Tìm Kiếm
Tiếp Theo
 

ĐẶC BIỆT! / Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: Trích Dẫn

việc ăn chay từ ái, do đó sẽ mang lại cho quý vị từ trường vui vẻ

2019-12-15
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
When you walk into a room and somebody was hating each other or hating you, you feel the energy like the cutting edge of a knife. When you walk into a lovely, happy party you will feel the lively energy and the happy energy. That is what causes the happiness or the sorrow of our life, the energies –the negative energy or the positive energy. Now, the vegetarian diet is benevolent so it will bring you happy energy and that in turn will breed more happiness, will attract more happiness and when you’re happy everything will be better. You think better, you react better, your life becomes better, your children will be better, everything will be better.
Xem thêm
Sống Tốt Hơn  19 / 29
1
2023-01-18
8437 Lượt Xem
4
2021-12-13
2658 Lượt Xem
8
2021-05-15
2351 Lượt Xem
10
2021-04-26
4392 Lượt Xem
14
2020-06-25
2047 Lượt Xem
15
2020-04-11
9847 Lượt Xem
16
2020-02-18
2932 Lượt Xem
18
2018-04-18
3284 Lượt Xem
21
2019-04-03
6526 Lượt Xem
22
2021-10-19
1987 Lượt Xem
23
2021-09-14
2328 Lượt Xem
24
2019-09-25
2375 Lượt Xem
25
2019-08-14
3719 Lượt Xem
26
2019-04-06
4696 Lượt Xem
27
2018-04-18
3689 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
2023-03-23
350 Lượt Xem
2023-03-22
860 Lượt Xem
34:25

Tin Đáng Chú Ý

70 Lượt Xem
2023-03-21
70 Lượt Xem
2023-03-21
1284 Lượt Xem
35:13

Tin Đáng Chú Ý

151 Lượt Xem
2023-03-20
151 Lượt Xem
2023-03-20
196 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android