to meditate, you should increase it. Depending on the amount of Light meditation, you have to increase the Sound meditation proportionally. For example, if you meditate one and a half hours on the Light, then you do one hour on the Sound. So now, when we are here, for example, if we meditate three hours on the Light, we should do two hours on the Sound. And if we do six hours on the Light, then how many hours on the Sound? (Four hours.) Yeah, it should be balanced like that. I know it’s easier to do the (inner Heavenly) Light meditation, more comfortable. But we still have to try to do the (inner Heavenly) Sound. Otherwise, our spiritual energy will not be so smooth, and our peaceful energy would be lessened. We have to do more, so that our lives will be more peaceful and we get along with others better. Whatever we contribute, it will be smooth. Then it will be peaceful at home, and doing business outside will be smooth as well. Understand? (Yes.) We have to be balanced inside and outside. Remember to do the Sound meditation. It’s very important. (OK.) OK, try your best to meditate then. Are you OK here? Is your meditation comfortable? (Yes.) If you are short-term residents here, you can only eat, sleep and meditate, OK? (Yes.) Help whatever you can. If the contact persons need anything, you can help with whatever you have, and then meditate. Meditate whenever you have time, because our life is very short. We cannot waste it on something trivial. So, talk less, and turn more inward. When you have a chance to come here, search more inward for your true self. I mean, you have found it, but you have to turn inward to progress more. Be more diligent to make up for the time not meditating enough at home. Thank you very much. Thank you everyone. (Thank You, Master!) I will see you in one or two days. I will see you. I will see you on your celebration day. This is just to remind you to practice. And when you go home, you have to tell your fellow practitioners. Tell all the CPs (contact persons) to remind practitioners to do more Quan Yin in the group meditation time and at home. Maybe some hufa (Dharma guard) should bring a small bell. Tell everybody to meditate – after the Light -- they have to meditate on the Sound, until the bell rings. So, at least one hour. After one hour the bell rings, then you know it’s one hour. But you want to meditate more on the Quan Yin (Sound meditation) in proportion with more of the Quan Quang or Light, then it’s OK. I said when you go back, tell others to meditate more on the Sound, balance it with the Light. At home, after meditating on the (inner Heavenly) Light, you can set the alarm clock. Set it to go off, at least an hour later, and you will know that you have meditated on the (inner Heavenly) Sound for at least one hour. Otherwise, we just sit for a while, and we would think that it’s one hour already. And it wouldn’t be good to keep looking at the watch either. For example, if you don’t have time to sit for one hour, you can sit for half an hour and later for another half hour, when you have time. Like, if you did half an hour in the morning, then you would have to do another half hour in the evening, after doing the Light meditation. Just keep it balanced. I have told you the proportion. For example, one hour on the Sound and one and half hours on the Light. And tell your contact person to find a small bell, like the one the Buddhists use, when they are chanting or reciting sutras. And ring the bell after one hour (of Sound meditation), so people know when they should come out, if they want to come out. That’s how it is in group meditation. Otherwise, you just sit for a while, and you will think that it’s time already. I said at home, you go home and remind all your fellow practitioners to do the (inner Heavenly) Sound meditation proportionately with the (inner Heavenly) Light meditation. After Light meditation then do the Sound meditation. You can continue to do the Sound meditation for three, four hours, if you can, and then after that, you do more of the Light to add up to the time of the Sound; to make the proportion correct, more or less. And also, you can tell the CP (contact person) to have a little bell, chiming bell, very little, and everybody in the group meditation, after the Light meditation, they should meditate on the Sound, altogether, until the bell rings. And then they know, if they want to relax to do other, to do Light or maybe it’s time to go home, whatever. But have to use a little bell, so that everybody knows they should continue until the bell rings. So at least they know it’s one hour already. They can do the Light again or they can continue to do the Sound, it doesn’t matter. Also, at home, if you don’t know the time, then you should put a little alarm clock, in your telephone or something, so you only relax after one hour of meditation on the Sound, and that is after the one and a half hours of the Light. The proportion, you have to make the proportion well. And if you cannot meditate at that time, one hour, then you do maybe half of the proportion of the Light and then half of the proportion of the Sound and do another half in the evening to make it up. (Yes.) If you know that, for example, you don’t have enough time for two and a half hours to meditate on the Light and Sound together, then you divide it. Maybe you do the Light… One and a half hours is 90 minutes, right? So, you do 45 minutes on the Light and then you do half an hour on the Sound. And then, in the evening, or whenever you have time again, you do the other half. You divide the Light meditation into half and then you divide the Sound meditation into half, or a quarter, whatever you have time to do, you divide it. But you have to do the (inner Heavenly) Light first. Have to do the Light first. Recite the Five Names and then do the (inner Heavenly) Sound. (Yes.) It’s OK, if you don’t have time to do the whole one and a half hours but you have time maybe… you have only one hour, then you do maybe 40 minutes on the Light and then 20 minutes on the Sound. For example like that, more or less proportionate. And then if you don’t have more time, then you first recite the Five Names. Maybe you have only 15 minutes, then you recite the Five Names and you meditate on the Sound. Recite the Holy Names for 10 minutes and then you do the Sound for five minutes. (Yes.) OK, thank you. I wish you spiritual peace and progress and everything good in your life. I will see you soon. (Thank You, Master.)
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-13   9180 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-13

ความสงบมั่นคงของพระพุทธเจ้า: เรื่องราวของนิเด่-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

00:36:43

ความสงบมั่นคงของพระพุทธเจ้า: เรื่องราวของนิเด่-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

