Tìm Kiếm
Tiếp Theo
 

Lời Thánh Khải / Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư

Vượt Trên Tôn Giáo Để Liễu Ngộ Thượng Đế, Phần 3/3 16 tháng 4, 1994

2018-08-29
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
No, no Buddhists have forced any Christian to become a Buddhist. Just accept each other. Accept. Yeah, that’s enough. All religions come from God. So, anybody just has to respect everybody else religion. Because people understand religion differently. You see, according to their level, they understand Buddhist. Even their own religion, they understand differently than the next person. Like Buddhist monk, sometimes he says he’s a Buddha. He means he realizes the Buddhahood and he’s one with Buddha. But only if he realizes the Buddha inside. If only he realizes God inside. Then he speaks the truth.
Xem thêm
…Trong Tôn Giáo  23 / 26
2
2021-12-08
2917 Lượt Xem
5
2020-11-11
24675 Lượt Xem
8
2019-12-06
10275 Lượt Xem
9
2019-10-30
6831 Lượt Xem
11
2019-11-06
5134 Lượt Xem
14
2018-07-27
4437 Lượt Xem
17
2022-01-22
2534 Lượt Xem
21
2017-11-30
4641 Lượt Xem
24
2018-01-21
3253 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android