Tìm Kiếm
Tiếp Theo
 

ĐẶC BIỆT! / …Trong Tôn Giáo

Pháp Thiền Quán Âm Thức Tỉnh Tình Thương Nội Tại

2020-11-11
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Để tìm hiểu thêm, xin vui lòng truy cập
SupremeMasterTV.com/meditation

Thể Nghiệm Hợp Nhất Với Thượng Đế

Khi chúng ta nhớ đến sự hợp nhất của vũ trụ, bao gồm cả chúng ta trong đó, thì chúng ta sẽ nhớ mình đồng nhất thể với Thượng Đế, đồng nhất thể với Trí tuệ đại đồng.

Pháp Thiền Quán Âm Thức Tỉnh Tình Thương Nội Tại

Trước tiên, chúng ta phải có tình thương vô biên này; chúng ta phải khám phá nó. Rồi chúng ta sẽ cho mà không biết mình cho; mọi người chỉ cảm nhận tình thương từ chúng ta.

Từ An Bình Nội Tại Đến Hòa Bình Thế Giới

Con người càng câu thông trực tiếp với Thượng Đế và trở nên hỷ lạc hơn, thì thế giới càng hòa bình hơn, và chúng ta càng tạo Thiên Đàng tại thế nhiều hơn.

Thấy Ánh Sáng Thiên Đàng Nội Tại Nghe Âm Thanh Thiên Đàng Nội Tại

Ánh Sáng bên trong chúng ta sẽ dẫn dắt chúng ta từng bước trong cuộc đời đến mục tiêu đích xác. Âm Thanh, chấn động lực, Âm Nhạc Thiên Đàng, sẽ thì thầm với chúng ta tất cả trí huệ của vũ trụ, và những gì chúng ta có thể làm trong cuộc sống thường nhật, cho đến khi chúng ta hoàn thành bổn phận của người ban phước lành trên Địa Cầu này.
Xem thêm
…Trong Tôn Giáo  5 / 26
2
2021-12-08
2920 Lượt Xem
5
2020-11-11
24684 Lượt Xem
8
2019-12-06
10291 Lượt Xem
9
2019-10-30
6833 Lượt Xem
11
2019-11-06
5138 Lượt Xem
14
2018-07-27
4440 Lượt Xem
17
2022-01-22
2536 Lượt Xem
21
2017-11-30
4645 Lượt Xem
24
2018-01-21
3258 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android