It is not a fair world. But in this unfair world, you can fight, you strengthen your resolution to liberate yourself. That’s why you’re here. In Heaven it’s too easy and then you forget to practice. You forget the meditation.Find a place for her, let her sit here, that’s ok, too. (Let Master go.) Is that her bag? OK. (Hallo, Master!) (Master, You are so beautiful.) You should look at yourself (inner master). Only if one can see their true self (inner master), he/she can be this beautiful. Hallo. Hallo. Hallo. Good Morning! Morgen? Good morning. Good morning! You just arrived today? (No, I have arrived for days.) Many days already? No, just today. (Yesterday.) Yesterday, I didn’t see you, yesterday. (I saw You last night.) Ah, OK. You look a little bit… When you smile and you talk, you look a bit like this… What is his name? (Will Smith.) Not Will Smith, the other one. (Morgan Freeman.) No. Yeah. He looks like him in the face, but when he smiles and he talks, looks like the other one. The one that plays in “Money Talks.” He’s a comedian, also. You should know him. Rather younger boy. He’s very famous actually, just probably his name is difficult to remember. That’s why the movie stars, they change their names. Whenever you quarrel or you do things negative to each other or have such negative feelings or energy, then you make a hole in your protective net of your center and your community. And then the negative can seep in and make more trouble. I don’t take any money from any of you. You never heard me come knocking at your door or saying, “Please, I need this, I need that.” All I do is just provide all the time, everywhere, wherever I can. I provide many centers from my own fund. And I have to also help with the disaster relief. I also helped pay off for the Supreme Master TV. And I don’t take money from you. I don’t take gifts also. Even if sometimes it’s too much sincerity, give me a little cream or little medicine, then I return something, or I pay for it. Do you understand? (Yes.) I wanted you to learn from this example, but that doesn’t mean that you expect that I have to do everything for you, pay ticket for you to come here. If you don’t have money and you’re in trouble and you really want to see me, of course, somehow, Heavens will provide. Or if I know, I would give you tickets. I give all the time, within the assembly, but I don’t tell you. I give more than just tickets. I give a lot. But I do that voluntarily, happily, gladly, for a good cause. I mean, you guys here don’t expect anything from me, I understand that. But some people are kind of short of money and they want to see me, and if I find out I always quietly give. Sometimes in front of you, so you know, but sometimes not in front of you. It depends. It’s mostly spontaneously. If they say it here, then I probably give it here. Not because I want to show off. But most of it is quiet, in my quarters. You don’t even know. And I tell them to not even tell anyone. Some people here, they know what I’m talking about. Some people that I gave here. I am one person, I can’t do everything. I always tell you, the money, if you have, you give it to poor people, needy people. I have never said, “Oh, bring, bring it all to me.” I make jokes sometimes, I say, “Oh, the more money, the better.” But not for me. Sometimes I say, “Give me, whatever, commission,” but I never take any. You know that was all jokes. Right? You knew that, at that time. Any of you here ever hear me, see me coming to you and say, “I need some money from you.” Any of you? (No.) Outside people, yes or no. (No.) Downstairs? (No.) Yeah. Upstairs? (No.) Now you know. But the wrong concept has to be corrected. This is some kind of abuse. Abuse Buddha’s and the sangha’s property, even though you don’t steal it. Whatever money I make is all for the public. You know I live in a small hut. Before, I lived in a cave also. I made the cave and I lived in there. Before that I lived in a tent. And still do live in a tent nowadays sometimes, depends on if I don’t have a house there, then I put up a tent to live. I just left a tent to come here. I don’t even spend so much of my money. Just for dogs and people. And if I had houses before, it was for working. For all kinds of work. You have to have a house, otherwise they don’t let you have electricity and then internet and all that stuff. Even video conference, all need all that. It’s all the need. And then the workers need somewhere to stay, so I have to have some rooms for them to stay, no? All the equipment has to be protected. That was before. Busy, busy. Either I work from this house or I have to work from another house. Sometimes I have to work in a hotel. If the hotel has fast internet, that’s very convenient for me. I work everywhere. I work on the run, I work while sitting, I work while eating. I work all the time, in different fields. So, OK, you have to know, all of you have to know. You are here to light the torch for the world, to make a good example from inside out, from beginning to the end. I didn’t want to talk about it. Just now we read all about this terrible hell that I feel so painful. You understand? (Yes, Master.) You don’t abuse the Master power and then do wrong things, and act wrongly, speak wrongly. No. Fairness is still fairness. If you do a wrong thing, even though the Master can make it less or interfere, but it’s not always and it’s not 100%. We are still in this world, this domain of another kind of level of consciousness. Maybe, for example, if you work in the embassy of your country, in another country, then you have immunity as a diplomat. But if you do a terrible thing, that country either kicks you out or even can jail you, just send you home. And then over there, even your country will also judge you if you do some grievous thing. Immunity cannot help you at that time. Like, for example, if you are an ambassador or working for the ambassador, but you sell drugs or you kill people, no immunity can help you. No. Is that correct? (Yes.) Yeah, no matter what country. Even if the law did not judge you, maybe the gangs will kill you one day, rivalry and stuff like that. So, must have the right concept, right view, right action, right speech. This kind of action or attitude might hurt me just a little bit, but it hurts you more. Remember that. Because I’m not doing anything wrong, that’s why. But, of course, yesterday somebody asked me why this world is not fair. It is not fair, it is not a fair world. But in this unfair world, you can fight, you strengthen your resolution to liberate yourself. That’s why you’re here. In Heaven it’s too easy and then you forget to practice. You forget the meditation. You didn’t need to until your time’s up and then, oopla! “My God, I’m going back to transmigration, life and death again. Birth and death again.” And if you don’t have a Master, then you’ll be in more trouble. You’ll be treated just like anyone else. Once you fall into this area, you’re done, just the same. Even