Tìm Kiếm
Tiếp Theo
 

Chương Trình / Supreme Master Ching Hai on the Harmful Effects of Meat

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (Thuần Chay) Nói Về Tác Hại Của Thịt, Phần 19 – Đối Nghịch Với Giáo Lý Của Các Tôn Giáo Toàn Cầu

2020-11-25
Ngôn Ngữ:English,Mandarin Chinese (中文)
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Tất cả những giáo lý trí huệ của các vị Minh Sư hiện tại và quá khứ chỉ tán thành tình thương và sự tử tế đối với nhau. “Không được sát sinh” là giới luật căn bản của bất cứ tôn giáo nào. Do đó, chúng ta phải hoàn toàn quay trở về với di sản tâm linh cao cả.
Xem thêm
Tập  19 / 20
Xem thêm
…Trong Tôn Giáo  7 / 26
2
2021-12-08
2929 Lượt Xem
5
2020-11-11
24706 Lượt Xem
8
2019-12-06
10298 Lượt Xem
9
2019-10-30
6840 Lượt Xem
11
2019-11-06
5145 Lượt Xem
14
2018-07-27
4445 Lượt Xem
17
2022-01-22
2540 Lượt Xem
21
2017-11-30
4652 Lượt Xem
24
2018-01-21
3261 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android