Master, you see, all Masters suffer so much. It’s not fair. What did Jesus do? He did nothing wrong. He only preached goodness and that people keep the Ten Commandments. Nothing He has done wrong, nothing He has said is wrong, not one word, and they persecuted Him like that, like a criminal. Worse than any criminal! Did you see how unfair? Not only you do something wrong and then you say, “Oh, the punishment is too big!” But the person who does nothing wrong, even. If, like, helping other people to elevate themselves, then you get trouble, you get killed, you get harassed or whatever. It’s truly not fair. Of course it is not fair. That’s why you have to be careful, protect yourself with the precepts. Protect your mind, your speech, your actions. Don’t ever rush into any judgment so quick. You ask first. From now, I want all of you to treat each other with courtesy and treat me the same. Not because I need it. I told you last night about the Chinese lady, Chinese disciple who came to me and she was so humble. She meditates 10, 12 hours a day, that’s why. That’s why she knows who I am. I maybe have felt pain a little, but you are the one, who has more trouble, more suffering, suffer accordingly. Understand that? You! You, you, you, you. You are responsible for your life. It’s your life, your soul, your spiritual endeavor, your spiritual development. Not mine. I’ve finished with all that. I’m a free soul, but I’m not free because of you. I have to do this, I have to do that. I have to endure whatever because of you. I do that gladly, willingly, happily, so happily. Just that you, yourself, must take care. To be good, to be good for your sake. Because it’s terrible to fall into hell or in lower birth, even in this lifetime already. As much as we can go to Heaven in this lifetime, we can also fall to hell in this lifetime. Depends on our action and our thought, our attitude, our concept. It’s just a hair’s width (between) Heaven and hell. Very simple. There was one Zen story. There was a person who came in with a sword in his hand and said, “You! You have to show me right now about enlightenment or I’ll kill you.” So the Master just sat there, not feeling scared or anything. He said, “Oh, ##somebody like you is opening the door to hell.” And then he said, “Why?” He said, “Even if I want to teach you, how can you accept anything? You’re full of violence. Your head is full of anything else except sincerity, humility, and to truly want to seek enlightenment. How can I even teach you? So you might just as well kill me and then go to hell.” So then suddenly, this person kind of awakened and felt that, “Oh, that’s not correct.” So he knelt down and said sorry, really sincerely, humbly sorry, “Please forgive me and just tell me when I’m ready to receive your teaching.” Something like that. And then the Master smiled and said, “Ah, somebody just opened the gate to Heaven.” Just like that, just a few seconds. This is true like that. Watch your speech, your action, and your thought. Always watch it like guarding a treasure. Because you have a treasure within you, you must protect it; otherwise, you lose it. Many people, even in India, disciples in India, in other schools, other Masters, they also think that, OK, after initiation, Master will erase all their past karma and so now, they can do anything they want. Very wrong concept. Do wrong things even, and then expect to have no consequences. It’s not like that. No, no. You have to bear consequences. Because at the time of initiation, any Master, be it from Beas or from other schools, they teach you the five… the concepts of being good, doing good. Maybe they don’t say Five Precepts, but they say, “Do not kill, do not steal, do not tell lies, do not this and that, do not take drugs or intoxicants. But be good, be clean, tell the truth, be chaste.” Things like that. So, it’s not like you don’t know. And after you promise to take that, you must keep it. Otherwise, the negative powers have excuse to torture you, to punish you accordingly. Because this is their world. This is their rule, it’s like that. If you do this, you got that. If you do that, you get this. You understand me? (Yes.) Yes, talking about unfairness of this world. But this is the world of unfairness. But it’s also the world of fairness. If you keep their rules like this, they do not touch you; they protect you. You see that? So, just don’t do it, that’s all. Just do the right thing and then fair or not fair, doesn’t concern us. Of course, we cannot tell the whole world, but you are my protectees. You came to me and asked me to teach you, so I have to tell you. Even sometimes the truth is not very pleasant, but I have to. Just like the Bodhisattva here, the hell and all that horrible thing, He did not want to tell. He would not enjoy telling this, but people asked Him to tell so that future generations or that-time-generation people, they waken up, to think again, to guard themselves from doing wrong things. It frightens them into thinking again, waking them up. Some people have to be wakened up with strong way of teaching. Some people, gentle. It’s like your children at home. When your children grow up, you will know what I’m talking about, or you have grown up children, you know well. Some of your children are very easy. You just say to him something, he understands, he does it. And if he did a mistake, you tell him one time, he doesn’t do it again. But some children are very, very difficult, right? They outright rebel against you. And no matter what you say, you use soft, use… And then sometimes you have to use really strict discipline, right? Have to be really stern to them, say, “OK, listen. If you do that again, you’ll be grounded in your room for two weeks, one week. Read the books, study, no television for one week,” for example like that. You didn’t want to, but then it works with that child. You don’t come here expecting me to always say “Very good, very good! Very good, very good. All of you, beautiful. Ah, everything is perfect.” No, that’s a lie. I don’t want to tell lies to you. If you’re seeking the Truth, everything has to be the truth. These kinds of things are not very good to say, I’m reluctant, but you have to also learn from mistakes of the other people, so not to do it. And you also learn from the good example from other people to do it. You have to learn both. So, not only you listen, but you have to digest it and think about it. Think about it and put it into practice. You are here to meditate. You want me to meditate to give you good energy, right? I don’t lose anything. I have enough. Enough energy, enough power, enough merits already. It’s just for you, for the world, for the universe. So, whenever I cannot meditate, that means you lost all this time of good energy. Do you understand everything I said? (Yes, Master.) Yeah? (Yes, Master.) You do? (Yes.)
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-14   5918 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-14

ความสงบมั่นคงของพระพุทธเจ้า: เรื่องราวของนิเด่-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

00:37:43

ความสงบมั่นคงของพระพุทธเจ้า: เรื่องราวของนิเด่-ตอนที่ 2 ของ 4 ตอน

Important is soon to go out of this world and what will you take with you? Nothing but spiritual merit and good deeds. That’s the only thing you can take with you. Remember that very well, I’m serious. Just like in the class, the teacher always praises the good student, “Oh yeah, this is a good example, good student.” But if some students are bad, behave badly, then she also has to address it, for everybody to understand. I know you don’t like negative things. Nobody likes it, least of all me. But it happened, so I have to tell you. It’s really bad, not just normal bad – really bad, hellish bad. Too sad, too sad. I don’t want people to have also the wrong concept, thinking that all my disciples are angels. Most of them are. Some still need to trim and… Trim and help. Just like Devadatta. Yeah. Life after life he’d been a bad guy. Maybe it’s his job. But the Buddha also talked about that. He didn’t hide that and He also told Ananda, “No, everybody’s good, everybody good.” Devadatta is His cousin. Also studied with Him, disciple and all that. Every time he competed with Him, every time tried to slander Him and do all kinds of things to harm the Buddha. What did the Buddha do? Anything wrong? (No.) Have you found anything wrong with Him? No! (No.) He teaches people, “Be good, do good.” He sacrificed His kingdom. Come and walk bare feet and bearing all the hardships and the criticism from outside and inside also. Just to help sentient beings. And originally, He didn’t even want to do that. He wanted to go to Nirvana, remember? I don’t blame the guy. Who wants to stay here? Just because the Brahman asked, so He had to do it. I had never wished to be your Master, in the beginning also, and now, until the end. I never wished to be any Master of any kind. I’m repeatedly requested by the Brahman who manifested as my first Indian disciple, and my four, first Taiwanese (Formosan) disciples, and my five first African-American disciples. Wherever I go, just pushing me out, understand that? (Yes, Master.) I never wished, I never thought even to be a Master or anything. Never, ever. Never ever did. I never even thought about that. I’m just like you. Would you have thought that you want to be a Master of any kind, any of you? (No.) No. You just study and you meditate and you’re happy that everything’s smooth in your life after initiation and that you understand something and you’re happy. You never thought, “Oh, one day I’ll be Master.” Nothing!And then I’m always pushed out by different countries. I went to Germany, it’s the same. I was in India, the same. At that time I was even just a silly so-called disciple, walking around the Ganges with the three pajamas – no, punjabs. Looked like pajamas, but decent, long, white. I had very little money in my pocket. Meditate here, meditate there. I never thought. Already in India, I was even in the bud, not yet open. Want to be my disciple already. You know the story? No? (I remember when you said it in a tape.) When I say what? (When you told this experience in a tape.) In a tape. Yeah. Even he knew. He knew it. You guys don’t know. (In the US or India?) No. In India. The first one ever, I was still in India. I was still being a so-called disciple, feeling like a disciple. Never thought of anything else, just enjoying my time, meditation. In India at that time, I still went to the little island in the middle of the Ganges to meditate. You can do it in the daytime. Nighttime the water rises up and you can’t get out. One day it’s like that. I meditated too long, I forgot. And when I came back, I didn’t know how I got back. But I did get back. Because the water rises up, I didn’t see the stones anymore to walk on. But somehow I got out. I was thinking, “Oh my God, I’m going to drown here. I can’t swim with this kind of current.” So strong. So I had to get out quick. Somehow I got out. I don’t know, I just walked. I just walked, I just walked and then said, “I have to get out, I have to get out.” And then I got out. At that time I was still meditating like that. And then I went to a shop, I wanted to buy a book. I remember it was Bhagavad Gita, a small book, cheaper. They had also a big book in golden print and all that, but I bought a very little one, like this small. I went to that bookshop and asked for Bhagavad Gita and they told me, “We don’t have it, ma’am. Sorry, you come back another time.” I said, “You have it, I saw it. I saw it when I was in the shop the other day. So, I didn’t bring money, today I want to come back to buy.” They said, “No, we don’t have it. We didn’t have it for many weeks already. So, sorry, you’re wrong. Maybe in another shop.” I said, “You are the only shop that I go to. There’s no shop around here that sells books.” I only stayed in that vicinity, I didn’t go anywhere yet. Every day I’d go meditate and come back. I was very poor then and just ate chapati and peanut butter and cucumber, maybe, every day. I do it myself, chapati, it’s cheaper even. You buy flour, mix it with water, Ganges water, and you make into a dough and then you… I bake it on the only plate I have. Told you, to cook tea and chapati same time. Oh no, I mean in the same place. Just about this deep, the plate. Looks like a soup plate, because it’s deeper than the flat one. So I used that because you can boil water also with it, you can cook chapati with it. Because chapati, people do it in a flat plate. No ring around, no wall around. But I can’t afford everything, so just buy cheap and light to carry. And then I said, “You have it, I know you have it. The other day I wanted to buy, but I didn’t buy. Today I bring money, I buy.” I did not have much money, just a little. But I wanted to buy that book to read what it is all about, because I heard somebody talk about it, just some sentences, and it aroused my interest, I wanted to buy. “No, don’t have, don’t have. Sorry, sorry.” I said, “You have it.” And they said, “No, we don’t have.” “OK, fine. All right then, maybe I’m mistaken.” And then one person sat inside there with the owner of the shop. He said, “You come here. I want to read Your palm.” I said, “No. I don’t believe in such things, forget it.” Because, according to tradition, after you’re initiated, your destiny changes. You won’t… Nobody can read you, nothing. You are not in the world, you are not in this system. So the destiny, you can’t read, future, nothing. Future you take care of yourself. You do good, then your future is good. You’re put back in the path of self-mastery. Not become a master of anybody; master of yourself. You decide your life from now on. It gives you a taste of Heaven, and then it changes your concept, changes your life. You know Heaven exists, the Light, Sound, Buddha exists. You might see Jesus, Buddha, etc., Heaven, then you know. OK. And then you are put on the Path of Five Disciplines. Then from now on you decide your life. So your future, nobody can read, supposed to. So I said, “No, I don’t believe in that. Besides, I don’t have money to pay you. I’m sorry, sir.” He said, “No, no money. I just want to read You.” I said, “But why me?” He said, “You are something special. I don’t know what. Come here, I read You.” And then he came and read me. And he said, “Oh, You’ll soon become Buddha,” things like that. So everybody around, “Oh, really? Teach us, teach us!” So I said, “No, you said soon, not now. Maybe soon, OK.” And then suddenly, the owner somehow went into the back of his room where the storage was and he said, “Oh, I found the book! You still want to buy?” I said, “Of course I want to buy.” So everybody thought I’m, like, clairvoyant, future-to-be Buddha and all that, so they all want to learn. But I run. I run. And next day, nobody’s there, I pass by again. It’s my path to go home, my mud hut. So the shop owner came out and said, “Oh, Master, please teach me, please teach me!” He’s young, very lovely. I said, “No, no. I’m not a Master, I’m just still meditating. I’m just learning.” He said, “No, no, You are a Master, You’re a Buddha.” I said, “No, to-be maybe, but not now.” “Oh no,” he insisted. “Never mind, You teach me. To-be-Buddha or not to-be-Buddha, teach me, please, please!” And he knelt down, and I said, “OK, OK! OK, stand up, don’t make a fuss. Everybody come and look and I’ll be more in trouble. Stand up, stand up, OK, OK, OK! Stand up! I’ll teach you, I’ll teach you! Just stand up!” I’m worried, worried all the tourists and all the Indians. Indians, they’re very sincere. When they see any Master they think it’s a Master, or somebody told them it’s a Master, they believe. And I’m worried the whole village would come. And tourists and all. So I said, “Stand up, stand up! OK, OK, I teach you!” What to do? I said, “But…” I thought, “OK, I find a way to get out.” So I said, “Tomorrow.” I remember I said four o’clock, not five. Or at least something before five, at least five o’clock. I said, “You come early in the morning to the other side of the Ganges. I’ll be there and I’ll teach you then, if you come on time.” I thought he wouldn’t come. Number one, it’s too early, no boat. Number two, it’s too early, just… I thought today he just said that, but tomorrow… I said, “So many Masters in India, you go search for them. I’m just a tourist here, I’m just learning.” OK. Tomorrow he came. I don’t know, he didn’t swim. There is a bridge very, very far away, I didn’t know. Because I didn’t go over there. So he crossed the bridge and went over. But it’s very far for walking, because there’s no car on the Ganges bank. Nothing there. He walked all the way to… far, far away and then he crossed the bridge and went over. So I had to teach him right there on the Ganges river bank. So I used the drawing on the sand and told him this and that, and then he left. I thought that’s it, maybe just go from one ear to another, but I tried my best. My reluctant disciple, first time. Forced, forced disciple. OK, I left. Many years later, I don’t remember … I became a nun already, so it must be many years, I came back somehow to this area. I don’t know, I don’t remember for what reason, and I passed by his shop. He came out, jumped out, “Oh, my great Master coming, my great Guru coming! Guruji coming! Great Master! My big Master!” Big Master, you know? And then everybody ran after him and ran after me. And then he invited me to the house. They followed us all the way to the house. And then his wife made some food, and then I just stayed for a while and then I left. So, he still remembered me even though I changed. When I was in India, I had long black hair. And at that time when I came back, I was in monk’s robe, no hair. Like… yeah, like them. And he remembered. It was kind of embarrassing, but it was funny. Why did I talk about this? Because you asked? Oh no, no, somebody asked. Oh, you said you read it. Oh, God. These two persons are very, very, very intelligent. He and his wife. They see, even this tape was an early tape, somehow, and he knows it, and you didn’t know. Shame on you. OK. Never mind. There’s too many, you can’t read it all. You’re busy, I understand. They do charity quietly. I just found out last night when I talked to them. So, support a little. This is the thing. You do good things, even quietly, Heaven knows, and somehow it happens that help will come your way, if you need it, if you need more. When I was a housewife, I earned very little money; I worked part time. Before I worked full-time, but after marriage I worked part-time for the Red Cross. And not… little pay, but good enough. But I gave most of my earnings to African children, orphans or whatever organization. So I wrote check, check, check and sent it, until I didn’t have much anymore, just enough money for bus, and… And then, always my ex-husband, he wrote manifold, and put it in my bank account for me. Many times. I remember that. That’s how… Even then, at that time he was still in apprenticeship, not a real… not an independent doctor yet. He had to practice in different clinics and he had to pay mortgage for the house and for the car and everything. He still gave me a lot of money. For him at that time it was a lot. 4,000 Deutsch Mark. That’s a lot of money, back 35 years ago, and for him also. He was still almost like a student. Earned very little by working and practicing in different clinics, just to acquire experience. All doctors have to do that. They don’t just graduate, write the doctor degree, and then go out and open their own clinic or immediately get employed. No, no, they have to do apprenticeship. I think like every other job, right? And still so generous and kind. That’s why I always remember him. He did it quietly. But what I mean is, I didn’t expect that. But because I gave to charity and then he saw I had no money, he gave me more than what I had, more than what I gave. Of course it’s not much, but it’s still more than what I gave out. So, it’s like that. So, you just do good quietly and the reward will be openly. You’ll be surprised. You know it, right? Some of you know it. Like your brother and sister, they didn’t tell anybody what they’re doing. Just by the way, we were talking and then they slipped it out and then… I thought somebody else is doing it and they are helping, but they are doing it themselves. They try whatever they can to bring something, that people… maybe people even discard or don’t need in America, bring back to their country to help the poor children and village who has nothing. No medicine, no doctors, even clinics don’t have beds. So they bring whatever they can, whenever they can. And then because I heard of that, I helped them, too. And they were very surprised, “Oh, no, Master.” I said, “No, not for you, for them, so don’t say no.” Understand now? (Yes.) OK. Just do good. Now do we want to read a story or we want to sleep, we want to eat, we want to go out and make noise, what? (Story.) Story. OK, OK. Story is good. You want a hell story or you want…? (Heaven. Happy story.) Happy story. I’m not sure if any Buddha story is a happy story. Some happy story last night about Ananda, but mostly it’s just… He wants to teach people, he can’t just tell happy stories. He has to tell things that “Don’t do this and then you’ll be in trouble like this.” (That’s very important.)Huh? (That’s very important, Master.) What is important? (Even it’s maybe not nice talk, but you say the truth to us and it’s really important to us to grow and (Yeah.) to think about what we are doing wrong. (Yeah.) If you’re always talking the nice things, we don’t grow.) It is so happy, just laugh, laugh, laugh… Come back again. All of you must be vigilant, that’s it. Not just the person who committed something wrong or wrong concept, but you think about it, whether you have it yourself. Because you’re so many, you don’t even tell me your wrong concepts, so I don’t know. Therefore, I tell one here, everybody understands. If you have it, you change. If you don’t have, be glad that you don’t have. “Oh, Master, I’m a little better than that. Thanks God, thanks God!” So you can measure your attainment also. Like in the old time, the old lady, she had two jars, one black and one white bean. Whenever she did something wrong, she put a black in, and she did something good, she put a white. What if when you do nothing? What to do? Put a transparent grain. It’s not that. Like this you know if you’re bad or good. So slowly, slowly, before it was the black more than the white. And slowly every month she did that, or every day, then slowly the white was more in number than the black beans. And slowly, slowly, no black beans at all, just all white. That’s how we do it. We have to check ourselves. That’s why you have a diary. Don’t be too comfortable in this world. It will leave you. Whatever you do in this world, it will leave you. You will leave it behind, it will leave you. So, just do what you can, but remember that. Important is soon to go out of this world and what will you take with you? Nothing but spiritual merit and good deeds. That’s the only thing you can take with you. Remember that very well, I’m serious.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-15   5233 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-15

ความสงบมั่นคงของพระพุทธเจ้า: เรื่องราวของนิเด่-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

00:42:51

ความสงบมั่นคงของพระพุทธเจ้า: เรื่องราวของนิเด่-ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

So humble, so humble, and she meditates 10, 12 hours, 6 hours at least per day. And she plants her own vegetables to eat, she never buys outside anymore because she said she cannot swallow and cannot digest otherwise. Became so sensitive after meditation too long. The more you meditate, the more humble you become. You realize who you are and who your Master is and how the teaching helps you, then you’ll be more humble, humble, very humble! So, being humble doesn’t mean you lower yourself. No, it’s not like that. The culture teaches differently outside. In spiritual practice you don’t do that. Because it’s just natural that you become more humble.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-16   4357 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-16

ความสงบมั่นคงของพระพุทธเจ้า: เรื่องราวของนิเด่-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

00:40:49

ความสงบมั่นคงของพระพุทธเจ้า: เรื่องราวของนิเด่-ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

“Everyone, every person in the world, doesn’t matter if he’s noble or lowly, rich or poor, all of that is because of their karma in the past. You sow the good karma or wicked karma. The person who are very humane and moral, humble, respect the superior, and tolerant to the lower subordinate, these are noble.” He means all this nobility lineage, richness and all that is not really a noble lineage. The person who is such and such is really from noble lineage, really can be called noble person, aristocrat. “Anyone who is wicked and violent, or stubborn, rude, impolite, or very arrogant, doesn’t know which is right, which is wrong, that is the lowly person, stupid, idiot.”
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-17   4825 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-17

เสริมสร้างพลังคุ้มครองของเราอยู่เสมอและไม่มีเงื่อนไข-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

00:31:25

เสริมสร้างพลังคุ้มครองของเราอยู่เสมอและไม่มีเงื่อนไข-ตอนที่ 1 ของ 2 ตอน

Yeah. Actually, you do your best. And just always have to be unconditional, OK? (Yes, Master.) Never take advantage of your situation or your privilege to gain anything for yourself emotionally or any otherwise. (Yes, Master.) It’s just ego, just Maya cheating. (Hallo, Master.) Hey, you’re all there? (Yes, Master.) Wake up already, yeah? (Yes, Master.) Wakey, wakey. Do you know why I woke you up? (No, Master.) Yeah! To talk to you. I’m lonely. Retreat is a lonely business, you know that? (Yes.) All by myself. No dogs, no humans. Yeah, I guess I’m just a lonely, old woman, no? Don’t you think so? Yes or no? (Yes, Master.) Yes!? You believe that? (No, Master.) My God! You guys have no humor. How can I be lonely? I’m surrounded by Godses. (Wow!) It’s just I have to work. They cannot help me much. Human effort is needed. (Yes, Master.) That’s the price to pay. I woke you up so that you would have a little taste of what it’s like to wake up when you don’t want to, when you’re not ready. Join the club, join me, yeah? (Yes, Master.) I do that all the time, because of meditation hours, because of urgent stuff, because of dogs, because of this and that. The world people they do that all the time. (Yes, Master.) Yeah, they have to wake up at certain odd hours for baby feedings. (Yes, Master.) Or for puppy dogs or for whatever work they have to do. They have to go out and fight, for survival. (Yes, Master.) I know one of your brothers; he has to wake up every day, about... He has to go about three or four o’clock in the morning, even though he doesn’t have work until eight o’clock. Because he doesn’t want to get stuck in the traffic, understand? (Yes, Master.) So he gets up early, goes to his working place. He’s a professor in a university. And he goes to that working place, and he sits there and meditates, until time comes. (Yes, Master.) People don’t always have it easy. Most people, they have to work very hard, even your brothers and sisters who work remotely, (Yes, Master.) to contribute to Supreme Master TV. We have to thank them. And I really have a very deep impression about them, because they have to work also. (Yes, Master.) Work, take care of themselves and their family. Even though they love them, love also costs something. (Yes, Master.) People say, “All we need is love,” but love alone in this world needs a lot of other ingredients to add into it, yeah? (Yes, Master.) Money, food, car, tax, insurance, house, mortgage. telephone, aircon, heater, cooler, all kinds of things. (Yes.) They need a lot of things just like everybody else. Nowadays, the more we have, the more we work harder to earn, to buy them. (Yes, Master.) Some are really not necessary but still, they get used to it. Nowadays, to live a simple life is more difficult than before. (Yes, Master.) You’re so tempted with all kinds of facilities, and we get used to it. It’s more comfortable like that. Unless you go to the Himalayas, then you have no choice. Yeah, go to where I went. Then you’ll feel, “Wow! I really live a simple life.” You have no choice; there is no aircon to bring it up there for you, no heater. (Yes.) And food should be limited. Only rice and dahl, salt. That’s it. That’s all you can have, because it’s a long way for even a laborer to bring it up. And it snows almost all year around at the end of the Ganges River, upper level, upper, even higher than the Ganges. Source… there is a place called Gomukh. Many yogis… not many, but quite some number, they live there all year-round; they can only have supplies in the summer, when the laborers come up, or maybe their devotees bring up something. But very limited, because it’s a long way to carry a lot of supplies. You understand? (Yes, Master.) So they can have only like wheat flour for chapattis. Or rice and dahl and salt, a little sugar, maybe that’s it. And the water, they use the ice to melt, to cook. And they have fire embers on all day, 24/7. Otherwise it’s difficult to get even a lighter, or matches. Matches probably don’t work there. It’s too wet. Also the air is very thin. The atmosphere is different. It takes a longer time to cook. Anyway, when I was there, I ate raw. It’s more convenient. OK, what I want to tell you is that... hang on, I have some more interesting things saved to at the end, OK? (Yes, Master.) Just perk your ears up. Are you feel comfortable here? All of you? (Yes, Master.) Men, women. (Yes, Master.) If you’re not comfortable, then you can go out and check it out if there is something better outside. I tell you what, no, OK? Here is the best for you. (Yes, Master.) Outside maybe you earn a lot of money but then you will spend a lot also, (Yes, Master.) sweating around just for something; not as good as here. Here you are working to spread the good teaching. (Yes, Master.) That’s the best merit. If you don’t believe me, you ask the Buddha. You can ask the Sutra. The Sutra is what the Buddha pronounced. He said, “Donating Dharma,” meaning the True Teaching. It’s the best donation, the best offering. You get the best merit. (Yes, Master.) Without any bad karma or good karma attached to it; means pure, pure spiritual merit. And then you can go up higher. That’s why the Buddha exalted the monks. But monkhood by no means the obligatory and… But some lay people are very sincere practitioners as well. (Yes, Master.) Because they are sincere, they work and they even use their spare time to contribute to Supreme Master TV to help the world. So you guys here don’t be too proud. (Yes, Master.) Of course I praise you, because you did your best. And it’s not easy to come here like that. And living almost like ascetic life, (Yes, Master.) and doing, working, at any odd hours. To be alone is really good. I mean, here I’m not absolutely alone yet, but still better. (Yes, Master.) I think you would have some of that experience, because sometimes you’re OK working in your place, and if you go out a little bit and meet that people or see that people, mingle around with people, and suddenly you have some kind of negative feeling or thinking. No? (Yes, Master.) Yeah, and then you might think it’s you. It’s not like that. It’s a contaminating. The society. Some places are more contaminating than other places. By no means humans are bad. It doesn’t mean humans are bad. They are good. They are just contaminating each other. Some bad ones contaminate the good ones and the good ones becomes middle good, and so on and so forth. Because the Maya controls their minds, controls some of the weaklings and vulnerable ones, makes them less than good, and then they contaminate other good ones etc. The cycle. It’s not very easy to live in the society without being contaminated. Just have to know, and then have to protect yourself with the means that I have given at the initiation time. (Yes, Master.) The Holy Names and the practice of (inner Heavenly) Light and Sound. The more you do that, the more you’re protected. For example, even me, I need, every day, 194% protection proof. (Wow.) That’s the minimum. OK? (Yes, Master.) Minimum. To keep my head above water because I am even more vulnerable. (Yes, Master.) Everybody’s dragging me down, with their karma, with their all kinds of lowly desires, and stuff like that. Be unconditional. That’s the only way you should be because if you have any lowly desire or any self-interest behind any actions with me, then you lost all the merit. OK? (Yes, Master.) And also incur karma. That’s the thing. You have to be careful, OK? (Yes, Master.) Not because of losing merit or gaining more merit, but we should be noble. (Yes, Master.) We are practitioners. We are saintly people. We cannot think lowly, or even a subtle hint or subtle idea of benefiting self. Like, “if I do this She will like me more, or She will love me more.” “I’ll try to prolong conversation, so I can talk to Her more because I like Her.” Everybody likes me. (Yes, Master.) I treat you all like family members. All the same. Some I work with more, some I work with less, just because of affinity or efficiency. (Yes, Master.) Your expertise or something like that, or affinity from past lives. That doesn’t mean you are more important than the rest, so don’t look down upon anyone, just because I work with you more, or work with other guys less or something. (Yes, Master.) Always unconditional, pure thinking. (Yes, Master.) Anything else is detrimental to you. Anything lowly, anything less noble, it will be detrimental to your spiritual progress first of all, and also even affect the Master together. (Yes, Master.) You also should not be proud anyway. There’s not much, even though you left everything to come here, to come to work with me as a team. But there’s nothing much you left behind. Is there? (No, Master.) Except your parents. What is it that’s so valuable? (Yes.) Even if you’re a millionaire, billionaire, so what? They all just… You know, how much can you use per day? You have a private airplane or you go by commercial airplane; there’s not much difference, is there? (No, Master.) Just maybe a little bit more convenient timely-speaking; otherwise nothing. And then you come here; what do you do? Just push some buttons. Anybody can do that if they learn. (Yes, Master.) You’re not smarter than anyone. Oh, you’re smarter than me, computer-wise. I have no idea what to do. I never have time to learn so much. I wasn’t also interested. I didn’t want to crowd my mind too much about things, so I can do other things. I have different jobs; that’s all, OK? (Yes, Master.) But nowadays, I can use a computer already. I mean, not to chat with anybody, or with you, but I use it for checking up scripts and all that. Checking up videos, at least I can do that. Before, I could not even do that. I tried to learn to move the mouse, but I couldn’t find it. It always disappears. I don’t know where did it go, where does that go? The file, before, it’s gone so fast. I couldn’t control it and now I can. Better than before. Well, at least it’s functioning enough to work for whatever’s really necessary. So, just do your work very humbly and sincerely and perfectly. (Yes, Master.) And don’t feel too proud because your ego will take away all your merit. Because ego, it belongs to the negative realm. Understand? (Yes, Master.) The Maya’s just waiting around the corner all the time for you to slip and then he takes your merit away. And the stronger he is, the more he can attack you and the weaker you become. (Yes.) Always have to meditate as much as you can, any minute you can, any minute counts. Whenever you take a rest, or even while you’re eating, you should recite the protection names. (Yes, Master.) Because if we don’t keep replenishing our protection power, then we lose. In this world, that’s why people are not going up anywhere. They become very vulnerable to the influence of the negative power and of the world, of any kind. So, here you are very more protected, OK? (Yes, Master.) And you have everything you need. (Yes, Master.) Yeah, everything is at your beck and call. Day and night, anytime. So, I think you are very lucky workers. (Yes, Master.) That’s why I don’t complain also, but I work so hard; I’m telling you. How can one person take care of all the puppies and then working with all the paperwork and the scripts and deal with all this ego and emotion and business and… Oh, God, sometimes I thought, “How am I going to live?” So, in order to do all that, I need to meditate more. Understand? (Yes, Master.) If I were to continue, then I have to at least do a retreat every month; once or two times, depends on how many days, depends on how much is needed. Because when I was working, the meditation went low. Understand? (Yes.) It’s so much work every time you give it to me. It’s like books. It’s not just paper, it’s like many books. And I have to read through all that, checking it all and so many other work to do. And the dogs, they are very demanding emotionally. They need that; they are still puppies. But they are very good already. Before, that was really… oh God, it was so much work. Imagine you take care of eight babies at the same time. More, there were nine. Some are gone; I told you already in some of the talks. So if you complain that you’re working hard, the only person who should be whining, complaining is me. (Yes.) I’m a woman. I’m excused. I’m old, tired, and a lot of work. But many of you, most of you just do one type of job. So it is not all that difficult. (No, Master.) Any complaints? (No, Master.) Yeah. Actually, you do your best. And just always have to be unconditional, OK? (Yes, Master.) Never take advantage of your situation or your privilege to gain anything for yourself emotionally or any otherwise. (Yes, Master.) It’s just ego, just Maya cheating.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-18   9100 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-18

เสริมสร้างพลังคุ้มครองของเราอยู่เสมอและไม่มีเงื่อนไข-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:33:19

เสริมสร้างพลังคุ้มครองของเราอยู่เสมอและไม่มีเงื่อนไข-ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

You work here; you have a lot of merits. Understand? The best merit you can have for yourself, and for your ancestors, and your parents. So, you are the most filial sons or daughters of your family. Even though you don’t earn money or give them material comfort, you do the best. Like the Buddha, like His monks. Understand? Even one of His monks rescued his mother from hell. You remember that story? Just because he was a monk, he had enough spiritual power. Also with the help of other monks. Even the Buddha said He cannot. Remember that?
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-19   6669 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-19

เข้าสู่ฐานจักรวาลใหม่-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

00:29:30

เข้าสู่ฐานจักรวาลใหม่-ตอนที่ 1 ของ 4 ตอน

Everything’s changed – the world’s changed, I’ve changed, you’ve changed. Everybody must change. We catch up, OK? I look the same, but I am not the same anymore. Everything has changed, the inner concept has changed, and my way has changed. My way has changed, you must change. Change the way you think, change the way you treat life, change the way you treat yourself, change the way you treat the meditation. You must make it the most important thing in your life! Even though I told you before, this time it’s not the same. I really mean business.
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-20   12413 รับชม
ระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์
2019-05-20
<>Go to page
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย